globaalien trendien tähtiosakkeet ii sijoituswarrantti

GLOBAALIEN TRENDIEN TÄHTIOSAKKEET II SIJOITUSWARRANTTI
KUUKAUSIRAPORTTI
2.2.2016
ISIN
Liikkeeseenlaskupäivä
Eräpäivä
Merkintähinta
CAC8008V3192
17.6.2015
1.7.2020
17.5 %
Tuottokerroin
99 %
Bayerische Motoren Hennes & Mauritz
Kohde-etuuden tuotto*
Novo Nordisk
Werke AG (BMW)
AB
Pernod Ricard
Hugo Boss AG
LVMH
A/S
Sanofi
Telenor ASA
97.01
328.80
104.45
101.80
159.20
364.80
86.04
172.00
74.42
-23.29 %
276.60
-15.88 %
107.35
2.78 %
71.79
-29.48 %
145.15
-8.83 %
377.50
3.48 %
75.76
-11.95 %
137.90
-19.83 %
Osakkeen alkuarvo
17.6.2015
Osakkeen arvo nyt
2.2.2016
Ero alkuarvoon
Osakekorin tuotto tuottokertoimella
-12.87 %
huomioiden
Osakkeen loppuarvo
Havaintopäivä 1
Havaintopäivä 2
Havaintopäivä 3
Havaintopäivä 4
Havaintopäivä 5
Havaintopäivä 6
Havaintopäivä 7
Havaintopäivä 8
Havaintopäivä 9
Havaintopäivä 10
Havaintopäivä 11
Havaintopäivä 12
Havaintopäivä 13
Osakkeen loppuarvo
17.6.2019
17.7.2019
19.8.2019
17.9.2019
17.10.2019
18.11.2019
17.12.2019
17.1.2020
17.2.2020
17.3.2020
17.4.2020
18.5.2020
17.6.2020
Osakkeen alkuarvo
Osakkeen loppuarvo
Osakkeen tuotto
-
-
-
-
-
-
-
-
97.01
-
328.80
-
104.45
-
101.80
-
159.20
-
364.80
-
86.04
-
172.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Osakekorin tuotto tuottokertoimella huomioiden
-12.87 %
*Taulukko havainnollistaa kohde-etuuden raportointihetken laskennallista tuottoa, jos sijoitus erääntyisi raportointipäivänä. Taulukosta ilmenevä kohde-etuuden tuotto ei kuvasta jälkimarkkinahintaa eikä ole tae tulevasta tuotosta, joka tullaan laskemaan
todellisten havaintopäivien arvojen perusteella.
120%
115%
Osakekorin kehitys
110%
105%
100%
95%
90%
85%
80%
17.6.2015
17.6.2016
17.6.2017
17.6.2018
17.6.2019
17.6.2020
Lähde: Bloomberg
Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Kysymys ei myöskään ole sijoitusneuvonnasta eikä sijoitustutkimuksesta. Raportissa
ilmoitettu arvo ei ole sijoitustuotteen jälkimarkkinahinta. Jälkimarkkinahintaa voi tiedustella Finlandia Group Oyj:n asiakaspalvelusta, puh. 020 710 7777. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn
datan oikeellisuudesta, Finlandia Group Oyj ei vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto tai kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitustuotteen arvo voi nousta tai laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä
sijoitustaan. Tätä raporttia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille. Finlandia Group Oyj (Y-tunnus 1629475-2, Eteläranta 20, 00130 Helsinki, www.finlandiagroup.fi) on Finanssivalvonnan (Snellmaninkatu 6, PL
103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi) valvonnanalainen sijoituspalveluyritys.