Program 7NA - arkivmote

PROGRAM FOR DET 7.NORSKE ARKIVMØTE
Dag 1
10.00-10.30
Velkommen og åpning
10.30-11.30
Key note: Records Management as Socio-Cultural Practice
Fiorella Foscarini
11.30-12.00
Pause
12.00-13.00
Key note: Arkiv og persondata – hvad må huskes og hvad må glemmes?
Peter Blume
13.00-14.00
Lunsj
Parallellsesjoner
Tilgang til data
Gammelt nytt i ny drakt
Strategi
14.00-14.45
Arkivmateriale på nett
– med rettighetene
klarert
Yngve Slettholm
Stortingsarkivet – digital
revolusjon!
Trine Berg Kopperud
Lene A. Andreassen
En ny strategi for
privatarkivfeltet i Norge
Ellen Røsjø
14.45-15.30
Kjernejournal og
eResept – nye løsninger
for elektronisk
samhandling
Bent Asgeir Larsen
Fra lokalarkiv til
Europeana – nye kanaler
for formidling
Lars Rogstad
Document Management i
Statoil, hvordan er dette
verdiskapende?
Jorunn Røyset
Anne Torill Stensberg Lura
15.30-16.00
Pause
16.00-17.00
Ny OEP (Offentlig
elektronisk
postjournal) - «verdens
mest gjennomsiktige
system for borgere og
journalister»
Gunnar Urtegaard –DIFI
Tre innlegg om digitalt
privatarkiv:
To innlegg om klassifikasjon:
Metode for bevaring av
digitalt skapt privatarkiv,
case: Ramm Salbu
Arkitekter
Stig Brunstad – Bergen
Byarkiv
Fortiden er digital – Attacs
elektronisk arkiv
Martin Ellingsrud – Arbark
eArkiv fra idrettskrets til
arkivdepot
Egil Blomsø
Funksjonsbasert
klassifikasjon – en case
studie fra Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Solveig Kvame
Sidsel Aulstad
Wencke Karlsen Sørnes
Utfordringer med å lage
arkivnøkler som oppfyller
bevarings- og
kassasjonsbestemmelsene
i arkivforskriften
Kristin Westbye
Kristine Synnøve Brorson
17.15-19.00
Generalforsamling for Landslaget for Lokal- og Privatarkiv (kun for medlemmer)
19.00-19.30
Aperitiff
19.30-23.00
Middag med utdeling av to priser og underholdning
Dag 2
Parallellsesjoner
Utvikling
Juridisk rammeverk
Hvorfor er vi til?
09.00-09.45
Vinnerforedrag!
Årets arkiv og
arkivmøtets
formidlingspris
Arkivene ut av arkivloven?
Martin Bould
Hvem tror vi at vi er?
Johanne Bergkvist
Unn Hovdhaugen
09.45-10.30
Kjøp og salg av
arkivtjenester i
offentlig sektor –
er`re mulig?
Camilla Helene Fari
Marianne Høiklev Tengs
Verdi som dokumentasjon
- En ISO basert tilnærming
til dokumentasjonsforvaltning
Jon Bjerkelien
Skeive arkiv - særskilte
utfordringer med bevaring
og formidling
Runar Jordåen
Hannah Gillow Kloster
10.30-11.00
Pause
11.00-11.30
Arkiv og
dokumentasjonsforvaltning i
kommunereformen
Anna Malmø-Lund
Når skal det offentlige
gjenerobre
eiendomsretten til sin
egen dokumentasjon?
Arne Skivenes
Arkivbygningen kunnskapstempel eller
lager?
Kirsti Gulowsen
11.30-12.00
Digitale konsekvenser
av kommunereformen i
et arkivperspektiv
Anne Mette Dørum
Den utfordrende e-posten,
hvordan skal vi få den
arkivert?
Vilde Ronge
Markedsanalyser og
brukerundersøkelser
Marit Hosar
12.00-12.30
Informasjonssikkerhet
i endringsprosesser
Andreas Grefsrud
Nettskyen: Nok
tåkelegging, mer klarhet
takk!
Thomas Sødring
Premiss: Arkiv - politisk
forankring og regional
planlegging som grunnlag
for utvikling av
arkivpolitikk i framtida
Anne Aune
12.30-13.00
Fremtidens politi – hva
med arkivene?
Liv Heidi Siljebråten
Skyarkiver – juridisk
værmelding
Hilde Langaker
Opplandsarkivets rolle i det
flerkulturelle
lokalsamfunnet
Monika Sokol-Rudowska
13.00-14.00
Lunsj
14:00-15:00
SKUP-prisvinner 2015 Dagbladet
Kristoffer Egeberg
14.30-15.00
Oppsummering og veien videre for Riksarkivaren
Inga Bolstad
15.15-16.00
Generalforsamling for Norsk Arkivråd (kun for medlemmer)