Kurs om revmatisk sykdom

Helgelandssykehuset Mo i Rana
For deg med revmatoid artritt, psoriasis artritt, ankyloserende spondylitt
Kurs om revmatisk sykdom
Tid: 11. og 12. + 19. mai 2016
Sted: Møterom i underetg. Helgelandssykehuset Mo i Rana
Kursavgift kr. 320,- (poliklinisk takst) Ingen avgift ved frikort.
Kaffe/te og fruktservering. Lunsj fås kjøpt i kantina
11. mai
09.30—10.15Velkommen til kurs v/ sykepleier / kursleder Hanne Klæbo
10.30—11.15Hverdagserfaringer v/ brukrerepr. Viggo Johnsen
11.30—12.30Hva er revmatisk sykdom? v/ revmatolog Inger Myrnes Hansen
12.30—13.15Lunsj
13.15—13.45Aktivitetsveiledning og tekniske hj.midler v/ ergoterapeut Merethe Eriksen
14.00—14.45Helserefusjoner v/ HELFO Astrid Berbusmel
15.00 – 5.30 Revmatikerforbundet v/ Marlen Rones
12. mai
09.30—10.15Medisinsk info. om medikamenter v/ revmatolog
10.30—11.15Fysisk aktivitet og ortoped. hj. midler v/ fysioterapeut Agnete Høgås
11.15—12.00Lunsj
12.00—13.00Trening og øvelser v/ fysioterapeut og ergoterapeut
13.15—14.15Kosthold v / klinisk ernæringsfysiolog Linn Bjørnådal
14.30—15.15Mestring av kronisk sykdom v/ sykepleier Hanne Klæbo
19. mai
09.30—09.45Velkommen igjen v/ kursleder
09.45—10.30Å ta medisin v/ farmasøyt Trine Aag
10.45—11.45Erfaringsutveksling i grupper v/ kursleder
11.45—12.30Lunsj
12.30—13.15Hudplager ved psoriasisartritt v/ hudlege Richard Stoll
13.30—14.15Hudplager ved psoriasisartritt v/ hudlege
14.30—15.00Veien videre—spørsmål og svar v/ kursleder og leger