BB20T - Forside Vista Norge

Montering Tak / Nisje [R1]
- Produktet må ikke skades når man benytter skarp kniv til å åpne pakken!
- Monterings skruer: Benytt en str-2 skrutrekker (POZIDRIVE) eller benytt en
elektrisk drill med svakest styrke
- Demontering: Benytt en flat skrutrekker med bredde maks 6 mm .
- Benytt kun orginale skruer som følger med, dette for å motvirke funksjonsfeil
pga store skruhoder.
2009 Installasjon og Bruker manaul PB
Systembredde
Modell
BB20T
Antall deler
0 - 80 cm
4
4
4
4
81 - 150 cm
6
6
6
6
x
max. 70 cm
x
y
x
y
X=5 cm
x
Takmontering
Installasjons rekkefølge
Montering av system på klikkfeste
1
3
3-A1
max. 70 cm
3-A2
A
© - 2009
Kile (11º) for vindusrammer med helning
3-B1
1A
3-B2
Etter installasjon av
feste, sett på deksel
Kapittel 1
Side
24
B
4 Bediening brakett nede
Installasjon
Betjening
2
4
4 Bediening
Kile
(11º) for vindusrammer med helning
2A
Tekniske forandringer
Demontering
A
C
B
Montering vegg / vindusramme [F1]
- Produktet må ikke skades når man benytter skarp kniv til å åpne pakken!
- Monterings skruer: Benytt en str-2 skrutrekker (POZIDRIVE) eller benytt en
elektrisk drill med svakest styrke
- Demontering: Benytt en flat skrutrekker med bredde maks 6 mm .
- Benytt kun orginale skruer som følger med, dette for å motvirke funksjonsfeil
pga store skruhoder.
2009 Installasjon og Bruker manaul PB
Systembredde
Modell
BB20T
Antall deler
0 - 80 cm
4
4
4
4
8
4
81 - 150 cm
6
6
6
6
12
6
x
x
max. 70 cm
X=5 cm
x
Veggmontering (topp profil)
Installasjons rekkefølge
Montering av system på klikkfeste
1
5
5-A1
x
max. 70 cm
5-A2
A
Etter installasjon av feste,
sett på deksel
4 Bediening
Veggmontering
(bunn profil)
Kapittel 1
5-B1
5-B2
B
Sett på dekslene
Betjening
3
6
Demontering
A
Side
25
© - 2009
2
Påsetting deksler nede
4
Tekniske forandringer
C
B