INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSEN 2016

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSEN
2016 «KVINNER SOM MØTES»
Tid: Lørdag 05. Mars kl. 10.00 – 15.00
Sted: Festiviteten i Skien
Gratis å være med
Maks. 200 deltakere
Dette er en konferanse der målgruppen er kvinner med innvandrerbakgrunn. Fokuset
vil være på kvinners viktige rolle i kampen for forebygging av hatkriminalitet og
voldelig ekstremisme.
Det vil bli foredrag både fra lokale personer samt eksterne foredragsholdere som har
et viktig budskap i komme med. Det vil også være arbeid i grupper.
Alle foredragsholdere vil snakke norsk, og det vil ikke bli tolket.
Kun 200 plasser, så ikke vent med å melde deg på.
PÅMELDING INNEN 25.FEBRUAR
Meld deg på ved å trykke på linken som følger med e-posten
Foredragsholder: Linda Noor, Minotenk
Foredragsholder. Sadiq Abdallah Juma