Salgsbetingelser

Salgsbetingelser
Hvem kan handle hos Storcash?
For å handle hos Storcash må man være registrert næringsdrivende innen:
- Dagligvare/ hjemkjøring
- Restaurant
- Kafe
- Catering
- Gatekjøkken
- Kiosk
- Organisasjoner, lag og foreninger
- Offentlig sektor, herunder blant annet FAU, fritidsklubber, SFO etc
Privathandel er ikke er tillatt hos oss.
Som kunde er du ansvarlig for å gi oss til enhver tid riktige firmaopplysninger.
Dette er særlig viktig i tilbakekalling av produkter som er helsefarlige.
Priser og betaling
Vi gjør oppmerksom på at våre priser er eksklusive merverdiavgift (mva).
Kundekort må alltid fremvises og alle kjøp betales med kort eller kontant.
Alle priser er oppgitt for Cash & Carry.
Vi tilbyr våre kunder å søke om Storcash Bedriftskort. Se egen informasjon om dette på
Storcash.no
Det kreves at du har skjenkebevilling for kjøp av alkohol. Vi ber deg vise legitimasjon
uoppfordret.
Kopi av skjenkebevilling må leveres til oss minst et døgn før handel.
Vi jobber kontinuerlig med å ha riktige priser i markedet. Derfor vil våre priser kunne endres
uten at vi vil varsle våre kunder om dette.
Varesortiment
Vårt varesortiment kan variere. Dersom du opplever du at du ikke finner ønsket vare ber vi
deg ta kontakt med kundesenteret så vil vi hjelpe deg med å skaffe varen fra ASKOs lager.
Årsbonus
Storcash gir deg som kunde årlig bonus basert på hvor mye du handler per år. Følgende
årsbonusskala er for tiden gjeldende:
Trinn Kjøp eks. mva
5
3 000 000
4
2 500 000
3
2 000 000
2
1 500 000
1
1 000 000
Bonus
3,0 %
2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
Alt kjøp er bonusbyggene, men varegruppene alkohol, tobakk, telekort og blader er ikke
bonusgivende.
Retur
Retur/bytte og reklamasjon må gjøres senest fem dager etter kjøpsdato og faktura må
medbringes.
Følgende varer returneres/byttes ikke:
- Kjølevarer
- Frysevarer
- Telekort
- Mineralvann
- Tobakksvarer
- Varer som krever bevilling
Varen må ha hel original emballasje. Reklamasjon skjer når årsaken skyldes feil fra oss,
grossist eller produsent. Retur av tidsskrifter må skje innen tre uker etter kjøpsdato.
Fakturakopi
Dersom ditt foretak har behov for fakturakopi har vi et fast gebyr for fem eller flere
fakturakopier på kr. 20,- + mva. pr. faktura.
Mislighold av kundeforhold
Kundeforholdet vil bli avsluttet dersom det oppdages mislighold av disse betingelsene.
Velkommen til en hyggelig handel hos Storcash.