Offentlig journal uke 3

Offentlig journal
Seleksjon:
Journaldato: 18.01.2016 - 24.01.2016, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A
Rapport generert: 04.02.2016
Innhold:
Innvilget søknad om overføring av ferie til 2016
Sakstittel:
Personalmappe - Hallvard Jensen - B-ref. 2010/587
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1441-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
429/2016
19.01.2016
15.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hallvard Jensen
Innhold:
***** ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Ledig stilling som Avdelingsleder i Avdeling Klimasenter og skogskjøtsel i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1699-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1013/2016
18.01.2016
14.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
AN
§ 25 - Unntak for tilsetjingssaker,
lønnsoppgåver m.m.
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Tilbud - Utvikling av mal for skjøtselsplaner og tilråding til skjøtselsplaner for Mørkridsdalen og Mysubytta
landskapsvernområder
Sakstittel:
Anbud - Skjøtselsplaner Mørkridsdalen og Mysubutta landkspavernområder
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1930-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1014/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Breheimen nasjonalparkstyre v/ Eldrid Nedrelo
Innhold:
Tildeling av kontrakt - Utvikling av mal for skjøtselsplaner og utarbeiding av skjøtselsplaner for Mørkridsdalen
Landkapsvernområde (Luster) og Mysubytta Landskapsvernområde (Skjåk)
Sakstittel:
Anbud - Skjøtselsplaner Mørkridsdalen og Mysubutta landkspavernområder
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1930-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1015/2016
18.01.2016
15.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Breheimen Nasjonalparkstyre
Side: 1 av 131
Innhold:
Høringsuttalelse - vedrørende høring av forslag til forvaltningsplan for Færder nasjonalpark
Sakstittel:
Høring - Færder nasjonalpark - Forvaltningsplan
DokType Sak/dok nr:
U
2015/999-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1016/2016
18.01.2016
15.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Vestfold, Færder nasjonalparkstyre
Innhold:
IPS will be without a national commitee in Norway
Sakstittel:
IPS - komite - National Committee in Norway
DokType Sak/dok nr:
U
2016/126-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1017/2016
18.01.2016
15.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
International Peat Society
Innhold:
Innsending av opplysninger for 2015 og analyse m/ sammenligningsgruppe 2014
Sakstittel:
Driftsgranskingene for 2015
DokType Sak/dok nr:
U
2016/127-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1018/2016
18.01.2016
04.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Deltakere på Vestlandet
Innhold:
Oversendelse av rapport - NIBIO rapport Vol. 2 (1), 2016 - Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2015 Sorter som er ferdig testet
Sakstittel:
Verdiprøving fôrvekster - Instinr. 1310078 - B-ref. 2010/204
DokType Sak/dok nr:
U
2016/128-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1019/2016
18.01.2016
14.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Mattilsynet
Side: 2 av 131
Innhold:
Lønnsmelding - 100% frem til siste arbeidsdag 31.01.2016
Sakstittel:
Personalmappe - Erlend Nybakk - S-ref. 2007/36
DokType Sak/dok nr:
X
2015/808-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1020/2016
18.01.2016
18.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Egil Hasselbakk m.fl.
Innhold:
Lønnsmelding - forlengelse 01.02. - 31.03.2016
Sakstittel:
Personalmappe - Ole Hvattum
DokType Sak/dok nr:
X
2015/625-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1021/2016
18.01.2016
15.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Egil Hasselbakk m.fl.
Innhold:
Midler til styringssystemer og vedlikehold
Sakstittel:
Investeringsbehov NIBIO 2015 - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2015/880-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1022/2016
18.01.2016
18.01.2016
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1023/2016
18.01.2016
15.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Landbruks- og matdepartementet
Innhold:
Åpen søknad - CV
Sakstittel:
Åpne søknader 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/121-2
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Igor Kuzmickij
Side: 3 av 131
Innhold:
E-postkorrespondanse vedrørende tilsagn til prosjektet - Meir og betre frukt
Sakstittel:
RFF-Vestlandet - Meir og betre frukt - prosjektnr. 241455
DokType Sak/dok nr:
X
2016/129-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1024/2016
18.01.2016
18.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Christina Betini m.fl.
Innhold:
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - Teresa Gomez de la Bárcena - B-ref. 2014/256
DokType Sak/dok nr:
I
2015/744-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1025/2016
18.01.2016
18.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
P
Offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd
nr. 1
Avsender\mottaker:
Teresa Gomez de la Bárcena
Innhold:
Åpen søknad - CV
Sakstittel:
Åpne søknader 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/121-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1026/2016
18.01.2016
15.01.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Seyed Shakib Asiaee Sahneh
Innhold:
Signert arbeidsavtale - gjeldende fra 01.01.2016
Sakstittel:
Personalmappe - Sigridur Dalmannsdóttir - B-ref. 2009/826
DokType Sak/dok nr:
I
2015/773-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1027/2016
18.01.2016
15.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Sigridur Dalmannsdóttir
Side: 4 av 131
Innhold:
Innvilget søknad om permisjon - 01.01.2016 - 31.07.2016
Sakstittel:
Personalmappe - Lise Haug Halvorsen - B-ref. 2007/266
DokType Sak/dok nr:
I
2015/445-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1028/2016
18.01.2016
11.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Lise Haug Halvorsen
Innhold:
Vedtak på søknad om gjensidig godkjenning av Gibb Plus Forest
Sakstittel:
GIBB Plus Forest - GA4 + GA7 - Agronomiske vurderinger
DokType Sak/dok nr:
I
2015/818-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1029/2016
18.01.2016
12.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Mattilsynet
Innhold:
Innvilget søknad om permisjon - 01.07.2015 - 01.07.2016
Sakstittel:
Personalmappe - Nina Christine Isdahl - B-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2016/107-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1030/2016
18.01.2016
01.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Nina Christine Isdahl
Innhold:
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - Paul Henrik Ring - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1017-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1031/2016
18.01.2016
04.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
P
Offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd
nr. 1
Avsender\mottaker:
*****
Side: 5 av 131
Innhold:
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - Paul Henrik Ring - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1017-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1033/2016
18.01.2016
11.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
P
Offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd
nr. 1
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Beslutning innplassering ansatte i dokumentsenteret
Sakstittel:
Innplassering av ansatte i dokumentsenteret
DokType Sak/dok nr:
X
2016/70-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1034/2016
18.01.2016
15.09.2015
Tilg.kode Hjemmel:
UO
Offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd
nr. 1
Avsender\mottaker:
Innhold:
E-postkorrespondanse vedrørende utsettelse / avlysing av vurdering av Substral plengjødsel med ugressfjerner
Sakstittel:
Substral plengjødsel med ugressfjerner - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel
DokType Sak/dok nr:
U
2016/130-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1035/2016
18.01.2016
13.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Mattilsynet
Innhold:
Kartleggingssamtale - Innplassering i dokumentsenteret - Lenke til sak 16/70
Sakstittel:
Personalmappe - Ellen Schei Pongo - B-ref. 06/340
DokType Sak/dok nr:
X
2015/571-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1036/2016
18.01.2016
11.09.2015
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Side: 6 av 131
Innhold:
Signert leieavtale med Pitney Bowes og NIBIO Apelsvoll for frankeringsmaskin DM90i
Sakstittel:
Pitney Bowes - Leieavtale
DokType Sak/dok nr:
U
2015/364-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1037/2016
18.01.2016
07.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Pitney Bowes
Innhold:
Kartleggingssamtale - Innplassering i dokumentsenteret - Lenke til 16/70
Sakstittel:
Personalmappe - Berit Herbst - S-ref. 06/158
DokType Sak/dok nr:
X
2015/570-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1038/2016
18.01.2016
11.09.2015
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Innhold:
Signert samarbeidsavtale med Eidsiva Bredbånd AS og NIBIO Apelsvoll
Sakstittel:
Eidsiva Bredbånd - Samarbeidsavtale
DokType Sak/dok nr:
I
2016/131-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1039/2016
18.01.2016
14.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eidsiva Bredbånd AS
Innhold:
Kopi av tilsynsrapport med varsel om vedtak - Etter tilsyn med komposteringsanlegg 07.01.2015
Sakstittel:
Avfallsservice AS - Tilsynsrapport - Tilsyn med komposteringsanlegg - B-ref. 2010/613
DokType Sak/dok nr:
I
2016/132-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1042/2016
18.01.2016
15.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Mattilsynet
Side: 7 av 131
Innhold:
Ettersending av kompletterende notat vedrørende høring - Færder nasjonalpark - Oppsummering av kunnskapen
om utvalgte nytteplanter (CWR-arter) i Færder nasjonalpark
Sakstittel:
Høring - Færder nasjonalpark - Forvaltningsplan
DokType Sak/dok nr:
U
2015/999-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1043/2016
18.01.2016
18.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Vestfold, Færder nasjonalpark
Innhold:
Vedtak om opplysningsplikt - årlig undersøkelse - hagebruksundersøkelsen - RA-0571
Sakstittel:
Hagebruksundersøkelsen - årlig undersøkelse
DokType Sak/dok nr:
I
2016/133-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1044/2016
18.01.2016
13.01.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Statistisk sentralbyrå
Innhold:
Orientering om vedtak om tvangsmulkt - Ledige stillinger - 4. kvartal 2015, RA-0678 - Bioforsk Miljø
Sakstittel:
SSB - Statistisk sentralbyrå - Ledige stillinger
DokType Sak/dok nr:
I
2015/467-17
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1045/2016
18.01.2016
13.01.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Statistisk sentralbyrå
Innhold:
Avslag UTM-midler - prosjekt Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking
Sakstittel:
Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking - Remote Sensing - Instinr. 620014 - Matfondavtale - NFR
244251/E50 - B-ref. 14/529
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1633-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1046/2016
18.01.2016
01.07.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Hordaland
Side: 8 av 131
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 01.01. - 01.09.2016
Sakstittel:
Personalmappe - Wiley Bogren - S-ref. 15/2
DokType Sak/dok nr:
I
2015/701-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1048/2016
18.01.2016
10.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Wiley Bogren
Innhold:
Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 ble behandlet og vedtatt i fylkestinget den
10.12.2015.
Sakstittel:
Høringsutkast til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2012 ref. 14/653
DokType Sak/dok nr:
I
2015/67-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1049/2016
18.01.2016
21.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Troms fylkeskommune
Innhold:
Signert - Internship Agreement No. 3 / Biot / SZ / EI / 2015 - Avtale mellom NIBIO, Universitetet i Cracow og
Justyna Warmuzinska
Sakstittel:
Prosjekt - Age of Engineers - Reliable Investment in the Future
DokType Sak/dok nr:
I
2016/134-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1050/2016
18.01.2016
18.01.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
The university of Agriculture in Cracow
Innhold:
Endring av institutt navn i EPPO Diagnostic database
Sakstittel:
EPPO - Høringer - PM7 - Diagnostikkprotokoller - B-ref. 14/852
DokType Sak/dok nr:
U
2015/53-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1051/2016
18.01.2016
18.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
EPPO
Side: 9 av 131
Innhold:
Signert - Internship Agreement No. 4 - Avtale mellom NIBIO, Universitetet i Cracow og Joanna Konieczny
Sakstittel:
Prosjekt - Age of Engineers - Reliable Investment in the Future
DokType Sak/dok nr:
I
2016/134-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1052/2016
18.01.2016
18.01.2016
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1053/2016
18.01.2016
15.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
university of Agriculture in Cracow
Innhold:
Vedrørende søknad om stipend
Sakstittel:
NordGen Skog - S-ref. 2013/117
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1671-2
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Christian Malmberg
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Trine Eggen - B-ref. 2008/156
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1221-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1054/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Trine Eggen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Camilla Tobiassen - B-ref. 2008/172
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1135-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1055/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Camilla Tobiassen
Side: 10 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Julia Schregel - B-ref. 2010/704
DokType Sak/dok nr:
U
2015/388-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1056/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Julia Schregel
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Alexander Kopatz - B-ref. 11/289
DokType Sak/dok nr:
U
2015/66-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1057/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Alexander Kopatz
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ida Marie Bardalen Fløystad - B-ref. 2013/334
DokType Sak/dok nr:
U
2015/566-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1058/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ida Marie B Fløystad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Robert Barneveld - B-ref. 10/617
DokType Sak/dok nr:
U
2015/308-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1059/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Robert Barneveld
Side: 11 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Rikard Pedersen - B-ref. 2008/663
DokType Sak/dok nr:
U
2015/462-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1060/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Rikard Pedersen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Sigrun Hjalmarsdottir Kværnø - B-ref. 2008/70
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1039-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1061/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sigrun H. Kværnø
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jahn Eldar Davik - B-ref. 2009/318
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1066-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1062/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jahn Eldar Davik
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Dominika Krzeminska
DokType Sak/dok nr:
U
2015/252-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1063/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Dominika Krzeminska
Side: 12 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Siv Grethe Aarnes - B-ref. 2006/704
DokType Sak/dok nr:
U
2015/173-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1064/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Siv Grethe Aarnes
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Torsten Starkloff - Stipendiat - B-ref. 2012/323
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1041-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1065/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Torsten Starkloff
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Geir Kjølberg Knudsen - B-ref. 2009/665
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1390-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1066/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Geir Kjølberg Knudsen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Annette Dathe - Postdoc
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1881-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1067/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Annette Dathe
Side: 13 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Tor J. Johansen - B-ref. 2009/331
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1349-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1068/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tor J. johansen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Attila Nemes - B-ref. 2011/669
DokType Sak/dok nr:
U
2015/423-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1069/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Attila Nemes
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Bjørn Arild Hatteland - B-ref. 2011/1013
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1407-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1070/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bjørn Arild Hatteland
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Bjørn Kløve - B-ref. 2008/481
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1307-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1071/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bjørn Kløve
Side: 14 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Christian Guido Bruckner - B-ref. 2011/759
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1046-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1072/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Christian guido Bruckner
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Csilla Farkas - B-ref. 2008/1188
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1357-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1073/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Csilla Farkas
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Margarita Novoa-Garrido - B-ref. 2007/757
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1048-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1074/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Margarita Novoa-Garrido
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Eva Skarbøvik - B-ref. 2008/347
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1364-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1075/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eva Skarbøvik
Side: 15 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Michael Roleda - B-ref. 2013/387
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1053-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1076/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Michael Roleda
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Helen Kristine French - B-ref. 2008/400
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1358-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1077/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Helen Kristine French
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Inga Greipsland - B-ref. 2011/108
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1360-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1078/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Inga Greipsland
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Lill Ien Dreyer - B-ref. 2010/127
DokType Sak/dok nr:
U
2015/605-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1079/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Lill Iren Dreyer
Side: 16 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Johannes Deelstra - B-ref. 2010/115
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1355-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1080/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Johannes Deelstra
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Per Magnus Hansen - B-ref. 12/1014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1663-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1081/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Per Magnus Hansen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jens Kværner - B-ref. 2008/372
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1362-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1082/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jens Kværner
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Lars Jakob Gjemlestad - B-ref. 2009/859
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1359-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1083/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Lars Jakob Gjemlestad
Side: 17 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jorunn Børve - B-ref. 2009/599
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1429-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1084/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jorunn Børve
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Sekhar Udaya Nagothu - B-ref. 2007/718
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1363-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1085/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sekhar Udaya Nagothu
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ove Molland - B-ref. 2006/679
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1576-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1086/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ove Molland
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kathrine Torday Gulden
DokType Sak/dok nr:
U
2016/135-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1087/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kathrine Torday Gulden
Side: 18 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ståle Haaland - B-ref. 2008/148
DokType Sak/dok nr:
U
2015/613-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1088/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ståle Haaland
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Alexander Engebretsen - B-ref. 2008/503
DokType Sak/dok nr:
U
2015/587-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1089/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Alexander Engebretsen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Solveig Kolberg - B-ref. 2015/58
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1361-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1090/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Solveig Kolberg
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Anne Falk Øgaard - B-ref. 2008/86
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1044-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1091/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anne Falk Øgaard
Side: 19 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Stein Turtumøygard
DokType Sak/dok nr:
U
2016/92-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1092/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stein Turtumøygard
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Anne-Grete Buseth Blankenberg - B-ref. 2008/382
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1033-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1093/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anne-Grete Blankenberg
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Stefanos Xenarios - B-ref. 2011/406
DokType Sak/dok nr:
U
2015/616-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1094/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stefanos Xenarios
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Atle Hauge - B-ref. 2008/402
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1037-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1095/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Atle Hauge
Side: 20 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Thor Endre Nytrø - B-ref. 2009/28
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1577-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1096/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Thor Endre Nytrø
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hans Olav Eggestad - B-ref. 2008/399
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1035-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1097/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hans Olav Eggestad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kamilla Skaalsveen - B-ref. 2010/337
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1040-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1098/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kamilla Skaalsveen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Lillian Øygarden - B-ref. 2008/363
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1045-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1099/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Lillian Øygarden
Side: 21 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Marianne Elisabeth Bechmann - B-ref. 08/379
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1032-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1100/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Marianne Bechmann
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Marit Hauken - B-ref. 2010/1068
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1038-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1101/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Marit Hauken
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Mehreteab Tesfai - B-ref. 2010/47
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1043-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1102/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Mehreteab Tesfai
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Helge Meissner - S-ref. 2011/222
DokType Sak/dok nr:
U
2015/876-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1103/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Helge Meissner
Side: 22 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jan Erik Jacobsen - S-ref. 2007/12
DokType Sak/dok nr:
U
2015/926-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1104/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jan Erik Jacobsen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Monica Fongen S-ref. 2006/147
DokType Sak/dok nr:
U
2015/79-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1105/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Monica Fongen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Janne O. Kjønaas - S-ref. 2006/374
DokType Sak/dok nr:
U
2015/925-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1106/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Janne O. Kjønaas
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jørn Frode Nordbakken - S-ref. 2011/97
DokType Sak/dok nr:
U
2015/924-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1107/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jørn-Frode Nordbakken
Side: 23 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Nicholas Clarke - S-ref. 2006/130
DokType Sak/dok nr:
U
2015/928-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1108/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Nicholas Clarke
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Tonje Økland - S-ref. 2006/206
DokType Sak/dok nr:
U
2015/923-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1109/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tonje Økland
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Toril Eldhuset - S-ref. 2006/211
DokType Sak/dok nr:
U
2015/927-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1110/2016
18.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Toril Eldhuset
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ketil Haarstad - B-ref. 2008/476
DokType Sak/dok nr:
U
2015/702-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1111/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ketil Haarstad
Side: 24 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hallvard Jensen - B-ref. 2010/587
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1441-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1112/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hallvard Jensen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Geir Tveiti
DokType Sak/dok nr:
U
2016/91-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1113/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Geir Tveiti
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Tone Roksvåg Aandahl - B-ref. 2008/739
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1340-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1114/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tone Roksvåg Aandahl
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Guro Randem Hensel - B-ref. 2008/403
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1170-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1115/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Guro R. Hensel
Side: 25 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Eirik Leikanger - B-ref. 2013/126
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1171-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1116/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eirik Leikanger
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Paul Eric Aspholm - B-ref. 2009/861
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1341-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1117/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Paul Eric Aspholm
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Eva Martina Brod - B-ref. 2012/80
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1165-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1118/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eva Brod
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Øystein Brekkum - B-ref. 2006/504
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1347-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1119/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Øystein Brekkum
Side: 26 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Esther Bloem - B-ref. 2008/369
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1164-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1120/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Esther Bloem
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Marius P. Rangøy Bless - B-ref. 2010/567
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1346-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1121/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Marius P. Rangøy Bless
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Adam Mariusz Paruch - B-ref. 2008/354
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1173-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1122/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Adam Paruch
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Lise Haug Halvorsen - B-ref. 2007/266
DokType Sak/dok nr:
U
2015/445-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1123/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Lise Haug Halvorsen
Side: 27 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Theo Ruissen - Matheaus Adriaan - B-ref. 2006/448
DokType Sak/dok nr:
U
2015/106-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1124/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Matheus Adriaan Ruissen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Lise Grøva - B-ref. 2006/507
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1348-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1125/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Lise Grøva
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Trine Eggen - B-ref. 2008/156
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1221-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1126/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Trine Eggen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hilde Halland - B-ref. 2009/820
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1440-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1127/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hilde Halland
Side: 28 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Simon Mark Weldon - B-ref. 2010/1176
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1217-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1128/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Simon M. Weldon
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ellen Elverland - B-ref. 2012/723
DokType Sak/dok nr:
U
2015/245-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1129/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ellen Elverland
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Pierre-Adrien Rivier - B-ref. 2012/81
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1215-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1130/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Pierre-Adrien Rivier
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ivo Havranek - B-ref. 14/940
DokType Sak/dok nr:
U
2015/311-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1131/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ivo Havranek
Side: 29 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Tor Arne Bjørn - B-ref. 2010/122
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1439-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1132/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tor Arne Bjørn
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hanna Marika Silvennoinen - B-ref. 2012/8
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1216-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1133/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hanna M. Silvennoinen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Svein Morten Eilertsen - B-ref. 2009/1153
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1351-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1134/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Svein Morten Eilertsen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Erik Joner - B-ref. 2008/479
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1210-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1135/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Erik Joner
Side: 30 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Inger Hansen - B-ref. 2008/835
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1352-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1136/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Inger Hansen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Christophe Moni - B-ref. 2010/600
DokType Sak/dok nr:
U
2015/372-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1137/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Christophe Moni
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Erling Fjelldal- B-ref. 2010/1057
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1342-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1138/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Erling Fjelldal
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Claire Coutris - B-ref. 2013/83
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1209-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1139/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Claire Coutris
Side: 31 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Adam Thomas O`Toole - B-ref. 2010/21
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1213-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1140/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Adam O´Toole
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Bjørn Frantzen - B-ref. 2006/1164
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1343-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1141/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bjørn Frantzen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Eva Narten Høberg - B-ref. 2010/449
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1354-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1142/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eva Narten Høberg
Innhold:
Prosjektrapportering 2015 - Kartlegging av historisk forflytning og bruk av skoggenetiske ressurser i Nord-Europa
Sakstittel:
Prosjekt - Kartlegging av historisk forflytning og bruk av skoggenetiske ressurser i Nord-Europa - S-ref. 15/23
DokType Sak/dok nr:
I
2016/136-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1143/2016
19.01.2016
25.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Norsk genressurssenteret
Side: 32 av 131
Innhold:
Prosjektrapportering 2015 - Kartlegging av historisk forflytning og bruk av skoggenetiske ressurser i Nord-Europa
Sakstittel:
Skogtrær - Prosjektstøtte 2015 - SL-ref. 2015/5 og SL-ref. 2014/69
DokType Sak/dok nr:
U
2016/38-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1144/2016
19.01.2016
25.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
NIBIO v/Tor Myking
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Arne Kjell Grønlund
DokType Sak/dok nr:
U
2016/76-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1145/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Arne Grønlund
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Alice Budai - B-ref. 2009/961
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1128-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1146/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Alice Budai
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Teresa Gomez de la Bárcena - B-ref. 2014/256
DokType Sak/dok nr:
U
2015/744-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1147/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Teresa Gómez la Bárcena
Side: 33 av 131
Innhold:
Prosjektrapportering 2015 - Genetiske studier av lappfuru og skogsfuru
Sakstittel:
Prosjekt - Genetiske studier av lappfuru og skogsfuru - S-ref. 15/25
DokType Sak/dok nr:
I
2016/137-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1148/2016
19.01.2016
25.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Norsk genressurssenter
Innhold:
Prosjektrapportering 2015 - Genetiske studier av lappfuru og skogsfuru
Sakstittel:
Skogtrær - Prosjektstøtte 2015 - SL-ref. 2015/5 og SL-ref. 2014/69
DokType Sak/dok nr:
U
2016/38-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1149/2016
19.01.2016
25.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
NIBIO v/Jørn Henrik Sønstebø
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Oddmund Hjukse - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/958-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1150/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Oddmund Hjukse
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Erland Kjesbu - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/977-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1151/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Erland Kjesbu
Side: 34 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kjell Staven - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1022-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1152/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kjell Staven
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Bente Føreid - B-ref. 2014/949
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1167-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1153/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bente Føreid
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Joshua Fenton Cabell - B-ref. 2013/4
DokType Sak/dok nr:
U
2015/637-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1154/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Joshua Fenton Cabell
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Paul Henrik Ring - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1017-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1155/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Paul Henrik Ring
Side: 35 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ingvar Kvande - B-ref. 2011/364
DokType Sak/dok nr:
U
2015/758-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1156/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ingvar Kvande
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Uno Andersen - B-ref. 2008/926 og 2010/186
DokType Sak/dok nr:
U
2015/750-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1157/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Uno Andersen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Anne Bente Ellevold - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/950-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1158/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anne Bente Ellevold
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Signe Kårstad - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/982-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1159/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Signe Kårstad
Side: 36 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Thorsten Heidorn - B-ref. 2011/799
DokType Sak/dok nr:
U
2015/752-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1160/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Thorsten Heidorn
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Roar Linjordet - B-ref. 2008/490
DokType Sak/dok nr:
U
2015/756-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1161/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Roar Linjordet
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ingunn Nebell - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/775-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1162/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ingunn Nebell
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Roald Aasen - B-ref. 2008/595
DokType Sak/dok nr:
U
2015/745-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1163/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Roald Aasen
Side: 37 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ivar Pettersen - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1010-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1164/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ivar Pettersen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ove Bergersen - B-ref. 2008/380
DokType Sak/dok nr:
U
2015/759-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1165/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ove Bergersen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ivar Hovland - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/974-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1166/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ivar Hovland
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Lisa Paruch - B-ref. 2012/1038
DokType Sak/dok nr:
U
2015/757-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1167/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Lisa Paruch
Side: 38 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Linn Solli - tidl. Ødegård - Stipendiat - B-ref. 2009/650
DokType Sak/dok nr:
U
2015/755-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1168/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Linn Solli
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kine Svensson - Stipendiat - B-ref. 2014/228
DokType Sak/dok nr:
U
2015/652-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1169/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kine Svensson
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Emilio Alvarenga - Stipendiat - B-ref. 2012/438
DokType Sak/dok nr:
U
2015/747-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1170/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Emilio Alvarenga
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hege Bergheim - B-ref. 2008/381
DokType Sak/dok nr:
U
2015/751-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1171/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hege Bergheim
Side: 39 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kari Skjånes - B-ref. 2008/660
DokType Sak/dok nr:
U
2015/754-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1172/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kari Skjånes
Innhold:
Foreløpig prosjektrapport prosjekt 117021 - Genressurser i norsk ask - innsamling, dyrking og fenologi
Sakstittel:
Prosjekt - Genressurser i norsk ask - innsamling, dyrking og feneologi - S-ref. 15/112
DokType Sak/dok nr:
I
2016/138-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1173/2016
19.01.2016
25.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Norsk genressurssenter
Innhold:
Foreløpig prosjektrapport prosjekt 117021 - Genressurser i norsk ask - innsamling, dyrking og fenologi
Sakstittel:
Skogtrær - Prosjektstøtte 2015 - SL-ref. 2015/5 og SL-ref. 2014/69
DokType Sak/dok nr:
U
2016/38-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1174/2016
19.01.2016
25.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
NIBIO v/Mari Mette Tollefsrud
Innhold:
Prosjektrapportering 2015 - Treslagsbestemmelse med mobiltelefon
Sakstittel:
Skogtrær - Prosjektstøtte 2015 - SL-ref. 2015/5 og SL-ref. 2014/69
DokType Sak/dok nr:
U
2016/38-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1175/2016
19.01.2016
25.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Skogkurs - Skogbrukets Kursinstitutt
Side: 40 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hans M. Hanslin - B-ref. 2009/896
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1175-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1176/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hans M. Hanslien
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Trygve Sveen Aamlid - B-ref. 2010/1157
DokType Sak/dok nr:
U
2015/182-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1177/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Trygve S. Aamlid
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Trond Olav Pettersen - B-ref. 2008/899
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1163-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1178/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Trond Olav Pettersen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Tatsiana Espevig - B-ref. 2007/610
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1161-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1179/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tatsiana Espevig
Side: 41 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Sara Calvache Gil
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1880-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1180/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sara Calvache Gil
Innhold:
Foreløpig prosjektrapport, Tilia - Vokser storlind - Tilia platyphyllos - som hjemlig i Østfold?
Sakstittel:
Skogtrær - Prosjektstøtte 2015 - SL-ref. 2015/5 og SL-ref. 2014/69
DokType Sak/dok nr:
U
2016/38-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1181/2016
19.01.2016
25.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hanne Hegre Grundt - FlowerPower
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Trond Kjetil Knapp Haraldsen - B-ref. 2007/476
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1169-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1182/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Trond K. Knapp Haraldsen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Srikantapalan Muthulingam
DokType Sak/dok nr:
U
2015/273-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1183/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Srikanthapalan Muthulingam
Side: 42 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Roger Roseth - B-ref. 2008/568
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1174-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1184/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Roger Roseth
Innhold:
Foreløpig prosjektrapport, Tilia - Frist for sluttrapport 15. februar
Sakstittel:
Skogtrær - Prosjektstøtte 2015 - SL-ref. 2015/5 og SL-ref. 2014/69
DokType Sak/dok nr:
U
2016/38-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1185/2016
19.01.2016
25.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hanne Hegre Grundt
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Perrine M. Fernandez - B-ref. 2013/112
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1166-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1186/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Perrine Fernandez
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Øistein Johansen
DokType Sak/dok nr:
U
2016/104-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1187/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Øistein Johansen
Side: 43 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ola Stedje Hanserud - B-ref. 2008/1096
DokType Sak/dok nr:
U
2015/332-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1188/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ola Hanserud
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Erik Bøe - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/948-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1189/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Erik Bøe
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Linda Aune-Lundberg - S-ref. 07/175
DokType Sak/dok nr:
U
2015/264-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1190/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Linda Aune-Lundberg
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jutta Kapfer - S-ref. 11/189
DokType Sak/dok nr:
U
2015/693-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1191/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jutta Kapfer
Side: 44 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Gregory Taff - S-ref. 11/194
DokType Sak/dok nr:
U
2015/699-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1192/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gregory Taff
Innhold:
NIBIO rapport Vol. 1 (46), 2015 - Gulv til sau og alternative liggeunderlag - Utredning
Sakstittel:
Drenerende gulv til sau - Alternativer til strekkmetall for sau - B-ref. 2015/312 - Instinr. 620016
DokType Sak/dok nr:
U
2015/116-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1193/2016
19.01.2016
14.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Regelverksutvalget for økologisk produksjon
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kjell Moen - S-ref. 09/165
DokType Sak/dok nr:
U
2015/673-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1194/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kjell Moen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Haakon Økseter - S-ref. 07/89
DokType Sak/dok nr:
U
2015/907-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1195/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Haakon Økseter
Side: 45 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Anne Britt P. Lie - S-ref. 2006/177
DokType Sak/dok nr:
U
2015/915-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1196/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anne Brit Pedersen Lie
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Nils Storberget - S-ref. 2007/64
DokType Sak/dok nr:
U
2015/910-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1197/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Nils Storberge
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Nathalia Baydakova - S-ref. 2012/119
DokType Sak/dok nr:
U
2015/890-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1198/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Nathalia Baydakova
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kristin Holm - S-ref. 2006/162
DokType Sak/dok nr:
U
2015/889-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1199/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kristin Holm
Side: 46 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Svein Lidbom - S-ref. 2006/176
DokType Sak/dok nr:
U
2015/888-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1200/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Svein Lidbom
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Asbjørn Gangstad - S-ref. 06/150
DokType Sak/dok nr:
U
2015/690-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1201/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Asbjørn Gangstad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Trond Saursaunet - S-ref. 2008/25
DokType Sak/dok nr:
U
2015/887-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1202/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Trond Saursaunet
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Torbjørn Haukås - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/956-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1203/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Torbjørn Haukås
Side: 47 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ingrid Martine Romsaas - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/609-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1204/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ingrid Martine Romsaas
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Anastasia Olsen - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1009-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1205/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anastasia Olsen
Innhold:
Vurdering av mottak av boreslam
Sakstittel:
Drøbakveien Jord og Gjennvinning - Drøbakveien 191 - Rådgiving og vurdering av mottak av jord - Jordproduksjon
DokType Sak/dok nr:
U
2016/139-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1206/2016
19.01.2016
18.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Drøbakveien Jord og Gjennvining v/ Per Ove Siggerud
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Marius Berger - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/939-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1207/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Marius Berger
Side: 48 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Narve Brattenborg - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/941-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1208/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Narve Brattenborg
Innhold:
Søknad - Elg i Finnmark - forvaltning i landskap i endring - Kvittering for innsendt søknad via Miljødirektortatet
Sakstittel:
Elgen i Finnmark: områdebruk og forvaltning i et landskap i endring - Regionale Forskningsfond Nord-Norge Søknad ES544974 - B-ref. 15/103
DokType Sak/dok nr:
U
2015/14-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1209/2016
19.01.2016
15.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Finnmark fylkeskommune
Innhold:
Innvilget søknad om velferdspermisjon 21.01.2016
Sakstittel:
Personalmappe - Svein Lidbom - S-ref. 2006/176
DokType Sak/dok nr:
U
2015/888-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1210/2016
19.01.2016
18.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Svein Lidbom
Innhold:
Anmodning om utbetaling av tilskudd til prosjektet DRAINIMP
Sakstittel:
DRAINIMP - Drainage impact on ley productivity, soil physical properties, gas emission and profitability in forage
production in Western Norway - B-ref. 2014/1176
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/1243-14 1211/2016
Journaldato:
Dok.dato:
19.01.2016
14.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser
Side: 49 av 131
Innhold:
Opplysninger vedrørende faktura om tilskudd til Drainimpprosjektet for 2015
Sakstittel:
DRAINIMP - Drainage impact on ley productivity, soil physical properties, gas emission and profitability in forage
production in Western Norway - B-ref. 2014/1176
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/1243-15 1212/2016
Journaldato:
Dok.dato:
19.01.2016
15.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Felleskjøpet Agri SA
Innhold:
Rapport for 2015 for tildeling av midler over Kap. 1150 post 77.15 til oppfølging av Handlingsplan for redusert
risiko ved bruk av plantevernmidler (2010-2014)
Sakstittel:
Kulturspesifikke IPV-retningslinjer - Handlingsplan på plantevernmiddelområdet (H2015/428) - Handlingsplan for
redusert risiko ved bruk av plantevernmidler
DokType Sak/dok nr:
U
2015/16-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1213/2016
19.01.2016
18.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Landbruks- og matdepartementet
Innhold:
EPPO Diagnostic database
Sakstittel:
EPPO - Høringer - PM7 - Diagnostikkprotokoller - B-ref. 14/852
DokType Sak/dok nr:
I
2015/53-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1214/2016
19.01.2016
19.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
EPPO
Innhold:
Kvittering på at Landbruks- og matdepartementet har mottatt din henvendelse
Sakstittel:
Kulturspesifikke IPV-retningslinjer - Handlingsplan på plantevernmiddelområdet (H2015/428) - Handlingsplan for
redusert risiko ved bruk av plantevernmidler
DokType Sak/dok nr:
I
2015/16-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1215/2016
19.01.2016
18.01.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Landbruks- og matdepartementet
Side: 50 av 131
Innhold:
Lønnsmelding - slutt 31.01.2016
Sakstittel:
Personalmappe - Odd-Jarle Øvreås - B-ref. 2010/914
DokType Sak/dok nr:
X
2015/1540-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1216/2016
19.01.2016
19.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Egil Hasselbakk
Innhold:
Signert kontor leieavtale med Norsk landbruksrådgiving på Apelsvoll til koordinator fagforum korn
Sakstittel:
Utleie av kontor - Eiendom - Drift - Apelsvoll
DokType Sak/dok nr:
I
2016/140-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1217/2016
19.01.2016
18.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Norsk Landbruksrådgiving
Innhold:
E-postkorrespondanse vedrørende fakturering i henhold til avtale om plass for teknisk utstyr plassert på Apelsvoll
Sakstittel:
Utleie av kontor - Eiendom - Drift - Apelsvoll
DokType Sak/dok nr:
I
2016/140-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1218/2016
19.01.2016
15.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
TeliaSonera Norge AS
Innhold:
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - Sylvanus Niyongabo - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2016/141-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1219/2016
19.01.2016
18.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
UO
Offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd
nr. 1
Avsender\mottaker:
*****
Side: 51 av 131
Innhold:
Signert arbeidsavtale - gjeldende fra 01.01.2016
Sakstittel:
Personalmappe - Sigridur Dalmannsdóttir - B-ref. 2009/826
DokType Sak/dok nr:
I
2015/773-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1220/2016
19.01.2016
15.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Sigridur Dalmannsdóttir
Innhold:
Signert tilsagnsbrev - Kompetansenettverket for lokalmat i nord
Sakstittel:
Kompetansenettverket for lokalmat i nord - MAT-REIS - Innovasjon Norge - Instinr. 650005
DokType Sak/dok nr:
U
2016/101-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1221/2016
19.01.2016
19.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Innovasjon Norge
Innhold:
Lønnsmelding - permisjon i perioden 29.01. - 21.07.2016
Sakstittel:
Personalmappe - Erland Kjesbu - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
X
2015/977-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1222/2016
19.01.2016
19.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Kristin Løkken
Innhold:
Innberetning til Øst-Finnmark tingrett - Sydvaranger Gruve AS - konkursbo
Sakstittel:
Sydvaranger Gruve AS - Konkursåpning
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1784-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1223/2016
19.01.2016
13.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Wikborg, Reim & Co, Advokatfirma DA
Side: 52 av 131
Innhold:
Signert bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid
Sakstittel:
Personalmappe - Sigrun Kolstad - S-ref. 2007/16
DokType Sak/dok nr:
I
2015/832-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1224/2016
19.01.2016
19.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sigrun Kolstad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Stefan Brunzell - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/942-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1225/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stefan Brunzell
Innhold:
Sammendrag fra møte - coordination for further Development of Projects within the Kolarctic program
Sakstittel:
Kolarctic - Bærekraftig produksjon av fiskefôr - Fish feed - Instinr. 680007
DokType Sak/dok nr:
X
2015/874-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1226/2016
19.01.2016
14.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Bjørn Økland - S-ref. 2007/88
DokType Sak/dok nr:
U
2015/930-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1227/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bjørn Økland
Side: 53 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Gro Wollebæk - S-ref. 2007/83
DokType Sak/dok nr:
U
2015/475-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1228/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gro Wollebæk
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Volkmar Timmermann - S-ref. 2007/69
DokType Sak/dok nr:
U
2015/931-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1229/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Volkmar Timmermann
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Karl Hilding Thunes - S-ref. 2006/463
DokType Sak/dok nr:
U
2015/289-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1230/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Karl H. Thunes
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Halvor Solheim - S-ref. 2006/191
DokType Sak/dok nr:
U
2015/932-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1231/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Halvor Solheim
Side: 54 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Torstein Kvamme - S-ref. 2006/432
DokType Sak/dok nr:
U
2015/859-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1232/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Torstein Kvamme
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ari Hietala - S-ref. 2007/9
DokType Sak/dok nr:
U
2015/858-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1233/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ari Hietala
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Inger Margrethe Heldal - S-ref. 2006/488
DokType Sak/dok nr:
U
2015/857-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1234/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Inger M. Heldal
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Daniel Flø - S-ref. 2011/118
DokType Sak/dok nr:
U
2015/854-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1235/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Daniel Flø
Side: 55 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hugh Cross - S-ref. 2013/572
DokType Sak/dok nr:
U
2015/853-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1236/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hugh Cross
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Isabella Børja - S-ref. 2006/128
DokType Sak/dok nr:
U
2015/851-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1237/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Isabella Børja
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Andrea Vivian-Smith - B-ref. 2009/601
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1428-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1238/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Andrea Vivian-Smith
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Pesonalmappe - Venche Talgø - B-reef. 2010/245
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1427-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1239/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Venche Talgø
Side: 56 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Gunn Mari Strømeng - B-ref. 2009/8
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1426-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1240/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gunn Mari Strømeng
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Trude L. Slørstad - B-ref. 2010/872
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1421-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1241/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Trude Slørstad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Tor-Einar Skog - B-ref. 2013/188
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1420-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1242/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tor-Einar Skog
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jafar Razzaghian - B-ref. 2006/1006
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1419-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1243/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jafar Razzaghian
Side: 57 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Trond Rafoss - B-ref. 2008/734
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1418-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1244/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Trond Rafoss
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Berit Nordskog - B-ref. 2007/940
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1417-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1245/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Berit Nordskog
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Vinh Hong Le - B-ref. 2006/766
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1416-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1246/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Vinh Hong Le
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Halvard Hole - B-ref. 2008/887
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1415-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1247/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Halvard Hole
Side: 58 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ingerd Skow Hofgaard - B-ref. 2009/980
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1414-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1248/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ingerd S. Hofgaard
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Maria Luz Herrero Ruiz De Loizaga - B-ref. 2010/576
DokType Sak/dok nr:
U
2015/192-11
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1249/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Maria Herrero
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Elisa Baluya Gauslaa - B-ref. 2006/1050
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1413-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1250/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Elisa B. Gauslaa
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Håvard Eikemo - B-ref. 2007/945
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1411-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1251/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Håvard Eikemo
Side: 59 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Andrew Dobson - B-ref. 2010/560
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1410-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1252/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Andrew Dobson
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jorunn Børve - B-ref. 2009/599
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1429-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1253/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jorunn Børve
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Guro Brodal - B-ref. 2009/586
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1409-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1254/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Guro Brodal
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Belachew Asalf Tadesse - B-ref. 2012/847
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1408-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1255/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Belachew Asalf Tadesse
Side: 60 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Heidi Udnes Aamot - B-ref. 2006/1178
DokType Sak/dok nr:
U
2015/476-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1256/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Heidi U. Aamot
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kari M. Munthe - B-ref. 09/800
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1704-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1257/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kari M. Munthe
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Erling Fløistad - B-ref. 10/311
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1705-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1258/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Erling Fløistad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Therese Hunstad - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/975-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1259/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Therese Hunstad
Side: 61 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jostein Vasseljen - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1027-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1260/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jostein Vasseljen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Siv Karin Paulsen Rye - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1020-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1261/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Siv karin Paulsen Rye
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Svein Olav Holien - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/959-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1262/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Svein Olav Holien
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Elena Kirsanova - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/323-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1263/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Elena Kirsanova
Side: 62 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Berit Kristiansen - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/713-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1264/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Berit Kristiansen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Eva Øvren - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1031-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1265/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eva Øvren
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Øyvind Hansen - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/955-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1266/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Øyvind Hansen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ole Kristian Stornes - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1023-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1267/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ole Kristian Stornes
Side: 63 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Yujie Qi Wenstøp
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1514-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1268/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Yujie Wenstøp
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Mads Svennerud - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1025-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1269/2016
19.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Mads Svennerud
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Christina Sogge - S-ref. 2007/58
DokType Sak/dok nr:
U
2015/893-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1271/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Christina Sogge
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kjetil D. Fadnes - S-ref. 2006/142
DokType Sak/dok nr:
U
2015/896-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1272/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kjetil D. Fadnse
Side: 64 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jørn Petter Storholt - S-ref. 2007/65
DokType Sak/dok nr:
U
2015/892-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1273/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jørn Petter Storholt
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Tove Vaaje-Kolstad - S-ref. 2007/80
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1442-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1274/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tove Vaaje-Kolstad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Anja Ahlstrøm - S-ref. 2006/89
DokType Sak/dok nr:
U
2015/921-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1275/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anja Ahlstrøm
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Gisle Buene - S-ref. 2012/52
DokType Sak/dok nr:
U
2015/920-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1276/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gisle Buene
Side: 65 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jan Reyer Elders - S-ref. 2006/139
DokType Sak/dok nr:
U
2015/917-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1277/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jan Reyer Elders
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Claire Groenink - S-ref. 2012/102
DokType Sak/dok nr:
U
2015/916-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1278/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Claire Groenink
Innhold:
Rammeavtalen for planleggings og prosjekteringstjenester Region nord - prisjustering
Sakstittel:
Statens vegvesen - Rammeavtale for anskaffelse av planleggings- og prosjekteringstjenester - B-ref. 14/974
DokType Sak/dok nr:
I
2016/142-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1281/2016
20.01.2016
19.01.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Statens vegvesen Region nord
Innhold:
Oppfølging av påseplikt i forbindelse med leveranse av renholdstjenester
Sakstittel:
Anskaffelse av rammeavtale for renholdstjenester - daglig renhold - hovedrenhold - vask - rengjøring - Ren pluss
AS - B-ref. 15/8
DokType Sak/dok nr:
X
2016/143-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1282/2016
20.01.2016
19.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Side: 66 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Michael Angeloff - S-Ref. 06/97
DokType Sak/dok nr:
U
2015/664-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1283/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Michael Angeloff
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kristin Bay - S-ref. 08/183
DokType Sak/dok nr:
U
2015/146-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1284/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kristin Bay
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Frode Bentzen - S-ref. 06/110
DokType Sak/dok nr:
U
2015/679-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1285/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Frode Bentzen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Knut Bjørkelo - S-ref. 2006/115
DokType Sak/dok nr:
U
2015/905-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1286/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Knut Bjørkelo
Side: 67 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Astrid E. Bjørnerød - S-ref. 2006/118
DokType Sak/dok nr:
U
2015/904-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1287/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Astrid E. Bjørnerød
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Anders Bryn - S-Ref. 06/124
DokType Sak/dok nr:
U
2015/665-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1288/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anders Bryn
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Karsten Dax - S-ref. 09/178
DokType Sak/dok nr:
U
2015/681-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1289/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Karsten Dax
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Misganu Debella-Gilo - S-ref. 2007/344
DokType Sak/dok nr:
U
2015/918-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1290/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Misganu Debella-Gilo
Side: 68 av 131
Innhold:
Høringsuttalelse om søknad EFSA/GMO/BE/2015/125 under EU-forordning 1829/2003 - genmodifisert Mais - MON
87403
Sakstittel:
Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/BE/2015/125 under EU-forordning 1829/2003
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1879-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1291/2016
20.01.2016
20.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Miljødirektoratet
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Sebastian Eiter - S-ref. 08/164
DokType Sak/dok nr:
U
2015/657-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1292/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sebastian Eiter
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Gunnar Engan - S-ref. 06/140
DokType Sak/dok nr:
U
2015/683-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1293/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gunnar Engan
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kjersti Bakkebø Fjellstad - S-ref. 2007/426
DokType Sak/dok nr:
U
2015/884-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1294/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kjersti Bakkebø Fjellstad
Side: 69 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Wendy Jane Fjeldstad - S-ref. 07/426
DokType Sak/dok nr:
U
2015/658-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1295/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Wendy Fjellstad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Arnt Kristian Gjertsen - S-ref. 06/152
DokType Sak/dok nr:
U
2015/686-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1296/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Arnt Kristian Gjertsen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Eva Solbjørg Heggem - S-ref. 2006/156
DokType Sak/dok nr:
U
2015/903-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1297/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eva Solbjørg Heggem
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ove Klakegg - S-ref. 2006/167
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1476-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1298/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ove Klakegg
Side: 70 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Tom Joar Kristiansen - S-ref. 2006/172
DokType Sak/dok nr:
U
2015/895-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1299/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tom Joar Kristiansen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hans Petter Kristoffersen - S-Ref. 06/173
DokType Sak/dok nr:
U
2015/672-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1300/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hans Petter Kristoffersen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Svein Olav Krøgli - S-ref. 10/104
DokType Sak/dok nr:
U
2015/647-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1301/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Svein Olav Krøgli
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Birgitte Kvarme - S-ref. 2010/8
DokType Sak/dok nr:
U
2015/902-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1302/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Birgitte Kvarme
Side: 71 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Line Walberg Larsen - S-ref. 2007/399
DokType Sak/dok nr:
U
2015/901-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1303/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Line Walberg Larsen
Innhold:
Signert samarbeidsavtale med Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Research institute Praktijkonderzoek
Plant & Omgeving
Sakstittel:
Trehelse i steinfrukt - instinr. 8892 - B-ref 15/80
DokType Sak/dok nr:
U
2016/144-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1304/2016
20.01.2016
20.01.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek / DLO
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Viggo Lunde - S-ref. 2007/253
DokType Sak/dok nr:
U
2015/900-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1305/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Viggo Lunde
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Roar Lågbu - S-ref. 06/184
DokType Sak/dok nr:
U
2015/640-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1306/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Roar Lågbu
Side: 72 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Henrik Forsberg Mathiesen - S-ref. 2011/231
DokType Sak/dok nr:
U
2015/894-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1307/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Henrik Mathiesen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Elling Mjaavatten - S-ref. 06/186
DokType Sak/dok nr:
U
2015/641-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1308/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Elling Mjaavatten
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Erik Lysøe - B-ref. 2006/104
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1074-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1310/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Erik Lysøe
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Alexander Kopatz - B-ref. 11/289
DokType Sak/dok nr:
U
2015/66-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1311/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Alexander Kopatz
Side: 73 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jan Steinar Mydland - S-ref. 2006/188
DokType Sak/dok nr:
U
2015/913-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1312/2016
20.01.2016
15.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jan Steinar Mydland
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ida Marie Bardalen Fløystad - B-ref. 2013/334
DokType Sak/dok nr:
U
2015/566-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1313/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ida Marie B. Fløystad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Abdelhameed Elameen - B-ref. 2008/859
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1073-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1315/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Abdelhameed Elameen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jan Hendrik van Eerde - B-ref. 2015/123
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1079-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1316/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jan Hendrik van Eerde
Side: 74 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Merete Wiken Dees - B-ref. 2007/680
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1070-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1317/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Merete W. Dees
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jahn Eldar Davik - B-ref. 2009/318
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1066-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1318/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jahn Eldar Davik
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - May Bente Brurberg - B-ref. 2008/235
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1067-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1319/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
May Bente Brurberg
Innhold:
Høring kosmetikk - reviderte miljøkrav / Consultation - revised criterias for cosmetic products
Sakstittel:
Høring - Kosmetikk - reviderte miljøkrav
DokType Sak/dok nr:
I
2016/145-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1320/2016
20.01.2016
18.01.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stiftelsen Miljømerking i Norge
Side: 75 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Siv Grethe Aarnes - B-ref. 2006/704
DokType Sak/dok nr:
U
2015/173-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1321/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Siv Grete Aarnes
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kjell Kristian Wærnhus - B-ref. 2010/875
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1406-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1322/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kjell K. Wærnhus
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Karin Westrum - B-ref. 2007/736
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1404-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1323/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Karin Westrum
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kirsten Semb Tørresen - B-ref. 2010/438
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1403-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1324/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kirsten S. Tørresen
Side: 76 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Nina Trandem - B-ref. 2006/977
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1402-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1325/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Nina Trandem
Innhold:
Høringsbrev - Gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering (eID) og tillitstjenester for
elektroniske transaksjoner i det indre marked
Sakstittel:
Høring - Gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering ( eID ) og tillitstjenester for elektroniske
transaksjoner i det indre marked
DokType Sak/dok nr:
I
2016/146-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1326/2016
20.01.2016
20.01.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Landbruks- og matdepartementet
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Gunda Jasmin Thöming - B-ref. 2011/112
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1401-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1327/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gunda Thöming
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - May Guri Sæthre - B-ref. 2009/514
DokType Sak/dok nr:
U
2015/387-10
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1328/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
May Guri Sæthre
Side: 77 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Annette Sundbye - B-ref. 2007/711
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1396-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1329/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anette Sundbye
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Helge Jan Sjursen - B-ref. 2009/1210
DokType Sak/dok nr:
U
2015/722-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1330/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Helge Sjursen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Annette Folkedal Schjøll - B-ref. 2009/858
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1395-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1331/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Annette F. Schjøll
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Stephanie Saussure - Ph.D. - B-ref. 2015/359
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1393-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1332/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stéphanie Saussure
Side: 78 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jan Netland - B-ref. 2010/761
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1392-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1333/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jan Netland
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Richard Meadow - B-ref. 2008/796
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1391-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1334/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Richard Meadow
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Geir Kjølberg Knudsen - B-ref. 2009/665
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1390-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1335/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Geir K. Knudsen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Wiktoria Anna Kaczmarek-Derba - B-ref. 2011/881
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1386-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1336/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Wiktoria A. Kaczmarek-Derda
Side: 79 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Tor J. Johansen - B-ref. 2009/331
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1349-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1337/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tor J. Johansen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Nina Svae Johansen - B-ref. 2007/696
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1385-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1338/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Nina S. Johansen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Anne-Kari Holm - B-ref. 2012/611
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1383-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1339/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anne-Kari Holm
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Trond Hofsvang - Pensjonistavtale - B-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2016/24-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1340/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Trond Hofsvang
Side: 80 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Marit Elise Helgheim - B-ref. 2010/575
DokType Sak/dok nr:
U
2015/600-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1341/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Marit E. Helgheim
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Solveig Haukeland - B-ref. 2008/886
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1382-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1342/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Solveig Haukeland
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Bjørn Arild Hatteland - B-ref. 2011/1013
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1407-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1343/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bjørn Arild Hatteland
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Toril Sagen Eklo - B-ref. 2007/357
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1379-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1344/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Toril S. Eklo
Side: 81 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Lars Olav Brandsæter - B-ref. 2008/12
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1375-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1345/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Lars Olav Brandsæter
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Therese With Berge - B-ref. 2008/20
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1369-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1346/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Therese W. Berge
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Åge Nyborg - S-ref. 07/37
DokType Sak/dok nr:
U
2015/642-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1347/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
åge Nyborg
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Gry Olaisen - S-ref. 2011/227
DokType Sak/dok nr:
U
2015/912-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1348/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gry Olaisen
Side: 82 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Lars Aksel Opsahl - S-ref. 2007/96
DokType Sak/dok nr:
U
2015/899-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1349/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Lars Aksel Opsahl
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Christian Pedersen - S-ref. 10/98
DokType Sak/dok nr:
U
2015/659-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1350/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Christian Pedersen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Oskar Puschmann - S-ref. 07/44
DokType Sak/dok nr:
U
2015/660-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1351/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Oskar Puschmann
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Morten Rasmussen - S-ref. 2015/192
DokType Sak/dok nr:
U
2015/882-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1352/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Morten Rasmussen
Side: 83 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Anna Caroline Rehnberg - S-ref. 2008/105
DokType Sak/dok nr:
U
2015/883-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1353/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anna Caroline Rehnberg
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hilde Rust - S-ref. 2006/171
DokType Sak/dok nr:
U
2015/911-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1354/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hilde Rust
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Eivind Solbakken - S-ref. 07/59
DokType Sak/dok nr:
U
2015/643-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1355/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eivind Solbakken
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kari Stensgaard - S-ref. 2007/62
DokType Sak/dok nr:
U
2015/688-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1356/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kari Stensgaard
Side: 84 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Grete Stokstad - S-ref. 08/16
DokType Sak/dok nr:
U
2015/662-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1357/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Grete Stokstad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Malte Stratmann - S-ref. 12/157
DokType Sak/dok nr:
U
2015/123-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1358/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Matle Stratmann
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Vidar Svendsen - S-ref. 2007/7
DokType Sak/dok nr:
U
2015/908-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1359/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Vidar Svendsen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hege Ulfeng
DokType Sak/dok nr:
U
2015/293-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1360/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hege Ulfeng
Side: 85 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Gry Alfredsen - S-ref. 2006/90
DokType Sak/dok nr:
U
2015/826-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1361/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gry Alfredsen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Thor-Erik Alstad - S-ref. 2010/187
DokType Sak/dok nr:
U
2015/815-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1362/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Thor-Erik Vatne Alstad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Greeley Beck - Stipendiat - S-ref. 2014/445
DokType Sak/dok nr:
U
2015/827-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1363/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Greeley Beck
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Helmer Belbo - S-ref. 2006/109
DokType Sak/dok nr:
U
2015/803-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1364/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Helmer Belbo
Side: 86 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Per Magnus Hansen - B-ref. 12/1014
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1663-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1365/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Per Magnus Hansen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hans H. Blom - S-ref. 2006/119
DokType Sak/dok nr:
U
2015/844-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1366/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hans H. Blom
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Lill Ien Dreyer - B-ref. 2010/127
DokType Sak/dok nr:
U
2015/605-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1367/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Lill Iren Dreyer
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Wiley Bogren - S-ref. 15/2
DokType Sak/dok nr:
U
2015/701-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1368/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Willey Bogren
Side: 87 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Michael Roleda - B-ref. 2013/387
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1053-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1369/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Michael Roleda
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Signe Borgen - S-ref. 2012/114
DokType Sak/dok nr:
U
2015/799-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1370/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Signe Borgen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Margarita Novoa-Garrido - B-ref. 2007/757
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1048-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1371/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Margarita Novoa-Garrido
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Christian Guido Bruckner - B-ref. 2011/759
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1046-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1372/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Christian G. Bruckner
Side: 88 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kari Ørstad - B-ref. 2010/876
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1445-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1373/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kari Ørstad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Zhibo Zhang - B-ref. 2011/712
DokType Sak/dok nr:
U
2015/636-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1374/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Zhibo Zhang
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Yanliang Wang - B-ref. 2012/1069
DokType Sak/dok nr:
U
2015/96-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1375/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Yanliang Wang
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Birgit Schaller Tunby - B-ref. 2015/283
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1365-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1376/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Birgit S. Tunby
Side: 89 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Carl Spetz - B-ref. 2009/643
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1366-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1377/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Carl Spetz
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Irene Rasmussen - B-ref. 2008/231
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1368-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1378/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Irene Rasmussen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Juliana Irina S. Perminow - B-ref. 2007/646
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1370-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1379/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Juliana I. Perminow
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Christer Magnusson - B-ref. 2009/808
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1371-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1380/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Christer Magnusson
Side: 90 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ricardo Holgado - B-ref. 2010/578
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1373-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1381/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ricardo Holgado
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Sissel Haugslien - B-ref. 2010/574
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1374-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1382/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sissel Haugslien
Innhold:
Bekreftelse av foreløpig regnskap 2015 - Foreløpig bevilgningsregnskap for perioden 01.01. - 31.12.2015
Sakstittel:
Statsregnskapet for 2015 – Årsavslutning og frister for innrapportering
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1925-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1383/2016
20.01.2016
20.01.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Landbruks- og matdepartementet
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jihong Liu Clarke - B-ref. 2010/559
DokType Sak/dok nr:
U
2015/163-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1384/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jihong Liu Clarke
Side: 91 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Eva Borowski - B-ref. 2010/554
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1376-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1385/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eva Borowski
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Dag-Ragnar Blystad - B-ref. 2006/976
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1377-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1386/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Dag-Ragnar Blystad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Inger-Lise W. Akselsen - B-ref. 2007/713
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1378-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1387/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Inger-Lise W. Akselsen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ellen Aarrestad Vartdal - B-ref. 2006/1046
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1344-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1388/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ellen A. Vartdal
Side: 92 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Nina Oseth Svendsen - B-ref. 2006/1018
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1337-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1389/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Nina O. Svendsen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kari Stuveseth - B-ref. 2009/926
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1336-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1390/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kari Stuveseth
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Johannes Breidenbach - S-ref. 10/147
DokType Sak/dok nr:
U
2015/703-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1391/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Johannes Breidenbach
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Gunvor Viki Senneset - B-ref. 2010/870
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1335-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1392/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Gunvor V. Senneset
Side: 93 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Karin Prestmoen - B-ref. 2010/843
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1334-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1393/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Karin Prestmoen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ryan Bright - S-ref. 2015/1
DokType Sak/dok nr:
U
2015/800-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1394/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ryan Bright
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Sven Roar Odenmarck - B-ref. 2008/153
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1333-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1395/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sven Roar Odenmarck
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hans Ragnar Norli - B-ref. 2006/1042
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1332-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1396/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hans Ragnar Norli
Side: 94 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Lise Dalsgaard - S-ref. 2009/79
DokType Sak/dok nr:
U
2015/782-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1397/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Lise Dalsgaard
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Roger Holten - B-ref. 2015/274
DokType Sak/dok nr:
U
2015/330-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1398/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Roger Holten
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Janka Dibdiakova - S-ref. 2009/257
DokType Sak/dok nr:
U
2015/828-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1399/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Janka Dibdiakova
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Anita B. Glosli - B-ref. 2009/436
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1331-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1400/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anita Glosli
Side: 95 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Inger Johanne Mehl Fjellstad - B-ref. 2010/564
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1286-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1401/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Inger J. M. Fjellstad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Arne Drømtorp - S-ref. 2006/135
DokType Sak/dok nr:
U
2015/804-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1402/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Arne Drømtorp
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ole Martin Eklo - B-ref. 2010/562
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1285-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1403/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ole Martin Eklo
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Rune Eriksen - S-ref. 06/141
DokType Sak/dok nr:
U
2015/704-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1404/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Rune Eriksen
Side: 96 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Agnethe L. Christiansen - B-ref. 2006/1033
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1284-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1405/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Agnethe L . Christiansen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Randi Iren Bolli - B-ref. 2008/657
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1283-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1406/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Randi Bolli
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Clara Fernandez - S-ref. 10/157
DokType Sak/dok nr:
U
2015/708-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1407/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Clara Fernandez
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Marit Almvik - B-ref. 2008/1102
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1282-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1408/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Marit Almvik
Side: 97 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Dag Fjeld - S-ref. 2014/288
DokType Sak/dok nr:
U
2015/805-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1409/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Dag Fjeld
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Simeon Rossmann - B-ref. 2015/232
DokType Sak/dok nr:
U
2015/251-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1410/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Simeon Rossmann
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Karoline Sletbak Nørstrud
DokType Sak/dok nr:
U
2015/820-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1411/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Karoline S. Nørstrud
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Camilla Tobiassen - B-ref. 2008/172
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1135-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1412/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Camilla Tobiassen
Side: 98 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Inger Sundheim Fløistad - B-ref. 2010/565 S-ref. 2010/150
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1380-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1413/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Inger Sundheim Fløistad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Tage Thorstensen - B-ref. 2012/1073
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1077-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1414/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tage Thorstensen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Peder Gjerdrum - S-ref. 2006/479
DokType Sak/dok nr:
U
2015/829-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1415/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Peder Gjerdrum
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hege Særvold Steen - B-ref. 2007/647
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1076-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1416/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hege S. Steen
Side: 99 av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Monica Skogen - B-ref. 2007/648
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1075-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1417/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Monica Skogen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Simen Gjølsjø - S-ref. 2006/480
DokType Sak/dok nr:
U
2015/806-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1418/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Simen Gjøsjø
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Julia Schregel - B-ref. 2010/704
DokType Sak/dok nr:
U
2015/388-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1419/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Julia Schregel
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Eva Grodås - S-ref. 2006/380
DokType Sak/dok nr:
U
2015/831-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1420/2016
20.01.2016
20.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eva Grodås
Side: 100av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kjersti Holt Hanssen - S-ref. 2006/241
DokType Sak/dok nr:
U
2015/797-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1421/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kjersti Holt Hanssen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Einar Heegaard - S-ref. 2009/188
DokType Sak/dok nr:
U
2015/845-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1422/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Einar Heegaard
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Olav Aaseth Hegnar - Stipendiat
DokType Sak/dok nr:
U
2015/86-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1423/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Olav Hegnar
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Liv Jorunn Hind - B-ref. 2010/231
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1353-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1424/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Liv Jorunn Hind
Side: 101av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Sigrun Kolstad - S-ref. 2007/16
DokType Sak/dok nr:
U
2015/832-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1425/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sigrun Kolstad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Harald Kvaalen - S-ref. 07/342
DokType Sak/dok nr:
U
2015/824-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1426/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Harald Kvaalen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Unni Støbet Lande - B-ref. 2010/784
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1133-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1427/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Unni Støbet Lande
Innhold:
Forespørsel om vurdering av Substral plengjødsel
Sakstittel:
Substral plengjødsel med ugressfjerner - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel
DokType Sak/dok nr:
I
2016/130-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1428/2016
20.01.2016
20.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Mattilsynet
Side: 102av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Johannes May - S-ref. 15/182
DokType Sak/dok nr:
U
2015/715-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1429/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Johannes May
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Blas Mola Yudego - S-ref. 2012/209
DokType Sak/dok nr:
U
2015/738-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1430/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Blas Mola
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Øyvind Moss - S-ref. 2007/24
DokType Sak/dok nr:
U
2015/784-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1431/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Øyvind Moss
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Roar Norderhaug - S-ref. 2007/32
DokType Sak/dok nr:
U
2015/785-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1432/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Roar Norderhaug
Side: 103av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Eirik Nordhagen - S-ref. 2010/84
DokType Sak/dok nr:
U
2015/807-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1433/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Eirik Nordhagen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hans Nyeggen - S-ref. 2007/38
DokType Sak/dok nr:
U
2015/793-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1434/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hans Nyeggen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Per Holm Nygaard - S-ref. 2007/39
DokType Sak/dok nr:
U
2015/794-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1435/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Per Holm Nygaard
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Giovanna Ottaviani - S-ref. 2010/221
DokType Sak/dok nr:
U
2015/809-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1436/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Giovanni Ottaviani
Side: 104av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Marek Pierzchala - Stipendiat - S-ref. 2013/455
DokType Sak/dok nr:
U
2015/810-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1437/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Marek Pierzchala
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Johannes Rahlf - Stipendiat - S-ref. 2011/245
DokType Sak/dok nr:
U
2015/786-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1438/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Johannes Rahlf
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jørund Rolstad - S-ref. 2008/53
DokType Sak/dok nr:
U
2015/846-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1439/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jørun Rolstad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Fride Høistad Schei - S-ref. 2010/124
DokType Sak/dok nr:
U
2015/847-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1440/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fride Høistad Schei
Side: 105av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Aaron Smith - Stipendiat - S-ref. 2010/90
DokType Sak/dok nr:
U
2015/781-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1441/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Aaron Smith
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Svein Solberg - S-ref. 2007/60
DokType Sak/dok nr:
U
2015/787-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1442/2016
20.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Svein Solberg
Innhold:
Agronomisk vurdering av off-label for bruk av Delaro i gjenlegg og frøeng
Sakstittel:
Delaro SC 325 - protiokonazol + trifloksystrobin - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel - B-ref. 07/628
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1904-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1443/2016
21.01.2016
20.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Mattilsynet
Innhold:
Agronomisk vurdering av off-label for bruk av Proline i grasfrøeng
Sakstittel:
Proline EC 250 - protiokonazol - Agronomiske vurderinger - soppsykdommer - B- ref. 06/795
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1903-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1444/2016
21.01.2016
20.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Mattilsynet
Side: 106av 131
Innhold:
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - May Guri Sæthre - B-ref. 2009/514
DokType Sak/dok nr:
X
2015/387-11
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1445/2016
21.01.2016
18.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
UO
Offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd
nr. 1
Avsender\mottaker:
Egil Hasselbakk m.fl.
Innhold:
Signert avtale om undersøkelse blant aktører i verdikjeden for norsk økologisk frukt, bær, og grønnsaker inkl.
analyse og presentasjon av funn
Sakstittel:
Tilbudsforespørsel - Undersøkelse blant aktører i verdikjeden for norsk økologisk frukt, bær og grønnsaker - Instinr.
10091
DokType Sak/dok nr:
U
2015/969-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1446/2016
21.01.2016
11.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Landbruksdirektoratet m.fl.
Innhold:
Søknad om 50% permisjon i perioden 01.02. - 31.03.2016
Sakstittel:
Personalmappe - Finn Walland - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1029-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1447/2016
21.01.2016
14.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Finn Walland
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jogeir Stokland S-ref. 06/402
DokType Sak/dok nr:
U
2015/760-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1448/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jogeir Stokland
Side: 107av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ken Olaf Storaunet - S-ref. 2007/63
DokType Sak/dok nr:
U
2015/848-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1449/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ken Olaf Storaunet
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Stig Støtvig - S-ref. 2007/67
DokType Sak/dok nr:
U
2015/796-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1450/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stig Støtvig
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Magne Sætersdal - S-ref. 2006/214
DokType Sak/dok nr:
U
2015/849-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1451/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Magne Sætersdal
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jørn Henrik Sønstebø - S-ref. 2010/239
DokType Sak/dok nr:
U
2015/838-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1452/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jørn Henrik Sønstebø
Side: 108av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Erik Sørensen - S-ref. 2012/17
DokType Sak/dok nr:
U
2015/788-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1453/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Erik Sørensen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Bruce Talbot - S-ref. 2008/226
DokType Sak/dok nr:
U
2015/811-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1454/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bruce Talbot
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Mari Mette Tollefsrud - S-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/839-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1455/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Mari Mette Tollefsrud
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Stein Tomter - S-ref. 2007/73
DokType Sak/dok nr:
U
2015/789-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1456/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Stein Tomter
Side: 109av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Andreas Treu - S-ref. 2007/74
DokType Sak/dok nr:
U
2015/833-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1457/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Andreas Treu
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Knut Ole Viken - S-ref. 2006/451
DokType Sak/dok nr:
U
2015/790-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1458/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Knut Ole Viken
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kjetil Vistad - S-ref. 2007/79
DokType Sak/dok nr:
U
2015/791-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1459/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kjetil Vistad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Adam Vivian-Smith - S-ref. 2011/69
DokType Sak/dok nr:
U
2015/840-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1460/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Adam Vivian-Smith
Side: 110av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Igor Yakovlev - S-ref. 2007/86
DokType Sak/dok nr:
U
2015/841-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1461/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Igor Yakovlev
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Belachew Gizachew Zeleke - S-ref. 2013/607
DokType Sak/dok nr:
U
2015/801-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1462/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Belatchew Zeleke
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Katrin Zimmer - S-ref. 09/129
DokType Sak/dok nr:
U
2015/834-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1463/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Katrin Zimmer
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Tove Østensvik - S-ref. 2006/464
DokType Sak/dok nr:
U
2015/812-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1464/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Tove Østensvik
Side: 111av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Geir Østreng - S-ref. 2007/91
DokType Sak/dok nr:
U
2015/842-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1465/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Geir Østreng
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jan Bjerketvedt - S-ref. 06/113
DokType Sak/dok nr:
U
2016/148-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1466/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jan Bjerketvedt
Innhold:
Protokoll fra tilsettingsrådet
Sakstittel:
Ledig stilling som Systemutvikler innen kart og geodata i Seksjon geomatikk i Norsk institutt for bioøkonomi
(NIBIO)
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2015/1302-70 1467/2016
Journaldato:
Dok.dato:
21.01.2016
26.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Innhold:
Protokoll fra tilsettingsrådet
Sakstittel:
Ledig stilling som Prosjektøkonom i Ledelse og stab i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
DokType Sak/dok nr:
X
2015/1303127
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1468/2016
21.01.2016
22.10.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Side: 112av 131
Innhold:
Protokoll fra tilsettingsrådet
Sakstittel:
Ledig stilling som Controller i Ledelse og stab i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
DokType Sak/dok nr:
X
2015/1304147
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1469/2016
21.01.2016
22.10.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Innhold:
Protokoll fra tilsettingsrådet
Sakstittel:
Ledig stilling som Stasjonsleiar NIBIO Ullensvang i NIBIO Ullensvang i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2015/1289-25 1470/2016
Journaldato:
Dok.dato:
21.01.2016
18.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Innhold:
Protokoll fra tilsettingsrådet
Sakstittel:
Ledig stilling som Innkjøpsrådgiver i Virksomhetsstyring/støtte i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2015/1299-91 1471/2016
Journaldato:
Dok.dato:
21.01.2016
12.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Innhold:
Tilsettingsprotokoll - midlertidig stilling 01.10.2015 - 31.12.2016
Sakstittel:
Personalmappe - Johannes May - S-ref. 15/182
DokType Sak/dok nr:
X
2015/715-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1472/2016
21.01.2016
24.09.2015
Tilg.kode Hjemmel:
AN
§ 25 - Unntak for tilsetjingssaker,
lønnsoppgåver m.m.
Avsender\mottaker:
Side: 113av 131
Innhold:
Innstilling og protokoll
Sakstittel:
Personalmappe - Tor Arne Bjørn - B-ref. 2010/122
DokType Sak/dok nr:
X
2015/1439-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1473/2016
21.01.2016
12.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
AN
§ 25 - Unntak for tilsetjingssaker,
lønnsoppgåver m.m.
Avsender\mottaker:
Innhold:
Innstilling og protokoll
Sakstittel:
Personalmappe - Ingvar Hage - B-ref. 2007/349
DokType Sak/dok nr:
X
2015/680-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1474/2016
21.01.2016
12.11.2015
Tilg.kode Hjemmel:
AN
§ 25 - Unntak for tilsetjingssaker,
lønnsoppgåver m.m.
Avsender\mottaker:
Innhold:
***** ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - Hans Nyeggen - S-ref. 2007/38
DokType Sak/dok nr:
I
2015/793-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1475/2016
21.01.2016
22.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Hans Nyeggen
Innhold:
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - Hans Nyeggen - S-ref. 2007/38
DokType Sak/dok nr:
U
2015/793-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1476/2016
21.01.2016
21.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Hans Nyeggen
Side: 114av 131
Innhold:
Rapportskjema - Melding om årsveksten for jordbuksvekstene i Troms
Sakstittel:
Melding om årsvekst
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/1220-13 1478/2016
Journaldato:
Dok.dato:
21.01.2016
21.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Troms
Innhold:
***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - Per Holm Nygaard - S-ref. 2007/39
DokType Sak/dok nr:
I
2015/794-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1479/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Per Holm Nygaard
Innhold:
***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - Per Holm Nygaard - S-ref. 2007/39
DokType Sak/dok nr:
U
2015/794-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1480/2016
21.01.2016
21.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Per Holm Nygaard
Innhold:
E-postkorrespondanse vedrørende uttak av ferie 2015 / 2016
Sakstittel:
Personalmappe - Toril Sagen Eklo - B-ref. 2007/357
DokType Sak/dok nr:
X
2015/1379-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1481/2016
21.01.2016
21.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Egil Hasselbakk
Side: 115av 131
Innhold:
***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - Sylvanus Niyongabo - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2016/141-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1482/2016
21.01.2016
21.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
UO
Offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd
nr. 1
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Sommerjobb ved NIBIO.
Sakstittel:
Åpne søknader 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/121-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1483/2016
21.01.2016
20.01.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Carl Alvin
Innhold:
Vedrørende søknad om stipend - NordGen
Sakstittel:
NordGen Skog - S-ref. 2013/117
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1671-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1484/2016
21.01.2016
21.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jia Joy Hu
Innhold:
Endringer og tillegg til avtale med Item Consulting
Sakstittel:
Anskaffelse - Konsulentbistand til midlertidig nettløsning for NIBIO - S-ref. 15/106
DokType Sak/dok nr:
U
2016/149-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1485/2016
21.01.2016
04.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Item Consulting
Side: 116av 131
Innhold:
***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - Sylvanus Niyongabo - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2016/141-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1486/2016
21.01.2016
21.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
UO
Offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd
nr. 1
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Utbetalingsanmodning - Utviklingstiltak på klima- og miljøområdet - Rapportering
Sakstittel:
Informasjonsmidler - Instinr. 690010
DokType Sak/dok nr:
U
2016/150-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1487/2016
21.01.2016
18.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Unni Abrahamsen - B-ref. 2012/938
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1222-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1488/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Unni Abrahamsen
Innhold:
Signert arbeidsavtale - avdelingsleder fra 01.01.2016 - Taushetserklæring
Sakstittel:
Personalmappe - Stig Borgvang - B-ref. 2011/866
DokType Sak/dok nr:
I
2015/94-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1489/2016
21.01.2016
18.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Stig Borgvang
Side: 117av 131
Innhold:
Lønnsmelding - endring fra 01.01.2016 - avdelingsleder
Sakstittel:
Personalmappe - Stig Borgvang - B-ref. 2011/866
DokType Sak/dok nr:
X
2015/94-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1490/2016
21.01.2016
20.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Egil Hasselbakk m.fl.
Innhold:
Offentlig søkerliste for stilling - Avdelingsleder i Avdeling Algeproduksjon
Sakstittel:
Ledig stilling som Avdelingsleder i Avdeling Alger i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
DokType Sak/dok nr:
X
2015/1685-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1491/2016
21.01.2016
21.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Innhold:
Tilbud om ansettelse for ***** ***** *****
Sakstittel:
Ledig stilling som Avdelingsleder i Avdeling Alger i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1685-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1492/2016
21.01.2016
05.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
AN
§ 25 - Unntak for tilsetjingssaker,
lønnsoppgåver m.m.
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Tilbud om ansettelse for ***** ***** *****
Sakstittel:
Ledig stilling som Avdelingsleder i Avdeling Alger i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1685-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1493/2016
21.01.2016
17.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
AN
§ 25 - Unntak for tilsetjingssaker,
lønnsoppgåver m.m.
Avsender\mottaker:
*****
Side: 118av 131
Innhold:
Avslag på søknad for ***** *****
Sakstittel:
Ledig stilling som Avdelingsleder i Avdeling Alger i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1685-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1494/2016
21.01.2016
18.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
AN
§ 25 - Unntak for tilsetjingssaker,
lønnsoppgåver m.m.
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Innstillingsrapport for stilling - Avdelingsleder i Avdeling Algeproduksjon
Sakstittel:
Ledig stilling som Avdelingsleder i Avdeling Alger i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
DokType Sak/dok nr:
X
2015/1685-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1495/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
AN
§ 25 - Unntak for tilsetjingssaker,
lønnsoppgåver m.m.
Avsender\mottaker:
Innhold:
Innstillingsrapport for stilling - Avdelingsleder i Avdeling Algeproduksjon
Sakstittel:
Ledig stilling som Avdelingsleder i Avdeling Alger i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
DokType Sak/dok nr:
X
2015/1685-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1496/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
AN
§ 25 - Unntak for tilsetjingssaker,
lønnsoppgåver m.m.
Avsender\mottaker:
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Steffen Adler - B-ref. 2006/1001
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1150-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1497/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Steffen Adler
Side: 119av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Daniel Muluwork Atsbeha
DokType Sak/dok nr:
U
2015/114-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1498/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Daniel Muluwork Atsbeha
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Anne Kjersti Bakken - B-ref. 2010/1116
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1434-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1499/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anne Kjersti Bakken
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Bolette Bele - B-ref. 2010/261
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1258-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1500/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bolette Bele
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ildri Kristine "Rose" Bergslid - B-ref. 2011/362
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1151-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1501/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ildri Kristine Bergslid
Side: 120av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Oddvar Bjerke - B-ref. 2008/1115
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1223-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1502/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Oddvar Bjerke
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - John Bryden - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/943-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1503/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
John Bryden
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Annette Bär - B-ref. 2008/108
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1278-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1504/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Annette Bär
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Thomas Holm Carlsen - B-ref. 2006/803
DokType Sak/dok nr:
U
2015/426-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1505/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Thomas Holm Carlsen
Side: 121av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Cavicchi Bianca - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/949-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1506/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bianca Cavicchi
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Sigridur Dalmannsdóttir - B-ref. 2009/826
DokType Sak/dok nr:
U
2015/773-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1507/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Sigridur Dalmannsdóttir
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Kristin Daugstad - B-ref. 2006/347
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1276-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1508/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Kristin Daugstad
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Siri Voll Dombu
DokType Sak/dok nr:
U
2015/139-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1509/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Siri Voll Dombu
Side: 122av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Aytac Erdemir - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/951-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1510/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Aytac Erdemir
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Erik Revdal - B-ref. 2008/420
DokType Sak/dok nr:
U
2015/102-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1511/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Erik Revdal
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Ola Flaten - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/555-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1512/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Ola Flaten
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Bjørn Egil Flø - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/953-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1513/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Bjørn Egil Flø
Side: 123av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Randi Berland Frøseth - B-ref. 2006/543
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1255-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1514/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Randi Berland Frøseth
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Oddmund Frøynes - B-ref. 2009/768
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1200-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1515/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Oddmund Frøynes
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Torkel Arvid Gaardløs - B-ref. 2010/439
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1430-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1516/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Torkel Arvid Gaardløs
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Jakob Geipel - B-ref. 15/435
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1773-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1517/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Jakob Geipel
Side: 124av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Synnøve Nordal Grenne - B-ref. 2008/485
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1259-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1518/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Synnøve Nordal Grenne
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Geir Wæhler Gustavsen - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/954-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1519/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Geir Wæhler Gustavsen
Innhold:
Signert arbeidsavtale - fast stilling fra 01.03.2016
Sakstittel:
Personalmappe - Linn Solli - tidl. Ødegård - Stipendiat - B-ref. 2009/650
DokType Sak/dok nr:
I
2015/755-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1520/2016
21.01.2016
15.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Linn Solli
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Habtamu Alem - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/937-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1521/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Alem Habtamu
Side: 125av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Lars Havstad - B-ref. 2010/1158
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1254-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1522/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Lars Tørres Havstad
Innhold:
Lønnsmelding - endring fra 01.03.2016 - Fasts stilling
Sakstittel:
Personalmappe - Linn Solli - tidl. Ødegård - Stipendiat - B-ref. 2009/650
DokType Sak/dok nr:
X
2015/755-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1523/2016
21.01.2016
20.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Egil Hasselbakk
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Atle Wehn Hegnes - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/717-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1524/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Atle Wehn Hegnes
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Agnar Hegrenes - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/774-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1525/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Agnar Hegrenes
Side: 126av 131
Innhold:
Informasjon om ny programleder for Overvåkingsprogram for skogskader (OPS) og leder for ICP Forest National
Focal Center (NFC) i Norge
Sakstittel:
Overvåkingsprogram for skogskader - Skogovervåking - OPS - Prosjektnr. 131202 - S-ref. 06/321
DokType Sak/dok nr:
U
2016/147-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1526/2016
21.01.2016
21.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Landbruks- og matdepartementet
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Hilde Margrethe Helgesen - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/957-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1527/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Hilde Margrethe Helgesen
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Anne-Grete Roer Hjelkrem - B-ref. 2008/69
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1435-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1528/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anne-Grete Roer Hjelkrem
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Øyvind Hoveid - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/973-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1529/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Øyvind Hoveid
Side: 127av 131
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Anne Linn Hykkerud Steindal
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1443-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1530/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Anne Linn Hykkerud
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Mats Höglind - B-ref. 2008/154
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1437-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1531/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Mats Höglind
Innhold:
Innplassering i ny organisasjon etter forhandlinger om ny faglig organisering
Sakstittel:
Personalmappe - Astrid Johansen - B-ref. 2012/155
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1142-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1532/2016
21.01.2016
18.12.2015
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Astrid Johansen
Innhold:
***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - Kari M. Munthe - B-ref. 09/800
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1704-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1533/2016
21.01.2016
06.08.2015
Tilg.kode Hjemmel:
P
Offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd
nr. 1
Avsender\mottaker:
*****
Side: 128av 131
Innhold:
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - Carl Spetz - B-ref. 2009/643
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1366-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1534/2016
21.01.2016
28.08.2015
Tilg.kode Hjemmel:
P
Offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd
nr. 1
Avsender\mottaker:
*****
Innhold:
Høringsbrev - NOU 2015:13 Digital sårbarhet - sikkert samfunn
Sakstittel:
Høring - NOU 2015: 13 - Digital sårbarhet - sikkert samfunn
DokType Sak/dok nr:
I
2016/153-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1535/2016
22.01.2016
20.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Landbruks- og matdepartementet
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.01.2016 - 31.08.2018 - Mobilavtale - Taushetserklæring
Sakstittel:
Personalmappe - Benedikte Watne Oliver - Ph. D. - B-ref. 2008/866
DokType Sak/dok nr:
I
2016/155-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1536/2016
22.01.2016
20.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Benedikte Watne Oliver
Innhold:
Lønnsmelding - ny 01.01.2016 - 31.08.2018
Sakstittel:
Personalmappe - Benedikte Watne Oliver - Ph. D. - B-ref. 2008/866
DokType Sak/dok nr:
X
2016/155-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1537/2016
22.01.2016
20.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Egil Hasselbakk
Side: 129av 131
Innhold:
Økonomirapport 2015 - NordGen Skog
Sakstittel:
NordGen Skog - S-ref. 2013/117
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1671-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1539/2016
22.01.2016
21.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Nordic Genetic Resource Center - NordGren v/ Carina Frankel
Innhold:
Innvilget velferdspermisjon 01.02. - 31.03.2016
Sakstittel:
Personalmappe - Finn Walland - N-ref.
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1029-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1540/2016
22.01.2016
19.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
I
--
Avsender\mottaker:
Finn Walland
Innhold:
Oversendelse av regnskapsrapport og anmodning til utbetaling 2015 for Sushi-Algae
Sakstittel:
Development of seeding procedures for Sushi-Algae - Nori - suited for mariculture in Northern Norway MABIT-prosjektnr. AF0061 - Instinr. 300081 - B-ref. 14/435
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1802-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1541/2016
22.01.2016
21.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
MATBIT-programmet
Innhold:
Refusjon av utgifter til energimerking av yrkesbygg for bygninger som disponeres av NIBIO
Sakstittel:
LMD - Energimerking av yrkesbygg
DokType Sak/dok nr:
U
2016/156-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1542/2016
22.01.2016
21.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Landbruks- og matdepartementet
Side: 130av 131
Innhold:
Rapport for oppdraget - Re-kartlegging og tilstandsvurdering av nasjonalt verdifulle kulturlandskap
Sakstittel:
Re-kartlegging kulturlandskap i Trøndelag - Hedmark - Miljødirektoratet - instinr. 10031 - ref. 2015/503
DokType Sak/dok nr:
U
2015/130-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1543/2016
22.01.2016
22.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Miljødirektoratet
Innhold:
NIBIO Rapport Vol. 1 (79), 2015 - Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune
Sakstittel:
Kartlegging og naturbeskrivelse for Schivevevollen - Instirnr. 10078
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1522-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1544/2016
22.01.2016
20.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Innhold:
Søknad om dispensasjon for innførsel av Vinvikler - Lobesia botrana
Sakstittel:
Mattilsynet - Dispensasjon for innførsel av planteskadegjørere
DokType Sak/dok nr:
U
2016/151-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
1545/2016
22.01.2016
22.01.2016
Tilg.kode Hjemmel:
Avsender\mottaker:
Mattilsynet
Side: 131av 131