Present. Spydeberg Smia 11.1.2016

Hva tror samfunnsforskere og
markedsgeografer om framtiden?
• Samfunnet man tilhører – viktig identitetsskaper
• Hvem er jeg -hvilket liv vil familien min og jeg leve
• Omdømme særdeles viktig for små steder
• Viktig å bli synlige gjennom:
• Kulturarrangementer
• Innovasjon
Vi trenger å øke kjennskapen til Spydeberg og
styrke Spydebergs omdømme:
• De to viktigste elementene i dette:
1 Kultur
Her er vi på god vei:
Miljøuka, Rockefestival, Biltreff Classic, Mørk Golf,
Oktoberfestival, Spydeberg Prestegård, Bilmiljø etc.
2 Innovasjon
Nå har vi en unik mulighet på dette området.
Bakgrunn for ide:
• Høsten 2014 ble tanken om et Spydeberg Smia fremmet av
en gruppe næringsdrivende.
• Hele Myra/Tebo-området under planlegging
• Spydeberg nye byrom skal kunne betjene en befolkning på
10 – 12 000 innbyggere.
• Spydebergs attraktivitet for både nåværende og nye
innbyggere må økes.
• Vi trenger et bygg med nye «bålplasser» med attraktive
uteområder strategisk beliggende på hjørnet mellom
Stasjonsgata og Askimveien.
Det funksjonelle
Bygget skal inneholde bibliotek, rom for intim konserter, glassdører som kan
åpnes mot kulturparken å danne en scene mot denne.
• Scene – inne og «ute» (ute 16*8)
• Cafe/spisested
• Kontorer
• Aktiviteter for barn – teater osv.
• Møtested for ungdom
• Utstillinger
• Laboratorium
• Utemiljø/lekeplasser etc.
• Frivilligsentralen
• Møteplass «bålplasser» for alle fra 0 -120 år
Innovasjon
• Innovasjon
• Dette er et bygg som må ha innovasjon i seg som skaper
stolthet og oppmerksomhet
• Innovasjonen kan bestå i ett eller flere av følgende elementer:
•
Kunstnerisk og arkitektonisk utforming
•
Materialbruk – tre
•
Energi og miljø
•
Funksjonalitet
Hvor er vi nå?
a) Organiseres som prosjekt under småbyen Spydeberg til høsten 2016.
- sikrer lokal forankring og eierskap.
b) Oppstart : avtale med arkitekthøgskolen. Avgangsklassen har bygget
som hovedoppgave til juni 2016. Vi får 5 - 6 utkast fra 12
elever i tett samarbeid med oss.
c) Eierskap og interesse:
Alle kan bidra som sponsorer og med dugnad i prosjektet.
Hva er besluttet:
• Avtale med arkitektene Jensen og Skodvin AS fram til høsten 2016.
• Lager utkast og tegninger til midlertidige innstallasjoner.
• De følger studentene og lager ferdig et skisseprosjekt høsten 2016.
• Vi jobber parallelt med arbeidsgrupper som ser på størrelse, innhold
etc.
Hensikt med prosjektet:
• Vi ønsker i felleskap å realisere Spydeberg Smia som utad gir signaler
om hva Spydeberg står for.
• Bygget har i seg viktige elementer av teknologi og miljømessige
nyvinninger.
• Bygget og uteområdene skal bære preg av være utviklet i felleskap og
gi stolthet.
• Bygget og uteområdene skal gi rom for fellesskap, samhold og
egenutvikling for alle aldersgrupper.
• Hovedtanken er at vi sammen skal gjøre hverandre gode.
Hovedmål med ideprosjektet:
• Lage en prosjektrapport med temaene:
• Ideskisse, romprogram, innovasjon, miljø, utemiljø, finansiering,
organisering og kostnader.
• Rapporten skal ha klare konklusjoner på temaene som er nevnt og
gi klare anbefalinger for prosessen videre.
• Prosjektrapport legges fram ila høsten 2016.
Prosjektet skal få fram følgende:
-Innhold i bygget
-romprogram og størrelser
-innovative inne og utearealer
-forankring til innbyggere og brukere
-forslag til løsninger og oppbygging av modeller
-bygget bør være utviklende i bruk av tre som bygningsmateriale,
nyskapende i form og innovativt i bruk av teknologi. (pluss hus, solceller)
-mulighets- og skisseprosjekt, og finansieringsplan og driftsbudsjett,
ferdig høsten 2016.
Styringsgruppe:
Jørn Tore Måleng, leder
Kjell Martin Sørby, nestleder
Ole Andreas Kvilesjø,
Josef Filtvedt
Harald Gullåsen
Grete Skjelbred
Ottar Havik
Ole Svenneby
Geir Moen
Arbeidsgrupper:
Gruppens navn:
Økonomi og eierskap
Markedsføring og PR
Faggruppe bygg, konstruksjoner, materialer
Kultur, innhold, romprogram, utearealer
Innovasjon
Leder:
Harald Gullåsen
Jan Gander
Geir Moen
Grete Skjelbred
Ole Svenneby
Arbeidsgruppe økonomi og eierskap
Harald Gullåsen, leder
Ole Andreas Kvilesjø
Markedsføring og PR.
Jan Gander, leder
Kenneth Hansen
John Dokken
Vidar Tony Olsen
Arbeidsgruppe bygg, konstruksjoner, materialer
Geir Moen, leder
Dag Solberg
Anders Dingstad
Simen Berg Klemmetsen
Lars Sørby
Arbeidsgruppe innovasjon
Ole Svenneby, leder
Josef Filtvedt
Ken Rune Nygård
Mats Sandvik
Alf S. Johansen
Arbeidsgruppe kultur
Grete Skjelbred – leder
Tiril Pharo - Åsheim teatercamp
Tina Berger - Huset ungdomsklubb
Solfrid Frorud - v.leder stab, servicetorg og kultur
Bodil Flobakk - Frivilligsentralen
Guttorm Langstøyl – korpsmann med bred erfaring fra kulturlivet
Erik Svarstad - Tebosenteret
Josef Filtvedt – Dynatec og medl. av styringsgruppen
Kyrre Havelin – gründer, musiker med bred erfaring fra ulike events
Børre Olsen – Spydeberg rock
Ibi Engsbye - Biblioteksjef
Vigdis Skulberg – Spydeberg bibliotekets venner
Kjell Martin Sørbye – allsidig bakgrunn fra ulike utviklingsprosjekter, medl av styringsgruppen
Heidi Solberg Johansen – Spydeberg skolekorps
Liv Tone Øverby - Korisma
Magne Tronstad – Spydeberg ungdomsskole
Finansiering av prosjekt fram til forprosjekt
• Finansieres fra næringslivet i Spydeberg gjennom kapital og
«fag-dugnader»
- workshops og reising av midlertidig bygg.
• Askim & Spydeberg Sparebank med kr. 300 000,- +
fagkompetanse.
Spydeberg kommune. Søknad er sendt om kr. 100 000,-.
Vil du være med på en spennende reise?
Høsten 2016.
Skisseprosjekt er ferdig.
Oversikt på økonomi og finansiering
Vi har fått en «syretest» på samarbeid i Spydeberg.
Avklaringer:
Går prosjektet videre i forprosjekt og gjennomføring?
Videre organisering av prosjektet?
Avtaler med arkitekter, kunstnere etc.?
Nå starter en spennende reise!!