Demenskonferansen 2016 «Tittel»

Foreløpig program
Fagdag sjukeheimslegar 10.mars 2016
Quality Alexandra hotell, Molde
09.30
Registre
10.00
10.00
10.15
Registrering
Opning
v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal
10.15
10.45
Erfaringar frå tilsyn og klagesaker
10.45
11.00
IPLOS
11.00
11.15
11.15
12.00
Pause
12.00
13.00
13.00
13.45
13.45
14.00
14.00
14.45
Lunsj
14.45
15.15
Erfaringar og dialog om kommunale akutte døgnplassar
v/ Cato Innerdal, ass.fylkeslege, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
v/ Greta Irene Hanset, seniorrådgivar, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Urinvegsinfeksjonar – Førebygging og behandling. Indikasjon for blærekateter
Per Bjørnar Solevåg, urolog, Helse Møre og Romsdal
Førebygging av fall
Uavklart
Pause
Førebygging og behandling av sår
Rita Dahle, sjukepleiar, Boots apotek
v/Reidun Sveaas, sjukeheimsoverlege, Kristiansund kommune
Evt. Filmen «Margot utfordrar velferdsteknologien»