Ympyrälieriön pinta-alan ja tilavuuden laskeminen

p  2r  d
Pohjaympyrän kehä p
Lieriön korkeus
p
Av  ph
Ympyrän kehän pituus
h
Lieriön
korkeus
Av  2rh  dh
A kok
A kok 
Pohjien ala + vaipan ala
1. Pohjien pinta-ala A p
Ap  r
2
Ap  r
2
Pohjia on kaksi
A  2r
2. Vaipan pinta-ala
2
Av  dh
3. Kokonaispinta-ala A kok = 2r2 +  d h
Lieriön tilavuus V
Pohjan ala
Ap  r
h
2
V  Aph