Tabell - Bestemmelser for fiske i vassdrag fra og med 2016

Fisketider i vassdrag fra og med 2016. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul farge
Fylke/
V.nr.
Vassdrag
Kommune
Fisketid
Spesielle bestemmelser
L: laks
Ø: sjøørret
R: sjørøye
Aust-Agder
Arendal
019.11X1
Arsbekken
Arendal
019.12Z
Barbuelva
Arendal
019.211X1
Flødevigbekken
Arendal
019.11X3
Kjenndalsbekken
Arendal
018.7Z
Langangsvassdraget
L:01.06–31.08
Fiske kun i hovedvassdraget.
Ø:01.06–31.08
Arendal
018.72X1
Mørfjærvassdraget
Arendal
019.2120X1
Nedenesbekken
Arendal
019.Z
Nidelva i Arendal (hele vassdraget)
Ø:01.08–31.08
L:01.07–30.09
Ø:01.07–30.09
Døgnkvote: 2 laks. Fiske kun i
hovedvassdraget. Fra Eivindstad til Bøylefoss
åpnes det ikke for fiske.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Arendal
019.11X2
Skottjernbekken
Arendal
019.121Z
Songevassdraget
Grimstad
019.212Z
Allemannsbekken
Grimstad
019.22Z
Amtedalsbekken
Grimstad
900.X03
Engebekken
Grimstad
019.214X1
Grefstadbekken
Grimstad
019.216Z
Groosebekken
Grimstad
019.2Z
Landvikvassdraget
Grimstad
020.11Z
Lindtveitbekken
Grimstad
019.218Z
Morvikbekken
Grimstad
019.215X1
Moysandbekken
Grimstad
900.X16
Nørholmbekken
Grimstad
019.2161Z
Sævelibekken
Lillesand
020.222Z
Fjelldalselva
Lillesand
020.221Z
Glamslandsbekken
Ø:01.08–31.08
Kun tillatt å fiske i innsjøer.
Lillesand
020.1Z
Grimeelv (Kaldvellelva)
L:01.06–30.09
Døgnkvote 2 sjøørret.
Ø:01.08–31.08
Ø:01.08–31.08
Ø:01.06–30.09
Lillesand
020.3Z
Holtvannsbekken
Lillesand
020.4Z
Isefjærvassdraget
Lillesand
020.422Z
Kvåsebekken
Lillesand
020.312Z
Langebekken
Lillesand
020.2Z
Moelva
Lillesand
020.311Z
Steindalsbekken
Lillesand
020.223Z
Vallesverdelva
Lillesand
020.42Z
Ånavassdraget
Risør
018.31X1
Askedalsbekken
Risør
018.322Z
Bossvikbekken
Risør
018.3Z
Gjerstadelva
Risør
018.512Z
Gloppebekken
Risør
018.321Z
Hammartjennbekken
Risør
018.3210X2
Kvennevikbekken
Risør
018.51Z
Kvernevatnsbekken
Risør
018.3210X1
Vormelibekken
Tvedestrand
018.5Z
Gjevingelv
Tvedestrand
018.61Z
Kråkvågbekken
Ø:01.08–31.08
Ø:01.08–31.08
Ø:01.08–31.08
Ø:01.08–31.08
Kun tillatt å fiske i innsjøer.
Tvedestrand
018.Z
Vegårsvassdraget (Storelva)
Tvedestrand
018.62Z
Østeråbekken
Drammen
012.Z
Drammenselva
Drammen
012.1X1
Knivebekken
Drammen
012.1X2
Tørrkoppbekken
Hurum
010.32X2
Bråtebekken
Hurum
011.2X2
Dalabekken (Småskjerbekken)
Hurum
010.21X2
Ekraelva
Hurum
010.21X1
Filtvetbekken
Hurum
009.32X1
Grytnesbekken
Hurum
010.1X1
Grønsandbekken
Hurum
010.32X1
Kjennvikbekken
Hurum
010.32X3
Knatvollbekken
Hurum
011.1X1
Knivsvikbekken
Hurum
011.2X4
Nordre Selvikbekken
Hurum
010.3Z
Sageneelva
Hurum
011.2X1
Selvikbekken
Hurum
010.32X4
Skjøttelvikbekken
Hurum
010.1X2
Sundbybekken
Hurum
011.2X3
Svalerødbekken (Rørvikbekken)
Hurum
009.3Z
Sætreelva
Kongsberg
015.ZXY1
Numedalslågen (strekningen i
Buskerud)
Lier
011.Z
Lierelva
Røyken
009.31X1
Bestonbekken
Røyken
011.2X6
Gjerdalsbekken
Røyken
011.2X5
Grimsrudbekken
Røyken
011.3X1
Hauganebekken
Røyken
011.3X2
Hyggenbekken
Røyken
009.22X1
Høvikbekken
Røyken
009.2Z
Nærsnesbekken Vest
Røyken
009.21X3
Nærsnesbekken Øst
Røyken
009.21X2
Slemmestadbekken
Røyken
009.Z
Åroselva
L: 01.08–30.09
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 2 sjøørret. Kun
fiske i hovedvassdraget. Ikke fiske fra
Ubergsvatn til Klova. I Lagselva bare fiske fra
land. I perioden 15.09-30.09 døgnkvote 1 laks
og 1 sjøørret per fisker.
Ø: 01.06-30.09
Buskerud
L:15.05–31.10
L:15.05–30.09 nedenfor Hellefoss.
Ø:15.05–30.09 nedenfor Hellefoss. I
Drammenselva opp til bru for Rv 11 i N. Eiker
(N 6624488, Ø 557957), er det fra og med 1.
februar tillatt å fiske sjøørret. Det er tillatt å
bruke reke som agn.
Ø:15.05–31.10
L:01.06–31.08
Døgnkvote på 2 laks og sesongkvote på 7 laks
pr. fisker. Det er tillatt å bruke reke som agn.
Ø:01.06–31.08
L:15.05–15.09
Ø:15.05–15.09
L:15.05–15.09
Ø:15.05–15.09
Finnmark
Alta
212.Z
Altaelva
L:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Alta
212.Z
Altaelva
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Alta
211.8Z
Bognelva
Ø:01.06–14.09
Alta
212.41Z
Botnelva
Ø:01.06–14.09
Alta
212.ZX1
Eibyelva
L:01.06–31.08
R:01.07–31.07
Fredningssoner: Fra Altaelva til Tangen bru.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Ø:01.06–14.09
Alta
212.2Z
Halselva
Alta
213.1Z
Lakselva i Kviby
Alta
212.4Z
Mathiselva
Ø:01.06–14.09
Alta
213.2Z
Skillefjordelva
Ø:01.06–14.09
Alta
213.41Z
Store Lerresfjordelva
Ø:01.06–14.09
Alta
212.7Z
Transfarelva
Ø:01.06–14.09
Alta
212.6Z
Tverrelva
Ø:01.06–14.09
Berlevåg
236.Z
Kongsfjordelva
L:01.06–31.08
Fredningssoner: Fra merke 120 m nedenfor
nedre laksetrapp til merke 150 m ovenfor
Fossvatn. Ryggarielva. Fra og med
Gressdammen til nedkanten av kulp ved
Steinfossen.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Berlevåg
235.2Z
Molvikvassdraget
Berlevåg
235.Z
Stordalselva
L:01.06–31.08
Fredningssone fra andre Laksholla og så langt
oppover som laks forekommer. Sesongkvote 3
laks per fisker.
Berlevåg
235.1Z
Trollfjordelva
Berlevåg
236.X1
Vesterdalselva
Båtsfjord
237.7Z
Austerelva
Båtsfjord
238.Z
Sandfjordelva
L:01.06–31.08
Fredningssone fra Telegrafhytta og så langt
oppover som laks forekommer.
Båtsfjord
237.1Z
Storelva (Båtsfjordelva)
Båtsfjord
237.Z
Syltefjordelva
L:01.06–31.08
Fredningssoner: Gråsonen og
Tanadalsdammen. Midtsesongsevaluering
med forhåndsavtalte tiltak.
Båtsfjord
237.8Z
Syltevikelva
Gamvik
231.64Z
Futelva
L:01.06–31.08
Alle elvestrekninger fredet. Fiske er tillatt i
vatna.
Gamvik
233.Z
Langfjordelva (Laggo)
Gamvik
233.11Z
Lille Langfjordvassdraget
R:01.07–31.07
L:01.06–31.08
Fredningssoner: Øvre og nedre Reinkisten.
Ø:01.06–14.09
Ø:01.06–14.09
L:01.06–31.08
R:01.07–15.08
L:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Gamvik
231.6Z
Mehamnelva
Ø:01.06–14.09
Fredningssoner: fra 120 m nedenfor hengebrua
til 50 m ovenfor øverste trinn i laksetrappen
ved hengebrua. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
Gamvik
231.8Z
Risfjordvassdraget
L:01.06–31.08
Fredningssoner: Fra start 800 meter nedstrøms
Andrianholla og 600 meter nedstrøms.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.08
Gamvik
231.7Z
Sandfjordelva
Gamvik
231.641Z
Skittenfjordvassdraget
Gamvik
233.112Z
Sommerheimvassdraget
Hammerfest
217.4Z
Storvatnet
Kvalsund
213.91Z
Brensvikelva
Kvalsund
213.6Z
Kvalsundelva
Kvalsund
213.Z
Repparfjordelva
L:01.06–31.08
Fredningssoner: Fra grense elv/sjø opp til
kraftlinja, fra og med hvilekulpen nedenfor
Fossekulpen og 50 meter oppstrøms
Fossekulpen, hele Fredakulpen, og fra
Svingkulpen og så langt oppover som laks
forekommer. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
L:01.06–31.08
Fredningssoner: Neverfjordelva og Korselva.
Ø:01.06–14.09
L:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Fredningssoner: Fra brekket av Fossekulpen
opp til ca. 100 m ovenfor trappas øverste del,
en 30 m lang strekning på nordsiden av elva
ved knottheim, Voggeneselva fra utløpet i
Repparfjordelva til Voggenestjernet,
Breidalselva fra utløpet i Repparfjordelva opp til
fossen, og Cuovvarjohka inkludert vatnet.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Kvalsund
218.Z
Russelv
L:01.06–31.08
Fra 200 meter nedenfor Russelvfossen
oppover elva så langt laks forekommer. Fra
sjøen og 370 m oppover til stein på vestsiden
av elva. Fra Russelv bru til og 250 meter
oppstrøms fra 1. august. Sjørøya er fredet i
Ravduljohka.
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
L:01.06–31.08
Fredningssoner: Midfossen.
230.8X1
Skaidijohka (sideelv til
Repparfjordelva)
Blåfjellvassdraget
227.5Z
Lille Porsangerelva
L:01.06–31.08
Fredningssone: Moksajohka.
Kvalsund
213.XY1
Lebesby
Lebesby
Ø:01.07–14.09
R:01.07–31.08
Lebesby
228.4 A og B
Mahtosvassdraget
Lebesby
231.3Z
Oksevågvassdraget
Lebesby
228.Z
Stordalselva
Lebesby
230.2Z
Store Torskefjordvassdraget
Lebesby
228.Z
Storelva
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
Ø:01.06–14.09
L:15.06–31.08
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Lebesby
228.5Z
Sørelva
Lebesby
227.2Z
Tømmervikvassdraget
Lebesby
227.6Z
Veidneselva
Fredningssoner: Voulnaljohka, Luobbaljohka,
og Stuorrajohka fra brua og så langt laks
forekommer. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
L:01.06–31.08
Fredningssone: Fra samløpet med Durejohka
og så langt laks forekommer.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–14.09
L:01.06–31.08
Fredningssoner. Fra Revdalsbergstilla til ca.
700 m nedstrøms Veidnesfossen, og fra
Veidnesfossen og ca. 200 m nedover
Veidneselva. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Loppa
211.4Z
Fjorddalsvassdraget (Nuvsfjordelva)
Loppa
211.42Z
Jomfrudalselva
Loppa
211.31Z
Sandlandselva
Ø:01.06–14.09
Loppa
211.32Z
Sør-Tverrfjordelva
Ø:01.06–14.09
Loppa
211.5Z
Vassdalselva
Måsøy
220.5Z
Hamneelva
Fredningssone: Hele elva mellom Storvatn og
Lille Rundvatn
R:01.07–31.08
Ø:01.07–15.08
Fredningssone: Vassdalselva fra sjøen til
vassdalsvatnet
R:01.07–15.08
L:01.06–31.08
Fredningssone: Oppstrøms Hamnevatnet.
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Måsøy
220.1Z
Snefjordvassdraget
L:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Kun tillatt å fiske i Snefjordvatn.
Nesseby
241.5Z
Njidggujohka (Vesterelva)
Nesseby
242.2Z
Oddajohka (Nyelva)
Nesseby
242.Z
Reppenelva
Nesseby
241.Z
Suovvajohka (Bergebyelva)
Nordkapp
220.8Z
Lafjordelva
Nordkapp
226.6Z
Rekvikvassdraget
Nordkapp
222.2Z
Strandelvvassdraget
Porsanger
224.2Z
Brennelva
Porsanger
225.Z
Børselva
L:01.06–31.08
Fredningssone mellom laksetrappene.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–14.09
L:01.06–31.08
Fredningssoner: fra nederste trinn i andre
trappa ved soppfossen og 150 m nedover.
Etter 1. august: Bergkulpen fra gjerdet og 100
meter nordover
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
R:21.07–21.08
Fiske bare tillatt i Strandelvvatnet.
L:01.06–31.08
Fredningssoner: Patnisakvatnet, og fra
Rakkasjohka og så langt oppover elva som
laks forekommer. Fredningssone fra Børselv
bru til sjøen i perioden 25. juni–31. august.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–14.09
R:01.07–15.08
Porsanger
224.Z
Lakselva
L:01.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–15.09
R:01.07–31.07
Porsanger
222.4Z
Smørfjordelva
Porsanger
223.Z
Stabburselva
Porsanger
222.7Z
Ytre Billefjordelva
Sør-Varanger
244.2Z
Braselvvassdraget
Sør-Varanger
247.2Z
Grenelva (Myggvatn)
Sør-Varanger
243.2Z
Haukelva
L:01.06–31.08
Fredningssoner: 100 meter på begge sider av
laksetrappa målt fra innløp og utløp av trappa,
fra 100 meter ovenfor til 250 meter nedenfor
utløpet til Dilljohka, og fra utløpet av
Njahkajohka til Njahkagorzi.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–14.09
L:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Fredningssone: Fra samløpet med
Gorbovuojohka og oppover så langt laks
forekommer. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
Sør-Varanger
247.3Z
Karpelva
L:15.06–15.08
Fredningssoner: Fra 10 m nedenfor
vannstandsmerket og oppstrøms ca. 100 m til
Dampbadet, fra Oterbekken til den gamle
kraftlinja ved Cierracåkka, fra Vakthytta og
oppstrøms til Ellenvann.
Ø:15.06–15.08
R:01.07–31.07
L:01.06–31.08
Sør-Varanger
243.Z
Klokkerelva
Sør-Varanger
244.4Z
Munkelva
Sør-Varanger
246.Z
Pasvikelva
Sør-Varanger
246.1Z
Sandneselva
Tana
234.5Z
Julelva
R:01.07–31.07
Vadsø
239.3Z
Skallelva
L:01.06–31.08
Fredningssone: Fra ca. 100 m ovenfor
Sakrisbekken og så langt oppover som laks
forekommer.
Ø:01.06–14.09
L:01.06–31.08
Fredningssoner: Fra 100 m oppstrøms
Tørrstrykene til 50 m ovenfor Mornvika. Fra
200 m nedenfor Øksfossen til 300 m ovenfor
Biekanjohka. Fra 30 m nedenfor Joprdinkorva
oppstrøms til Avlankoski. Fra 200 m nedenfor
Tometersfossen til og med Munkefossen.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–14.09
L:01.06–31.08
Fredningssone: Fra Postbekken og så langt
laks forekommer, unntatt en strekning på 500
m ved Beahceluohkka. Midtsesongsevaluering
med forhåndsavtalte tiltak.
Ø:01.06–14.09
Fredningssoner: Hanaelva, Basavzi og Julelva
oppstøms bruen over riksvei 890.
Fredningssoner: Viltto og området ovenfor til
og med svingen, Vievann og
Vievannsvassdraget, og fra Trappetrinnene og
så langt oppover som sjørøye forekommer.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Vadsø
240.1Z
Storelva
Vadsø
240.Z
Vestre Jakobselv
Vardø
238.4Z
Austerelva
Vardø
239.11Z
Kibergselva
L:01.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Vardø
239.Z
Komagelva
L:01.06–31.08
Fredningssoner: Pedersenkulpen, øvre del av
Allemannskulpen, Russekulpen og Portkjeften.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Hordaland
L:01.07–15.09
Bergen
061.2Z
Storelva (Arna)
Bømlo
043.2Z
Åreiddalselva
Eidfjord
050.Z
Eidfjordvassdraget
Ø:01.07–15.09
Eidfjord
050.3Z
Erdalselva
L:01.07–15.09
Eidfjord
050.4Z
Simo
Etne
041.Z
Etneelva (hele vassdraget)
Etne
042.3Z
Fjæraelva
Ø:15.07–15.09
Etne
042.4Z
Mosneselva
L: 01.07–15.09
Fitjar
044.5Z
Kjærelva (inkl. Storavatnet)
Fjell
057.2Z
Fjellvassdraget
Fusa
055.3Z
Hopselva
Granvin
052.1Z
Granvinsvassdraget
Jondal
047.2Z
Jondalselva
Kvam
052.5Z
Flatabøelva
Kvam
052.7AZ
Kvam
053.4Z
Fosselva (Øvsthuselva) (sideelv til
Steinsdalselvi)
Mundheimselvi
Kvam
052.7Z
Steinsdalselva og Movatnet
Kvam
053.2Z
Kvam
052.8Z
Strandadalselva (Bruelva i
Strandebarm)
Tørvikelva
Kvam
052.6Z
Øysteseelva
Kvinnherad
046.32Z
Austrepollelva
Kvinnherad
042.Z
Blåelva
Kvinnherad
046.3Z
Bondhuselva
L:15.06–15.09
Kvinnherad
045.32Z
Guddalselva
L:01.07–15.09
Kvinnherad
045.31Z
Omvikelva
L:15.07–15.09
Kvinnherad
045.4Z
Kvinnherad
045.2Z
Rosendalselvane
(Hattebergsvassdraget)
Uskedalselva
Kvinnherad
046.1Z
Æneselva
Kvinnherad
046.4Z
Øyreselva
Kvinnherad
042.61Z
Åkraelva
Lindås
064.7Z
Eikangervassdraget
Lindås
064.5Z
Eikefetelvi
Ø:01.07–15.09
L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Eidfjordvatnet, Veig og Bjoreio: 15.7–15.9. I
Bjoreio er det ikke åpnet for fiske i kulpene
Øvre Skarsenden og Rødna. Tillatt å avlive
oppdrettsfisk under sjøørretfisket.
Ø:01.07–15.09
L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
L:15.06–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:15.06–15.08
Ø:01.07–15.09
L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
L:15.07–15.09
Ø:15.07–15.09
Ø:15.06–15.09
L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
L:01.08–31.08
L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
L:01.07–31.08
L:15.07–15.09
Ø:15.07–15.09
Ø:15.07–15.09
L:15.06–15.09
Ø:15.06–15.09
L:15.06–15.09
L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
L:01.07–15.09
Tillatt å avlive oppdrettsfisk under
sjøørretfisket.
Lindås
064.5Z
Eikefetelvi
Lindås
065.1Z
Festevassdraget
Lindås
065.21Z
Fiskesetvassdraget
Lindås
065.7Z
Nordre Kvingovassdraget
Lindås
064.4Z
Romarheimselva
Lindås
065.4X1
Storelva (Natås)
Masfjorden
067.1Z
Andvikelv
Masfjorden
067.6Z
Frøysetelva
Masfjorden
067.2Z
Haugsdalselva
Masfjorden
067.4Z
Hopevassdraget
Masfjorden
067.3Z
Matreelva
Modalen
064.Z
Modalselva
Odda
048.Z
Opo
Ø:01.07–31.08
Os
055.6Z
Lønningdalselva
L:01.08–15.09
Os
055.7Z
Oselva
Osterøy
060.4Z
Loneelva
Samnanger
055.Z
Tysseelva
Stord
044.3Z
Frugardselva (Ådlandsvassdraget)
Ø:01.07–15.08
Sveio
041.1Z
Fjonselva
L:01.07–15.09
Ullensvang
050.1Z
Kinso
Ø: 15.07–31.08
Ulvik
051.1Z
Austdøla
L:01.07–15.09
Ulvik
051.2Z
Norddøla
Vaksdal
061.Z
Daleelva (Bergsdalsvassdraget)
Vaksdal
063.Z
Ekso
Voss
062.ZXY1
Vossovassdraget (hovedstreng)
Voss
062.ZY1
Vosso/Teigdalselva (sidevassdrag)
Ø:15.07–15.09
Aukra
106.42Z
Eikremselva
L:15.06–15.07
Aukra
106.44Z
Hjertvikelva
Aukra
106.45Z
Horremselva
Aukra
106.43Z
Nerbøelva
Ø:01.07–15.09
L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
L:20.06–31.08
Ø:20.06–31.08
L:15.06–15.09
Ø:15.06–15.09
L:15.07–15.09
Ø:15.07–15.09
L:15.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:15.06–31.08
L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
L:15.07–15.09
Ø:15.07–15.09
L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
L:15.07–15.09
Ø:15.07–15.09
Tillatt å avlive oppdrettsfisk under
sjøørretfisket.
Ø:01.08–15.09
L: 15.06–15.09
Døgnkvote per fisker: 2 laks.
Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø: 15.07–15.09
L:15.06–15.09
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:15.06–15.09
Sesongkvote per fisker: 5 sjøørret. Det er kun
tillatt å fiske i Ådlandsvatn og Vatnaelva
Ø:01.07–15.09
Det er ikke tillatt å fiske i Hølen.
Ø:01.07–15.09
L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
L:01.07–15.09
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak. Tillatt å avlive oppdrettsfisk under
sjøørretfisket.
Ø:01.07–30.09
L:01.07–31.08
Ø:01.07–15.09
Møre og Romsdal
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Aukra
106.43Z
Nerbøelva
Aukra
106.46Z
Røaelva
Aukra
106.47Z
Sporsheimselva
Aukra
106.41Z
Sæterelva
Aure
113.8Z
Aureelva
Aure
113.71Z
Bjørlingelva
Aure
116.2Z
Gjelavassdraget
Aure
114.32Z
Jørgenvågelva
Aure
116.6Z
Ledalsvassdraget
Aure
114.33Z
Linnvågvassdraget
Aure
114.212Z
Solskjelelva
Aure
114.31Z
Storelva (Tustna)
Aure
113.6Z
Todalselva
Aure
113.72Z
Torsetelva
Aure
114.1Z
Vinsterneselva
Aure
114.12Z
Vågoselva
Averøy
110.33Z
Bae-elva
Averøy
110.3z
Bådalselva
Ø:15.06–15.07
L:01.06–15.07
Ø:01.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
L:01.07–31.08
Ø:15.06–31.07
Averøy
110.21Z
Steinsvikelva
Averøy
110.32Z
Utheimselva
Averøy
110.22Z
Åelva
Eide
108.22Z
Kjølabekken
Eide
108.1Z
Lyngstadvassdraget
Eide
108.221Z
Vassgårdselva
Eide
108.2Z
Vågsbøelva
Eide
108.222Z
Ådalselva
Fræna
107.321Z
Dalaelva
Fræna
107.63Z
Farstadelva
Fræna
107.42Z
Gulelva
Fræna
107.6Z
Hustadelva
Fræna
107.2Z
Malmeelva
Fræna
107.5Z
Rugelva
Fræna
107.61Z
Sagelva
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
L:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:01.07–31.08
Ø:15.07–31.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Døgnkvote: 1 laks pr. fisker.
Fræna
107.61Z
Sagelva
Fræna
108.11Z
Sandblåstelva
Fræna
107.4Z
Stavikelva
Fræna
107.212Z
Storelva (Sandsbukt)
Fræna
107.3Z
Sylteelva (Moaelva)
Fræna
107.32Z
Torneselva
Fræna
107.21Z
Vasselva (Aureosen)
Gjemnes
109.1Z
Angvikelva
Gjemnes
108.3Z
Batnfjordselva
Gjemnes
109.11Z
Flemelva
Gjemnes
109.111Z
Hoemselva
Gjemnes
108.41Z
Skeisdalselva
Gjemnes
108.4Z
Torvikelva
Halsa
113.22Z
Betnaelva
Halsa
113.422Z
Dalaelva (Valsøybotn)
Halsa
113.511Z
Dennåa
Halsa
113.512Z
Engdalselva
Halsa
113.2Z
Gammelsagelva
Halsa
113.41Z
Grytåa
Halsa
113.51Z
Rodalselva
Halsa
113.21Z
Sagelva
Halsa
113.4Z
Sandåa (Valsøybotn)
Halsa
113.42Z
Storelva (Valsøybotn)
Haram
102.11Z
Hildreelva
Haram
102.122Z
Nyfonnelva
Haram
102.3Z
Skjerdingselva
Haram
101.8Z
Slyngstadelva
Haram
102.12Z
Sunnalandselva
Haram
101.83Z
Søvikelva
Haram
101.6Z
Tennfjordelva
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:01.07–15.08
Døgnkvote per fisker: 2 laks og 1 sjøørret.
Ø:01.07–15.08
Haram
102.2Z
Vatneelva
Hareid
096.1Z
Hareidsvassdraget
L:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
Hareid
096.11Z
Indredalselva
L:15.06–15.07
Døgnkvote per fisker: 2 laks og 1 sjøørret.
Hareid
096.11Z
Indredalselva
Hareid
096.12Z
Vågselva
Hareid
096.111Z
Ytredalselva
Herøy
096.33Z
Aspevikelva
Herøy
096.34Z
Djupvikelva
Herøy
096.423Z
Sandvikselva
Herøy
096.42Z
Storeelva
Herøy
096.3Z
Tjørvågelva
Herøy
096.31Z
Øyraelva (Klugsøyr)
Kristiansund
110.13Z
Freielva
Kristiansund
110.16Z
Kvalvikelva
Kristiansund
110.12Z
Kvalvågelva
Midsund
106.33Z
Kyrkjeelva
Midsund
106.31Z
Nord-Heggdalselva
Midsund
106.35Z
Ræstadelva
Midsund
106.32Z
Sør-Heggdalselva
Midsund
106.34Z
Vågselva
Molde
105.3Z
Istadelva
Molde
105.42Z
Mjelveelva
Molde
105.6Z
Moldeelva
Molde
105.4Z
Oppdølselva
Molde
105.Z
Oselva
Molde
105.1Z
Røa (Hovdenakken)
Molde
105.2Z
Sotåa
Molde
105.61Z
Årøelva
Nesset
104.31Z
Eidsvågelva
Nesset
104.Z
Eira (hele vassdraget)
Nesset
104.3Z
Kvanndalselva
Nesset
109.2Z
Meisalelva
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.08
Ø:01.06–15.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:01.06–15.08
Ø:15.06–15.08
L:01.07–15.08
L:01.07–31.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøørret pr. fisker. All
vill hunnlaks med unntak av fettfinneklippet
laks skal gjenutsettes. Midtsesongsevaluering
med forhåndsavtalte tiltak.
L:15.06–15.08
Nesset
104.2Z
Visa
Norddal
099.1Z
Eidsdalselva
Norddal
099.2Z
Norddalselva
L:15.06–15.08
Norddal
099.Z
Tafjordelva
L:15.06–31.07
Norddal
100.Z
Valldalselva
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak. Sesongkvote 10 laks per fisker.
Ø:15.06–31.07
L:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Ø:15.06–31.07
L:15.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:15.06–31.08
Rauma
Rauma
103.42Z
Breivikelva
Rauma
103.64Z
Hamreelva
Rauma
103.6Z
Hatleelva
Rauma
104.11Z
Herjeelva
Rauma
102.71Z
Hjelvikelva
Rauma
103.2Z
Innfjordelva
Rauma
103.4Z
Hensvassdraget/Isa/Glutra
Rauma
103.51Z
Litleelva
Rauma
104.1Z
Mittetelva
Rauma
103.1Z
Måna
Rauma
103.Z
Raumavassdraget
Rauma
103.ZY1
Raumavassdraget/Istra (sidevassdrag)
Rauma
102.7Z
Reistadelva
Rauma
103.63Z
Rødvenelva
Rauma
103.5Z
Skorgeelva
Rauma
104.12Z
Slemmeelva
Rauma
103.61Z
Torvikelva
Rauma
103.22Z
Vikelva
Rauma
102.72Z
Vågselva
Sande
093.1Z
Brandalselva
Sande
096.4Z
Gjerdsvikelva
Sande
096.412Z
Myklebustelva
Sande
092.6Z
Nordredalselva
Sande
096.41Z
Vågselva
Sande
093.11Z
Årsetelva
Skodje
101.31Z
Glomsetvassdraget
Skodje
101.2Z
Solnørelva
Smøla
115.2Z
Fuglvågvassdraget
Smøla
115.21Z
Hinnåa
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
L:15.12–15.09
Ø:15.12–15.09
L:15.12–15.09
Ø:15.12–15.09
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Smøla
115.3Z
Hopenvassdraget
Smøla
115.211Z
Lervikbekken
Smøla
115.1Z
Rokstadelva
Stordal
100.31Z
Dyrkornelva
Stordal
100.2Z
Stordalselva
Stranda
098.7Z
Geirangerelva
Stranda
098.6Z
Korsbrekkelva
Stranda
098.5Z
Langedalselva
Stranda
098.3Z
Strandaelva
Stranda
098.32Z
Uksagelva
Sunndal
109.Z
Drivavassdraget (hele vassdraget)
Sunndal
109.3Z
Jordalselva
Sunndal
109.5Z
Litledalselva
Sunndal
109.6Z
Oppdølselva
Sunndal
111.5Z
Ulvåa (Ålvundfjord)
Sunndal
109.4Z
Usma
Surnadal
112.4Z
Beleelva
Surnadal
112.3Z
Bævra
Surnadal
111.72Z
Prestelva
Surnadal
111.711Z
Rossåa
Surnadal
112.42Z
Settemdalselva
Surnadal
112.Z
Surna
Surnadal
111.7Z
Søya
L:15.12–15.09
Ø:15.12–15.09
L:15.12–15.09
Ø:15.12–15.09
L:15.12–15.09
Ø:15.12–15.09
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:15.06–15.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:01.06–31.08
Døgnkvote: 2 sjøørret.
Ø:01.07–31.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:01.06–31.08
Kvote per fisker: 1 laks per døgn og 6 pr.
sesong (derav 3 større enn tre kg), og 2
sjøørret per døgn og 8 per sesong.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–31.08
L:15.06–15.07
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.
Ø:15.06–15.08
Surnadal
111.Z
Todalselva
Sykkylven
097.72Z
Aureelva
Sykkylven
097.5Z
Hunda
L:15.06–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:15.06–15.08
L:01.06–31.08
Ø:15.06–15.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–15.07
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Sykkylven
097.62Z
Ikorneselva
Sykkylven
098.1Z
Ramstaddalselva
Sykkylven
097.6Z
Riksheimelva
Sykkylven
097.61Z
Svartebekken
Sykkylven
097.7Z
Velledalselva
Sykkylven
097.721Z
Vikelva
Tingvoll
109.7Z
Gylelva
Tingvoll
111.412Z
Jøvikelva
Tingvoll
109.71Z
Koksvikelva
Tingvoll
109.711Z
Rimstadelva
Tingvoll
111.4Z
Storelva (Hanemsvatnet)
Tingvoll
111.21Z
Strømosen
Tingvoll
111.31Z
Torjulelva
Tingvoll
111.2Z
Ulsetelva
Tingvoll
111.3Z
Vågelva (Torjulvågen)
Tingvoll
111.42Z
Åsprongelva
Ulstein
096.21Z
Haddalselva
Ulstein
096.212Z
Sauneselva
Ulstein
096.22Z
Storelva (Flø)
Ulstein
096.2Z
Ulsteinelva
Vanylven
093.21Z
Eidsåelva
Vanylven
092.5Z
Fiskåelva
Vanylven
093.3Z
Norddalselva
Vanylven
093.2Z
Oselva (Syvde)
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–31.07
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.
Ø:15.06–31.07
Vanylven
092.62Z
Sandvikselva
Vanylven
092.51Z
Sylteelva
Vanylven
093.4Z
Videildselva
Vanylven
092.Z
Åheimselva
Vanylven
093.41Z
Årskagelva
Vestnes
102.62Z
Daugstadelva
Vestnes
102.4Z
Fiksdalselva
Vestnes
102.44Z
Flateelva
Vestnes
102.41Z
Gjelsteinelva
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L: 01.06–31.08
Ø: 15.06–15.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Vestnes
102.41Z
Gjelsteinelva
Vestnes
102.5Z
Skorgeelva
Vestnes
102.43Z
Storelva (Tomrefjord)
Vestnes
102.6Z
Tressa
Volda
094.4Z
Fyrdselva (Mørevassdraget)
Volda
094.41Z
Botnaelva
Volda
094.2Z
Dalselva
Volda
094.12Z
Dravlauselva
Volda
094.3Z
Folkestadelva
Volda
094.42Z
Høydalselva
Volda
094.Z
Kilselva
Volda
094.62Z
Sagarelva
Volda
094.21Z
Steinsvikelva
Volda
093.42Z
Storelva (Velsvik)
Volda
094.321Z
Straumselva
Volda
094.11Z
Ulvestadelva
Volda
094.6Z
Øyraelva
Volda
094.1Z
Åmela
Ørskog
100.3Z
Vagsvikelva
L:15.06–15.08
Ørskog
101.1Z
Ørskogelva
L:15.06–31.07
Ørsta
095.4Z
Barstadvikelva
L:01.06–31.07
Ørsta
097.1Z
Bondalselva
L:15.06–15.08
Ørsta
095.2Z
Liadalselva
Ørsta
097.4Z
Norangdalselva
Ørsta
095.21Z
Skorgeelva
Ørsta
097.11Z
Standalselva (Indre Standal)
Ørsta
095.41Z
Storelva (Nordre Vartdal)
Ørsta
095.3Z
Storelva (Søre Vartdal)
L:15.06–31.07
Ørsta
097.3Z
Tusseelva
L:15.06–15.07
Ørsta
097.42Z
Urkeelva
Ørsta
097.2Z
Vikelva (Bjørke)
Ørsta
095.Z
Ørstaelva
Ålesund
101.3Z
Austreimselva (Emblem)
Ø:15.06–15.07
L:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
L:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:15.06–15.08
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ålesund
101.5Z
Spjelkavikelva
L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Nord-Trøndelag
L:01.06–31.07
Flatanger
137.35Z
Bølbekken
Flatanger
137.53Z
Floan
Flatanger
137.7Z
Lauvsneselva nedenfor nedre
kraftstasjon
L:01.01–31.12
Flatanger
138.111Z
Renndalselva
L:01.06–31.07
Flatanger
137.72Z
Sitterelva
Flatanger
137.4Z
Skjellåa
Flatanger
137.5Z
Storelva (Jøssund)
Flatanger
137.6Z
Vikvatn
Flatanger
137.521Z
Østerelva (Jøssund)
Fosnes
140.6Z
Sagelva (Salsnes)
Fosnes
140.Z
Salvassdraget (inkl. Moelva)
Frosta
125.50X1
Steinsbekken
Frosta
125.5Z
Vikelva
Høylandet
142.3Z
Kongsmoelva
Høylandet
143.3AZ
Nordfolda
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Ø:01.06–31.08
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Døgnkvote: 1 laks og 2 sjøørret. Sakselva
ovenfor Svenskfossen er ikke åpnet for fiske.
Fiske etter rømt oppdrettsfisk tillatt i Moelva
nedstrøms Alberthølen til 25.09.
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:15.07–15.08
Ø:15.07–15.08
L:01.07–31.08
Ø:20.06–31.08
Høylandet
142.31Z
Ytteråa
Inderøy
127.3Z
Granaelva
Leka
143.82Z
Gjerdevatnet
Leka
143.83Z
Lekneselva
Leka
143.94Z
Midgutvikelva
Leka
143.95Z
Nordgutvikelva
Leksvik
131.72Z
Hindremelva
Leksvik
131.62Z
Hovselva
Leksvik
131.4Z
Innerelva
Leksvik
131.6Z
Tømmerdalselva
Leksvik
131.5Z
Ytterelva
Levanger
126.3Z
Byaelva
Levanger
125.2Z
Fættenelva
Levanger
125.4Z
Hopla
Levanger
126.4Z
Hotranvassdraget
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Åpenbar oppdrettsfisk som fanges under
sjøørretfiske skal avlives.
Levanger
126.4Z
Hotranvassdraget
Levanger
126.6Z
Levangerelva
Levanger
126.7Z
Rinnelva
Levanger
125.42X1
Sunndalselva
Mosvik
131.1Z
Mossa
Mosvik
131.12Z
Slira
Namdalseid
138.12Z
Aunelva
Namdalseid
138.ZY2
Austerelva (del av Årgårdsvassdraget) L:15.06–15.07
Namdalseid
138.AZ
Ferga (del av Årgårdsvassdraget)
Ø:01.06–31.07
L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøørret. I Liaberga er
det en 100 meter merket fredningssone.
Ø:15.06–15.07
L:15.06–15.07
Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøørret.
Ø:15.06–15.07
Namdalseid
138.3Z
Oksdøla
Namdalseid
138.13Z
Spalielva
Namdalseid
138.2Z
Stadtlandelva
Namdalseid
138.ZY1
Øyensåa (del av Årgårdsvassdraget)
Namdalseid
138.ZXY1
Årgårdsvassdraget (hovedstreng)
Namsos
140.88Z
Agleelva
Namsos
138.5Z
Aursunda
L:01.06–31.07
Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøørret.
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak. Ovenfor og nedenfor Berrefossen er det
merket fredningssone.
Ø:01.06–31.08
L:01.06–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–15.08
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L: 01.06–31.07
Døgnkvote per fisker: 2 laks og 1 sjøørret.
Ø: 15.06–15.07
Namsos
140.511Z
Ausvasselva
Namsos
139.1Z
Barstadelva
Namsos
140.72X1
Beisvågelva
Namsos
138.6Z
Bogna
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L: 01.06–31.07
Døgnkvote per fisker: 2 laks og 1 sjøørret.
Ø: 01.06–15.07
Namsos
140.4Z
Duna
Namsos
139.11Z
Dølaelva
Namsos
140.32Z
Ekorndalselva
Namsos
140.81Z
Finnangerelva
Namsos
138.511Z
Innerengelva
Namsos
140.72X2
Kaldklauvelva
Namsos
139.ZXY1
Namsen (hovedstreng)
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.08
L:Ovenfor Nedre Fiskumfoss: 01.07–15.09.
Ø:01.06–31.08
Ø:Ovenfor Nedre Fiskumfoss: 01.07–15.09.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Namsos
139.ZY2
Namsen/Bjøra (sidevassdrag)
Namsos
139.ZY4
Namsen/Nordelva (sidevassdrag)
Namsos
139.ZY1
Namsen/Sanddøla (sidevassdrag)
Namsos
139.ZY3
Namsen/Søråa (sidevassdrag)
Namsos
138.51Z
Olsengelva
Namsos
140.51Z
Røyklielva
Namsos
140.2Z
Sagelva (Heimdalsbotn)
Namsos
140.5Z
Sagvasselva
Namsos
139.111Z
Selneselva
Namsos
140.22Z
Skakanoelva
Namsos
140.712Z
Steinselva (Jøa)
Namsos
140.86Z
Storskorstadelva
Namsos
140.82Z
Survikelva
Namsos
140.42Z
Utgangselva
Namsos
140.3Z
Vetterhuselva
Namsos
140.84Z
Vikelva (Otterøya)
Nærøy
143.6ZX1
Bidalselva
Nærøy
141.12Z
Bjørlielva
Nærøy
142.22Z
Bogaelva
Nærøy
143.64Z
Eidshaugelva
Nærøy
141.2Z
Elgåa
Nærøy
143.53Z
Finnelva
Nærøy
142.51Z
Grytbogelva
Nærøy
143.9Z
Hillerselva
Nærøy
143.532Z
Horvenelva
Nærøy
143.52Z
Horvereidvassdraget
Nærøy
143.741Z
Kilsvassdraget
L:15.05–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:15.05–15.08
L:01.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–31.08
L:01.06–31.08
Sanddøla fra Møllefoss til og med Ø.
Formofoss: 15.06–15.09.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–31.08
L:15.05–15.08
Ø:15.05–15.08
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
L:01.06–31.07
Nærøy
143.13Z
Kvernvassbekken (Lundringsvågen)
Nærøy
141.4Z
Kvistenelva
Nærøy
142.2Z
Langbogelva
Nærøy
141.Z
Opløyelva
Nærøy
143.5510X
Osanvassdraget
Nærøy
142.73Z
Rokkelva
Nærøy
143.55Z
Rødselva
Nærøy
141.21Z
Salvikbekken
Nærøy
142.6Z
Sjølstadelva
Nærøy
143.12Z
Skillingstadelva
Nærøy
143.7Z
Storelva (Lonet)
Nærøy
143.14Z
Storvea
Nærøy
143.62Z
Søråelva
Nærøy
142.52Z
Teplingelva
Nærøy
143.6Z
Torstadelva
Nærøy
143.1Z
Valelva
Nærøy
143.551Z
Væremsbekken
Nærøy
142.71Z
Årforelva
Steinkjer
128.3Z
Figga
L: 01.07–01.08
Steinkjer
129.22Z
Gladsjøelva
L:01.06–31.07
Steinkjer
128.4Z
Lundselva
Steinkjer
129.2Z
Moldelva
Steinkjer
127.2Z
Mæresbekken
Steinkjer
128.Z
Steinkjerelva med Byaelva
L: 01.07–15.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks
Steinkjer
128.ZXY1
Steinkjerelva med Byaelva
L: 01.07–15.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks
L: 01.07–01.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks
Ø:01.06–31.07
L:01.06–15.08
Ø:01.06–15.08
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.01–31.12
Ø:01.06–31.08
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Døgnkvote per fisker: 1 laks
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
(hovedstreng)
Steinkjer
128.ZY1
Steinkjerelva/Ogna
(sidevassdrag)
L:01.06–31.07
Stjørdal
124.2Z
Gråelva
Stjørdal
125.1Z
Langsteinelva
Stjørdal
124.Z
Stjørdalselva (hele vassdraget)
L:01.06–31.08
Verdal
127.Z
Verdalsvassdraget
L:10.06–31.07
Verran
129.4Z
Brattreitelva
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ovenfor Granfossen er det i tillegg tillatt å fiske
frem til 10.08, med en totalkvote for perioden
01.08-10.08 på 20 laks. Totalkvote for
vassdraget 320 laks.
Sesongkvote pr. fisker: 2 laks, all hunnlaks
settes ut etter 1. juli. Fredningsområder:
Østnesfossen, Grunnfosshølen og
Granfosshølen. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
Verran
129.Z
Follaelva
Verran
129.3Z
Ressemelva
Verran
130.4Z
Sørvågelva
Verran
130.32Z
Tangstadelva
Verran
129.5Z
Tunselva
Verran
130.1Z
Vollsetelva
Vikna
143.22Z
Evenstadbekken
Vikna
143.41Z
Hasfjordvassdraget
Vikna
143.21Z
Ryemelva
Vikna
143.2Z
Steinfjordvassdraget
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nordland
Alstahaug
150.4Z
Hertenelva
L:15.06–17.08
Ø:15.06–17.08
R:15.06–17.08
Andøy
186.62Z
Bleiksvassdraget (Elv fra Storvatnet)
L:15.06–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 laks. I tillegg er det
tillatt å fiske i Storvatnet (Bleiksvatnet)
01.06–14.09.
Ø:15.06–17.08
R:15.06–17.08
Andøy
178.7Z
Buksnesvassdraget
L:15.06–31.08
Sesongkvote 5 sjørøye per fisker. I Teinvatnet
kan anadrome laksefisk også fiskes i perioden
01.06–14.06 med maks 2 fiskekort per døgn og
døgnkvote 2 laks per fisker.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Andøy
178.63Z
Forfjordelva
Andøy
186.33Z
Grindelva
Ø: 01.07–31.07
R: 01.07–31.07
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Andøy
178.6Z
Gårdselvvassdraget (Gårdselva)
L:15.06–31.08
Det er tillatt å fiske etter sjøørret og sjørøye i
Langvatnet 15.06–14.09.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Andøy
186.3Z
Kobbedalselva
Andøy
178.73Z
Litlelvvassdraget (Lovik)
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet
01.06–14.09.
Andøy
186.51Z
Nordmelavassdraget
Andøy
186.332Z
Norddalsvassdraget
Ø:01.06–31.08
Det er kun tillatt å fiske i innsjøene.
R:01.06–31.08
L:15.06–17.08
Ø:15.06–17.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Norddalsvatnet
01.06–14.09.
R:15.06–17.08
Andøy
186.112Z
Nordelvvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Andøy
186.42Z
Nøssvassdraget
Andøy
186.1Z
Ramsåa
Andøy
186.2Z
Roksdalsvassdraget
Ø:01.07–17.08
Det er kun tillatt å fiske i Dalsvatnet. Det er
ikke tillatt å fiske laks.
R:01.07–17.08
L:15.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak. I tillegg er det tillatt å fiske i Ånesvatnet
og Grunnvatnet 01.06–31.08 og i Bødalsvatnet:
01.06–30.09.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Andøy
186.53Z
Skogvollvassdraget
L:15.06–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Det er ikke tillatt
å fiske i Skogvollelva ovenfor kulpen som
kalles Måneskinnet. I Skogvollvatnet er det
tillatt å fiske sjøørret og sjørøye 15.05–14.09.
Ø:15.06–17.08
R:15.06–17.08
Andøy
186.61Z
Stavevassdraget
Andøy
186.52Z
Steinsvassdraget
Andøy
186.32Z
Stokkvassdraget
Ø:01.07–31.08
Det er kun tillatt å fiske i Stavevatnet
(Måvatnet).
R:01.07–31.08
Ø:01.06–31.08
Det er kun tillatt å fiske i Steinsvatnet.
R:01.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Andøy
178.74Z
Storelva (Lovik)
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
R:01.07–31.07
Andøy
186.11Z
Storvatnvassdraget (Skardstein)
L:15.06–31.08
Sesongkvote: 3 laks pr. fisker.
Andøy
186.11Z
Storvatnvassdraget (Skardstein)
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Andøy
186.63Z
Toftenvassdraget (Toftaelva)
Andøy
186.22Z
Åseelva
Ø:01.07–17.08
Det er kun tillatt å fiske i innsjøene.
R:01.07–17.08
L:01.07–31.08
Sesongkvote per fisker: 3 laks. Sesongkvote
totalt for elva: 30 laks. Det er ikke tillat å fiske
sjøen og opp til 100 m ovenfor Åsebrua, samt
ovenfor Mulelvkulpen.
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Ballangen
173.Z
Ballsnesvassdraget
Ballangen
172.Z
Forsåvassdraget
L:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Ballangen
173.1Z
Kjellelva (Tjellelva)
L:01.07–31.07
Ballangen
999.012
Laksvatnvassdraget i Langvågpollen
L:15.06–31.08
Døgnkvote 1 laks per fisker. Sesongkvote 3
laks per fisker.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Ballangen
172.1Z
Leirpollvassdraget
L:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Ballangen
173.3Z
Rånavassdraget
Beiarn
161.Z
Beiarvassdraget
Ø: 01.06–31.08
Det er kun tillatt å fiske i Storvatnet. Det er ikke
tillatt å fiske laks.
R: 01.06–31.08
L:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Bindal
144.61Z
Bogelva
Bindal
145.2Z
Eidevassdraget
L:15.06–17.08
Sesongkvote per fisker: 4 laks. All laks og
sjøørret over 65 cm skal settes ut.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Ø:01.06–14.09
R:01.06–14.09
Bindal
144.21Z
Fiskaroselva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Bindal
144.22Z
Hornelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Bindal
144.4Z
Terråkelva
Bindal
144.5Z
Urvollvassdraget
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Ø: 01.07–31.08
R: 01.07–31.08
Sesongkvote per fisker: 5 sjøørret og 5
sjørøye.
Bindal
144.Z
Åbjøravassdraget
L:15.06–15.07
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Døgnkvote pr.
fisker: 3 sjøørret. Sesongkvote pr. fisker: 10
sjøørret. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak. Det er ikke tillatt å fiske
villaks større enn 65 cm. I Åbjørvatnet og i
Åbjøra ovenfor vannet er det tillatt å fiske
sjøørret og sjørøye 01.06–14.09.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Bodø
162.2Z
Børelvvassdraget
Bodø
165.7Z
Fjærevassdraget
L:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 5 sjørøye. I
tillegg er det tillatt å fiske sjøørret og sjørøye i
innsjøene 01.09–14.09. I Fjæreelva nedenfor
nederste bru er det også tillatt å fiske sjøørret
01.09–30.09. I Fjæreelva er det kun tillatt å
fiske sjøørret og oppdrettslaks.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Bodø
165.2Z
Futelva
L:15.06–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Futelva er fredet
mot fiske mellom Valosen og gangbrua til
Støver boligfelt.
Ø:15.06–17.08
R:15.06–17.08
Bodø
165.1Z
Hopsvassdraget
L:15.06–14.09
I Vatnvatnet er det tillatt å fiske hele året.
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Bodø
162.7Z
Lakselva i Misvær
L:15.06–10.07
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Ø:15.06–10.07
R:15.06–10.07
Bodø
166.1Z
Nevelsfjordvassdraget
L:15.07–15.08
Ø:15.07–15.08
R:15.07–15.08
Bodø
165.8Z
Strandåvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Bodø
162.1Z
Valneselva
L:01.07–31.07
Ø:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Brønnøy
148.22Z
Brusjøvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Villaks større
enn 65 cm skal settes ut.
Brønnøy
148.221Z
Buåsvågvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Brønnøy
148.53Z
Klausmarkelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Brønnøy
146.32Z
Kvervelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Brønnøy
148.312Z
Langfjordelva (Fjelldalselva)
Brønnøy
148.42Z
Litlbørjeelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Brønnøy
148.Z
Lomselva
L:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Brønnøy
146.6Z
Movassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Mosvatnet
01.06–31.08.
R:15.06–31.08
Brønnøy
148.311Z
Oppsjøvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Brønnøy
148.2Z
Sausvassdraget
Brønnøy
144.7Z
Storelva (Tosbotn)
Brønnøy
148.51Z
Storfjordelva
Ø:01.07–17.08
Det er kun tillatt å fiske i innsjøene. Det er tillatt
å fiske i Sausvatnet 1.6–14.9 og i Ytre
Rølivatnet hele året.
R:01.07–17.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Brønnøy
146.61Z
Tilremvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Tilremvatnet
01.6–31.08.
R:15.06–31.08
Bø
185.64Z
Husvågvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Bø
185.6110X1
Jørlandsvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Bø
185.71Z
Nykvågvassdraget
L:01.06–14.09
Ø:01.06–14.09
I tillegg er det tillatt å fiske i innsjøene hele
året.
R:01.06–14.09
Bø
185.720X1
Oksbølvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Bø
185.61Z
Pollåsvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Pollåsvatnet
01.6–14.09.
R:15.06–31.08
Bø
185.7Z
Ryggedalsvassdraget
Ø:01.06–31.08
R:01.06–31.08
Det er kun tillatt å fiske i Ryggedalsvatnet og
Kråkhaugvatnet.
Bø
185.6Z
Straumevassdraget
L:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Sjørisen,
Langvatnet (vest) og Saltvatnet 01.06–14.09.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Dønna
154.5Z
Gleinsvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i innsjøene
1.6–31.8.
R:15.06–31.08
Dønna
154.2Z
Hestadelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Dønna
154.51Z
Olfotvassdraget
L:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Nedrolfotvatnet,
Øvrolfotvatnet og Hildsetvatnet 01.6–31.08.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Dønna
154.52Z
Rølvågvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet
01.06–31.08.
R:15.06–31.08
Evenes
175.2Z
Bogenvassdraget (Strandvatnet)
L:15.06–14.09
Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye.
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Evenes
175.3Z
Laksåvassdraget
Evenes
175.4Z
Tårstadvassdraget
Ø:01.07–17.08
Det er kun tillatt å fiske i Osvatnet.
R:01.07–17.08
L:01.07–15.08
Døgnkvote pr. fisker: 1 laks. Sesongkvote pr.
fisker: 3 laks og 5 sjørøye. Fra onsdag kl. 18 til
torsdag kl. 18 er det ikke tillatt å fiske. Gjelder
også lakseførende del av vassdraget som
ligger i Troms.
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Fauske
164.3Z
Lakselva i Valnesfjord
Fauske
164.Z
Sulitjelmavassdraget med Laksåga
L:15.07–31.08
Ø:15.07–31.08
R:15.07–31.08
Flakstad
181.311Z
Markvatnvassdraget
L:15.06–31.08
Bestemmelsene gjelder ikke Markvatnet.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Flakstad
181.2Z
Vareidvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Gildeskål
160.71Z
Laksådalsvassdraget
Gildeskål
161.52Z
Ravikelva
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Gildeskål
160.72Z
Skauvollelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye. Det er kun
tillatt å fiske i innsjøene.
Gildeskål
160.51Z
Skromma
Gildeskål
161.1Z
Sundfjordselva
L:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Hadsel
185.33Z
Bitterstadelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel
179.84Z
Budalsvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel
179.9Z
Falkfjordvassdraget
L:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel
179.8Z
Fiskebølvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel
184.12Z
Flatsetvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel
178.31Z
Fløvatnvassdraget
L:15.06–31.08
Sesongkvote per fisker: 5 sjørøye. Det er kun
tillatt å fiske i Fløvatnet.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel
179.1Z
Grunnfjordvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel
179.73Z
Grunnførfjordelva
Hadsel
185.3Z
Gryttingvassdraget
L:15.06–15.07
Sesongkvote pr. fisker: 1 laks, 5 sjørøye. Det
er kun tillatt å fiske i Gryttingvatnet.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel
184.3Z
Gullstadelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel
178.3Z
Kaljordvassdraget
Hadsel
178.2Z
Kongselvvassdraget
Ø:15.06–31.08
Det er kun tillatt å fiske i Kaljordvatnet.
R:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet
01.06–14.09.
R:15.06–31.08
Hadsel
179.22Z
Rørhopvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel
184.1Z
Storelva (Breivik)
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel
185.34Z
Vikvassdraget
L:15.06–31.07
Det er kun tillatt å fiske i Lillevatnet.
Ø:15.06–31.07
R:15.06–31.07
Hamarøy
170.83Z
Brennvikvassdraget
L:15.06–31.08
I Brennvikvatnet er det tillatt å fiske hele året.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hamarøy
170.71Z
Lilandsvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Lilandsvatnet
01.06–31.08.
R:15.06–31.08
Hamarøy
170.510X1
Sagpollvasssdraget
Ø:01.07–17.08
Det er kun tillatt å fiske i Litlvatnet.
Hamarøy
170.510X1
Sagpollvasssdraget
Hamarøy
170.Z
Sagvatnanvassdraget
Det er kun tillatt å fiske i Litlvatnet.
R:01.07–17.08
L:15.06–14.09
I innsjøene er det tillatt å fiske hele året.
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Hamarøy
170.81Z
Steinslandsvassdraget
L:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Steinslandsvatnet
01.06–31.08 og i Fjellvatnet hele året.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hamarøy
170.82Z
Straumsvatnvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hamarøy
170.51Z
Svartvasselva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hamarøy
170.5Z
Varpavassdraget
L:01.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Det er ikke tillatt
å fiske på elvestrekningene.
Ø:01.06–31.08
R:01.06–31.08
Hamarøy
170.831Z
Åslivassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hemnes
155.4Z
Bjerka
Hemnes
155.1Z
Leirvikelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hemnes
155.Z
Røssågavassdraget med Leirelva
L:01.07–31.08
Døgnkvote pr. fisker: 1 laks. Sesongkvote pr.
fisker: 3 laks. Det er kun tillatt å avlive villaks
som er mindre enn 65 cm.
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Hemnes
155.2Z
Sannaelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Leirfjord
153.61Z
Austvikvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Leirfjord
153.6Z
Bardalselva
L:15.07–17.08
Ø:15.07–17.08
R:15.07–17.08
Leirfjord
153.32Z
Breilandselva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Leirfjord
153.4Z
Bøelva med Storelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Leirfjord
153.11Z
Dagsvikelva
Leirfjord
153.22Z
Leirelvvassdraget
Leirfjord
153.1Z
Nylandselva
Leirfjord
153.3Z
Ranelva
Leirfjord
153.12X1
Velsvågelva
Lurøy
157.6Z
Brattlandsvassdraget (Kjerringåga)
L:15.06–31.08
L:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
Fiskeforbud ved oppvandringssperre og 200
meter nedstrøms.
Lurøy
157.6Z
Brattlandsvassdraget (Kjerringåga)
Lurøy
157.7Z
Konsvikvassdraget
R:15.06–14.09
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Lurøy
157.52Z
Silavassdraget
Sesongkvote per fisker: 5 sjørøye. I Silavatnet
er fiske tillat i perioden 15.06–31.08.
Ø:01.08–31.08
R:01.08–31.08
Lurøy
159.211Z
Sørfjordelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Lødingen
178.12Z
Gårdsvatnvassdraget (Svartskardet)
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Lødingen
177.7Z
Heggedalselva
Lødingen
177.82Z
Saltvatnvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Lødingen
177.63Z
Slottdalsvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Lødingen
177.73Z
Sneiselvvassdraget
Lødingen
178.112Z
Storvatnvassdraget
Ø:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye. Det er ikke
tillatt å fiske på elvestrekningene.
R:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Lødingen
177.81Z
Teinvassdraget
Lødingen
178.11Z
Vestpollelva
Ø:01.07–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye. Det er kun
tillatt å fiske i innsjøene.
R:01.07–17.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Lødingen
178.121Z
Vikpollvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Meløy
159.813Z
Engabrevassdraget
Meløy
160.3Z
Neverdalsvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Meløy
160.43Z
Reipåvassdraget
L:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Meløy
160.32Z
Selstadvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 5 sjørøye. I
tillegg er det tillatt å fiske i Markvatnet
01.06–14.09.
Meløy
160.41Z
Spildervassdraget
L:15.06–31.08
Døgnkvote 3 sjøørret per fisker. Sesongkvote 5
laks per fisker. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak. I innsjøene og i
Spilderelva (elva nedenfor Spilderdalsvannet)
er det tillatt å fiske sjøørret og sjørøye i
perioden 01.06–14.09.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Meløy
159.9Z
Storåga (Bjerangen)
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Meløy
159.811Z
Ågvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Moskenes
181.41Z
Festhælvassdraget
Moskenes
181.43Z
Tindsvassdraget (Sørvågvassdraget)
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Moskenes
181.432Z
Åvassdraget
Narvik
174.5Z
Elvegårdselva (Bjerkvik)
L:01.07–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 laks.
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Narvik
174.2Z
Lakselva (Beisfjord)
L:15.07–14.09
Ø:15.07–14.09
R:15.07–14.09
Narvik
174.6Z
Prestjordelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Narvik
174.3Z
Rombakselva
L:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Narvik
173.Z
Skjoma
Narvik
173.6Z
Skjombotnelva (Kjårdaelva)
Ø:01.08–14.09
R:01.08–14.09
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Nesna
157.31Z
Langsetelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rana
157.2X1
Botnelva/Sjona kraftstasjon
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rana
157.12Z
Daloselva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rana
156.2Z
Dalselva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Det er kun tillatt å fiske fra sjøen og opp til
Skjomdal grendehus. Det er tillatt å avlive laks
som ut i fra ytre karakterer opplagt fremstår
som oppdrettslaks. Det skal tas og sendes inn
skjellprøve.
Rana
157.42Z
Flostrandvassdraget
Rana
157.1Z
Holmelva
Ø:01.07–31.08
Sesongkvote per fisker: 10 sjørøye. Det er
tillatt å fiske i Flostrandvatnet 15.06–31.08.
R:01.07–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rana
156.Z
Ranavassdraget
Rana
156.4Z
Slettenelva (Busteråga)
L: 25.06–23.09
Etter 15/8 er det ikke tillat å fiske mellom kl.
00:00–05:00. Etter 15/9 er fiske ovenfor
Kobbforsen forbeholdt bevaringstiltak for
sjøørret.
R: 25.06–23.09
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rana
156.61Z
Straumelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rødøy
159.21Z
Gjervalelva
Rødøy
159.52Z
Kista med Østerdalselva
Ø: 01.07–14.09
Det er tillatt å avlive laks som ut i fra ytre
karakterer opplagt fremstår som oppdrettslaks.
I slike tilfeller skal det taes skjellprøve.
R: 01.07–14.09
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rødøy
159.521Z
Litlfjordvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rødøy
159.2Z
Oldervikelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rødøy
159.7Z
Reppaelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rødøy
159.72Z
Segeråga
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rødøy
159.53Z
Værnes- og Osvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Saltdal
163.4Z
Botnvassdraget
L:15.06–14.09
Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye.
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Saltdal
163.5Z
Saksenvikelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Saltdal
163.Z
Saltdalsvassdraget
L:15.07–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 5 sjørøye. Det
er ikke tillatt å avlive vill holaks større enn 65
cm.
Ø:15.07–14.09
R:15.07–31.08
Saltdal
164.1Z
Storelva (Setså)
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Saltdal
163.3Z
Vikelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland
178.43Z
Blokkenvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland
185.22Z
Bremnesvassdraget
L:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland
178.55Z
Eidebuktvassdraget
L:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Sortland
178.42Z
Fiskfjordvassdraget
L:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 laks og 5 sjørøye. Det
er kun tillatt å fiske i Første Fiskfjordvatnet.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland
185.5Z
Frøskelandsvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i innsjøene
01.06–14.09.
R:15.06–31.08
Sortland
185.23Z
Gåsfjordvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland
185.21Z
Harhalsvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland
185.4Z
Holmstadvassdraget
L:01.07–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Ø:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Sortland
185.43Z
Indre Straumfjordvassdraget
Sortland
178.51Z
Kjerringnesvassdraget
Ø:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye. Det er kun
tillatt å fiske i Indre Gårdsvatnet.
R:15.06–31.08
L:01.07–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak. I tillegg er det tillatt å fiske i
Kjerringnesvatnet 15.06–31.08.
Ø:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Sortland
185.441Z
Lahaugvassdraget
Sortland
178.8Z
Lakselva i Godfjorden
Sortland
185.54Z
Melfjordvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland
185.44Z
Oshaugvassdraget
Sortland
178.52Z
Osvollvassdraget
Ø:01.07–17.08
R:01.07–17.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Osvollvatnet
01.07–31.08.
Sortland
178.61Z
Reinsnesvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland
185.32Z
Risevassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland
178.62Z
Roksøyvassdraget
Sortland
185.52Z
Selnesvassdraget
Sortland
178.54Z
Sørdalselva
Sortland
185.2Z
Vikelva
Ø:01.07–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye. Det er ikke
tillatt å fiske på elvestrekningene. I tillegg er det
tillatt å fiske i Øvre Roksøyvatnet 15.06–31.08.
R:01.07–17.08
Ø:01.07–17.08
Det er kun tillatt å fiske i Selnesvatnet.
R:01.07–17.08
L:15.07–15.08
Døgnkvote 1 laks og 1 sjøørret per fisker.
Ø:15.07–15.08
Sortland
185.42Z
Ytre Straumfjordvassdraget
L:15.06–31.08
Det er kun tillatt å fiske i Ytre Gårdsvatnet.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
169.31Z
Bjørndalselva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
168.1Z
Brattfjordvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
168.90X1
Brennsundelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
170.2Z
Forsanvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
168.9Z
Forsdalselva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
169.4Z
Hasselbakkvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
168.6Z
Hopvassdraget
L:01.07–17.08
Døgnkvote 1 laks per fisker. All villaks over 70
cm er fredet. Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og
10 sjørøye. I Hopvatnet og utløpselva er det
tillatt å fiske laks, sjøørret og sjørøye i perioden
15.06–31.08.
Ø:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Steigen
168.8Z
Laksåvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
169.3Z
Leirosdalselva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
168.7Z
Lommervassdraget
L:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Steigen
169.32Z
Lundsvassdraget
L:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet
01.06–14.09.
Steigen
169.32Z
Lundsvassdraget
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
169.2Z
Marhaugelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
169.21Z
Mellomelva og Åsjordelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
169.414Z
Mølnpollenvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
169.413Z
Nonsvassdraget
L:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
169.41Z
Sagelvvassdraget
L:15.06–31.08
Sesongkvote per fisker: 5 sjørøye.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
169.5Z
Skjelvareidvassdraget
Steigen
169.51Z
Skånlandsvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen
169.511Z
Tverrelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sømna
146.31Z
Grøttemsvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Holandsvatnet
1.6–14.9.
R:15.06–31.08
Sømna
146.3Z
Røyrmarksvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sømna
146.1Z
Sundhopvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sørfold
167.3Z
Bonnåga
Sørfold
166.2Z
Færøyvassdraget
Sørfold
167.Z
Kobbelvvassdraget
L:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye.
Ø:15.06–14.09
R:15.06–31.08
Sørfold
166.3Z
Lakselva (Valjord)
L:01.07–15.08
Sesongkvote pr. fisker: 2 laks.
Sørfold
166.5Z
Laksåga (Nordfjorden)
Ø:01.07–31.08
Det er ikke tillatt å fiske fra Nerfjordosen og
ned til sjøen. Det er tillatt å avlive oppdrettslaks
dersom den som har fiskeretten sørger for at
det blir innsendt skjellprøver fra all slik laks.
Sørfold
168.5Z
Mørsvikelva
Sørfold
167.62Z
Rørstadvassdraget
R:01.07–31.08
L: 01.07–31.08
Totalkvote for hele vassdraget: 5 laks og 15
sjøørret.
Ø: 01.07–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sørfold
167.63Z
Storelva i Botnfjorden
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sørfold
166.4Z
Straumenvassdraget
L:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Sørfold
166.4Z
Straumenvassdraget
Tjeldsund
177.6Z
Kongsvikelva
Tjeldsund
176.2Z
Myklebostadvassdraget (Storelva)
Tjeldsund
176.3Z
Vågevassdraget
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
R:15.06–14.09
Ø:01.07–31.08
Det er ikke tillatt å fiske på elvestrekningene.
R:01.07–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Tysfjord
171.8Z
Austerdalselva
L:15.06–17.08
Ø:15.06–17.08
R:15.06–17.08
Tysfjord
171.1Z
Forsåelva
Tysfjord
171.2Z
Muskenelva
L:15.06–17.08
Ø:15.06–17.08
R:15.06–17.08
Tysfjord
171.6Z
Muskvikelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Tysfjord
171.Z
Stabburselva og Draugelva
(Hellemobotn)
L:15.07–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Ø:15.07–17.08
R:15.07–17.08
Tysfjord
171.7Z
Sørfjordvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vefsn
149.8Z
Aunelva
Vefsn
152.2Z
Drevjavassdraget
Ovenfor stengte fisketrapper er det tillatt å fiske
innlandsfisk med stang og håndsnøre hele
året. Det er utsettingsplikt for merka sjøørret.
Vefsn
152.Z
Fustavassdraget
Ovenfor den stengte fisketrappa i
Forsmoforsen forvaltes fisket som et
innlandsfiskevassdrag.
Vefsn
149.6Z
Halsanelva
Vefsn
149.61Z
Hestdalselva
Vefsn
151.1Z
Hundåla
Vefsn
155.21Z
Skravlåga
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vefsn
151.Z
Vefsnavassdraget
Ovenfor stengte fisketrapper er det tillatt å fiske
innlandsfisk med stang og håndsnøre hele
året. Det er utsettingsplikt for merka sjøørret.
Vefsn
151.2Z
Vikdalselva
Vega
147.3Z
Færsetvassdraget
Ø: 15.07–15.08
Vestvågøy
180.6Z
Borgevassdraget
Ø:15.06–17.08
Vestvågøy
180.4Z
Farstadvassdraget
Fiske er tillatt i innsjøene (Floavatnet,
Færsetvatnet) og i utløpselva.
Det er kun tillatt å fiske i innsjøene.
R:15.06–17.08
L:01.07–31.07
Sesongkvote pr. fisker: 1 laks.
Ø:01.07–31.07
Det er kun tillatt å fiske i innsjøene. I
Holddalsvatnet er det tillatt å fiske hele året.
R:01.07–31.07
Vestvågøy
180.11Z
Helosvassdraget med
Lyngedalsvassdraget
Vestvågøy
180.32Z
Storfjordvassdraget
Ø:15.07–17.08
R:15.07–17.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Det er kun tillatt å fiske i innsjøene. I tillegg er
det tillatt å fiske i Lyngedalsvatnet
01.06–31.08.
Vestvågøy
180.32Z
Storfjordvassdraget
Vestvågøy
180.621Z
Torvdalsvassdraget
R:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vestvågøy
180.62Z
Vestresandvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vevelstad
149.33Z
Almoselva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vevelstad
148.7Z
Brødløselva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vevelstad
149.2Z
Lakselvvassdraget
Ø: 01.07–31.07
Vevelstad
149.1Z
Vassengvassdraget
L:15.06–31.08
Fiske er tillatt i innsjøene, i Sæterelva og i
utløpselva fra Lakselvvatnet.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan
179.7Z
Delpvassdraget (Hesthusvassdraget)
L:15.06–14.09
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Vågan
179.44Z
Hopvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan
179.62Z
Jenndalsvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan
179.43Z
Karlsvatnvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan
179.712Z
Litlvatnvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan
179.5Z
Olderfjordelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan
179.620X
Store Sortevatnvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan
179.50X1
Storelva i Sydalen
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan
179.71Z
Storvatnvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan
179.41Z
Svolværvassdraget
L:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan
179.34Z
Vaterfjordvassdraget
L:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan
179.332Z
Vestpollvassdraget
L:01.07–31.07
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Ø:01.07–31.08
Det er kun tillatt å fiske i Ternvatnet.
R:01.07–31.08
Øksnes
185.1Z
Alsvågvassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Øksnes
185.114Z
Grunnvatnvassdraget
L:15.06–31.08
Døgnkvote per fisker 1 laks. Sesongkvote per
fisker: 3 laks og 5 sjørøye. I tillegg er det tillatt
å fiske etter sjøørret og sjørøye i Alsvågvatnet
og i Sørvågvatnet 01.06–14.09.
Øksnes
185.114Z
Grunnvatnvassdraget
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Øksnes
185.111Z
Klovassdraget
L:01.06–14.09
Ø:01.06–14.09
R:01.06–14.09
Øksnes
185.12Z
Lifjordvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Øksnes
185.92Z
Navarsborrelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Øksnes
185.81Z
Nordsandvassdraget
L:01.06–14.09
Det er kun tillatt å fiske i innsjøene.
Ø:01.06–14.09
R:01.06–14.09
Øksnes
185.91Z
Sminesvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Øksnes
185.112Z
Strengelvågvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Øksnes
185.74X1
Sørdalsvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.05–31.08
Øksnes
185.11Z
Trettenelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Øksnes
185.9Z
Tuvenelva
Øksnes
185.53Z
Urdskardvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Øksnes
185.75Z
Ånnfjordvassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Oslo og Akershus
Asker
009.1Z
Askerelva
Asker
008.2Z
Neselva
Asker
009.21X1
Sjøstrandbekken
Bærum
008.Z
Sandvikselva
Frogn
005.312X1
Bonnbekken
Frogn
005.1X1
Havsjødalsbekken
Frogn
004.3X1
Odalsbekken
Frogn
005.22X1
Solbuktbekken
Frogn
005.3Z
Årungselva
Oslo
006.Z
Akerselva
Oslo
005.4Z
Gjersjøelva
L:01.07–30.09
Ø:01.07–30.09
Ø:15.08–30.09
L:15.06–30.09
Ø:15.06–30.09
L:01.07–31.09
Ø:01.07–31.09
L:15.06–15.10
Ø:15.06–15.10
Oslo
007.1Z
Hoffsbekken
Oslo
006.1Z
Ljanselva
Oslo
007.Z
Lysakerelva
Vestby
004.2X2
Emmerstadbekken
Vestby
004.Z
Hølenelva
Vestby
004.2X3
Solbergbekken
Vestby
004.2X1
Stamnesbekken
L:01.08–30.08
Ø:01.08–30.08
L:01.07–30.09
Ø:01.07–30.09
Rogaland
Ikke åpnet i perioden 01.07–31.07.
Eigersund
027.Z
Bjerkreimselva
Eigersund
027.3Z
Hellelandselva
L:01.06–20.09
Døgnkvote: 2 laks i juni, og 3 laks resten av
sesongen. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
Ø:01.06–20.09
L:01.07–20.09
Døgnkvote 3 laks.
Ø:01.07–20.09
Eigersund
027.5Z
Hellvikelva
Forsand
031.1Z
Eiaelva
Forsand
030.4Z
Espedalselva
L:01.06–31.08
Forsand
031.Z
Lyseelva
L:15.06–20.09
Gjesdal
030.2Z
Dirdalselva
L:01.06–31.08
Gjesdal
030.Z
Frafjordelva
L:01.06–31.08
Haugesund
039.8Z
Kvaleelva
Hjelmeland
035.5X1
Fossåna
Hjelmeland
035.4Z
Førre
Hjelmeland
035.2Z
Hjelmelandselva
L:01.07–31.08
Døgnkvote: 3 laks.
Hjelmeland
035.Z
Ulla
L:15.06–31.08
Hjelmeland
035.3Z
Vorma
L:15.06–31.08
Døgnkvote: 3 laks. Ikke åpnet:
Mandag–onsdag.
Døgnkvote: 3 laks.
Hjelmeland
033.Z
Årdalselva
L:20.05–31.08
Hå
027.7Z
Fuglestadelva
L:01.07–20.09
Hå
028.3Z
Håelva
Hå
028.1Z
Kvassheimsåna
Døgnkvote: 2 laks. Ikke åpnet:
Mandag–onsdag. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
Døgnkvote: 3 laks og 3 sjøørret.
Ø:15.06–20.09
Døgnkvote: 2 laks. Midtsesongevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
Døgnkvote: 2 laks. Midtsesongevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
Døgnkvote per fisker: 1 laks i mai, 2 laks i
resten av sesongen. Midtsesongsevaluering
med forhåndsavtalte tiltak.
Døgnkvote: 3 laks.
Ø:01.07–20.09
L:15.06–20.09
Døgnkvote: 3 laks. Midtsesongsevaluering
med forhåndsavtalte tiltak.
Ø:15.06–20.09
L:15.07–20.09
Døgnkvote per fisker: 3 laks.
Ø:15.07–20.09
Hå
028.22Z
N. Varhaugelv
Hå
027.6Z
Ogna
Hå
028.21Z
S. Varhaugelv
L:15.07–31.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks.
Ø:15.07–31.08
L:01.06–10.09
Døgnkvote per fisker: 3 laks.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–10.09
L:15.07–31.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks.
Ø:15.07–31.08
L:01.06–20.09
Klepp
028.Z
Figgjo
Døgnkvote: 3 laks per fisker.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Klepp
028.4Z
Orreelva
Sandnes
029.22Z
Høleåna
Sandnes
029.2Z
Imselva
Sandnes
029.1Z
Storåna
L:01.08–31.08
Sauda
037.2Z
Nordelva (Åbøelva)
L:20.07–30.08.
Døgnkvote: 1 laks pr. fisker. Ikke åpnet:
mandag–onsdag.
Sauda
037.Z
Storelva
Sokndal
026.4Z
Sokndalselva
L:15.06–20.09
Døgnkvote: 3 laks og 3 sjøørret per fisker.
Ø:01.06–20.09
Ø:15.06–20.09
Strand
032.Z
Jørpelandselva
L:15.07–31.08
Suldal
035.7Z
Hålandselva
L:15.06–31.08
Døgnkvote: 3 laks per fisker. Ikke åpnet:
Mandag–onsdag.
Døgnkvote 3 laks per fisker.
Suldal
036.Z
Suldalslågen
L:20.07–30.09
L:Sesong nedenfor Sandsfossen: 10. juli–20.
september. Døgnkvote: 2 laks.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Døgnkvote per fisker: 2 laks. Ikke åpnet for
fiske mandag–torsdag.
Døgnkvote: 3 laks per fisker.
Vindafjord
038.3Z
Rødneelva
L:01.07–15.08
Vindafjord
041.21Z
Svendsbøelva
L:01.08–31.08
Vindafjord
038.Z
Vikedalselva
L:15.06–15.08
Vindafjord
041.31Z
Vågselva i Ølen
L:01.08–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Vindafjord
038.5Z
Åmselva
L:01.08–31.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks.
Askvoll
084.11Z
Askedalselva
L:15.06–31.08
Askvoll
083.42Z
Bakkeelva (Holmedal)
Askvoll
084.111X1
Brunnadalselva
Askvoll
084.520X1
Gjelsvikelva
Askvoll
084.2Z
Kvernhuselva
Askvoll
083.4Z
Rivedalselva
Ø:01.07–31.08
Askvoll
084.5Z
Skorvselva
L:15.06–31.08
Askvoll
084.111X2
Smetteelva
Askvoll
084.1Z
Stongselva
Askvoll
084.21X1
Sætreelva (Atløy)
Aurland
072.Z
Aurlandselvi
Ø:01.07–15.09
Døgnkvote 1 sjøørret per fisker.
Aurland
072.2Z
Flåmselvi
L:01.07–31.07
Døgnkvote:1 laks og 1 sjøørret per fisker.
Døgnkvote: 1 laks per fisker. Ikke åpnet for
fiske mandag–onsdag.
Sogn og Fjordane
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Ø:01.07–31.07
Aurland
071.Z
Nærøydalselvi
Balestrand
078.52X1
Eikjadalselvi
Balestrand
079.12Z
Eselvi
Balestrand
078.3Z
Mundalselvi
Balestrand
079.4Z
Nesselvi
Balestrand
078.5Z
Vetlefjordelvi
Bremanger
090.X1
Berleelva
Bremanger
086.32Z
Blålielva
Bremanger
086.3Z
Bortneelva
Bremanger
090.2Z
Dalavatnet (Bremangerlandet)
Bremanger
999.003
Dalelva i Dalsbotnen
Bremanger
086.61Z
Førdeelva
Bremanger
086.1Z
Indrehusvassdraget
L:01.07–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.07–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger
086.320X1
Leirgulelva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Ikke åpnet for fiske ovenfor Indrehusvatnet.
Bremanger
086.11X2
Myklebustelva (Midtgulen)
Bremanger
086.5Z
Myklebustelva (Ålfoten)
Bremanger
085.64X2
Norddalselva (Botnane)
Bremanger
086.410X1
Olsbøelva
Bremanger
086.21Z
Riseelva
Bremanger
090.22X1
Solheimsvatnet (Bremangerlandet)
Bremanger
086.43Z
Storelva (Davik)
Bremanger
086.11X1
Storelva (Sørgulen)
Bremanger
086.42X1
Storelva i Endalen
Bremanger
085.64X1
Søredalselva (Botnane)
Bremanger
086.311Z
Vingeelva
Eid
089.Z
Eidselva
Eid
089.4Z
Hjalma
Eid
089.5Z
Kjøllsdalselva
Eid
089.42Z
Stårheimselva
Fjaler
082.5Z
Storelva (Dale)
Fjaler
082.Z
Flekkeelva
Fjaler
082.20X1
Fureelva
Fjaler
082.32Z
Loneelva
Fjaler
082.3Z
Sagelva
Fjaler
082.51Z
Stavdalselva
Flora
085.52Z
Haukåa
Flora
085.64Z
Husefestelva
Flora
085.4Z
Lakselva
Flora
085.5Z
Norddalselva
Flora
085.Z
Osenelva
Flora
084.82Z
Standalselva
Førde
084.52Z
Heilvangselva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:01.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.07–31.08
Ø:15.07–31.08
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Døgnkvote 1 laks over 1 kg per fisker.
Totalkvote per uke for strekningen Osen: 4 laks
og 4 sjøørret. Totalkvote per uke for
strekningen Svardal: 6 laks og 6 sjøørret.
Totalkvote per uke for strekningen Vasset og
Osa: 4 laks og 4 sjøørret. Totalkvote sesong
for strekningen Blåmannsvatnet til
Endestadvatnet: 60 laks.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Førde
084.52Z
Heilvangselva
Førde
084.Z
Jølstra
Gaular
083.Z
Gaula
Gaular
083.2Z
Kvamselva
Gloppen
087.12Z
Fitjeelva
Gloppen
087.Z
Gloppenelva
Gloppen
086.8Z
Hopselva i Hyen
Gloppen
087.1Z
Ryggelva
Gloppen
086.81Z
Skjerdalselva
Gloppen
086.Z
Åelva og Ommedalselva
Gulen
068.720X1
Alldalselva
Gulen
068.62Z
Austgulelva
Gulen
069.31Z
Brekkeelva
Gulen
068.9Z
Dingjeelva
Gulen
069.4Z
Indre Oppedalselva
Gulen
069.3Z
Instefjordelva
Gulen
069.2Z
Midt-Takleelva
Gulen
068.72Z
Midtunelva
Gulen
068.5Z
Moldeelva (Dalsøyra)
Gulen
068.7Z
Nordgulelva
Gulen
069.41Z
Ytre Oppedalselva
Gulen
068.50X1
Åmdalselva
Hyllestad
080.4Z
Bøelva
Hyllestad
082.120X1
Eidevatnet
Hyllestad
082.12Z
Salbuelva
Hyllestad
082.2Z
Teigevassdraget
Høyanger
069.72Z
Bjordalselva
Høyanger
079.Z
Daleelva
Høyanger
069.7Z
Førdeelva
Høyanger
080.1Z
Indredalselva (Vadheim)
Ø:15.06–31.08
L: 15.06–31.07
Totalkvote for hele vassdraget: 75 laks.
Ø: 10.07–15.08
L:01.06–15.09
Døgnkvote: 2 laks. Midtsesongsevaluering
med forhåndsavtalte tiltak.
Ø:01.06–15.09
L: 01.07–31.07
Ø: 01.07–31.07
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:01.06–15.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:01.06–31.08
Ø:01.08–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Høyanger
070.2Z
Ortnevikselva
Høyanger
069.51Z
Storelva (Ikjefjord)
Høyanger
080.21Z
Ytredalselva (Vadheim)
Høyanger
069.8Z
Østerbøelva (Østerbø)
Høyanger
069.8ZY1
Østerbøvassdraget/Brekkeelva
(sidevassdrag)
Høyanger
069.8ZY2
Østerbøvassdraget/Sørebøelva
(sidevassdrag)
Høyanger
069.5Z
Øystrebøelva (Ikjefjord)
Leikanger
077.5Z
Henjaelvi
Leikanger
077.51Z
Njøselvi
Luster
075.5Z
Dalsdalselvi
Luster
076.1Z
Engjedalselvi (Kvernelvi)
Luster
075.Z
Fortunselvi
Luster
076.Z
Jostedøla
Luster
075.4Z
Mørkriselvi
L:15.07–31.08
Ø:15.07–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
L:15.07–15.09
Ø:15.07–15.09
L:15.07–31.08
Ø:15.07–31.08
Lærdal
073.2Z
Erdalselvi
Lærdal
073.Z
Lærdalselvi
Naustdal
084.7Z
Nausta
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L: 05.06–20.08
F.o.m. Bruhølen (Seltun) til Sjurhaugfossen:
05.06–27.08. Ikke uttak av hunnlaks.
Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø: 18.06–31.08
L: 01.06–31.08
Ø: 22.06–08.08
Naustdal
084.8Z
Redalselva
Selje
091.3Z
Ervikelva
Selje
091.2X1
Flatrakelva
Selje
091.31X1
Hoddevikselva
Selje
091.2X2
Storelva (Berstad)
Sogndal
077.11Z
Amla
Sogndal
077.1Z
Kaupangerelvi
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Totalkvote for laks over 3 kg: 30 laks.
Døgnkvote per fisker: 1 smålaks.
Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Sogndal
077.3Z
Sogndalselvi
L:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
Sogndal
078.2Z
Storelvi (Fjærland)
Sogndal
077.Z
Årøyelvi
Stryn
088.2Z
Loelva
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
L:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
L:01.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–31.08
L:15.06–15.08
Ø:15.06–31.08
Stryn
088.1Z
Oldenelva
Stryn
088.Z
Strynselva
L:15.06–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:15.06–31.08
Øverste hølen er ikke åpnet for fiske.
L:15.06–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:15.06–31.08
Vik
070.5Z
Dalselvi (Framfjord)
Vik
071.1Z
Feioselvi
Vik
071.2Z
Storelvi (Fresvik)
Vik
070.6Z
Hopra
Vik
070.51Z
Sleipo
Vik
070.Z
Vikja
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–15.09
Ø:15.06–15.09
Vågsøy
089.6Z
Maurstadelva
Vågsøy
091.1Z
Revvikelva
Vågsøy
089.62Z
Rimstadelva
Årdal
074.4Z
Seimsdalselvi
Årdal
074.2Z
Vikadalselvi (Naddvik)
Årdal
074.Z
Årdalselvi (Hæreid-Utla)
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
L:01.07–31.08
Ø:20.06–31.08
Sør-Trøndelag
Agdenes
119.9Z
Fremstadelva
L:01.06–31.07
Agdenes
120.11Z
Grønningselva
L:01.06–31.07
Agdenes
120.4Z
Ingdalselva
L:01.06–31.07
Agdenes
120.2Z
Lena
L:01.06–31.07
Agdenes
119.82Z
Steinsdalselva
L:01.06–31.07
Agdenes
120.1Z
Størdalselva
L:01.06–31.07
Agdenes
120.3Z
Tennelva
L:01.06–31.07
Agdenes
119.8Z
Terningelva
L:01.06–31.07
Agdenes
120.112Z
Åremselva
L:01.06–31.07
Bjugn
134.2Z
Botngårdelva
L:15.06–15.08
Bjugn
133.41Z
Elv fra Eidsvatnet
L:01.06–31.07
Bjugn
134.32Z
Møllergårdselva
L:01.06–31.07
Bjugn
133.3Z
Nordelva
Ø:15.06–15.08
Ø: 01.06–31.07
L:15.06–15.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Bjugn
134.31Z
Okla
Bjugn
135.1Z
Oldenelva
L:01.06–31.07
Ø: 01.06–31.07
L:15.06–31.07
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.
Ø:15.06–31.07
Bjugn
134.Z
Teksdalselva
Frøya
118.21Z
Blakstadvassdraget
Frøya
118.13Z
Flatvalvassdraget (Husvatnet)
Frøya
118.130X1
Hammarvassdraget
Frøya
118.22Z
Inndalsvassdraget (Steinsvatnet)
Frøya
118.11Z
Madsvågvassdraget (Vågåvatnet)
Frøya
118.1Z
Skardsvågvassdraget
Frøya
118.14Z
Skarpnesvassdraget (Skarpnesvatnet)
Frøya
118.23Z
Slettaskogvassdraget (Melkjorvatnet)
Frøya
118.2Z
Tungvågvassdraget (Kjerkedalsvatnet)
Frøya
118.12X1
Ærvikelva (Ærvikvatnet)
Hemne
116.8Z
Belsvikelva
Hemne
113.Z
Fjelna
L: 15.06–15.09
Ø: 15.06–15.09
Døgnkvote per fisker: 2 laks og 1 sjøørret.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
L:15.06–15.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.
Ø:15.06–15.08
Hemne
119.2Z
Hagaelva
Hemne
119.11Z
Haugelva
Hemne
119.3Z
Holla
Hemne
113.5Z
Staursetelva
Hemne
119.1Z
Søa
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.07–31.07
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.
Ø:15.06–15.08
Hemne
116.Z
Åelva
L:15.06–15.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøaure.
Ø:15.06–15.08
Hitra
117.42Z
Dalaelva (Straumsvassdraget)
Hitra
117.4Z
Grytelva
Hitra
117.12Z
Kaldkløvvassdraget
Hitra
117.23Z
Kvernavassdraget (Kvernavatnet)
L:01.06–31.07
Hitra
117.1Z
Lakselva (Fillan)
L:01.06–31.07
Hitra
117.31Z
Langvasselva (Kjørstadvatnet)
L:01.06–31.07
Hitra
117.425Z
Melkstadvassdraget
Hitra
117.3Z
Sagelva (Laugen)
Hitra
117.21Z
Terningvassdraget med Sagelva
Malvik
123.4Z
Homla
Malvik
123.3Z
Sagelva
Malvik
123.22Z
Storelva
Melhus
122.Z
Oppdal
109.XY1
L:01.06–31.07
L:01.06–31.07
L:01.07–31.07
Døgnkvote 1 laks under 65 cm
Gaula
L:01.06–31.08
Drivavassdraget
L:01.06–31.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks. Sesongkvote per
fisker: 5 laks. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
Døgnkvote: 2 sjøørret i juli og 1 sjøørret i
august. I Driva nedenfor Skoremsbrua er det
forbudt å fiske i en sone som strekker seg fra
brua og ned til en rett linje trukket fra vestre
brukar over elva til et punkt 20 meter nedenfor
østre brukar. Det er ikke tillatt å fiske fra brua
eller fra den del av berget på østsiden som
ligger mellom brua og sonemerket.
Oppdal
109.XY1
Drivavassdraget
Ø:01.07–31.08
Orkdal
121.Z
Orkla
L:01.06–31.08
Orkdal
121.1Z
Skjenaldelva
L:15.06–15.08
Osen
137.222Z
Hopselva
Ø:01.06–31.07
Osen
137.22Z
Høyvikelva
Ø:01.06–31.07
Osen
137.2Z
Steinsdalselva
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.07
Osen
137.21Z
Sætranelva
Rissa
132.1Z
Flyta
L:01.06–31.07
Rissa
132.2Z
Hasselelva
L:01.06–31.07
Rissa
132.22Z
Hårbergelva
Rissa
133.2Z
Osaelva
L:01.06–31.07
Rissa
131.9Z
Prestelva
L:01.06–31.07
Rissa
132.Z
Skauga
L:15.06–15.08
Roan
137.11Z
Bessakerelva
Roan
136.51Z
Einardalselva
Roan
136.Z
Hofstadelva
Roan
136.31Z
Håvikelva
Roan
136.3Z
Nordskjørelva
Roan
136.52Z
Straumsvassdraget
Roan
137.1Z
Vikselva med Viksvatnet
Skaun
122.1Z
Børselva
Skaun
122.21Z
Hammerbekken
Skaun
122.2Z
Vigda
Skaun
121.2Z
Viggja
Snillfjord
119.33Z
Berdalselva
Ø:01.06–31.07
Snillfjord
119.4Z
Bergselva
L:01.06–31.07
Snillfjord
119.61Z
Slørdalselva
Snillfjord
119.42Z
Snilldalselva
Snillfjord
119.5Z
Tannvikelva
Snillfjord
119.411Z
Venelva
Ø:01.06–31.07
Snillfjord
119.6Z
Åstelva
L:01.06–31.07
Trondheim
123.Z
Nidelva i Trondheim
Trondheim
123.2Z
Vikelva
Åfjord
135.3Z
Arnevikselva
Døgnkvote: 2 sjøørret i juli og 1 sjøørret i
august. I Driva nedenfor Skoremsbrua er det
forbudt å fiske i en sone som strekker seg fra
brua og ned til en rett linje trukket fra vestre
brukar over elva til et punkt 20 meter nedenfor
østre brukar. Det er ikke tillatt å fiske fra brua
eller fra den del av berget på østsiden som
ligger mellom brua og sonemerket.
Døgnkvote per fisker: 1 laks. Sesongkvote per
fisker: 5 laks. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
Fiskesesong laks nedenfor
Normelandfossen:01.06–31.07. Fiskesesong
laks ovenfor Normelandsfossen:01.07–31.08.
Døgnkvote: 2 laks hvorav 1 over 3 kg/65 cm,
og 1 sjøørret. Hunnlaks over 65 cm er fredet.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Døgnkvote per fisker: 1 laks. Sesongkvote per
fisker: 10 laks. Totalkvote for vassdraget 400
kg laks. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:15.05–30.11
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Døgnkvote: 2 laks, hvorav inntil 1 over 3 kg/65
cm. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
L:15.06–15.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks. Sesongkvote per
fisker 10 laks.
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.08
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Døgnkvote: 2 laks hvorav inntil 1 over 3 kg.
Avslutning hvis laks over 3 kg fanges først.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Åfjord
135.43Z
Grytelva
Åfjord
136.11Z
Herfjordelva
Åfjord
135.42Z
Imselva
Åfjord
135.2Z
Krokelva
Åfjord
135.31Z
Mørrevatnet
Åfjord
135.ZX1
Norddalselva
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:15.05–30.11
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Åfjord
136.13Z
Revsneselva
Åfjord
136.14Z
Salbuvikelva
Åfjord
135.Z
Stordalselva
Døgnkvote: 2 laks, hvorav inntil 1 over 3 kg/65
cm, og 1 sjøørret. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
L:15.06–31.07
Ø:15.06–31.08
Åfjord
136.2Z
Sunnskjørelva
Døgnkvote per fisker: 1 laks. Fiske er ikke tillatt
oppstrøms Årbogfossen etter 31.07.
L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Telemark
Bamble
016.4Z
Herreelva
Bamble
017.1Z
Åbyelva
L:01.06–15.09
Døgnkvote: 2 laks.
Ø:01.06–15.09
L:01.06–31.08
Opp til Kverndammen.
Ø:01.06–31.08
Kragerø
017.Z
Kammerfosselva (Kragerøvassdraget) L:01.06–31.08
Porsgrunn
016.3Z
Herregårdsbekken
Porsgrunn
016.1Z
Mørjebekken
Porsgrunn
016.Z
Skienselva
Til dammen ved Kammerfoss.
Ø:01.06–31.08
L:01.06–30.09
Ø:01.06–30.09
Troms
Døgnkvote: 2 laks. Midtsesongsevaluering
med forhåndsavtalte tiltak. Skiensvassdraget
fra sjøen (Frednesbrua markerer skille mellom
sjø og vassdrag) til Skotfoss, herunder Leirkup,
Falkumelva og Bliva (Bøelva) har fisketid
01.06–31.08.
Balsfjord
196.5Z
Lakselva (Aursfjorden)
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–31.07
Balsfjord
198.52Z
Laksvatnvassdraget
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Balsfjord
198.5Z
Lavangselva
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Balsfjord
198.Z
Nordkjoselva
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–15.08
Balsfjord
196.7Z
Sandselva
L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Balsfjord
198.42Z
Tømmerelvvassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Berg
195.52Z
Finnsætervassdraget
L:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Dyrøy
193.3Z
Brøstadelva
L:15.07–15.08
Ø:15.07–15.08
R:15.07–15.08
Gratangen
190.3Z
Storelva (Gratangsbotn)
L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Harstad
177.42Z
Møkkelandsvassdraget
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Karlsøy
200.62X1
Leirbogelva
L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske onsdag
kl. 18 til torsdag kl. 18. Fra sjøen til brua over
E6 kan det fiskes sjøørret til og med 14.09.
Døgnkvote: 1 laks. All laks over 65 cm skal
settes tilbake. Ikke åpnet for fiske fra onsdag
kl. 18 til torsdag kl. 18. Alt fiske er forbudt
nedenfor fisketrappa.
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Alt fiske forbudt
ovenfor nederste fisketrapp
Karlsøy
200.62X1
Leirbogelva
R:01.07–15.08
Karlsøy
202.11Z
Skipsfjordvassdraget
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–31.07
Karlsøy
200.6Z
Skogsfjordvassdraget
L:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–31.08
Karlsøy
202.3Z
Vannareidvassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Kvæfjord
177.3Z
Botnelva
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. I elva er det kun
tillatt å fiske sjøørret, og det er forbudt å fiske
med mark.
L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Kvæfjord
177.1Z
Lakselva (Gullesfjord)
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–31.07
Kvæfjord
178.9Z
Langvatnvassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Kvæfjord
177.2Z
Melåa
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Det er kun tillatt
å fiske i Langvatnet.
L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Kvænangen
210.32Z
Alteidelva
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Kvænangen
209.8Z
Badderelva
L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Kvænangen
210.61X1
Buktavassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
R:01.07–31.07
Kvænangen
210.Z
Burfjordelva
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Fredningssone:
Hele vassdraget ovenfor øverste fisketrapp.
Kvænangen
209.Z
Kvænangselva
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
R:15.06–31.08
Kvænangen
210.6Z
Olderfjordvassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
R:01.07–31.07
Kåfjord
206.Z
Kåfjordelva
L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
Det er ikke tillatt å fiske i avløpskanalen fra
kraftverket.
R:01.07–15.08
Kåfjord
206.1Z
Manndalselva
L: 01.07–31.07
Døgnkvote per fisker: 1 laks. Ikke åpnet for
fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Fredningssone: Hele vassdraget ovenfor
nederste fisketrapp.
Ø: 01.07–31.07
R: 01.07–31.07
Lavangen
190.7Z
Spansdalselva
Ø:01.07–31.08
Fra sjøen til og med Valterhøla, ca. 600 m
ovenfor nedste veibru, varer sesongen til og
med 14.09. Fredningssoner: Sneveifossen og
Mølnefossen samt kulpene under disse
fossene.
Lenvik
194.4Z
Grasmyrvassdraget
L:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Lenvik
194.Z
Laukhellevassdraget
L:15.06–31.07
Ø:01.06–31.08
Tilbakesetting av all vill hunnlaks >80 cm. For
mindre laks: Døgnkvote 2 laks per fisker.
Totalkvote 200 sjørøye for hele vassdraget.
Nedenfor Stengholla, samt i Høglivatnet
(Trollbuvatnet), Sørlivatnet
(Allmenningsvatnet), Store Svanvatn og Lille
Svanvatn minimum 200 m fra inn og utløpselv
kan det fiskes etter sjøørret til og med 14.09.
Lenvik
194.Z
Laukhellevassdraget
R:01.07–20.08
Lenvik
194.3Z
Lysbotnvassdraget
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
Tilbakesetting av all vill hunnlaks >80 cm. For
mindre laks: Døgnkvote 2 laks per fisker.
Totalkvote 200 sjørøye for hele vassdraget.
Nedenfor Stengholla, samt i Høglivatnet
(Trollbuvatnet), Sørlivatnet
(Allmenningsvatnet), Store Svanvatn og Lille
Svanvatn minimum 200 m fra inn og utløpselv
kan det fiskes etter sjøørret til og med 14.09.
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–15.08
Lenvik
196.2Z
Rossfjordvassdraget
L:15.06–01.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–01.08
Lyngen
203.8Z
Jægervassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–15.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Fra sjøen til og
med Rossfjordvatnet minimum 200 m fra
Lakselva og Tårnelva kan det fiskes etter
sjøørret til og med 14.09.
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–15.08
Målselv
196.Z
Målselvvassdraget
L:15.06–17.08
Ø:15.06–17.08
Ovenfor Målselvfossen kan det fiskes etter laks
og sjøørret også 18.08–31.08.
Nedenfor grensen Brandskogsand/Messelt kan
det fiskes etter sjøørret også fra og med 18.08
til og med 14.09. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak.
R:15.06–31.07
Målselv
196.4Z
Mårelva (Aursfjorden)
L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Nordreisa
208.4Z
Oksfjordvassdraget
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet fra onsdag kl. 18
til torsdag kl. 18.
I Fiskelva fra sjøen til og med første kulp
ovenfor brua over E6 kan det fiskes etter
sjøørret og sjørøye til og med 14. september.
R:01.07–31.08
Nordreisa
208.Z
Reisavassdraget
L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:10.07–10.08
Nordreisa
206.5Z
Rotsundelva
Ø:01.07–31.08
Nedenfor brua med ved Bergmo kan det fiskes
etter sjøørret til og med 14.09.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Nordreisa
206.5Z
Rotsundelva
R:01.07–31.07
Nordreisa
208.3Z
Rungadalsvassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
R:01.07–31.07
Salangen
191.4Z
Løksebotnvassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Salangen
191.Z
Salangsvassdraget
Ø:01.07–14.09
R:01.07–14.09
Skjervøy
207.4Z
Nord-Rekvikelva
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Fra sjøen til
nederste bru, samt i Røyrbakkvatnet minimum
200 m fra utløpselva og fra Røyrelva kan det
fiskes etter sjøørret til og med 14.09.
Ikke åpnet: Tirsdag. Fredningssone: Fra 200 m
nedenfor nederste fisketrapp i Langfossen til
200 m ovenfor den øverste av trappene.
På strekningen fra Elvelund bru til Nervatn,
elvestrekningen mellom Nervatn og Øvrevatn, i
Nervatn og Øvrevatn ut til 200 m fra elvene,
samt fra Øvrevatn til 200 m nedenfor nederste
fisketrapp i Langfossen varer fisketiden til og
med 31. august.
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Skjervøy
207.41X1
Årvikelva
Skånland
189.3Z
Rensåvassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–31.07
Skånland
189.2Z
Tennevikelva
L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Storfjord
204.8Z
Kitdalselva
L: 01.06–22.08
Ø: 01.06–22.08
R: 01.06–22.08
Storfjord
204.Z
Signaldalselva
L: 01.06–22.08
Ø: 01.06–22.08
R: 01.06–22.08
Storfjord
205.Z
Skibotn
L: 01.06–22.08
Ø: 01.06–22.08
R: 01.06–22.08
Sørreisa
193.Z
Skøelvvassdraget
L:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
Sesongkvote per fisker 12 laks. Totalkvote for
vassdraget 80 laks under 70 cm og 40 laks 7090 cm. Laks over 90 cm er fredet.
Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Sørreisa
193.Z
Skøelvvassdraget
R:01.07–31.08
Sørreisa
193.5Z
Tømmerelvvassdraget
Sesongkvote per fisker 12 laks. Totalkvote for
vassdraget 80 laks under 70 cm og 40 laks 7090 cm. Laks over 90 cm er fredet.
Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Torsken
195.51Z
Ballesvikelva
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Torsken
195.3X1
Gjeska
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Tranøy
195.1Z
Bunkanvassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–31.07
Tranøy
194.5Z
Tennelvvassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
Tranøy
194.61.Z
Vardnesvassdraget
L: 01.07–31.07
Ø: 01.07–14.09
R: 01.07–31.07
Tranøy
194.81Z
Å-vassdraget
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Fredningsone:
Hele vassdraget med unntak av Tennvatnet
minimum 50 m fra Tennelva og Stengselselva.
Døgnkvote per fisker: 1 laks. Ikke åpnet for
fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Kun
tillatt å fiske i Vardnesvatn minimum 50 m fra
inn og utløpselv.
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Tranøy
194.6Z
Åndervassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
Tromsø
198.6Z
Anderdalselva
L:01.07–31.07
Døgnvkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Tromsø
198.6Z
Anderdalselva
Ø:01.07–31.07
R:01.07–31.07
Tromsø
203.2Z
Breivikvassdraget
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–31.07
Tromsø
203.Z
Lakselva (Sørfjorden)
L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Tromsø
203.1Z
Oldervikelva
L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
Døgnkvote 1 laks per fisker. Det er ikke åpnet
for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–15.08
Tromsø
197.1Z
Rakfjordvassdraget
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Tromsø
200.3Z
Ringvatnvassdraget
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Tromsø
199.3Z
Skittenelva
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–31.07
Tromsø
197.4Z
Straumselvvassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–31.07
Tromsø
198.7Z
Sørbotnelva
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Tromsø
199.1Z
Tromsdalselva
L:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Tromsø
197.63Z
Tromvikvassdraget
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–31.07
Tromsø
199.2Z
Tønsvikelva
L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra
onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
R:01.07–31.07
Vest-Agder
Farsund
024.51Z
Drangebekken
Farsund
024.32Z
Dårøybekken
Farsund
025.1Z
Ellebekken
Farsund
024.7Z
Nesheimvassdraget
Farsund
024.81Z
Orebekken
Farsund
024.5Z
Strupåna
Flekkefjord
025.53Z
Flikkabekken
Flekkefjord
026.Z
Sireåna
L: 01.07–20.09
Ø: 20.08–20.09
Kristiansand
020.4232Z
Dollsvågbekken
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.
Kristiansand
020.426Z
Drangebekken
Kristiansand
020.423Z
Eftevågbekken
Kristiansand
020.4262Z
Fivannbekken
Kristiansand
021.23Z
Kvernbekken (Kjos)
Kristiansand
021.Z
Otra
Kristiansand
020.424Z
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Døgnkvote: 2 laks og 2 sjøørret.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak. Fiske kun i hovedvassdraget.
L: 01.06–31.08
Døgnkvote per fisker: 2 laks og 2 sjøørret.
Sukkevannbekken
Kristiansand og Birkenes 020.Z
Tovdalselva
Kristiansand
021.1Z
Ålefjærbekken
Kvinesdal
025.3Z
Feda
Kvinesdal
025.Z
Kvina
Ø: 01.06–31.08
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Lindesnes
023.Z
Audna
L: 01.06–31.08
Ø: 01.06–31.08
Lyngdal
024.2Z
Austadbekken
Lyngdal
024.Z
Lygna (hovedvassdraget samt Litleåna L:01.06–31.08
og Møska)
Mandal
022.3Z
Dybovassdraget
Mandal
022.32Z
Jåbekkvassdraget
Mandal
022.Z
Mandalselva
Døgnkvote: 2 laks og 2 sjøørret. Inkludert
Litleåna. Ellers fiske kun i hovedvassdrag.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Døgnkvote per fisker: 2 anadrome laksefisk.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Døgnkvote pr. fisker: 1 laks og 2 sjøørret. Ikke
åpnet for fiske mandag–tirsdag.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak.
Ø:01.06–31.08
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Mandal
022.43Z
Rægebekken
Døgnkvote: 2 laks og 2 sjøørret. Sone 4: Det er
åpnet for fiske etter laks og sjøørret
01.06–15.09. Midtsesongsevaluering med
forhåndsavtalte tiltak. Inkludert Kosåna, ellers
fiske kun i hovedvassdraget.
Mandal
022.4Z
Skjøllingstadbekken
Søgne
022.2Z
Lundeelva
Ø:15.06–30.09
Søgne
022.1Z
Songdalselva
L:15.07–31.08
Ø:15.06–30.09
Søgne
022.223Z
Trysbekken
Larvik
900.X01
Agnesbekken
Ø:01.06–17.08
Larvik
015.5Z
Bergselva
Ø:01.06–15.09
Larvik
015.3X2
Bjønnesbekken
Ø:01.06–17.08
Larvik
900.X02
Drengsbekken
Ø:01.06–17.08
Larvik
015.4A
Farriselva
Ø:01.06–17.08
Larvik
015.51Z
Foldvikbekken
Ø:01.06–17.08
Larvik
900.X29
Fristadbekken
Larvik
900.X04
Fuglevikbekken
Larvik
900.X05
Gumsrødbekken
Larvik
900.X06
Guslandbekken
Ø:01.06–17.08
Larvik
015.Z
Hagenesvassdraget (del av
Numedalslågen)
L:15.08–10.10
Larvik
900.X07
Herfellbekken
Larvik
900.X08
Holmejordebekken
Larvik
900.X09
Holtanbekken
Larvik
900.X10
Hovlandbekken
Larvik
900.X11
Hølabekken
Ø:01.06–17.08
Larvik
900.X12
Jordfallbekken
Ø:01.06–17.08
Larvik
900.X31
Leirvollbekken
Larvik
900.X13
Megardsbekken
Larvik
900.X14
Møllebekken
Larvik
900.X15
Nalumbekken
Larvik
015.Z
Numedalslågen (hele vassdraget)
Døgnkvote 3 sjøaure. Fiske kun i
hovedvassdrag.
Døgnkvote: 1 laks og 2 sjøørret per fisker.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak. Fiske kun i hovedvassdrag.
Vestfold
Ø:15.08–10.10
Ø:01.06–17.08
L:10.06–26.08
Fra utløpet i sjø til og med Holmfoss er det
åpnet for fiske 15.05–08.08.
Døgnkvote på 2 laks pr. fisker med stang og
håndsnøre. Det er tillatt å fiske med følgende
redskaper i angitt tidsrom: a. Redskaper: Flåte:
Det kan fiskes med de flåtene som var i bruk
og registrert hos Fylkesmannen i Vestfold i
1993. Flåtene er firkantet med historisk
utseende, og skal være bemannet under fisket.
Sesongkvote pr. flåte: 500 kg. Flåter som ligger
50-100 meter fra hverandre, skal ha minimum
1/6 friløp mot midtstrømslinja. Gip: Det er kun
tillatt å fiske med godkjente giper: Eidegipen i
Naugfossen, Grinigipen i Hoggtveita,
Kongsgipene og Rauberggipene i
Kjærrafossen. Sesongkvote pr. gip: 400 kg.
Mælkast: Det er kun tillatt å fiske med mælkast
i Hoggtveita. Sesongkvote for mælkastet: 500
kg. Teine: Det kan kun fiskes med godkjente
teiner i Kjærrafossen og i Holmsfoss.
Sesongkvote per teine: 400 kg. Drivgarn
(Nappegarn): Det kan fiskes med maksimum to
(2) drivgarn i vassdraget. Med utgangspunkt i
driftsplanen kan fellesforvaltningen i
vassdraget fastsette hvilke 2 drivgarn som skal
fiske i sesongen. Sesongkvote pr. drivgarn:
160 kg. b. Tidsrom: Fisketiden for flåte, gip,
mælkast og teine er fra og med uke 26 til og
med uke 31, fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl.
18.00. Fisketiden for drivgarn er fra og med
uke 27 til og med uke 31 én kveld i uka, fra
onsdag kl. 19.00 til torsdag kl. 01.00 (6 timer).
Ø:10.06–26.08
Alt fiske er forbudt følgende steder i Lardal
kommune: 1) I Øvrehølen ved Kjærrafossen fra
fossen og ned til en rett linje tvers over hølen.
Linja er avmerket med et hvitt merke på land
på østre siden av hølen og et merke på toppen
av en stor stein på vestsida av hølen. 2) I
Gåserudhølen ved Vestfossen.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte
tiltak. Det er tillatt å fiske med reke. Det er bare
tillatt å benytte en enkel-, dobbel- eller
trippelkrok ved slikt fiske, og kroken må være i
overensstemmelse med de regler som gjelder
for krokstørrelser. Søkket skal bindes til svivel
ovenfor kroken i et snøre som har lavere
bruddstyrke enn hovedsnøret. Dette gjelder
også ved bruk av søkke sammen med mark og
flue.
Larvik
900.X17
Refsholtbekken
Ø:01.06–17.08
Larvik
900.X18
Rødbergbekken
Ø:01.06–17.08
Larvik
900.X19
Sildevikbekken
Larvik
900.X20
Skisakerbekken
Larvik
900.X21
Spetalenbekken
Larvik
900.X23
Stretrebekken
Ø:01.06–17.08
Larvik
900.X25
Torpevannbekken
Ø:01.06–17.08
Larvik
900.X26
Ulabekken
Ø:01.06–17.08
Larvik
900.X27
Ødegårdsbekken
Ø:01.06–17.08
Sande
013.110X1
Bekkebekken
Ø:01.06–17.08
Sande
013.110X2
Bruserudbekken
Ø:01.06–17.08
Sande
013.12X1
Pettersbekken
Ø:01.06–17.08
Sande
013.Z
Sandevassdraget
Ø:01.06–30.09
Sande
013.11Z
Sandovassdraget
Ø:01.06–17.08
Sande
013.1Z
Selvikvassdraget
Ø:01.06–30.09
Sande
013.2X1
Skjervikbekken
Ø:01.06–17.08
Sandefjord
015.2Z
Hemsvassdraget
Ø:01.06–17.08
Sandefjord
014.52Z
Rovebekken
Ø:01.06–17.08
Sandefjord
014.53Z
Unnebergbekken
Ø:01.06–17.08
Stokke
014.4Z
Melsomvikbekken
Ø:01.06–17.08
Stokke
014.42Z
Vårnesbekken
Ø:01.06–17.08
Svelvik
012.22X3
Aukebekken
Ø:01.06–17.08
Svelvik
012.22X4
Bergerelva
Ø:01.06–17.08
Svelvik
012.22X1
Homansbergbekken
Ø:01.06–17.08
Svelvik
012.22X2
Knemsbekken
Ø:01.06–17.08
Svelvik
012.1X3
Nordbyelva
Ø:01.06–17.08
Tønsberg
014.Z
Aulivassdraget
Ø:01.06–30.09
Tønsberg
014.1Z
Vellebekken
Ø:01.06–17.08
Fredrikstad
002.320X1
Elingårdsbekken
Fredrikstad
003.110X1
Engabekken
Fredrikstad
002.22Z
Fjellebekken
Fredrikstad
002.12Z
Gansrødbekken
Fredrikstad
002.Z
Glomma
Østfold
L:20.06–20.09
Hunnlaks er fredet fra og med 1. september.
Ø:20.06–20.09
Fredrikstad
002.X1
Gretnesbekken
Fredrikstad
002.115Z
Hunnebekken
Fredrikstad
002.32Z
Husebybekken
Fredrikstad
003.11Z
Kallerødbekken
Fredrikstad
002.119.Z
Laverødbekken
Fredrikstad
002.320X2
Rødbekken
Fredrikstad
003.110X2
Saltnesbekken
Fredrikstad
002.3Z
Slevikbekken
Fredrikstad
002.221Z
Soverk (Bakkebekken)
Fredrikstad
002.118Z
Søndre Grimstadbekk
Fredrikstad
002.117Z
Ulvikbekken
Fredrikstad
002.116Z
Ødegårdsbekken (Trongsmyra)
Fredrikstad
002.ZY1
Aagaardselva (sideelv til Glomma)
L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Hunnlaks er fredet fra og med 15. august.
Halden
001.2Z
Folkåa
Halden
002.111Z
Hjelmungbekken
Halden
001.22Z
Kirkebekken
Halden
001.31Z
Remmenbekken
Halden
001.222Z
Skottene
Halden
002.1110X1
Svalerødbekken
Halden
001.A5
Tista
Halden
001.3Z
Unnebergsbekken
Halden
001.223Z
Ystehedebekken
Hvaler
002.43X1
Dypedalsbekken
Hvaler
002.41Z
Holtekilbekken
Hvaler
002.41X1
Kjennvikbekken
Hvaler
002.41X3
Korshavnbekken
Hvaler
002.44X1
Langekilbekken
Hvaler
999.006
Lerdalsbekken
Hvaler
002.41X2
Lerebekken
Hvaler
002.42X2
Ødegårdsbekken
Moss
003.2Z
Kambobekken
Moss
003.3Z
Reierbekken
Rygge
003.1Z
Kureåa
Råde
003.120X2
Akerbekken
Råde
003.16Z
Evjeåa
Råde
003.17Z
Gunnarsbybekken
Råde
003.13Z
Heiabekken
Råde
003.12Z
Krokstadbekken (Aarnebergbekken)
Råde
003.1X1
Møllebekken
Råde
003.120X1
Røtnebekken
Råde
003.120X3
Saltnesbekken
Råde
003.15Z
Støtvikbekken
Sarpsborg
002.112Z
Bjønnengbekken
Sarpsborg
002.113Z
Ingedalsbekken
Sarpsborg
002.11Z
Skjebergbekken
Sarpsborg
002.114X1
Stordiket
L:22.06–15.09
Ø:22.06–15.09