Ukeplan 2 - Minskole.no

UKE 6
Læringsmål:
Norsk
Engelsk
Matematikk
Sosialt
Jeg kan lese og skrive diktatordene: men, ut, det, votter, bakke, mann.
Jeg kan skrive en bokomtale.
Jeg kan uttale og forstå ordene trousers, jacket, jumper, T-shirt, shoes, cap, hat, scarf, socks, dress.
Jeg kan fortelle hva jeg har på meg på engelsk. (Se bak på ukeplanen)
Jeg forstår, kan vise og forklare begrepene «det dobbelte» og «halvparten».
Vi hjelper hverandre. Jeg snakker hyggelig til alle jeg sitter på gruppe sammen med.
Jeg klarer å følge CL signalet før det har gått 5 sekunder.
TRYGGHET SKAPER TRIVSEL, TRIVSEL SKAPER LÆRING
Jeg snakker ordentlig til alle.
Fokusområde:
Vi skaper et GODT MILJØ med å si hyggelige ting til hverandre. Det vil alltid være positive ting vi kan dele med andre.
Har du ikke noe godt å si lar du heller vær å si noe.
08.30-09.30
09.30-09.40
09.40-10.40
10.40-11.20
11.20-12.20
12.20-12.30
12.30-13.30
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Stillelesing
Arbeidsplan
Stillelesing
Norsk
Stillelesing
Stasjoner
Stillelesing
Naturfag
Stillelesing
Norsk
Diktat
Arbeidsplan
KRØ
Stasjoner
Naturfag
Matematikk
Ukas nøtt
Høytlesing
Norsk
Høytlesing
Matematikk/engelsk
Høytlesing
Mitt valg
Slutt 12.20
Høytlesing
Kunst og
håndverk
Høytlesing
Norsk
Slutt 12.20
Matematikk/
engelsk
Norsk
Slutt 13.30
Til tirsdag
Leselekse
Les s.22-23 i Zeppelin 2B.
Gjør blå rute på s. 22.
Skriv dikatordene på
øvearket.
Til onsdag
Leselekse
Les s. 22-23 i Zeppelin
2B.
Skriv diktatordene på
øvearket.
Matematikk
Gjør sidene vi har
skrevet uke 6 på.
Underskrift på
kartleggingsprøve og
diktat.
Kunst og
håndverk
Slutt 13.30
Til torsdag
Leselekse
Leselekse i egen lesemappe.
Skrivelekse
Svar på spørsmål 1 s. 23 i
zeppelin 2B. Skriv i øveboka.
Skriv diktatordene på øvearket.
Til fredag
Leselekse
Leselekse i egen
lesemappe.
Skriv diktatordene på
øvearket.
Matematikk
Alle gjør de tor første
nøttene. Den tredje er
utfordring.
Ukas nøtt
1. Det er sju personer på banen for hvert fotballag. Hvor mange er det på banen når det er kamp?
2. Hvis det er 22 kroner i to sparegriser til sammen og det er like mye i begge, hvor mye er det i hver
av dem?
3. 25 elever går 3 km på skidagen. Hvor langt må de gå til sammen for å gå dobbelt så langt?
Informasjon
Innesko
Vi minner igjen om at elevene må ha innesko. Gulvene i gangen og toalettene kan være våte, og det er en
kjennsgjerning at ikke alle treffer doen.
Hygiene
Vi ser av referatet etter foreldremøte at det oppfordres til repetisjon av hygiene etter toalettbesøk. Dettte er
veldig fint å minne på Vi minner elevene på dette, og at de skal vaske hendene før de spiser.
Underskrift på diktater/prøver
Elevene får nå et hefte hvor alle diktater og prøver samles. Denne får dere hjem hver mandag og returneres
med underskrift onsdag.
Norsk
Vi fortsetter med diktat hver fredag. Elevene får med hjem et øveark i lekse. Her skal elevene skrive
diktatordene hver dag. Vi har 6 ord i uka. Gi gjerne en tilbakemelding dersom dere ser at det blir mye for deres
barn.
Bokprosjektet fortsetter vi med denne uke. Gøy å se at elevene koser seg med å lese. Vi bruker også litt tid hver
dag på høytlesing i klassen.
.
Engelske øveord:
trousers = bukse
jumper = genser
jacket = jakke
t-shirt = t-skjorte
shoes = sko
What are you wearing?= Hva har du på deg?
I am wearing…= Jeg har på meg…
Eks.I am wearing a blue jumper today.
cap= caps (skyggelue)
hat = hat
scarf = skjerf
socks= sokker
dress = kjole
Matematikk
Nytt tema og ny foreldrebok hjem.
Vi skal de neste ukene arbeide med dobling og halvering-partall og oddetall. Elevene lærer dette i tilknytning til
antall, lengder og pengebeløp. Dobling og særlig halvering knyttes også til symmetri, noe som bygger videre på
forrige kapittel. Elevene skal utvide tallforståelsen og lære om partall og oddetall. De hopper med to og to på
tallinjen, og utforsker om ulike mengder kan deles i to.
«7 er halvparten av 14». «14 er det dobbelte av 7».
Foreldrekontakter for 2.trinn
Margrethe Bodin Erdal (mor til Mathea) mail: [email protected]
Guro Hovstad Båsland (mor til Erik) Mail: [email protected]
Vennlig hilsen Ellen, Karin og Hanne.
Skolen hjemmeside: www.yts.no
Skolens tlf.nr: 48066600
Tlf.SFO: 48016919/48016920
Mail : [email protected]
[email protected]