Periodeplan for januar

PERIODEPLAN
Evaluering for periode 2
Avdeling Trix
PERIODENS TEMA VAR:
PROSJEKTER: Verdensrommet, julen
IDR.PED: Synssansen, hoppe, rom og likevekt
UTE/TUR: Vitenfabrikken, planetsti, planeter
SLIK JOBBET VI MED PERIODENS TEMAER:
AVDELINGEN:
Riktig godt nyttår kjære foreldre!
Nå har vi lagt bak oss høsten og selveste julemåneden desember. Solen har
snudd, og vi ser fremover mot vinter først og så mot våren. Det er på tide å
pakke ned julen for denne gang.
Men først må vi jo mimre litt over det som har vært. I desember hadde vi fullt
fokus på julen. Vi åpnet kalenderen hver dag, vi sang julesanger, hadde julebord
i gymsalen, gikk på lysfest og hadde Luciafrokost. Samtidig la vi andre faste
planer bort for en periode og bare koste oss med julete aktiviteter som
julebakst og julefilmer. Turen til eldresenteret der vi sang julesanger er en
tradisjon denne barnehagen bare må fortsette med i årene som kommer. Det
var virkelig stas å se hvor glade de eldre var da vi dukket opp og sang julesanger
for dem.
Men før vi ønsket julen velkommen til Trix storkoste vi oss med temaet i
oktober og november som var verdensrommet! Dette er et tema som naturlig
fenger for barna, og vi snakker gjerne om det ellers i året også, men når vi
skulle ha et eget tema om det dro vi det enda lengre. Det var kjekt da vi fikk
besøk av Hilde til lunsj en dag da hun spurte barna hvilke planeter som hang på
veggen vår. Alle ropte i kor, og alle visste hvilke planeter som hang hvor, og
barna hadde også god kontroll på mye av det vi hadde lært dem om de enkelte
planetene. Samlingene våre har vært veldig preget av verdensrom-temaet i
denne perioden. Ungene kan sitte LENGE når vi setter i gang og forteller dem
om verdensrommet. Vi hadde også ulike formingsprosjekter i forbindelse med
verdenrommet.
Utenom verdensrommet har vi tradisjonen hatt FN-dag der ungene hadde laget
kunstverk som dere foreldre betalte for. Pengene går til fadderbarnet vårt
Angel Mateo og FORUT-prosjektet i den forbindelse.
Vi vil takke for godt oppmøte under FN-kafeen i oktober og til Luciafeiringen i
desember. Veldig kjekt at så mange hadde tid til å stille opp!
HALL/IDR.PED:
Denne perioden har tema vært synsansen, hoppe, romorientring og likevekt. Tema for
perioden er verdensrommet. Dette tema er ikke like lett å knytte direkte til gymsalen,
men vi har brukt en powerpoint om solsystemet som avsluttning og brukt barnas
kunnskaper om verdensrommet i matteleken.
Vår oppgave er alltid å få frem mestringsglede og glød for bevegelse.
Rutinene i gymsalen var også denne perioden som tidligere, samles på benken gir
informasjon og øver på å telle på norsk og engelsk, farger, figurer ol.
Perioden har inneholdt svømmekurs for elgklubben. Gjennomføringen har vært bra de
gangene vi kom i vannet, men låste dører, iskald vann pga sirkulasjonssvikt og flatt
bateri på bussen ødela mye.
Vi har vært utsatt for mye sykefravær i perioden som har gjort at vi ikke kan ha
luksusen ved å vær fire idrettspedagoger i gymsalen i løpet av fredagene. Vi har måtte
prioritere avdelingene. Dette gjør at vi ikke får like bra oppfølging av de som trenger
de mest. Derfor håper vi at neste periode blir bedre.
UTE/TUR:
Torsdager er faste turdager for oss på Trix. Vi har varierte mellom lengre og
kortere turer som har gitt ungene forskjellige typer utfordringer. Temaet for
perioden var tur til Sandvedparken der vi gikk på planetstien, tur til Sandnes
for å gå på Vitensenteret og ellers fokus på planeter og jorden når vi gikk på tur
rundt Stokkelandsvannet.
Ellers har vi kost oss med å observere alle de fine fargene vi hadde denne
høsten. Været var helt fantastisk de første ukene med sol og varme. Høstløvet
lå knusttørt på bakken og knitret da vi gikk over det. Solen skinte og vannet lå
som et speil. Herlige turer fikk vi til i denne perioden, blant annet en tur rundt
hele Melsheia og turer til Vagleskogen sammen med Salto. Vi har også fått laget
oss noe mat på turene denne perioden.
PERIODEPLAN
Avdeling Trix
PLAN FOR PERIODE 2: Januar- mars
PERIODENS TEMA:
PROSJEKTER: Eventyr
IDR.PED:.
UTE/TUR:.
SLIK SKAL VI JOBBE MED PERIODENS TEMAER……………………………
AVDELINGEN:
Så er vi klar for en helt ny periode i barnehagen. Denne perioden strekker seg
fra 5.januar og helt ut mars måned. Vi regner derfor med å både hilse på snøen
og på våren i kommende periode, og vi har mange kjekke planer. Påsken kommer
tidlig i år og vi har tenkt å legge fokus på både våren og påskehøytiden når den
tid kommer.
Det blir en liten endring på torsdagene fremover. Kåre jobber på torsdager i
partallsuker og har fri partallsuker. Oddetallsuker går hele avdelingen fellestur
med Mats, Kirsten og Thomas. Partallsuker deler vi barnegruppen i to deler der
den ene halvparten går på på tur med to voksne, og den andre med de andre to
voksne. Det er bare positive ting med å dele barnegruppen så dette tror vi
kommer til å bli bra. Noen ganger deler vi etter alder, andre ganger mer
tilfeldig.
Planen vår for året:
Mandager : Idrettspedagogisk dag og samling på avdelingen.
Tirsdager: Klubbdag.
Onsdager: Møtedag, gymsalen oddetallsuker.
Torsdager: Turdag. Delt tur annenhver uke.
Fredager: Idrettspedagogisk dag.
Kurs kommer til å bli gjennomført slik:
Trollklubb: Friluftskurs etter påske på torsdager
Elgklubb: Klatrekurs mandager fra uke 3.
Kaninklubb: Badekurs til våren. Dato kommer, men det blir på mandager.
Den første uka, dvs uke 1, blir en uke med lite planer annet en lek og gymsalen.
Vi tar i mot en helt ny jente tirsdag 5.januar. Hun heter Helene og har en
lillebror som heter Sondre på Piruetten. Vi gleder oss til å bli godt kjent med
både Helene og hennes foreldre.
Kåre har forresten lyst til å takke dere som kom på foreldresamtale i
desember. Tilbakemeldingene er bare positive, men vi søker alltid å bli enda
bedre. Dere må derfor love å si i fra uansett hva dere tenker på i fremtiden.
Husk at dere ikke trenger å vente til foreldresamtaler. Dere som ikke kom på
foreldresamtaler i denne omgang får anledning i mai måned, og jeg gir alltid
beskjed hvis det skulle være noe før dette Vi håper å fortsette å være en
trygg og god avdeling for barna, og vi merker ofte ved henting at det for mange
av barna sjelden passer å bli hentet. Det kan være litt styr for dere foreldre
akkurat der og da, men dere må bare tolke det positivt.  Vi skal forsøke å
forberede barna litt på at de snart blir hentet også slik at hentingen kan bli noe
enklere fremover.
Vi har mange store barn dette barnehageåret. Det er ikke mange månedene ut i
det nye året før nesten alle ungene enten er 5 eller 6-åringer. Det sier seg selv
at de eldste barna fortjener dedikerte voksne som kan finne på mye kjekt med
den aldersgruppen også. Det kan vi love dere at vi skal legge sjelen vår i å få til!
I fjor hadde vi noe vi kalte ”drømmesamling” for de eldste. Barna kan velge hva
de vil av et tema de har lyst til å snakke om eller lære mer om, og så har vi en
lengre temasamling om dette der det aktuelle barnet får ekstra
oppmerksomhet. Mer informasjon kommer på døren. Vi fortsetter også med
språkgrupper og det på faste tidspunkt i løpet av uka.
Hva er så vårt prosjekt for kommende periode i Håbafjell Idrettsbarnehage?
Jo, vi har kalt prosjektet enkelt og greit for: Eventyr! Og det føler vi virkelig
er et tema som passer for avdeling Trix. Vi holder jo på med så mye historier og
fortellinger allerede, ungene elsker det. På ettermiddagene har vi ofte gjort
det slik at Kåre tar med seg halve barnegruppen inn på pauserommet og hadde
historier der. Både ungene og Kåre har likt dette veldig godt, og det er absolutt
noe vi vil fortsette med.
Derfor blir vårt fokus fremover og gjøre enda mer av historiefortellinger;
spesielt eventyr. Selv om vi vil fortelle mange eventyr er det spesielt to eventyr
vi vil fokusere mest på: ”Geir og Ulven” og ”Rødhette og Ulven”. Målet er at vi
mot slutten av perioden skal formidle et av disse eventyrene i gymsalen sammen
med Saltobarna.
Forming får vi også jobbet med i denne perioden. Vi legger det litt vekk de
første ukene siden vi hadde så mye av det i desember med juleverksted, men
det blir flere prosjekt innenfor kunst og håndverk etter hvert. Ikke minst når
vi kommer ut i februar der vi lager morsdagskort og så fastelavensris når
påsken kommer. Vi skal pakke inn noen kunstverk til dere da også som dere får
med dere hjem siste fredag før påsken.
Ifølge barnehageloven skal barnehagen gi barn grunnleggende kunnskap på
sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal også støtte barnas nysgjerrighet,
kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i deres
interesser, kunnskaper og ferdigheter. Rammeplanen har utarbeidet 7
fagområder, der hvert fag dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene opptrer
sjelden isolert og i arbeidet vårt vil flere fagområder være representert
samtidig i forbindelse med hverdagsaktivitetene.
De 7 fagområdene er: (understreket er de vi går dypere inn i denne perioden.)
1. Kommunikasjon, språk og tekst.
2. Kropp, bevegelse og helse.
3. Kunst, kultur og kreativitet.
4. Natur, miljø og teknikk.
5. Etikk, religion og filosofi.
6. Nærmiljøet og samfunn.
7. Antall, rom og form.
Fagområdet kunst, kultur og kreativitet er også understreket som hovedfokus
kommende periode. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil
barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering,
skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Formidling av kunst og kultur
bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer.
I uke 5 lar vi prosjekter for øvrig ligge og har ”Samenes uke”. Dette har blitt en
årlig tradisjon i barnehagen vår. Vær forberedt på at barna kommer til å joike
når de kommer hjem i den perioden. Hele uka vil vi ha om samene. Samlinger,
formingsprosjekt, samisk mat, bygge lavo og en større fellessamling om samene i
gymsalen med barna på de andre avdelingene.
Når vi kommer ut i mars måned er det på tide å lete etter mange tegn på vår. Vi
skal lære barna om tre trekkfugler: Svartrosten, Løvsangeren og Gjøken. Da
blir det samlinger om fuglene og formingsprosjekter. I tillegg blir det selvsagt
fokus på årstiden vår samt påske som jo er i mars i år. Vi håper å bli invitert til
Bogafjell Kirke på påskevandring også i år.
HALL/IDR.PED:
EVENTYR
JANUAR-FEBRUAR-MARS
Reaksjon, Hørsel, Tilpasset kraft, Øye> hånd koordinasjon
«Kropp, bevegelse og helse» er et av fagområdene fra rammeplanen vi har
størst fokus på i vår barnehage. Gjennom det arbeidet vi gjør ønsker vi at alle
barna skal skaffe seg en bred bevegelsesbakgrunn, og dermed sitte igjen med
gode erfaringer fra å være i aktivitet. Vi er bevisste på at det er individuelle
forskjeller og er opptatt av at hvert barn skal få videreutvikle sin
kroppsbeherskelse, grovmotorikk, finmotorikk, rythme og motoriske følsomhet.
Derfor tar vi ungene inn i gymsalen i små grupper og fortsetter med
aldersinndelt på idrettspedagogiske fredager.
Eventyr er vårt tema for denne perioden og tror vi at det kommer til med å bli
veldig vellykket. Vi kommer til med å ha massevis med danse- og klappeleker i
tillegg med mange forskjellige ballaktiviteter.
Tilpasset kraft er evnen til å bedømme hvor mye kraft som trengs for å utføre
en bevegelse. Vi kan si at tilpasset kraft inngår som en elementær egenskap i
alle bevegelsene vi utfører. Når barn gjennom lek får lov til å utfordre evnen til
å tilpasse kraften til ulike bevegelsesoppgaver, skapes det en ubevisst
oppfatning om hvordan denne egenskapen kan optimaliseres.
Å tilpasse kraft betyr også i de alle andre bevegelsene barna tar for seg i en
aktiv hver dag. Ved å klatre trengs det å tilpasse sin kraft i forhold til hvor
stor kraft er det man trenger for å komme dit en vil. Også ved å sykle så må
barna lære seg hvor stort kraft det er som trengs for å få sykkelen til å gå
fremover, og om at det er beina som det er nødvendig å bruke den største
kraften for å få det til.
Vi håper i denne perioden og skape en ubevisst oppfatning om hvordan denne
egenskapen kan optimaliseres.
Eksampler på aktiviteter som stimulerer tilpasset kraft:

Gå og løpe i ulendt terreng

Klatre opp skrenter og i trær

Hinke og hoppe over pinner og bekker

Hoppe fra stein il stein og mellom rockeringer

Hinderløype (inne eller ute i naturen)

Kaste kongler eller baller mot gjenstander med ulik avstand og i ulik
høyde.

Alls lags lek med ball
Med øye>håndkoordinasjon mener vi viljestyrte bevegelser i hånd/fingre som
krever samspill mellom syn og hånd. Det vil være en større utfordring for de
minste barna enn for de som er litt eldre å ta imot en ball dersom samspillet
mellom synssansen og håndbevegelsen ikke er kommet like langt i utviklingen.
Mange tenker på ballaktiviteter når den gjelder denne koordinative egenskapen,
men den utfordres på andre måter også.
Eksempler på aktiviteter som stimulerer øye- håndkoordinasjonen, kan være:

Alle former for ballspill og lek med
ball/erteposer/badeballong/ballonger/kogler/steiner

Kaste steiner i vannet eller prøve kaste ball i bøtte

Kaste eller sparke ball/ballong til et annet barn som er i bevegelse.

Prøve å redde baller som blir sparket eller kastet mot mål

Hoppe paradis, strikk eller tau

Klatrer i trær eller på skrenter

Spille badminton

Skostafett
Hørselen er på samme måte som synet avhengig av utviklingen til
primærsansene. Hørselen er allerede godt utviklet på babyen som ligger inni
magen til mor, men den videreutvikles etter hvert som barnet blir eldre. Et
nyfødt barn kan gjenkjenne en sang som er sunget under svangerskapet og når
det blir eldre, kan det lokalisere en lyd for deretter å kunne huske hva det
hører. Hørselssansen er viktig i bevegelsesleker, for eksempel i fange- og
jageleker hvor barna bruker hørselen til å orientere seg om hvor de andre barna
er.
Eksempler på aktiviteter som stimulerer hørselssansen:
 Sang-, klappe og reaksjonsleker
 Dyrefantasireise
 Lydorientering og andre lytteaktiviteter
 Bruk av instrumenter
- Lage orkester. Bruk gjerne bøtter, tønner og ting av metall som
lager lyd
 Lage lyder med kroppsdeler: klappe, trampe, knipse, slå på brystet, klappe
på lårene, plystre, nynne, hoste, harke, pusse nese, ”prompe”, gni hendene
sammen, kysse
 Lytte og bevege seg til forskjellig type musikk med forskjellige
tonehøyder og rytme
Reaksjon er evnen til å kunne svare raskt med bevegelsene på impulser som
hjernen oppfatter via ulike sanseorganer. Et eksempel på en reaksjon på en
impuls kan være å begynne å løpe når noen klapper i hendene. Evnen til å sette i
gang en bevegelse etter en gitt impuls, kan trenes opp.
Eksempler på aktiviteter som stimulerer reaksjon:
 Gjøre ulike bevegelser på ulike signal
- For eksempel samle kongler i naturen når noen klapper og steiner
når noen plystrer
 Stoppe dansen eller stoppe ved klapp
 Alle mulige ballspill
 Sisten og andre typer fangeleker
 Gå på skøyter eller bevege seg på glatt underlag (vi håper på snø og is).
Vi skal være flinke til å avsluttet øktene i gymsalen med å ligge og lytte på
eventyr eller fortellinger. Ungene synes det er ganske vanskelig, og vi trenger å
øve på å ligge i ro. Sammen med det skal vi fortsette å gå igjennom farger, tall
og former, både på norsk og engelsk og kanskje til og med vi prøver oss på
spansk.
UTE/TUR:
I kommende periode er temaet tusser og troll, barnemuseet, drama, eventyrtur
og trollskogen. I tillegg håper vi jo alltid at værgudene kan gi oss noen små hvite
cm på bakken. I så fall håper vi dere foreldre sender med barna akebrett i
barnehagen hvis dere har det. I så fall må dere ta med dere disse akebrettene
hjem hver dag så lenge det er snø for vi har ikke plass til å lagre disse. Men
uansett snø eller ikke; det er alltid snø i fjellet og vi har minibuss! Derfor skal
vi nok komme oss opp i snøen ved flere anledninger.
På partalls-uker er vi 4 voksne på Trix på torsdager og da blir det nok gode
sjanser for tur til barnemuseet i delte grupper. Vi håper også på å få til tur til
Trollskogen og andre kjekke eventyrskoger. Kirsten har minibusslappen og kan
helt sikkert kjøre oss når hun kommer opp på Trix.
Uteleken i barnehagen er i stor grad barnas arena. De får gode sjanser til å
boltre seg i sandkassen, i ballbingen og i rusjebanen. Husk for all del å sjekke
om barna har nok klær i barnehagen til en hver tid. En grei regel kan være at
dere sjekker barnas tursekker ved henting hver onsdag sånn at dere ser at alt
er ok til turdagen på torsdager.
VIKTIGE DATOER I PERIODEN:
Bursdager i perioden:
Uke 5 : Samenes uke
26.2 : Karneval.
24.3 : Påskefrokost.
Det blir også skidag med Salto
Elvira – 5 år 12.januar
Emilie – 5 år 24.januar
Emil – 5 år 1.februar
June – 5 år 4.februar
Jonas – 6 år 6.februar
Brage – 5 år 1.mars
Gabriel – 5 år 29.mars