Øveord veke 5 - Minskole.no

Namn: ________________
Øveord veke 5
kjem ung lære triks
Der kjem ein ung mann. kjem ung
Vil du lære eit triks?
Me kjem til å lære det.
Alle her kan fleire triks.
Kjem du snart?
Ei ung dame kjem.
Ho vil lære triks.
Det kjem til å bli kjekt!
Han var veldig ung.
Skriv og øv:
………………………………………………………………………………………………………..
-----------------------------------------------------------------------------------------…………………………………………………………………………………………………………