montering lerke tak

Monteringsveiledning
Vedlikehold:
Generell informasjon:
Tretak i lerk trenger i utgangspunkt lite vedlikehold.
Ettersyn mht sprekking og evt utbytting eller snuing av
bord kan være viktig. Det er gunstig at taket sporadisk
spyles rent for mose, løv eller annen form for forurensing
som kan sette seg fast i overflaten.
Tretak i sibirsk lerk fra Sæteråsen
Sag og Høvleri AS
Tretak sibirsk lerk med en dimensjon 21x145mm
leveres i lengder fra 3,6 til 6m. Bordene levers i
pakker med lik lengde. Husk å mål opp nøye før
bestilling.
Generelt:
Sæteråsen Sag og Høvleri AS leverer
tretak i sibirsk lerk i dimensjon 21x145mm.
Lengder fra 3,9m til 6m er lagervare. Produktene
er høvlet på fire side med en spesialprofil som gjør
at over/underligger får 30mm overlapp, se skisse.
Festes kun i overliggeren, med 75mm galvaniserte
skruer.
Materialbehov: Forbruk
Sløyfer
10 x 30 mm
2.5
lm/m2
Lekter
36 x 45 mm
2 lm/
m2
Galv skruer
4.5 x 75 mm
28 stk/
m2
Takrennekroker
1 stk/1.2 m
Takbord
21 x 145 mm
8.7 lm/
m2
Bord (møne/toppbord/takrenne)
Dim og
lm
Tec7 /farge grå)
2 - 3 tuber/
100m2
Eksempel:
Takareal totalt 80m2, lengde takrenne
10meter
Sløyfer
80m2 x 2,5lm/m2 = 200
lm
Lekter
80m2 x 2lm/m2
= 160
lm
Skruer
80m2 x 28stk/m2 = 2240
stk
Kroker
10m x 2=20m:1,2m =
16stk+
2ekstra
Bord
lm
Tec7
21x145(8,7lm/m2) = 696
ca 1tube/30m2)
=3 tuber
Skisse 1
Liggende spaltepanel lerk, Henie Onstad Senter
Antatt levetid på tretak i sibirsk lerk er 30-50år,
og det garanteres bruk av kun kjerneved. Ved
bestilling av tretak er det viktig å oppgi korrekt
lengdemål fra mønetopp til takrenne. Vi anbefaler
å bestille lengdene litt for lange. Hensikten er at
takbordene skal monteres med overmål slik at de
kan finkappes etter montering. Dermed unngår
man endesprekk og sikrer at takavslutningen er
parallelt med huset/takrennen.
Montering:
Sæteråsen Sag & Høvleri AS
Tennvassåsen
9402 Harstad
Telefon: 971 60 870
Email: [email protected]
Web: www.saeteraasen.no
Før man monterer takbordene må følgende være på
plass: Tett undertak bestående av enten rupanel/
takpapp eller sutak/trefiberplate, samt sløyfer i
10x30mm stiftet parallelt med bjelkene. Videre skal det
-Fra sagbruket nord for Polarsirkelen
OBS: Dersom det benyttes takrenne i lerk med
spesialkroker, skal den nederste lekten tilpasses
med spor i underkant slik at beslaget ligger an flatt
mot sløyfen.
Som tetningsmasse i skjøten skal det benyttes TEC7, gjerne i
fargen grå som ikke er videre synlig etter hvert. Eksempel på
avslutning ved møne, side og takrenne er vist på neste bilde.
Til mønebord benyttes dimensjonen 22x145mm, eller
22x170mm dersom man ønsker bedre lufting. Bruk TEC7
tetningsmasse i fargen grå for alle skjøtene mellom mønebord
og mot toppbord. Sjekk nøye overgangene slik at alt blir tett.
Pipebeslag og andre utfordringer
Dersom det foreligger lufteventiler og/eller piper
som stikker ut av takflaten, skal det benyttes
beslag som er spesielt beregnet for dette. Selve
beslaget er av samme type som benyttes til tekking
med vanlig takstein.
Takrenne:
Sjekk takbordene for synlige feil. Nå kan legging
av takbord i tre begynne. Det skal benyttes
4,5x75mm galvaniserte skruer. Disse skal helst ha
borespiss og senkehodet, og skrues ned i
overliggeren, men maks 1mm inn i overflaten. Den
første underliggeren skal monteres ca 6-7 cm fra
ytterside av tak. På bildet er den siste overliggeren
samtidig toppbord mot utsiden. Dette er en klar
fordel siden toppbordene dermed er festet både i
tak/underliggere og i vindski mot utsiden.
Sjekk www.maxit.no med hensyn til hvilken type
pipebeslag du skal benytte, eller sjekk med din
forhandler. Det skal være et beslag som er
beregnet på en takvinkel på 20- 45 grader og med
formbart fotstykke i bly. Tett godt rundt
overgangene med TEC7 (grå) .
Dersom det benyttes takrenne i sibirsk lerk, er det best å feste
takrennekrokene på hver annen takbjelke, dvsmed 1,2m
avstand. Dette gjøres før lekter og takbord monteres.Krokene
er tilpasset en takvinkel på 18-35 grader. Monterbeslaget slik
at vinkelen på kroken treffer forkantbord (se skisse 2) Da blir
det korrekt plassering mht senere montering av bordene som
utgjør selve takrennen. Til selve takrennen benyttes
tømmermannsbord i
Takbordene skrues kun i overliggeren, og skruene
skal helst ikke treffe underliggeren. Plassering av
skruene skal således være minst 30mm inn på
overliggeren fra siden. (Se skisse 1.)Takbordene
skal monteres slik at man oppnår minst 5cm
lufting ved mønet. Monter bordene helst med litt
overmål nede ved takrennen. Da vil senere
renkapping gi et bedre resultat mht parallell
kutting langs takrennen og medføre mindre
endesprekk.Hvis bordene må skjøtes, skal skjøtene
på over- og underliggeren være på forsjellige
steder, helst midt på lekten.
dimensjonene 19x145mm eller 22x145mm. Dersom disse må
skjøtes, skal det benyttes TEC7 tetningsmasse både i enden
og mellom bordene. Skru fast bordene i takrennekrokene.
Eksempel med pipe og 25 grader takvinkel.
Resultat tretak:
Dersom vårt monteringsforlag benyttes, vil man
oppnå en pen avslutning av taket mot takrennen.
Vannet vil trefferennen og ikke flomme over.
Bildet viser ferdig tretak montert etter våre
prinsipper.