AMMERUDSLETTA BORETTSLAG A/L Rundskriv februar 2016

AMMERUDSLETTA BORETTSLAG A/L
Ammerudveien 35a. 0958 OSLO
E – post: [email protected]
Hjemmeside: www.ammerudsletta.no
04.02.16
Rundskriv februar 2016
Varmtvannet i Ammerudveien 35
Det har kommet opplysninger at det har foregått en underskriftkampanje i blokk 35 – for styret med
ukjent innhold – som skulle bli presentert for styret som klage på problemene med varmtvannet.
Selv om denne underskriftskampanjen/klagen ikke har kommet styret i hende, ønsker styret å
understreke noen ting.
-
-
-
Det er fryktelig vanskelig for styret å få
gjennomført tiltak eller utført bedringer når
det ikke kommer informasjon til styret når
ting ikke fungerer.
Styrets rutiner og da spesielt ved
varmtvannet er å kontakte rørlegger
umiddelbart for utbedring og kontroll.
Det er i noen tilfeller ventetid på
bestillingsvarene, men dette er utenfor
styrets påvirkning.
For noen år siden inngikk styret avtale med firma i
forbindelse med forebygging av legionella. Dette er et samarbeid med styret, rørleggerfirma og
forebyggende firma. Det er viktig at styret får tilbakemeldinger fortløpende for å få utbedret
forholdet.
Viktig: Hvis det er noen som har dårlig trykk i kranene på badet eller kjøkkenet må det gis beskjed slik
at vi kan kontakte rørleggerfirma for gjennomgang for å finne problemet for å finne en løsning.
Hver enkelt leilighet må tenke på bruken av varmtvannet, det er ikke slik at det er ubegrenset med
varmtvann. Berederne bruker tid på å varme opp vannet.
Petang
Seks grupper har meldt seg på petang-turneringen til våren og dersom flere beboere ønsker å melde
seg på, bes de kontakte Eric Sæby på [email protected] for påmelding.
Brannsikringstiltak v/Boligbrann AS
Boligbrann vil i løpet av februar besøke alle leilighetene for service på brannslangen og service/bytte
av brannvarsler. Det vil komme oppslag i oppgangene så beboerne bes følge med.
Piper
Det er dessverre aldri noe garanti for at rehabilitering forbedrer pipeløpene, det er ofte mange ting
som påvirker dette, blant annet lukkede ventilasjons-luker/ventiler i leilighetene, trykk, temperatur
etc. De delene som har blitt bestilt er nødvendige for å få montert elektriske vifter på pipene.
Med vennlig hilsen
Styret i Ammerudsletta borettslag
Forretningsfører: Obos eiendomsforvaltning A/S ved Vibeke Huyhn
Postboks 6668, St. Olavs plass, 0129 OSLO
Tlf. 22 86 55 00