Inkluderende Arbeidsliv - Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, Arbeidstilsynet Midt-Norge og
bedriftshelsetjenestene i Nordmøre og Romsdal har gleden av å invitere til
temadag om:
Omstilling og endring i arbeidslivet.
Hvordan få til gode prosesser?
Onsdag 9. mars 2016 kl 09.00 – 15.00
Thon Hotel Kristiansund
Program:
08:30 – 09:00
Registrering og kaffe
09:00 – 12:00
Eva Tryti Lokken:
Kommunikasjon kan redde omstillingen!
Eva Tryti Lokken er praktiker som hjelper offentlige og private
virksomheter med å finne god kommunikasjonspraksis og
endringsledelse når store omstillinger skal skje. Hun anvender
kunnskap fra forskning, blant annet egen studie, og oversetter dette
til konkrete og målbare tiltak. Lokken har hatt kommunikasjonsroller
i over 20 år. De siste ni årene har hun anvendt denne kompetansen
i omstillinger i Posten, Wilhelmsen Ships Service, IBM, Yara,
Nordea, Danske Bank, og svenske Sandvik. Lokken er også
gjesteforeleser ved Høgskulen i Volda og ved BI.
12:00 – 13:00
Lunsj
13:00 – 14:00
Arbeidstilsynets rolle i omstillingsprosesser. Hva
sier lovverket? v/Hallvard Solevåg, Arbeidstilsynet
14:00 – 14:30
Hva kan Bedriftshelsetjenesten tilby i
omstillings- og endringsprosesser?
14:30 – 15:00
Hvordan kan NAV bistå virksomheter i omstilling?
Praktiske opplysninger:
Sted
Thon Hotel Kristiansund,
Fiskergata 12, 6507 KRISTIANSUND, Telefon: 71 57 30 00
Tid
Onsdag 09.03.16, klokken 09.00 – 15.00
Registrering/kaffe fra 08.30
Målgruppe
Ledere i privat og offentlig sektor, HR/personalansvarlige, verneombud,
tillitsvalgte, HMS-personell
Arrangører
NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, Arbeidstilsynet Midt-Norge og
bedriftshelsetjenestene i Nordmøre og Romsdal
Pris
Dagpakke inklusiv lunsj: Kr 445 per person.
Øvrige utgifter dekkes av arrangør.
Hotellet sender faktura for dagpakken i etterkant av konferansen
(fakturagebyr kr 95)
NB ! Eventuelle avmeldinger etter påmeldingsfristens utløp vil bli fakturert
fullt ut.
Påmelding
Påmeldingsfrist fredag 19. februar 2016
Elektronisk påmelding via følgende lenke:
https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/259952
Kontaktperson
Nina Grawert – 41 57 39 35
[email protected]
Vel møtt!