Kraftinorcup 19. - 21. feb (Narvik)

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping
KRAFTINOR CUP
for
Damer og Jenter
19. feb.-21. feb 2016
ALDERSBESTEMT FOTBALLTURNERING FOR DAMER OG JENTER
NARVIKHALLEN 19. FEBRUAR – 21. FEBRUAR 2016
Arrangør:
FK Mjølner Jenter
FK Mjølner har gleden av å invitere til Dame & Jentecup i Narvik 19. februar – 21. februar
2016. Dame, jenter og småjenter inviteres til turnering i Narvikhallen. Turneringen starter
fredag ettermiddag/kveld, fortsetter lørdag morgen og avsluttes på ettermiddagen søndag.
Klasseinndeling:
AVGIFT
SPILLETID
Damer 7`er – Store mål.
Avgift kr.1.500,- 1X18min.
Jenter 7-er- født 99/00/01. Store mål
Avgift kr 1.500,- 1X18min.
Småjenter 7-er-født 02/03. 7`er mål
Avgift kr 1.500,- 1X18min.
Innbetaling før turneringsstart til konto. 4520.18.70651
Alle klassene spiller innledende serie med slutt-spill (cup). Premiering for første, andre tredje
og fjerde plass. Alle lag er garantert minst fire kamper.
Det vil bli salg av brus, pølser, kaffe og vafler m.m.
Overnatting på skole kan ordnes for de lagene som har ønske om dette. Kr. 1000,- pr. rom
pr. natt. (Max 15 pr. rom) Innbetales til konto: 4520.18.70651 sammen med
påmeldingsavgiften før turneringsstart.
Kontaktperson turneringsansvarlig Knut Erlid, mob. +47 992 49369
e.mail. [email protected]
BANE: Kampene spilles innendørs på krøllgress
Kampreglement:
Det spilles etter NFF`s regler og bestemmelser. Klubber som stiller med to eller flere lag i
samme årsklasse, kan overføre keeper mellom lagene. Ingen utespillere kan spille for to eller
flere lag i innledende runder. I sluttspill der et eller flere lag er utslått, kan inntil to spillere
overføres fra disse til annet lag.
Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping
PÅMELDINGSSKJEMA TIL KRAFTINOR CUP
19. FEBRUAR – 21. FEBRUAR 2016
Klubb:
Draktfarge:
Kontaktperson:
Telefon:______
E-post:
Adresse:
Antall lag:
Damer:
Jenter født 01/00/99
Småjenter født 02/03
x kr. 1.500,x kr. 1.500,x kr. 1.500,-
.
Sum
Beløpet innbetales før turnerigstart til: Kraftinor Cup. 4520.18.70651
PÅMELDINGSFRIST torsdag 19. februar til:
[email protected]
Ansvarlig turneringsoppsett: Stig Henriksen
Mobiltlf. +47-904 70983