Last ned

Brukermanual
For app.minmemoria.no
Kom i gang
Registrering
For å bruke MinMemoria må du først lage en brukerkonto, dette kan du gjøre ved å registrere
deg på www.minmemoria.no.
Etter du har registrert deg, vil du automatisk motta en epost fra oss med en link til å aktivere
kontoen. Ved å trykke på linken i eposten vil du sendes til en side der du kan lage et passord til
din konto, samt godkjenne brukervilkårene.
Opprette en profil til pasienten
Etter du har opprettet din konto kan du lage en
For å opprette en profil til en pasient, gå til ‘Mine pasienter’ og trykk på + knappen. Du vil da
komme til en registreringsside hvor du kan skrive inn pasientens personalia, samt en kort
beskrivelse av personen og hvilke interesser han eller hun har eller har hatt tidligere.
Informasjonen du skriver her vil vises i hovedsiden til pasienten sin profil, og du kan når som
helst redigere informasjonen senere. Vi anbefaler at du legger inn et profilbilde også.
Koble pasienten til en institusjon:
Skriv institiusjonens navn for å søke etter institusjonen, og velg ønsket institusjon. Institusjonen
vil da motta en epost fra oss med invitasjon* til å se pasienten sin profil.
*Se mer om invitasjoner, brukertyper og tilganger i avsnittet ‘Invitasjoner’
Toppbanneret
Logoen
Ved å klikke på logoen vil du komme ‘Hjem’ til siden ‘Mine pasienter’.
Mine profiler
I MinMemoria kan du lage profiler som handler om deg selv eller andre. I hver profil kan du
legge inn et profilbilde, og skrive en beskrivelse.
Profilene du lager kan du koble til pasientprofiler, og du kan lage så mange profiler du vil. Dette
vil si at dersom du for eksempel er venn til en pasient, og datter til en annen, så kan du lage
profiler med beskrivelser av deg selv som passer for hver pasient.
For å koble en av dine profiler til en pasient, kan du gå til ‘Familie og venner’ i pasienten sin
profil, og legge inn en relasjon mellom deg og pasienten. Dette beskrives nærmere lengre ned i
denne manualen.
Mine pasienter
Under ‘Mine pasienter’ vil du ha en oversikt over pasientene som du har tilgang til. Her kan du
også opprette nye pasientprofiler, samt redigere personalia og beskrivelser for dine pasienter.
Mine invitasjoner
Under ‘Mine invitasjoner’ kan du se alle invitasjoner som har blitt sendt til deg, og alle
invitasjoner du har sendt ut. Dersom du ønsker å invitere en person til å koble seg til en
pasientprofil, så kan du gjøre det inne på den enkelte pasientprofil.
Endre språk
Knappen som i den norske versjonen viser EN lar deg veksle mellom norsk og engelsk.
Ditt navn - kontoinnstillinger og utlogging
Dersom du trykker på navnet ditt øverst til høyre på toppbanneret
kan du gå til dine kontoinnstillinger, og logge ut.
Fra Kontoinnstillinger kan du endre ditt navn, din e-postadresse,
tilbakestille passordet ditt samt slette din konto.
Pasienten sin profil
Kort om funksjonene
I pasienten sin profil finner du syv temabokser under pasienten sitt profilbilde. Temaboksene ser
ut som på bildet til venstre, og inneholder ulike funksjoner.
Om pasienten
Dette er pasienten sin hovedside. Her kan du legge inn generell
informasjon om pasienten og velge et profilbilde.
Familie og venner
Her kan du legge til informasjon om familiemedlemmer eller
venner som pasienten har et godt forhold til.
Bilder
Her kan du lage bildealbum, legge inn gamle eller nye bilder
samt markere pasientens favorittbilder som vises i et eget
album.
Historier
Her kan du legge inn livshistorien til pasienten, og meningsfulle
og verdifulle hendelser og historier som pasienten liker å prate
om.
Meldingsvegg
Meldingsveggen viser nytt innhold som har blitt lagt inn i
MinMemoria. Her kan man også sende hilsner eller beskjeder til
pasienten på sykehjemmet.
Pleiere
Her vil du se en enkel oversikt over hvilke pleiere som har
tilgang til pasienten sin profil.
Invitasjoner
Her kan du invitere pleiere eller pårørende til å få tilgang til
pasienten sin profil.
Pasienten sin hovedside, ‘Om pasienten’
Her skal man enkelt skal kunne bli litt kjent med personen profilen handler om. Informasjonen
som vises her er informasjonen du la inn da du opprettet profilen: personalia, en beskrivelse av
personen, hvilke interesser personen har eller har hatt tidligere i livet, og eventuelt hvilken
institusjon personen er koblet til, dersom du har koblet profilen til en institusjon.
På denne siden kan du også se bildene fra albumet ‘Profilbilder’. I dette albumet ligger både
nåværende og tidligere profilbilder som har vært brukt.
Redigere informasjon
Dersom du vil redigere informasjonen om pasienten på pasienten sin
hovedside, gå til ‘Mine pasienter’. Herfra kan du trykke på blyantikonet for
å endre på alle tekstfelter, samt laste opp nytt profilbilde. Du finner mer
informasjon om hvordan du laster opp bilder under avsnittet Bilder.
Tips: Du kan også endre profilbildet i albumet ‘Profilbilder’, som du finner
under ‘Bilder’.
Velge profilbilde
Dersom du ønsker å laste opp et nytt profilbilde, eller bytte tilbake til et profilbilde som tidligere
er brukt, kan du gjøre dette ved å gå til ‘Bilder’ og åpne albumet ‘Profilbilder’. Trykk så på
“Rediger” under albumnavnet. Du finner mer om hvordan du laster opp bilder under avsnittet
‘Bilder’. For å velge et bilde som profilbilde, trykk på ikonet nede til venstre under bildet.
Familie og venner
Her kan du legge inn pasienten sine familiemedlemmer og venner. Du kan legge inn et
profilbilde, og skrive tekst om hver person, for eksempel hvem de er i forhold til pasienten,
hvordan de kjenner hverandre og gode minner pasienten kan ha knyttet til hver person. Fra
denne siden kan du legge til en relasjon mellom en av dine profiler og pasienten.
Legg til person
For å lage en profil for en person som du ønsker å legge til under ‘Familie og venner’, trykk først
på den store, hvite boksen med + inni. Videre kan du enten koble til en eller flere profiler som du
allerede har opprettet (se ‘Mine profiler’), eller så kan du opprette en ny profil ved å trykke på
“Legg til en ny pårørende”. I eksemplet nedenfor har brukeren Gitte allerede opprettet en profil
under ‘Mine profiler’, og kan derfor enkelt koble denne til Hermann’s profil ved å trykke ‘Legg til
relasjon’, og beskrive hvilken relasjon Gitte har til Hermann.
Gitte vil nå vises i oversikten over ‘Familie og venner’ med relasjonen Svigerdatter. Ved å klikke
på hennes profilbilde eller navn, vil du få frem hennes profil med profilbildet og beskrivelsen hun
har lagt inn.
Dersom du ønsker å lage en ny profil kan du trykke på “legg til en ny pårørende”. Fyll inn hvilket
forhold personen har til pasienten (f.eks sønn, bror, venn etc), fornavn, etternavn samt en
beskrivelse av personen og et profilbilde. Trykk på lagre. Personen vil nå være representert ved
navn og bilde i oversikten over ‘Familie og venner’, og du kan trykke på personen for å vise
beskrivelsen.
Inviter en pårørende
Fra siden der du legger til nye relasjoner kan du også invitere andre til å få pårørendetilgang til
pasienten sin profil. For mer om invitasjoner, se avsnittet ‘Invitasjoner’.
Bilder
Her kan du lage bildealbum og legge inn nye eller gamle bilder som pasienten kan få glede av.
Når du laster opp nye bilder, vil bildene blir tilgjengelig i pasienten sin profil umiddelbart.
Ettersom Memoria fortsatt er i beta, anbefaler vi at dere bruker PC eller nettbrett til å laste opp
bilder.
Opprette bildealbum
For å lage et nytt bildealbum, trykk på + tegnet. Du vil da automatisk komme inn i det nye,
tomme albumet.
Trykk på ‘Rediger’ for å lage et navn på albumet, og en beskrivelse som forteller noe om bildene
man vil finne i albumet. Husk å trykke på Lagre når du er ferdig.
Laste opp bilder
Du kan laste opp bilder på to måter:
1. Velge filer fra PC
Klikk på + tegnet. Naviger deg til mappen bildet eller bildene er lagret i, finn ønsket bilde
og last opp.
2. “Drag-and-drop”
Finn frem bildet du vil legge inn, klikk på det og dra det til boksen rundt + tegnet, slipp så
bildet. Bildet blir nå lastet opp.
Tips: Du kan laste opp flere bilder av gangen ved å markere, eller “dra og slippe”, flere bilder
samtidig.
Visningsmodus og redigeringsmodus
Når du er inne i et album, kan du enkelt veksle mellom visningsmodus og redigeringsmodus,
slik som vist på bildet over. I visningsmodus vil du se en forhåndsvisning av bildene i albumet
på samme måte som man gjør i Memoria appen, med bildetekst og favorittknapp under hvert
bilde.
I redigeringsmodus vil du ha tilgang til å legge til eller endre bildetekst på bildene, samt å endre
navn, beskrivelse eller coverbilde for albumet.
Legge til eller endre bildetekst
For å legge til eller endre bildeteksten til et bilde må du først åpne albumet og gå til
redigeringsmodus. Du vil nå se åpne tekstfelter under hvert bilde der du kan skrive eller endre
teksten. For å lagre bildeteksten, trykk på “lagre”.
Endre navn eller beskrivelse til et album
For å endre navn eller beskrivelse til albumet, trykk på “Rediger” slik som vist i avsnittet ‘Opprett
bildealbum’, gjennomfør de endringene du ønsker, og trykk på Lagre.
Endre albumforside
I albumoversikten på ‘Bilder’ representeres hvert album ved navn og et bilde.
Du kan velge hvilket bilde som skal være albumforside ved å åpne albumet,
trykk på “Rediger”, og trykk på ikonet nederst til venstre under bildet du
ønsker å bruke som albumforside.
Merk: Dersom du ikke velger et coverbilde selv, vil det første bildet som ble
lastet inn automatisk settes som coverbilde.
Favorittbilder
I MinMemoria kan du markere bilder som pasienten liker ekstra godt som favorittbilder. Disse
bildene vil da automatisk vises i et eget album som heter “Favoritter”. Du kan markere et bilde
som favoritt ved å trykke på stjernen, enten nede til venstre i forhåndsvisningen av bildet, eller
øverst til venstre i fullskjermsvisningen av bildet.
Historier
Her kan du legge inn pasienten sin livshistorie, meningsfulle og verdifulle hendelser og historier
som pasienten liker å prate om. Dette er også verdifullt for pleiere som kan bli bedre kjent med
personen, og på denne måten skape hyggelige, sosiale stunder.
Skrive ny historie
For å legge inn en ny historie, trykk på “Legg til ny historie” øverst til høyre på siden. Her kan du
legge inn en tittel på historien, og en dato for når historien skjedde.
Endre utseende på teksten
Når du skriver en historie, finner du en rekke muligheter for personlig tilpasning av teksten.
Knappene merket H1, H2 osv gir deg overskrifter i ulike størrelser. Knappen merket P gjør
teksten blir standard størrelse. Du kan også velge fet, kursiv eller understreket tekst ved å
trykke på B, I eller U. Her er det bare å prøve seg frem til du finner en tekststil du liker. Husk å
Lagre historien din.
Meldingsvegg
På meldingsveggen er at dere kan sende hilsner til hverandre. For å sende en hilsen til
pasienten eller familien skriver du inn din hilsen i tekstfeltet på toppen av siden, og trykker
“Send”.
Den andre funksjonen til meldingsveggen er at den viser oppdateringer om hva som har skjedd
Memoria. Slike oppdateringer kan for eksempel være at du eller noen andre har lagt inn nye
bilder eller historier, eller at det har blitt laget et nytt album.
Tips: Det kan være at noen i familien er på en ferietur og vil sende en liten oppdatering til
pasienten, eller et barnebarn som vil fortelle om seier i fotballkampen, ny leilighet eller andre
begivenheter. Denne funksjonen har også pleierne tilgang til; hvis pasienten ønsker å sende en
hilsen til sine barnebarn, så kan pleierne hjelpe pasienten med å gjøre dette i Memoria.
Pleiere
Under Pleiere kan du legge inn personer som har en relasjon til pasienten gjennom for
eksempel sykehjemmet, besøkstjenester, hjemmehjelp osv. Personer du legge til her vil på
samme måte som ‘Familie og venner’ lagres under ‘Mine profiler’. Du kan her legge inn et bilde
og en beskrivelse for hver pleier.
Du kan også herfra invitere pleiere til å få tilgang til pasienten sin profil. For mer informasjon om
dette, se ‘Invitasjoner’.
Invitasjoner
Under Invitasjoner kan du invitere andre til å få tilgang til pasienten sin profil. Dette kan være
pårørende som familie, venner eller nære relasjoner, eller det kan være sykepleiere,
hjemmehjelp eller besøksvenner som ønsker å blir bedre kjent med pasienten. For å invitere en
ny person, trykk på “Send invitasjon” og fyll inn personens navn og e-postadresse. Velg også
om du ønsker at personen skal være pårørende admin, pårørende eller pleier:
Pårørende admin er eier av profilen. Den kan redigere alt innhold i profilen, samt slette
profilen.
Pårørende har de samme tilgangene som pårørende admin, med unntak av rettigheter
til å slette profilen.
Pleiere har kun tilgang til å se innhold i pasienten sin profil, men ikke legge til, redigere
eller slette innhold. Unntakene her er at de kan markere bilder som favorittbilde, og de
kan skrive hilsner på meldingsveggen.
Kontakt oss!
Vi vil veldig gjerne ha dine tilbakemeldinger, ris, ros, tips og forslag til hvordan Memoria kan
fungere best mulig, og at du vil dele dine tanker med oss. Du kan gi tilbakemeldinger direkte i
Memoria på nett ved å trykke på “Gi tilbakemelding” nederst til høyre i vinduet, eller så kan du
kontakte oss på e-post: [email protected]