Innhold

angstmestring
innhold
Innhold
Takk til
Introduksjon VI
VII
Del I Forberedelse til angstmestringstrening
Før oppstart
Valg av gruppemedlemmer
Forhåndsintervju
En eller to gruppeledere
Sted og rom
Gruppestørrelse
Antall og lengde på gruppemøter
Presentasjonsmetoder
Samhørighet og interaksjon
Vanlige problemer som kan oppstå
Avslutte og opprettholde forandring
Evaluering
1
1
3
4
5
6
6
8
8
10
14
15
Del II Forstå angstmestringsteknikker
1.
Forstå angst 17
2.
Lære å kontrollere tegn på angst 39
3.
Lære å kontrollere negative tanker 55
4.
Møte angst
68
5.
Løse problemer og ta beslutninger
89
6.
Effektiv kommunikasjon og selvhevdelse 111
7.
Identifisere mål og planlegge tid
142
8.
Utvikle støttenettverk og en sunn livsstil
169
9.
Mestre dagligdagse situasjoner og tilpasse seg forandring
190
10. Livslang angstkontroll
212
Vedlegg
1.
Forhåndsintervjuskjema 229
2.
Angstvurderingsskjema 230
3.
Evaluering av gruppen - skjema 1 235
4. Evaluering av gruppen - skjema 2
Litteratur
237
239
angstmestring
Liste over infoark
Gruppemøte 1
1.
Hva er angst?
33
2.
Rammer for kurset og gruppemøtene
34
3.
Fordeler ved angstmestring
36
4.
Progressiv avspenning
37
5.
Stressdagbok/Angstregistrering
38
Gruppemøte 2
1.
Raske avspenningsteknikker
50
2.
Avspenning gjennom aktivitet
51
3.
Lære å kontrollere pusten
52
4.
Hvordan bedre søvnen?
53
Gruppemøte 3
1.
Feiltolkning
64
2.
Registrering av negative automatiske tanker
65
3.
Undersøke feiltolkning
66
4.
Kontrollere mentale spenninger 67
Gruppemøte 4
1.
Skjema for angstfremkallende situasjoner
82
2.
Målsettingsskjema
83
3.
Løsningsskjema
84
4.
Møte din angst
85
5.
Opprettholde fremgang
86
6.
Hindre tilbakefall
87
7.
Fordeler ved angstmestring
88
Gruppemøte 5
1.
Bli oppmerksom på problemet
106
2.
Blokkering av problemløsning
107
3.
Problemløsning trinn-for-trinn
108
4.
Beslutningsskjema
110
4
angstmestring
Gruppemøte 6
1.
Effektiv kommunikasjon
132
2.
Effektiv kommunikasjon – aktiv lytting
133
3.
Kommunikasjon – skjema for selvevaluering
134
4.
Selvhevdelse
136
5.
Selvhevdelse – kommunikasjons- og atferdstyper
137
6.
Være selvhevdende
139
7.
Lære selvhevdelsesteknikker
140
Gruppemøte 7
1.
Livsendringer
156
2.
Spørreskjema - vurdering av livet
158
3.
Livslinjediagram
159
4.
Mine ønsker
160
5.
Identifisere livsmål
161
6.
Hvordan har tiden blitt brukt tidligere? 163
7.
Hvordan blir tiden brukt nå?
164
8.
Daglig tidsskjema
165
9.
Fritidsaktiviteter
168
Gruppemøte 8
1.
Maslows behovshierarki
181
2.
Støttenettverksskjema
182
3.
Mitt støttenettverk
183
4.
Hvordan kan jeg styrke mitt støttenettverk?
184
5.
Trening
185
6.
Sunn mat
186
7.
Fritid
188
8.
Skjema for livsstilsendringer
189
Gruppemøte 9
1.
Mestre sosiale aktiviteter
207
2.
Mestre relasjoner til andre mennesker
208
3.
Overvinne angst på jobben
209
4.
Gjøre forandringer
210
5
liste over infoark
Gruppemøte 10
1.
Bli stress-sikker
220
2.
Tidlig varsel-handlingsplan
222
3.
Opprettholde en positiv innstilling
223
4.
Se tilbake
225
5.
Opprettholde det gode arbeidet
226
6.
Leseliste
227
6