Taket - Skarpnes

ALT TIL TAKET
B E TO N G TA K
T E G LTA K
S TÅ LTA K
U N D E RTA K
INDUSTRIVEIEN 11 • ØSTERHUS • 4879 GRIMSTAD • TLF. 37 25 88 00 •WWW.SKARPNES.COM
INNHOLD
Nyheter............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................s 3
Introduksjon .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................s 4
Historien ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................s 6
Tak for alt ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................s 12
Betong, tegl, stålpanner, hva skal du velge? ................................................................................................................................................................................................s 14
Enkelkrum betong ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................s 18
Dobbelkrum betong ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................s 20
Dobbelkrum betong ru ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................s 22
Melodie tegl ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................s 28
Futura.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................s 30
Domino tegl ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................s 32
Bond stålpanner .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................s 34
Undertak................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................s 38
Nyttige tips for et varig tak...........................................................................................................................................................................................................................................................................s 40
Stålpanner........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................s 42
Systemgaranti .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................s 44
NYHETER 2016!
SKARPNES BOND STÅLPANNER
Stålpanner fra Skarpnes har stor styrke, eleganse og
lav vekt. Stålpanner tåler ekstreme værbelastninger –
perfekt for nordisk klima. Stålpannenes oppbygging med
flere lags beskyttlse, gir sikkerhet mot korrosjon og god
fargebestandighet. Skarpnes stålpanner er et lett tak, men har
samtidig stor styrke til å tåle den norske vinteren. Kommer
i 4 forskjellige farger – alle gir 30 års garanti!
UNDERTAKSBELEGG
Asfalt 700 SK2 er et moderne diffusjonstett undertaksbelegg
som erstatter tradisjonell papp. Produktet består av en
SRO\HVWHUDUPHUWVWDPPHEHODJWPHG6%6PRGLˉVHUWDVIDOW
FUTURA TEGL
(QYHOSUºYGNYDOLWHWVWHJOPHGVWDELOHDQOHJJVˊDWHURJVWRU
OHNWHˊHNVLELOLWHW/HYHUHVLˊHUHYDULDVMRQHUJODVHUWQREOHVVH
JODVVHUWˉQHVVHQXDQFHHQJREHUWRJQDWXUUºG7LOVDPPHQ
6 forskjellige farger.
SYSTEMGARANTI
Velger du Asfalt 700 SK2 sammen med våre takstein/tegl er
taket satt sammen på en måte som gjør at vi gir 30 års garanti.
VI TENKER PÅ
TAK HELE TIDEN,
DERFOR HAR HUSEIER
ET TAK SOM VARER
*MHQQRPˉUHJHQHUDVMRQHUKDUIDPLOLHEHGULIWHQ6NDUSQHVKDWWHWWP§O§KROGHQRUVNHVNU§WDNWHWWH
1RUJHHUHWY¨UKDUGWODQG6DPPHQOLJQHWPHGGHˊHVWHDQGUHKDUYLHWYHNVOHQGHNOLPDJMHQQRP
de ulike årstidene. Og hvis prognosene er riktige, vil dette bli enda verre i årene som kommer.
T
aket er den delen av huset som er mest utsatt for klimatiske påvirkninger.
Et tett, robust tak er husets viktigste beskyttelse mot fuktighet og kulde.
Da er det godt å vite at hvis du velger en av våre løsninger, får du tilgang
til all den takkunnskapen vi har opparbeidet oss siden 1919.
Alle våre stein har 30 års produktgaranti på tetthet, styrke og frostsikkerhet.
Undertak er vår store nyhet, og for oss en naturlig sortimentsutvidelse. Nå kan vi
tilby deg alt til taket fra én leverandør. Det betyr at du får komplette løsninger.
Velkommen til Skarpnes.
NORSK KLIMA + SKR ÅTAK = SANT
Du vil ha det enkelt
Derfor kan vi nå tilby alt til
taket på ett sted. Da har du kun
én leverandør å forholde deg
til, du kan være trygg på at alt
du får passer til hverandre, og
du får alt samlet i én leveranse.
I tillegg har du tilgang på vår
kompetanse og våre ”verktøy”
som forenkler både kalkyle og
bestilling.
Du vil ha det tilgjengelig
Selv om du får alt du har bestilt
i én og samme leveranse til avtalt
tid, kan det hende at du trenger
mer. Da er det godt å vite at
Skarpnes har et distribusjonssystem med mellomlagre rundt
om i landet, som sikrer deg raskt
påfyll når du trenger det.
Du vil ha det trygt
Ingen har holdt på med norske
tak lenger enn oss, noe som har
gitt oss en enorm kunnskapsbase.
Og all denne kunnskapen deler vi
med våre kunder. Hos oss får du
kun én leverandør å forholde deg
til, garanterte kvalitetsprodukter
og all den hjelpen du trenger –
fra bestilling til legging.
Laget på Sørlandet,
dekker hele Norge
På skarpnes.com kan du lese
mer om hvordan vi kan hjelpe
GHJ'HUˉQQHUGXRJV§Y§UH
beregnings-programmer, vår
ordrelogg, leggeanvisninger
og instruksjonsvideoer.
I snart 100 år har vi produsert
stein i Norge for norske forhold
på våre fabrikker i Grimstad og
Arendal. Enten du velger våre
solide betongstein eller våre
vakre og eksklusive taktegl,
kan du være trygg på at
Skarpnes alltid leverer
produkter av høy kvalitet.
Produksjon / Lager
Lager
Vi skal være best på å
levere til dine behov
6
STILIG STAND. En messe på Sørlandet ca. 1910.
SOLIDE RØTTER
Med røtter tilbake til 1919, er Skarpnes norges eldste taksteinsbedrift. I snart hundre år har
bedriften vokst fra å være et lite lokalt støperi til å bli en moderne, automatisert industribedrift.
Skarpnes ligger nær utløpet av Nidelva, der hvor den deler seg og
en del går ned til Arendal og den andre går ut i havet. Allerede
under kong Christian VI ble det vi kan kalle en av Arendals første
industribedrifter etablert her i form av et teglverk. Siden den gang
har det kontinuerlig blitt produsert byggevarer her. Først i form av
teglprodukter av forskjellig art og senere i betong.
Taktekke i form av tegl eller betong har hele tiden vært
produsert her og Skarpnes har fortsatt produksjonen av den
klassiske enkelkrummen her.
Årsaken til at akkurat denne produksjonen er sterkt knyttet til
Skarpnes, er naturlige forekomster av leire og sand, og den mest
brukte transportåren på den tiden, nemlig sjøen. Det kom faktisk
ikke ordentlig vei før på 1930 tallet.
Det var et yrende liv på elva med rutebåter, tømmerfløting,
sagbruk, tremasseproduksjon, malmuttak, båtproduksjon og ikke
minst produksjon av takstein.
,,
Det var hardt fysisk arbeid og enkle kår,
det første året bodde Sigvart og Jens i fabrikken
1738
1976
I 1738 startet Harald Groll
teglverk på Skarpnesmoen. Groll
var en foretaksmann. Mens han
bodde i Vrengen oppdaget han
store forekomster og uvanlig
god leire på Skarpnes. På den
bakgrunn startet han teglverk.
I 1976 var
produksjonskapasiteten
økt til 10.000 takstein om
dagen. Blanderposessen
og produksjonen ble
helautomatisert.
1956
1919
I 1919 ble Skarpnes
Cementstøperi bygget. To år
senere kommer Sigvart Kristian
Tveite sammen med sin far Jens
den lange veien fra Hægeland
for å overta driften. Sigvart
kjøpte bedriften for 40.000
kroner.
I 1956 ble den første
taksteinmaskinen montert på
Skarpnes. Helt siden oppstarten
hadde de ansatte strøket
takstein for hånd – 400-500
stein om dagen.
1989
6. september 1989 – den mest
betydningsfulle merkedagen
i Skarpnes historie. Da ble et
av europas mest morderne
taksteinsfabrikker etablert i
Grimstad – det er den fortsatt.
7
LYSE UTSIKTER. Familieforetaket Skarpnes AS vokser seg større, til glede for eierne
Jørn (t.v.), Jens og Jon Tveite og de omlag 40 medarbeiderne på fabrikken.
TAKSTEINBRØDRENE
Med fjerde generasjon Tveite ved roret, er omsetningen og tempoet i
produksjonen av betongstein av ypperste kvalitet høyere enn noensinne.
Historien bak industrieventyret Skarpnes strekker seg helt tilbake
til 1919, og er fra 1921 uløselig knyttet til Tveite-navnet, da Sigvart
Tveite kjøpte den konkurstruede bedriften for den nette sum av 40
000 kroner. Siden den tid har verken Skarpnes eller Tveite-familien
sett seg tilbake, og i dag er det brødrene Jens, Jon og Jørn Tveite som
eier bedriften sammen og som på hver sin måte har en sentral rolle
i den daglige driften.
SAMME INTERESSE – FORSKJELLIGE ROLLER
Den eldste og den yngste av Tveite-brødrene skjøtter viktig
administrative oppgaver på fabrikken. Som fabrikksjef har
Jens (f. 1963) ansvaret for produksjonen. Jørn (f. 1970) er
ORJLVWLNNVMHIRJWDUK§QGRPRUGUHPRWWDNHNVSHGLVMRQRJYDUHˊ\WHQL
selskapet. Jon (f. 1965) er utdannet elektriker med tilleggsutdanning
innen automasjon. Hans faglige ekspertise gjør han til en nøkkelperson
i bedriften når det gjelder å tekniske forbedringer og vedlikehold av
maskinparken.
VEKST GJENNOM MOTGANG
En viktig faktor bak Skarpnes’ ubestridte posisjon i markedet, er at
bedriften har ligget langt framme på det teknologiske området.
På 1960-tallet begynte for alvor satsningen på teknisk utvikling
og automatisering av driften, en prosess som kulminerte i 1989 da
det nye fabrikkbygget på Østerhus i Grimstad sto ferdig. Med dette
anlegget så landets mest moderne produksjonsanlegg for takstein
dagens lys.
Men ikke før produksjonen i de nye lokalene hadde startet opp,
slo en sterk og langvarig konjunkturnedgang inn over landet.
Byggenæringen lå snart med brukket rygg – samtidig som Skarpnes
hadde satt seg i gjeld for å få realisert det nye fabrikkanlegget.
– Fabrikken var til tider på konkursens rand, bekrefter
Jens Tveite, hvis far, Knut Tveite, sto midt oppe i vanskelighetene i disse årene.
,,
Som aktive, langsiktige eiere er vi opptatt av å ta vare på arven fra generasjonene før oss og
gjøre de riktige grepene for å bringe virksomheten fremover.
– Som eiere deler vi en felles interesse om å bevare merkenavnet
Skarpnes og trygge arbeidsplassen til våre ansatte. Utover det er vi
forskjellige som typer og opptatt å spille på hver våre sterke sider,
påpeker Jens Tveite.
Satsningen på nytt produksjonsanlegg viste seg å bære frukter
på lengre sikt. Når krisen først var overvunnet og byggebransjen
hadde hentet seg inn igjen, var Skarpnes klare til å høste gevinsten
av investeringen i maskinparken.
Brødrene har hver for seg over 20 års fartstid i familiebedriften, og
har lært seg yrket fra bunnen av. Selv om det nok kan hende at de
er uenige seg i mellom, er fordelene med denne selskapsformen
PDQJH
– Det er lite byråkrati og korte beslutningslinjer med denne
eiermodellen, noe vi ser på som en stor fordel, sier yngstemann Jørn
Tveite.
– Som aktive, langsiktige eiere er vi opptatt av å ta vare på arven
fra generasjonene før oss og gjøre de riktige grepene for å bringe
virksomheten fremover. Overskudd fra driften investerer vi i nytt og
moderne produksjonsutstyr på fabrikken, slik at vi hele tiden ligger
i forkant av den teknologiske utviklingen i bransjen.
SER FREMOVER
De tre brødrene ser verdien av å bygge sten på sten i arbeidet med
beholde Skarpnes’ posisjon i markedet. Gode produkter og en topp
moderne produksjonsanlegg er viktig i så måte, men like avgjørende er
GHW§EHKROGHGHWJRGHYHOIXQJHUHQGHWHDPHWS§IDEULNNHQ
ȝ9LHURPODJDQVDWWHLGDJRJKDUY¨UWV§KHOGLJ§EHKROGHˊLQNH
medarbeidere over mange år. Ellers er det hardt arbeid som gjelder
for å lykkes, og målet vårt er å drive bedriften på en fornuftig måte
også i årene som kommer. Skarpnes er kjent for å levere kvalitet. Det
er forretningsideen og oppskriften for at også fremtidens huseiere vil
foretrekke våre takstein, samstemmer de tre Tveite-brødrene.
9
10
FR A SAND TIL TAKSTEIN
Skarpnes bruker sand fra et lokalt sandtak i
produksjonen av betongtakstein. Det er sandens
spesielle sammensetning og karakter som gir den
unike styrken til betongtaksteinen. Fra sandtaket
kjøres sanden til våre to fabrikker, i Grimstad og
Arendal. Her blir sanden sammen med bl.a. sement
forvandlet til solide takstein. Det datastyrte
produksjonsapparatet sørger for at taksteinene får
lik sammensetning, form og farge.
11
TAK FOR ALT
Uansett arkitektoniske, estetiske eller bygningstekniske krav, Skarpnes har alltid en stein som
passer til huset. I tillegg har steinen en perfekt
passform som gjør skråtaket svært tett og robust.
BETONG > TEGL > STÅL
HVA SKAL DU VELGE?
Når kunden skal velge mellom betong og tegl, handler det som oftest om estetikk eller krav
WLOE\JJHVWLO8DQVHWWKYDKXVHLHUºQVNHUDYIRUPSURˉOHOOHUIDUJHˉQQHVGHWKRVRVV
Betong > fornuftig valg
jobben i generasjoner. Skarpnes leverer teknisk taktegl med falser
som sørger for tette og værbestandige tak.
Skarpnes betongtakstein er gjennomfarget og produsert for norske
forhold. De er utviklet og kvalitetssikret for å tåle norske værutfordringer
– regnfylte høststormer, barske vintre og høye sommertemperaturer.
Utprøving utført av SINTEF Byggforsk av ledende, norsk betongtakstein
fant at Skarpnes betongtakstein var tettest. Alle våre takstein leveres
med 30 års garanti. Velger du Skarpnes, får du et tak som holder tett.
Hvorfor velge vår taktegl?
Nye elementer i husbygging kommer og går. De blir en del av vår
felles kulturarv. I Norge har taktegl beskyttet hus i mer enn 400 år.
Creaton har mer enn 120 års erfaring og kunnskap. Resultatet blir
taktegl av høy kvalitet – som varer.
Hvorfor velge vår betongtakstein?
%HWRQJHUEODQWGHPHVWY¨UEHVWDQGLJHPDWHULDOHQHVRPˉQQHV
Takstein i betong er vedlikeholdsfrie. Skarpnes leverer også
vindski- og gavlstein av betong som erstatter vann- og vindbord av
tre. Betongtakstein ligger trygt på taket og lar seg ikke påvirke av
svingninger i temperaturen. Selv under ekstrem kulde eller varme vil
betongstein fra Skarpnes verken krympe eller svelle, og avgir ingen
kondens til undertaket. Takstein tåler også å bli gått på – nyttig i
forbindelse med snørydding, pipefeiing, tilkomst for maling av hus eller
rett og slett inspeksjon. Betongstein har en uslåelig kombinasjon av lang
holdbarhet og lav pris.
Tegl > eksklusivt valg
Et vakkert hus består av mange detaljer. Taket er en viktig del av dette –
og taktegl fra Skarpnes bidrar til å gi huset et eksklusivt uttrykk. I tillegg
beskytter takteglene huset mot vær og vind. Høykvalitets taktegl gjør
14
Stål > lettvindt valg
Bond Stålpanner er et lett takprodukt. Stålet er dekket med 7 lag
overflatebehandling for å gi maksimal beskyttelse mot korrosjon og
kommer i 4 ulike farger med ru overflate. Produktet blir produsert
DY7LOFRUS§1HZ=HDODQGKYRUVW§OSDQQHUDYGHQQHW\SHKDUVLWW
RSSKDYIUDWLOEDNHL§UHQH7LOFRUHUHQSURGXVHQWPHGODQJ
erfaring og derfor kan vi gi 30 års produktgaranti i henhold til
gjeldene standard.
Hvorfor velge vårt stålpanner?
Vekten er en viktig årsaken til at stålpanner har et marked i
Norge. I en periode frem til 1979 ble det konstruert en del tak
som etter de offentlige kravene bare kunne tekkes med det som
blir kalt lette takprodukter som stålpanner er. Store avstander og
lav befolkningstetthet kombinert med lav vekt har også bidratt
WLOHQNOHUHGLVWULEXVMRQHQVSHVLHOWLGLVWULNWHQH5XRYHUˊDWHJLUL
snørike områder også bedre sikring mot ras.
DOBBELKRUM BETONG
Dobbelkrum er en sterk, robust takstein
som passer like godt på nye som gamle hus.
Produseres med ubehandlet, akrylbehandlet
HOOHU58RYHUˊDWH'REEHONUXPOHYHUHVL
tilsammen 13 forskjellige farger.
DOMINO TEGL
Flat tegl med stor styrke, velegnet til
norske forhold. Moderne kvalitetstegl med
dype falser som holder vannet ute. Leveres
LIRUVNMHOOLJHIDUJHURJRYHUˊDWHU
glassert, engobert og naturrød.
> Asymmetrisk form gir et levende spill
i taket
> Kan legges med takvinkel fra 15 grader
> Skråstilt vannlås bidrar til meget
tett tak
> 30 års garanti i henhold til NS-EN 490
>89ˉOWHULHGHOXWIºUHOVH
> Domino passer utmerket til moderne
bygg
> 7HNQLVNˊDWWDNWHJOPHGKº\VW\UNH
> Skal legges i forband med halv taktegl
forskyving fra rad til rad
> Kan legges med takvinkel fra 16 grader
> 30 års garanti i henhold til NS-EN 1304
MELODIE TEGL
Ny, utviklet kvalitetstegl med tradisjonell
nordisk form, dype falser og stor lekteˊHNVLELOLWHW/HYHUHVLˊHUHYDULDVMRQHU
JODVVHUWˉQHVVHQXDQFHHQJREHUWRJ
naturrød. Tilsammen 4 forskjellige farger.
FUTURA TEGL
En velprøvd kvalitetstegl med stabile anleggsˊDWHURJVWRUOHNWHˊHNVLELOLWHW/HYHUHVL
ˊHUHYDULDVMRQHUJODVVHUWQREOHVVHJODVVHUW
ˉQHVVHQXDQFHHQJREHUWRJQDWXUUºG
Tilsammen 6 forskjellige farger.
STÅLPANNER
Et lett takprodukt. Stålet er dekket
med 7 lag overflatebehandling for å gi
maksimal beskyttelse mot korrosjon. 30
års produktgaranti. Kommer i 4 forskjellige
farger.
> Nyutviklet teknisk taktegl med klassisk
utseende
>0HJHWYDULDEHOPHGFPOHNWHMXVWHULQJ
> Kan legges med takvinkel fra 15 grader
(på forenklet undertak fra 22 grader)
> Gode støttepunkter gir enkel montering
og høy stabilitet
> 30 års garanti i henhold til NS-EN 1304
>0HJHWYDULDEHOPHGFPOHNWHMXVWHULQJ
> Kan legges med takvinkel fra 15 grader
(på forenklet undertak fra 22 grader)
> Gode støttepunkter gir enkel montering
og høy stabilitet
> 30 års garanti i henhold til NS-EN 1304
> Lett vekt
> Klassisk utseende
>ODJVRYHUˊDWHEHKDQGOLQJ
>5XRYHUˊDWH
> 30 års garanti
ENKELKRUM BETONG
Dette er klassikeren fra Skarpnes. Den har
samme format i dag som fra starten av
i 1919. Skarpnes Enkelkrum viderefører
dermed det klassiske nordiske formatet.
Produseres med ubehandlet eller
DNU\OEHKDQGOHWRYHUˊDWH/HYHUHVL
forskjellige farger.
> Den klassiske formen gir et rolig preg
> Kan legges med takvinkel fra 15 grader
> Den gode passformen sørger for et
meget tett tak
> 30 års garanti i henhold til NS-EN 490
>89ˉOWHULHGHOXWIºUHOVH
Velger du undertakbelegg sammen med betongtakstein, taktegl
eller stålpanner, fra Skarpnes får du 30 års systemgaranti!
15
B E TON GTA KS TE I N
– TETTE TAK SIDEN 1919
16
Dobbelkrum | Edel rød
1.
2.
3.
4.
1. Dobbelkrum | Edel Sort
2. Dobbelkrum RU | Lys grå
3. Dobbelkrum | Antikk
4. Enkelkrum | Edel rød
17
ENKELKRUM BETONG > KLASSIKEREN
BETONGTAKSTEIN
Enkelkrum | Antikk
Enkelkrum | Koksgrå
Enkelkrum | Edel sort
18
• STEINENS DEKKBREDDE ER 20 CM
• 14,3 STEIN DEKKER 1 M² VED 35 CM LEKTEAVSTAND
ȧ /(.7($967$1'–35 CM
• FRAKTES PÅ PALL À 210 STK. STROPPET 5 STK. PR. PAKNING
KLASSISK FORM I MODERNE MATERIALE
•
Den klassiske formen gir et rolig preg på taket
•
Velg mellom ubehandlet eller akrylbehandlet
RYHUˊDWH
•
Velg mellom 7 forskjellige farger
•
Kan legges med takvinkel fra 15 grader
•
Den gode passformen sørger for et meget tett tak
•
30 års garanti i henhold til NS-EN 490
19
DOBBELKRUM BETONG > FAVORITTEN
BETONGTAKSTEIN
Dobbelkrum | Edel sort
Dobbelkrum | Edel teglrød
Dobbelkrum | Edel sort
20
• STEINENS DEKKBREDDE ER 30 CM
• 9 STEIN DEKKER 1 M² VED 37 CM LEKTEAVSTAND
ȧ /(.7($967$1'–37 CM
• FRAKTES PÅ PALL À 180 STK. STROPPET 6 STK PR. PAKNING
ROBUST TAKSTEIN I MANGE VARIANTER
•
Asymmetrisk form gir et levende spill i taket
•
Velg mellom ubehandlet eller akrylbehandlet
RYHUˊDWH
•
Velg mellom 9 forskjellige farger
•
Kan legges med takvinkel fra 15 grader
•
Skråstilt vannlås bidrar til meget tett tak
•
30 års garanti i henhold til NS-EN 490
21
DOBBELKRUM BETONG RU > SIKKERHETEN
BETONGTAKSTEIN
Dobbelkrum RU | Sort
Dobbelkrum RU | Antikk
Dobbelkrum RU | Lys grå
22
SNØSIKRING + RU STEIN = SANT
• STEINENS DEKKBREDDE ER 30 CM
• 9 STEIN DEKKER 1 M² VED 37 CM LEKTEAVSTAND
ȧ /(.7($967$1'–37 CM
• FRAKTES PÅ PALL À 180 STK. STROPPET 6 STK. PR. PAKNING
ROBUST TAKSTEIN I MANGE VARIANTER
•
Asymmetrisk form gir et levende spill i taket
ȧ 'HQUXRYHUˊDWHQKROGHUVQºHQS§WDNHW
Testing ved SINTEF Byggforsk viser at den ru
RYHUˊDWHQKROGHUVQºHQRSSWLOJUDGHUVWDNYLQNHO
•
Velg mellom 5 forskjellige farger
•
Kan legges med takvinkel fra 15 grader
•
Skråstilt vannlås bidrar til meget tett tak
•
Utsparing for bruk av stormklips
•
30 års garanti i henhold til NS-EN 490
23
DOBBELKRUM BETONG EDEL
BETONGTAKSTEIN
Enkelkrum | Edel sort
Dobbelkrum | Edel antrasitt
Dobbelkrum | Edel teglrød
24
BETONGTAKSTEIN MED EDEL- BELEGG
•
Høyere glans
•
50 % lengre varighet på belegget
ȧ *ODWWHUHRYHUˊDWHJLUPLQGUHJURLQJ
ȧ 89ˉOWHUELGUDUWLO§EHKROGH
fargen på belegget år etter år
25
TAKTEGL
– DE LANGE LINJER
1.
2.
Et vakkert hus består av mange detaljer. Detaljer som alle passer sammen og
skaper en helhet. Taket er en viktig del av dette – og linjene og
elegansen i taktegl fra Skarpnes bidrar til å gi huset et eksklusivt uttrykk.
Takteglene beskytter huset mot vær og vind i århundrer. Ja, høykvalitets taktegl gjør faktisk jobben i generasjoner. Skarpnes leverer tekniske taktegl
– taktegl med falser som sørger for tette og værbestandige tak. Våre taktegl kan legges på forenklede
undertak ved takvinkel over 22 grader.
Tradisjon er en arv i stadig utvikling. Nye elementer
i husbygging kommer og går, men de som fungerer blir
værende. De blir en del av vår felles kulturarv.
I Norge har taktegl beskyttet hus i mer enn 400 år. Taktegl
fra Skarpnes og den tyske produsenten Creaton har mer
enn 120 års erfaring og kunnskap. Resultatet blir taktegl av
PHJHWKº\NYDOLWHWRJPHGˊRWWˉQLVK
1. MELODIE | 6RUWJODVVHUWˉQHVVH
2. DOMINO | Antrasitt nuance engobert
26
'RPLQR_$QWUDVLWWQXDQFHHQJREHUW
27
MELODIE TAKTEGL > KLASSISK
TAKTEGL
MELODIE | Naturrød
MELODIE | 6RUWJODVVHUWˉQHVVH
MELODIE | Naturrød
28
• 7$.7(*/(16'(..%5(''((5&0- 1 MM
• LEKTEAVSTAND ER 31,4–34,8 CM
• 13,7 TAKTEGL DEKKER 1 M 2 TAK
• FRAKTES PÅ PALL À 240 STK.
STROPPET 6 STK PR. PAKNING
MELODIE > LANGE TRADISJONER
I KLASSISK NORSK UTSEENDE
•
Nyutviklet teknisk taktegl med god passform
ȧ 0HJHWYDULDEHOPHGFPOHNWHMXVWHULQJ
•
Meget tett med gode og store falser
ȧ 9HOJPHOORPJODVHUWˉQHVVHQXDQFHHQJREHUW
og naturrød
•
Velg mellom 4 forskjellige farger
•
Kan legges med takvinkel fra 15 grader
(på forenklet undertak fra 22 grader)
•
Gode støttepunkter gir enkel montering og
høy stabilitet
•
30 års garanti i henhold til NS-EN 1304
29
FUTURA TAKTEGL > STORFORMAT
TAKTEGL
FUTURA | 5ºGEUXQˉQHVVHJODVHUW
FUTURA | Sienarød nuance engobert
FUTURA | Antrasitt nuance engobert
30
• TAKTEGLENS DEKKBREDDE ER 23,7 CM
• LEKTEAVSTAND ER 36,0–38,8 CM
• 10,8 TAKTEGL DEKKER EN M² TAK
• FRAKTES PÅ PALL À 240 STK.
STROPPET 5 STK. PR. PAKNING
FUTURA >
STORFORMAT
ȧ (QYHOSUºYGWHNQLVNWDNWHJOPHGVWDELOHDQOHJJVˊDWHU
og stor lekteavstand
•
Velg mellom glasserte, engoberte og naturrød
•
Velg mellom 6 forskjellige farger
•
Kan legges med takvinkel fra 15 grader
(på forenklet undertak fra 22 grader)
•
Målnøyaktighet gir enkel montering og høy stabilitet
•
30 års garanti i henhold til NS-EN 1304
31
DOMINO TAKTEGL > MODERNE
TAKTEGL
Domino | Antrasitt nuance engobert
Domino | Sort matt nuance engobert
Domino | Antrasitt nuance engobert
32
• DEKKBREDDE ER 22,4 CM
• LEKTEAVSTAND ER 34,3–35,4 CM
• 12,4–13,1 TAKTEGL DEKKER 1 M2 TAK
• FRAKTES PÅ PALL À 192 STK.
STROPPET 4 STK. PR. PAKNING
DOMINO >
TIL MODERNE HUSTAK
•
Domino passer utmerket til moderne bygg
•
Teknisk taktegl med god passform og enkel montering,
og dype falser som holder vannet ute
•
Flat tegl med høy styrke
•
Velg mellom glaserte, engoberte og natturød
•
Velg mellom 7 forskjellige farger
•
Skal legges i forband med halv-taktegl
forskyving fra rad til rad
•
Kan legges med takvinkel fra 16 grader
•
30 års garanti i henhold til NS-EN 1304
33
BOND STÅLPANNER > DET LET TE VALGET
STÅLPANNER
Bond | Stålpanner
Bond | Stålpanner
Bond | Stålpanner
34
• TOTALBREDDE ER 1345 MM. BYGGEBREDDE 1280 MM
• LEKTEAVSTAND ER 368 MM
• VEKT PR M2 6,3 KG, PLATER PR M2 2,15 STK
• KORROSJONSBESKYTTELSE, TOTALT 7 LAG
BOND STÅLPANNER >
DET LETTE VALGET
Vekten er en viktig årsaken til at stålpanner har et marked i
Norge. I en periode frem til 1979 ble det konstruert en del tak
som etter de offentlige kravene bare kunne tekkes med det som
blir kalt lette takprodukter som stålpanner er. Store avstander og
lav befolkningstetthet kombinert med lav vekt har også bidratt
WLOHQNOHUHGLVWULEXVMRQHQVSHVLHOWLGLVWULNWHQH5XRYHUˊDWHJLUL
snørike områder også bedre sikring mot ras.
•
Lett vekt
•
Klassisk utseende
ȧ ODJVRYHUˊDWHEHKDQGOLQJ
ȧ 5XRYHUˊDWH
•
30 års garanti
35
D E S TO R E
TA KF LATE N E
36
BETONGTAKSTEIN DOBBELKRUM RU | Skifergrå og lys grå
1.
2.
3.
4.
Betongstein og takteglens unike egenskaper er
vel utprøvd – og betongtakstein er det materialet
som er klart mest brukt til bolighus i Norge. Men
betongtakstein blir også mer og mer brukt på
andre tak, f.eks. til skoler, industribygg, landbruk og handelsvirksomhet. Årsaken til at bruksområdet utvides er kombinasjonen av et pent,
sterkt og meget holdbart produkt til lav pris.
1. BETONGTAKSTEIN DOBBELKRUM RU | Skifergrå
2. BETONGTAKSTEIN DOBBELKRUM | Koksgrå
3. BETONGTAKSTEIN DOBBELKRUM RU | Antikk
4. BETONGTAKSTEIN DOBBELKRUM | Antikk
5. TAKTEGL MELODIE | Naturrød
5.
37
UNDERTAK
SIKRERE, LETTERE
OG RASKERE
Når vi nå lanserer vårt eget undertak, gjør vi det for at du skal få alt du trenger til taket fra én og samme leverandør.
Da slipper du å forholde deg til flere leverandører, og du kan være trygg på at du får en garantert totalløsning som
holder skråtaket tett i det norske klimaet, nå og i fremtiden!
M
TE
G A RA N
TI
0 ÅRS SYS
•3
0 ÅRS SY
S
• 3
Produktet er prøvd og kontrollert av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).
Godkjenning SC 1394-11. CE-merket 13859-1.
EM I
T
S
S Y RA N T
GA
TE
M G A RA N T
I
38
SIKRERE
Med en stamme av polyesterfiberfilt,
impregnert med SBS-modifiert asfalt
og med et tosidig ytterbelegg av
polypropylen, blir den sklisikker og
tryggere å jobbe med.
RASKERE
Hver rull rommer mer enn det
dobbelte av tradisjonell takpapp.
Færre og bredere lengder, sammen
med mekanisk innfesting med
rapidklammer, reduserer leggetiden
med opptil 40 %.
LETTERE
700g/m2 gjør at den veier bare en TETTERE
tredel av tradisjonell takpapp. Hver Den doble klisterkanten sørger for
HNVWUDWHWWHRPOHJJ6%6PRGLˉVHUW
rull på 25m2 veier kun 17,5 kg.
asfalt sørger for god tetting rundt
spikerhull.
SYSTEMGARANTI
700 SK² løsningen, brukt sammen
med våre takprodukter, gir en robust
og varig løsning som vi kan gi
30 års Systemgaranti på. Les mer
om garantien på våre hjemmesider
www.skarpnes.com.
• UNDERTAKSBELEGG FOR BÆRENDE UNDERTAK
• STAMME AV POLYESTERFIBERFILT
• SBS-MODIFISERT ASFALT, YTTERBELEGG AV POLYPROPYLEN,
OVERLAPP BESTÅENDE AV DOBBEL KLISTERKANT
• VEKT 700G/M2, AREAL PR. RULL 25 M2, TYKKELSE 1 MM
• RULLENS LENGDE 25 M, VEKT 17,5 KG, RULLER PR. PALL 28 STK,
BREDDE 1 M, UV-BESTANDIG I 2 MÅNEDER
39
NYTTIGE TIPS FOR ET VARIG TAK
NYTTIGE TIPS
FOR VARIG TAK
Skal dere legge/skifte tak er det viktig å huske på at taket har en garanti på 30 år men forventet
levetid er 50 til 100 år. Byggestilen i Norge er slik at vi gjerne har en ark, vinkel,
eller karnapp. Dermed har mange av dagens tak kilrenner.
For en best mulig løsning kan man gjøre noen enkle grep.
1.
2.
3.
Benytt følgende:
1. RU GRADRENNER | Reduserer farten på snø og vann
2. GRADKANTBESLAG | Sidestøtte til stein slik at stein ligger stabilt sideveis ved sig/ras av snø om våren
3. STEINLIM | Lim kappet stein i kilrenne slik at de ligger festet til en hel stein.
40
NYTTIGE TIPS
FOR VARIG UNDERTAK
Uansett hvilket taktekke dere som kunde velger er det som oftest undertak, lekter og
sløyfer som må skiftes først. Ved hjelp av enkle grep kan dere som
kunde få et sunnere tak og dermed forlenge levetiden på taket totalt sett.
Sørg for god utlufting ved takfot og møne.
1.
2.
3.
1. MØNESKRUBRAKETT ivaretar du utlufting ved møne samtidig som en reduserer vindløft på le side av taket.
2. VENTILERT FUGLESPERRE sørger for god utlufting ved takfot samtidig som den hindrer fuglerede inne på
undertak. Fuglerede skaper kondens og man får stor slitasje på sløyfe og undertak. Hindrer fugl for å komme inn mellom
undertak og takstein.
3. MØNEBÅND hindrer inndriv av barnåler, løv samt kvist.
41
STÅLTAK
LANSERES APRIL 2016
• LEKTEAVSTAND ER 368 MM MÅLT BUNN/BUNN
• VEKT PR M2 5,6 KG, 6-7 STK
ȧ $/8=,1&.25526-216%(6.<77(/6(
TOTALT 7 LAG MED BEHANDLING.
42
VALGET ER DITT
- VI HAR UTVALGET
LANSERES APRIL 2016
BETONGTAKSTEIN
STÅLPANNER
TAKTEGL
99,-* M2
199,-* M2
299,-* M2
PRODUKTGARANTI§U
LEVETIDȝ§U
VEKT M 2IUDNJ
LEKTEAVSTAND9DULDEHO
TAKVINKELo
MODELLER(QNHONUXPGREEHONUXP
OVERFLATE(GHOXEHKDQGOHWUX
FARGEUTVALG
PRODUKTGARANTI§U
LEVETIDFD§U
VEKT M 2FDNJ
LEKTEAVSTANDIDVW
TAKVINKELo
MODELLER(QPRGHOO
OVERFLATE5X
FARGEUTVALG
PRODUKTGARANTI§U
LEVETID§U
VEKT M 2IUDNJ
LEKTEAVSTAND'HOYLVYDULDEHO
TAKVINKELo
MODELLER0HORGLH'RPLQR)XWXUD
OVERFLATE1DWXUHQJREHUWJODVVHUW
FARGEUTVALG
Velger du undertakbelegg sammen med betongtakstein, taktegl
eller ståltak, fra Skarpnes får du 30 års systemgaranti!
* Priseksempel
43
Skarpnes fabrikker er en norsk familiebedrift som holder til i Grimstad
og i Arendal. Vi har produsert takstein siden 1919, og er i dag en markedsledende totalleverandør av takløsninger tilpasset krevende norske forhold.
Velger du våre populære, egenproduserte betongtakstein eller våre vakre,
eksklusive taktegl sammen med vårt undertak, garanterer vi tetthet, styrke og
frostsikkerhet i 30 år. Derfor kan du være trygg på at Skarpnes alltid leverer
produkter av høyeste kvalitet.
Bestill GRATIS vareprøve på en betongeller teglstein på www.skarpnes.com
Industriveien 11 • Østerhus
4879 Grimstad • Tlf. 37 25 88 00
[email protected] • www.skarpnes.com
Utg. 1 - 2015
ZZZV\QNURQPHGLDQR
UNDERTAKBELEGG
+ TAKTEKKE FRA SKARPNES
= 30 ÅRS SYSTEMGARANTI!