Kevään 2016 Näyttelykalenteri

Näyttelykalenteri 2016
kevät
Galleria Katariina • Galleria Katariinan Studio • Galleria Rantakasarmi
Malmitalon galleria • Arthur • Galleria Rikhard
www. h els i n gi n ta i t ei li ja s eu r a . fi
www.ta i d el a i na a mo . fi
www. m y y n t i ko ko elm a . fi
NÄYTTELYKALENTERI, KEVÄT 2016
ilona Cutts (ent. Sampovaara): Celebration, 2010, öljy kakaalle, 70 x 120 cm
Galleria Katariina 11.5.–29.5.2016 s.9
Takakansi:
Leena Illukka, Inka Kamula & Tytti Korin • Kylässä,
Galleria Katariinan Studio 26.8.–13.9.2015
7.1.–24.1.
3.1.–20.1.
Aino Kajaniemi
Armas
Hursti ja Helvi Mustonen
GALLERIA KATARIINA
Tuntotunne – kuvakudoksia ja ryijyjä
Tämä on annettu
Aino Kajaniemi: Kultasade, 2015, pellava, puuvilla, villa, hiukset, kultalanka, 143 x 164 cm
Armas hursti: Nainen myytävänä,
2001, puupiirros, 40 x 52 cm
Helvi Mustonen: Armoa,
2006, sekatekniikka kankaalle, 95 x 125 cm
Tuntoaisti on oleellinen osa tekstiilitaiteen kohtaamisesPuupiirroksia
ja maalauksia
uskonnosta,
sa. ”Kudon
kuvakudostekniikalla
kuvia, joissa
ihminen
eksistentialismista,
tunteista
ja
vastakohon keskellä elämän monimutkaisuutta ja kerroksellisuuttaisuuksista.
Armas jaHursti
(s. 1934)
on
ta. Teen kuvia
ihmisistä, hetkistä
tunnelmista
niin, että
yksi
taitavimmista
ja
omaleimaisimmista
ne muodostavat mielessäni vertauskuvan jostakin laajempuupiirtäjistämme.
Helvi
”Hevi”
Mustonen
masta.” Tekstiili
materiaalina tuo
kuviin
pehmeyden
ja
(s.
1947)
tekee
mitä
tuntee.
Molemmat
ovat
optimismin. Vasta langoilla kuvakudoksiksi muuttuesansioituneita
tekijöitä,
jotka saavat
ovat pitäneet
saan piirrosten
viivat alkavat
elää ja pinnat
syvyyttä.
lukuisia näyttelyitä kotimaassa ja ulkomailla. asuva ja työskentelevä Aino Kajaniemi
Jyväskylässä
(s. 1955) on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta
tekstiilitaiteilijaksi ja toiminut suunnittelijana ja taiteilijana yli 30 vuotta. Hän on pitänyt yli 30 yksityisnäyttelyä ja osallistunut kymmeniin yhteisnäyttelyihin eri
puolilla maailmaa.
Avajaiset tiistaina 5.1. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen
sunnuntaina 24.1. klo 14–16
3
27.1.–14.2.
3.1.–20.1.
Hanneriina
Moisseinen
Armas
Hursti
ja Helvi Mustonen
GALLERIA KATARIINA
Hyvät kuuntelijat – sarjakuvia
Tämä on annettu
Armas hursti: Nainen myytävänä,
2001, puupiirros, 40 x 52 cm
Helvi Mustonen: Armoa,
2006, sekatekniikka kankaalle, 95 x 125 cm
Hyvät kuuntelijat tarkastelee ääneen ja tilaan liittyviä kysymyksiä sarjakuvassa, mutta tuo myös esiin eläinten näkökulmaa sotaan. Se kerPuupiirroksia ja maalauksia uskonnosta,
too tarinan lehmistä ja ihmisistä, jotka sodan seurauksena joutuivat
eksistentialismista, tunteista ja vastakohjättämään kotinsa. Tarina sijoittuu Karjalaan, jatkosodan kesään 1944.
taisuuksista. Armas Hursti (s. 1934) on
Ennen julkaisemattomat sarjakuvaoriginaalit sisältyvät Moisseisen
yksi taitavimmista ja omaleimaisimmista
neljänteen sarjakuvateokseen, joka julkaistaan toukokuussa 2016.
puupiirtäjistämme. Helvi ”Hevi” Mustonen
(s. 1947) tekee mitä tuntee. Molemmat ovat
Hanneriina Moisseinen (s. 1978 Joensuussa) on kuvataiteilijan kouansioituneita tekijöitä, jotka ovat pitäneet
lutuksen saanut sarjakuvataiteilija. Tämä on ensimmäinen hänen
lukuisia näyttelyitä kotimaassa ja ulkomailkahdesta MA-lopputyönäyttelystään Aalto-yliopiston Taiteiden ja
la.
suunnittelun korkeakouluun. Moisseinen on mm. Helsingin Taiteilijaseuran, Muun ja Sarjakuvantekijöiden jäsen.
Näyttelyä ovat tukeneet Koneen Säätiö sekä Karjalan Sivistysseura.
Avajaiset tiistaina 26.1. klo 17–19
Galleriakeskiviikko 3.2. klo 17–20
Suistamo-sarjakuvakonsertti klo 18
Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 14.2. klo 14–16
4
3
17.2.–6.3.
3.1.–20.1.
Camilla Hursti
Mihkelsoo
Armas
ja Helvi Mustonen
GALLERIA KATARIINA
Camilla Mihkelsoo: Memories of Adrian, 2015, öljy levylle, 110 x 90 cm
My dear, look at you – maalauksia
Tämä on annettu
Armas hursti: Nainen myytävänä,
2001, puupiirros, 40 x 52 cm
Helvi Mustonen: Armoa,
2006, sekatekniikka kankaalle, 95 x 125 cm
5
3
Maalaan vanhojen valokuvien pohjalta. Käytän löydettyjä mustaPuupiirroksia ja maalauksia uskonnosta,
valkoisista valokuvia, albumeja tai aikakausilehtiä. Se on kuin eteksistentialismista, tunteista ja vastakohsisi kadotettua menneisyyttä ja herättäisi eloon jotain unohdettua.
taisuuksista. Armas Hursti (s. 1934) on
Teoksiani innoittavat ajan kulku, elämän hauraus ja hetkellisyys.
yksi taitavimmista ja omaleimaisimmista
Mietin myös ihmisten suhdetta lapsiin. Lapset ovat vaarattomia,
puupiirtäjistämme. Helvi ”Hevi” Mustonen
viattomia ja heihin on helppoa samastua. He myös herättävät tun(s. 1947) tekee mitä tuntee. Molemmat ovat
teita monin verroin enemmän kuin aikuiset.
ansioituneita tekijöitä, jotka ovat pitäneet
lukuisia näyttelyitä kotimaassa ja ulkomailCamilla Mihkelsoo (s. 1978) on valmistunut Vapaasta taidekoulusla.
ta 2014. Hän on ollut mukana ryhmä- ja yhteisnäyttelyissä. Yksityisnäyttelyllä Mihkelsoo debytoi samanaikaisesti Galleria Katariinan Studiossa ja Galleria Huudossa keväällä 2015. Mihkelsoo on
Taidemaalariliiton kokelasjäsen.
Avajaiset tiistaina 16.2. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 21.2. klo 14–16
Galleriakeskiviikko 2.3. klo 17–20
Toisissa tiloissa -ryhmä: Hymylamppu
9.3.–24.3.
3.1.–20.1.
Eeva Honkanen
Armas
Hursti ja Helvi Mustonen
GALLERIA KATARIINA
Eeva Honkanen: At the Fetish Market, 2015, tussipiirros, 200 x 140 cm
At the Fetish Market – tussipiirroksia
Tämä on annettu
Armas hursti: Nainen myytävänä,
2001, puupiirros, 40 x 52 cm
Helvi Mustonen: Armoa,
2006, sekatekniikka kankaalle, 95 x 125 cm
6
3
Näyttelyn lähtökohta on vuosi sitten tekemäni matka Länsi-AfrikPuupiirroksia ja maalauksia uskonnosta,
kaan, Beniniin. Tutkin tussipiirroksissa olemassaolon kokemusta,
eksistentialismista, tunteista ja vastakohjonka koin vahvasti olevan läsnä ympärilläni. Kaikkialla, erityisesti
taisuuksista. Armas Hursti (s. 1934) on
esineissä ja luonnonolioissa, tuntui olevan mukana henkiolentoja ja
yksi taitavimmista ja omaleimaisimmista
pyhyys. Teoskokonaisuudella käsittelen yksilön kokemuksen ainutpuupiirtäjistämme. Helvi ”Hevi” Mustonen
laatuisuutta yhdistellen rumaa ja kaunista, humoristista ja vakavaa.
(s. 1947) tekee mitä tuntee. Molemmat ovat
Lähestymistapaa aiheeseeni voisi luonnehtia groteskiksi.
ansioituneita tekijöitä, jotka ovat pitäneet
lukuisia näyttelyitä kotimaassa ja ulkomailEeva Honkanen (s. 1983) on valmistunut 2010 Aalto-yliopiston
la.
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Hän on osallistunut aktiivisesti sekä yksityis- että yhteisnäyttelyihin Suomessa, Saksassa ja
Tanskassa. Honkanen on Helsingin Taiteilijaseuran jäsen ja Taidemaalariliiton sekä Suomen Taidegraafikoiden kokelasjäsen.
Näyttelyä ovat tukeneet: Helsingin kulttuurikeskus ja Paulon säätiö.
Avajaiset tiistaina 8.3. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 20.3. klo 14–16
30.3.–17.4.
3.1.–20.1.
Hanne Hursti
Juga ja Helvi Mustonen
Armas
GALLERIA KATARIINA
maalauksia
Tämä on annettu
Hanne Juga: Syyskuu, Suvisaaristo, 2015, sekatekniikka, 110,5 x 110,5 cm
Armas hursti: Nainen myytävänä,
2001, puupiirros, 40 x 52 cm
Helvi Mustonen: Armoa,
2006, sekatekniikka kankaalle, 95 x 125 cm
Olen hämilläni. Maalauksieni
perusta,
taivas, meri,uskonnosta,
kivet ja luoPuupiirroksia
ja maalauksia
dot ovat edelleeneksistentialismista,
olemassa. Silti jotaintunteista
on muuttumassa.
Kun
ja vastakohvarjot pitenevät, on
aika
tiivistää
ilmaisua.
Maalauksissani
taisuuksista. Armas Hursti (s. 1934)olen
on
pohtinut vähäisten
merkistystä,ja materiasta
syntyneen
yksieleiden
taitavimmista
omaleimaisimmista
kuvan aineettomuutta.
Säveltäjä Anton
niukkuus
puupiirtäjistämme.
HelviWeberillä
”Hevi” Mustonen
johti elemusiikkiin,
jossa
pienessä
kasvaa
suurta.
Omastani
en
(s. 1947) tekee mitä tuntee. Molemmat ovat
tiedä. Matka on vielä
kesken.
ansioituneita tekijöitä, jotka ovat pitäneet
lukuisia näyttelyitä kotimaassa ja ulkomailHanne Juga (s. 1961)
la. on ihminen, jonka elämän päämäärä on
maalaus/maalaaminen. Helsingissä asuva Juga on työskennellyt
lavastemaalarina ja ohessa laajentanut toimintansa kuvataiteeseen. Hän on suorittanut kuvataiteen amk-tutkinnon Lahden
Taideinstituutissa. Juga on Helsingin Taiteilijaseuran ja Taidemaalariliiton jäsen.
Avajaiset tiistaina 29.3. klo 17–19
Galleriakeskiviikko 6.4. klo 17–20
Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 10.4. klo 14–16
37
20.4.–8.5.
3.1.–20.1.
Hannu Hursti
Leimu ja Helvi Mustonen
Armas
GALLERIA KATARIINA
My Doom World - maalauksia
Tämä on annettu
Tietokonepeli Doomin innoittamana rakensin näyttelyn, jossa vien perheeni arkiset hahmot
vaeltelemaan pelin absurdeihin maisemiin. Surrealistisen unenomaiset näyt tuovat katsojan
eteen tunnelmia, joihin voi samaistua; elämä ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista, mutta periksi antamattomuudella ja yhteistyöllä ongelmat voitetaan.
Hannu Leimu: But I’m big enough!!, 2014, öljy kankaalle, triptyykki, 200 x 435 cm
Armas hursti: Nainen myytävänä,
2001, puupiirros, 40 x 52 cm
Helvi Mustonen: Armoa,
2006, sekatekniikka kankaalle, 95 x 125 cm
Joskus tuntuu,
että elämän uskonnosta,
ja tietokoPuupiirroksia
ja maalauksia
nepelien
turvattomuus
ovat
kovin
eksistentialismista, tunteista ja niin
vastakohlähellä
toisiaan.
Pohdin
myös
virtuaalitaisuuksista. Armas Hursti (s. 1934) on
maailmojen
merkityksen
kasvua ihmisyksi
taitavimmista
ja omaleimaisimmista
kunnalle
ja
sen
henkiselle
kehitykselle.
puupiirtäjistämme. Helvi ”Hevi” Mustonen
(s. 1947) tekee mitä tuntee. Molemmat ovat
Hannu Leimu
(s. 1969)
kokkolalaiansioituneita
tekijöitä,
jotkaon
ovat
pitäneet
nen
kuvataiteilija,
joka
pääasiassa
maalaa,
lukuisia näyttelyitä kotimaassa ja ulkomailmutta
tekee
myös
veistoksia
ja
esineinsla.
tallaatioita. Hän on pitänyt aktiivisesti
yksityisnäyttelyitä vuodesta 1992, Helsingissä viimeksi Galleria Katariinassa 2011 ja
2006. Leimu on Taidemaalariliiton jäsen.
Avajaiset tiistaina 19.4. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen
sunnuntaina 8.5. klo 14–16
38
11.5.–29.5.
3.1.–20.1.
Ilona Cutts
Armas
Hursti ja Helvi Mustonen
GALLERIA KATARIINA
Ilona Cutts: The Messenger, 2015, öljy kankaalle, 66 x 44 cm
The Crossing Over - Yli rajan – maalauksia
Tämä on annettu
Armas hursti: Nainen myytävänä,
2001, puupiirros, 40 x 52 cm
Helvi Mustonen: Armoa,
2006, sekatekniikka kankaalle, 95 x 125 cm
39
Uskon, että vanhat esineet
voivat antaa
käsityksen
menneiPuupiirroksia
ja meille
maalauksia
uskonnosta,
syydestä; intuitiiviseneksistentialismista,
aistimisen myötä voimme
löytää
yhteyden
tunteista ja vastakohtuntemattomaan. Intuitiivisen
ajattelun
’clairvoyance’
taisuuksista.
Armas voima
Hurstija (s.
1934) on,
selvänäköisyys, kiehtovat.
The
Crossing
Over
on
ns.
hengellisten
yksi taitavimmista ja omaleimaisimmista
matkaajien kulkua rajan
yli ja eläimillä on
keskeinen
rooli matpuupiirtäjistämme.
Helvi
”Hevi” Mustonen
kassa tuntemattomaan.
Silloin
kun
tunnen
olevani
eksyksissä
ja
(s. 1947) tekee mitä tuntee. Molemmat ovat
yksin, haluaisin kuvitella
että
on
olemassa
rinnakkainen
maailma
ansioituneita tekijöitä, jotka ovat pitäneet
minne voimme paetalukuisia
kipua janäyttelyitä
kärsimystä.kotimaassa
Siellä palautuu
toivo ja
ja ulkomailonni, kuljettuamme yli
rajan,
näkymättömään
maailmaan.
la.
Ilona Cutts (ent. Sampovaara) on valmistunut Kankaanpään taidekoulusta 1995 ja tehnyt kansainvälisen uran mm. Meksikossa.
Suomessa hänellä oli yksityisnäyttely viimeksi 2014. Cutts on
Taidemaalariliiton jäsen.
Avajaiset tiistaina 10.5. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 29.5. klo 14–16
1.6.–19.6.
3.1.–20.1.
Leonor Hursti
Ruiz Dubrovin
Armas
ja Helvi Mustonen
GALLERIA KATARIINA
Leonor Ruiz Dubrovin: Crossroad, 2014, öljy kankaalle, 74 x 49 cm
Vestige – maalauksia ja veistoksia
Tämä on annettu
Armas hursti: Nainen myytävänä,
2001, puupiirros, 40 x 52 cm
Helvi Mustonen: Armoa,
2006, sekatekniikka kankaalle, 95 x 125 cm
10
3
Maalauksia ja veistoksia luomisen ja tuhon vuoropuhelusta. MiPuupiirroksia ja maalauksia uskonnosta,
ten kauneus ja rappio, elämä ja kuolema ovat erottamattomasti
eksistentialismista, tunteista ja vastakohtoisiinsa kytköksissä. Leonor Ruiz Duprovin (s. 1978 Madrid)
taisuuksista. Armas Hursti (s. 1934) on
asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on valmistunut Kuvataideyksi taitavimmista ja omaleimaisimmista
akatemiasta 2008 ja on Taidemaalariliiton kokelasjäsen.
puupiirtäjistämme. Helvi ”Hevi” Mustonen
(s. 1947) tekee mitä tuntee. Molemmat ovat
Paintings and sculptures in correspondence between creation
ansioituneita tekijöitä, jotka ovat pitäneet
and destruction. These works are confronting the way in which
lukuisia näyttelyitä kotimaassa ja ulkomailbeauty and deacay and life and death, become inseparably conla.
nected. Leonor Ruiz Duprovin (b. 1978 in Madrid) lives and
works in Helsinki. She has graduated from Academy of Fine Arts
2008. She is candidate member in Finnish Painters’ Union.
Avajaiset tiistaina 31.5. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 19.6. klo 14–16
7.1.–24.1.
GALLERIA
KATARIINAN STUDIO
Eliisa Isoniemi
Eliisa Isoniemi: Loiste, 2015, posliini, kaiverrus, ledvalo, 33 x 25 cm
Omassa valossaan – teoksia
11
Galleria Katariinan Studiossa hehkuu valo tammikuun pimeydessä.
Läpikuultavien posliiniteosten takaa valaistut kuvat muistuttavat hiljaisesti jokaisen ihmisen arvosta. Voimme nähdä toisen ihmisen hänen
omista lähtökohdistaan käsin, omassa valossaan. Kolmiulotteisuuden
tuntu on kiehtova ja valo saa teoksen hehkumaan. Käytetty tekniikka
on lithophane, joka voidaan kääntää suomeksi ”kiveen ilmestynyt”.
Eliisa Isoniemi (s. 1960) on valmistunut Taideteollisen korkeakoulun
Keramiikka- ja lasitaiteen osastolta 1994 ja opiskellut taidegrafiikkaa
Kuvataideakatemiassa. Hän on osallistunut lukuisiin ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla ja pitänyt yksityisnäyttelyitä.
Isoniemi on Suomen Taidegraafikoiden, Helsingin Taiteilijaseuran,
Ornamon ja Taiteilijat O:n jäsen.
Avajaiset tiistaina 5.1. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 24.1. klo 14–16
27.1.–14.2.
Carla Lundell
Carla Lundell: Where is the line, 2015, öljy ja liitu kankaalle, 160 x 120 cm
Looking for a Softer Air to Breath – maalauksia
12
GALLERIA
KATARIINAN STUDIO
Etsin, tutkiskelen ja teen eräänlaisia muistiinpanoja ihmisenä olemisesta. Teen pieniä fragmentaarisia havaintoja ruumiillisuudesta.
Tunnen ja katson, kiinnitän huomiota tiettyihin hauraisiin ja haavoittuviin kohtiin, kuten ranteisiin ja suoniin, mutta myös ihmisen
vahvuuteen. Välillä syntyy halu paljastaa, toisaalta suojella. Mietin
yksityisyyttä ja näkyvää. Ajattelen suurta, ikuista, jatkuvaa valkoista,
mutta myös jotain hyvin lähellä olevaa ja intiimiä. Suuntana vapaa
liike happirikkaassa tilassa.
Carla Lundell (s. 1971) on valmistunut taidemaalariksi Vapaasta
taidekoulusta vuonna 2015. Hän asuu ja työskentelee Helsingissä.
Avajaiset tiistaina 26.1. klo 17–19
Galleriakeskiviikko 3.2. klo 17–20
Suistamo-sarjakuvakonsertti klo 18
Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 14.2. klo 14–16
17.2.–6.3.
Paula Tella
Kasvojen maisema - ennen, aikana, jälkeen – valokuvia
Kuvissa on meditoivia ihmisiä juuri ennen meditaatiota, meditaation aikana ja heti meditaation jälkeen. Näkyykö meditaatiossa tapahtuva sisäinen muutos ulkoisesti? Onko
tällainen muutos yleensä nähtävissä? Kuvattavaksi asettuminen näin intiimissä tilanteessa vaatii suurta luottamusta ja antautumista. Kiitos kaikille kuvatuille lähelle pääsemisen mahdollisuudesta ja meditaation henkilökohtaisen, intiimin tilan jakamisesta.
Paula Tella: Ennen – aikana – jälkeen
GALLERIA
KATARIINAN STUDIO
Paula Tella (s. 1964) on valmistunut Lahden
Taideinstituutista ja Kuvataideakatemiasta. Hän
on pitänyt aktiivisesti yksityisnäyttelyitä, Helsingissä viimeksi 2009, ja osallistunut yhteisnäyttelyihin, viimeisimpinä Mäntän kuvataideviikot
2013 ja ryhmänäyttely Ison-Britannian Walesissa
2015. Tella on tunnettu myös performanssi- ja
esitystaiteesta. Hän on mm. Taidemaalariliiton,
Helsingin Taiteilijaseuran ja Muu ry:n jäsen.
Avajaiset tiistaina 16.2. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen
sunnuntaina 21.2. klo 14–16
Galleriakeskiviikko 2.3. klo 17–20
Toisissa tiloissa -ryhmä: Hymylamppu
13
9.3.–24.3.
GALLERIA
KATARIINAN STUDIO
Merja Hujo
Silent Spaces - Hiljaiset tilat – maalauksia
Merja Hujo: 2015, Lilac, öljy kankaalle, 70 x 73 cm
Teokset käsittelevät jonkinlaista välitilaa, jossa ei tapahdu mitään. Kaikki on karsittu pois paitsi väri.
Energia manifestoituu värinä, hiljaisena tilana.
14
Merja Hujo on opiskellut mm. Vapaassa Taidekoulussa, Pekka Halosen akatemiassa ja Taideteollisessa
korkeakoulussa. Hän on pitänyt aktiivisesti yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin sekä kotimaassa että ulkomailla. Hujo on Taidemaalariliiton ja
Helsingin Taiteilijaseuran jäsen.
Avajaiset tiistaina 8.3. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 20.3. klo 14–16
30.3.–17.4.
Riikka Laitinen
Jää - Jää – grafiikkaa
Riikka Laitinen: Heijastus, 2014, uniikki serigrafia, 41 x 57 cm
GALLERIA
KATARIINAN STUDIO
”Jää” sanoin, turhaan. Jäädyin. Ensin ihoni pintaan syntyi
riitettä, niin kuin järven pintaan, kun pakkasta on alle 0 °C.
Riitteestä alkoi muodostua jääkiteitä, jotka yhdistyivät yhtenäiseksi jääksi iholle, jääden siihen.
Teoksissani olen käsitellyt ihmisyyttä, luontoa ja niiden yhteen
sulautumista. Painojäljet ovat kuvia Oulujärven jäästä sekä
mikroskooppisia kuvia ihmisen ihon alta. Isoon mittakaavaan
suurennettuna ne alkavat menettää muotoaan ja muodostaa
uudenlaisia merkkejä, jälkiä ja merkityksiä paperin pintaan.
Riikka Laitinen (s. 1968) on valmistunut Aalto-yliopiston
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta 2015. Hän on
pitänyt yksityisnäyttelyitä eri puolilla Suomea, Helsingissä
viimeksi 2011.
Avajaiset tiistaina 29.3. klo 17–19
Galleriakeskiviikko 6.4. klo 17–20
Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 10.4. klo 14–16
15
20.4.–8.5.
GALLERIA
KATARIINAN STUDIO
Katariina Mannio
Katariina Mannio: Burning Sky, Aleppo, 2014, puupiirros, lino, 60 x 60 cm
Boundaries – puupiirroksia
16
Teen puupiirroksia, joskus mukana on linoleikkausta.
Vedostan teokseni käsin japaninpapereille pieninä sarjoina tai yksittäisinä vedoksina. Residenssityöskentely
Espanjassa ja matka Marokkoon tekivät lähtemättömän
vaikutuksen. Sen jälkeen olen työstänyt teemaa, jossa
yhdistyvät islamilainen ornamentiikka, ihmiset ja paikat. Kuvieni kautta pohdin myös tämän päivän poliittisia konflikteja ja sotia rinnastettuna islamin arkkitehtuuriin ja kuvaperinteeseen.
Katariina Mannio (s. 1979) on raumalainen kuvataiteilija ja taidegraafikko. Hän on valmistunut Kankaanpään
taidekoulusta ja opiskellut Lahden Taideinstituutissa.
Mannio on pitänyt aktiivisesti yksityisnäyttelyitä ja
teoksia on ollut esillä mm. Kiotossa. Hän on Suomen
Taidegraafikoiden ja Rauman Taidegraafikot ry:n jäsen.
Avajaiset tiistaina 19.4. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 8.5. klo 14–16
11.5.–29.5.
GALLERIA
KATARIINAN STUDIO
Silja Puranen
teoksia
Silja Puranen: Sotaratsut, yksityiskohta
Teemanani on jo pitkään ollut nyky-yhteiskunnan sekä yksilön ja yhteisön suhteiden kriittinen tarkastelu. Nyt painopiste on siirtynyt globaalien ongelmien, kuten oikeudenmukaisuuden, väkivallan ja kehityksen
kestävyyden suuntaan. Teokset ovat esittäviä ja tarinallisia. Ihmisen
kuvan sijalle astuvat useimmiten eläimet inhimillisen toiminnan symboleina. Vaikka teosten sisällöllisessä keskipisteessä on yhteiskunnan ilmiöiden ja epäkohtien kriittinen tarkastelu, niissä on myös yhdistelmä
runollista kauneutta, pientä, joskus ahdistavaakin outoutta, sekä usein
omanlaistaan huumoria.
17
Silja Puranen (s. 1961) on tunnustusta saanut kuva- ja tekstiilitaiteilija,
joka asuu ja työskentelee Tuusulassa. Aktiiviseen näyttelyuraan kuuluvat mm. edelliset yksityisnäyttelyt Helsingissä, Galleria Katariinassa,
vuosina 2007 ja 2011. Hän on Taidemaalariliiton ja Muu ry:n jäsen.
Avajaiset tiistaina 10.5. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 29.5. klo 14–16
1.6.–19.6.
Elina Sarlin
maalauksia
GALLERIA
KATARIINAN STUDIO
Elina Sarlin: Pyykit, 2015, öljy kankaalle, 110 x 135 cm
Näyttelyn lähtökohtana on toisaalta väri ja kappaleiden välinen dynamiikka ja toisaalta asetelmallisuus, jossa esineet muodostavat erilaisia mielikuvia. Maalaukset ovat ajatuksia tästä kohtaamisesta,
jossa molemmat lähestymistavat ovat yhtäaikaisesti ja samanarvoisesti läsnä. Minua kiinnostaa tästä
syntyvä jännite, päällekkäin ja lomittain risteilevien näkymättömien kerrosten läsnäolo.
Elina Sarlin (s. 1977) on valmistunut Lahden Taideinstituutista 2007. Hän on pitänyt aktiivisesti
yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin. Sarlin on Taidemaalariliiton ja Helsingin
Taiteilijaseuran jäsen.
Avajaiset tiistaina 31.5. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen
sunnuntaina 19.6. klo 14–16
18
14.1.–7.2.
Jakke Haapanen ( sali 1 )
Tiina Marjeta ( sali 2 )
Avajaiset keskiviikkona 13.1.
11.2.–6.3.
Anna Broms, Eva Lamppu,
Carla Lundell, Thomas Rydberg
Avajaiset keskiviikkona 10.2.
10.3.–3.4.
Riitta Järvelä, Irja Luostarinen,
Outi Markkanen
Avajaiset keskiviikkona 9.3.
7.4.–1.5.
Miina Pohjolainen ( sali 1 )
Pinja Valja ( sali 2 )
Avajaiset keskiviikkona 6.4.
5.5.–29.5.
Kankaanpään taidekoulu
Lopputyönäyttely
Avajaiset keskiviikkona 4.5.
2.6.–26.6.
Anna-Liisa Kankaanmäki ( sali 1 )
Anu Haapanen ( sali 2 )
Avajaiset keskiviikkona 1.6.
19
Tiina Marjeta: Anna minun rakastaa sinua, 2015,
tempera ja öljy kankaalle, 115 x 105 cm
Tervetuloa Helsingin Taiteilijaseuran
kuvataidekursseille Kaapelitehtaalle!
HELSINGIN TAITEILIJASEURAN
KUVATAIDEKOULU JA KURSSIKESKUS
Kurssikeskus
tarjoaa korkeatasoisia kuvataidekursseja aikuisille. Peruskursseilla voi aloittaa taideharrastuksen tai kerrata
aiemmin opittuja taitoja. Jatko- ja mestarikursseilla syvennetään
henkilökohtaista ilmaisua pitkäjänteisesti. Kevätlukukausi alkaa
24.1.2016. Lukukausi kestää 12 opetuskertaa. Kurssikeskus tarjoaa
myös lyhytkursseja sekä järjestää virkistyspäiviä yrityksille ja
yhteisöille.
Kuvataidekoulu antaa visuaalisten taiteiden kuvataiteen perusopetusta 4–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. kursseilla harjoitellaan monipuolisesti kuvataiteen eri tekniikoita, kuten piirtämistä, maalaamista, grafiikkaa, keramiikkaa, rakentelua ja muotoilua. Opetuksessa
tuetaan oppilaan persoonallisen kuvailmaisun kehitystä kannustaen
samalla kokeiluun ja leikkiin.
Opetus noudattaa vuodesta
toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Kevätlukukausi alkaa
7.1.2016. Lukukausi kestää 15
opetuskertaa. Kuvataidekoulu järjestää myös lyhytkursseja
1–2- ja 3–4-vuotiaille.
20
Kuvataiteen perusopetus aikuisille Syyslukukaudesta 2014 alkaen kuvataidekoulu on järjestänyt myös aikuisille kuvataiteen harrastajille
suunnattua kuvataiteen perusopetusta. Koulutus kestää 4 vuotta ja sisältää 10 kaikille yhteistä opintokokonaisuutta eri kuvataiteen osa-alueilta.
Viimeisenä opintovuotena tehdään päätöstyö. Taiteen perusopetus ryhmiin otetaan seuraavan kerran uusia opiskelijoita syksyllä 2018.
KURSSIOHJELMA ja lisätietoa: www.helsingintaiteilijaseura.fi
PUH. 09 6931322 l [email protected]
malmitalo
Arvottomat käsittelee eriarvoisuutta ja ulkopuolisuuden sekä toiseuden kokemusta. Veistossarjan kankaan alle huputetut keramiikkahahmot ripustuvat
seinälle trofeiden tapaan. Matikainen osallistuu keskusteluun siitä, miten arvotamme ihmisiä ja millaisia rooleja ja vaatimuksia yhteiskunta meille asettaa.
Tiia Matikainen: Sortuma, 2015, keramiikka, 39 x 52 x 24 cm
Kuva: Pasi Mälkiä.
Avajaiset keskiviikkona 20.1. klo 17–19
21
Kimmo Pälikkö: Malmin lentokenttä,
korttikuva
21.1.–13.2.
Tiia Matikainen
Arvottomat – veistoksia
17.1.–9.2.
Heli Kuparinen
Zäkkärä
Heli Kuparisen (s. 1966)
maalausten lähtökohtana
ovat arjen esineet, kuten koiran purulelu tai helminauha.
Heli Kuparinen:
Zäkkärä, 2007,
Teoksissa ne saavat uuden
öljy kankaalle,
roolin: purulelusta tulee au3.3.–26.3.
54 x 70 cm
rinko ja helminauhasta ajan
Kimmo Pälikkö
kulku, päivien toistuva sykKadonnutta Helsinkiä – akvarelleina
ja postikortteina
li. Maalaukset
säkkäräisestä
Kimmo Pälikkö on tallentanut maalaten ja piirtäenmetallilangasta
pääkaupunkimme
ja näkymiä
saippuayli 50 vuoden ajan. Pälikön laaja tuotanto on tullut
kansainvälisestikin
tunnekuplista liikkuvat abstraktin
tuksi grafiikan taulusarjojen, Helsinki-aiheisten taidekirjojen
sekä
postikorttien
ja esittävän rajamailla.
välityksellä.
Avajaiset keskiviikkona 2.3. klo 17–19
malmitalo
Ahon taiteellisen työskentelyn keskiössä ovat maalauksen ja piirustuksen fyysisyys ja ruumiillisuus, moniaistisuus, ele ja jäänyt jälki. Työskentelymetodina
hänellä on monitaiteinen, prosessikeskeinen ja kokeellinen ote. Esillä on taiteilijaresidenssissä New Yorkissa sekä Helsingissä syntyneitä teoksia.
Elina Aho: sarjasta Embodied City, New York, 2015,
muste tapetille, 368 x 68 cm
Avajaiset keskiviikkona 30.3. klo 17–19
22
Pasi Janne Järvinen: yksityiskohta
teoksesta Water to water,
vapour to vapour.
31.3.–23.4.
Elina Aho
Kehollinen kaupunki – maalauksia ja piirustuksia
17.1.–9.2.
Heli Kuparinen
Zäkkärä
Heli Kuparisen (s. 1966)
maalausten lähtökohtana
ovat arjen esineet, kuten koiran purulelu tai helminauha.
Heli Kuparinen:
Zäkkärä, 2007,
Teoksissa ne saavat uuden
öljy kankaalle,
roolin: purulelusta tulee au28.4.–21.5.
54 x 70 cm
rinko ja helminauhasta ajan
Pasi Janne Järvinen
kulku, päivien toistuva sykTilanteita – piirustuksia, installaatioita
ja tilataideteoksia
li. Maalaukset
säkkäräisestä
Teokset käsittelevät elinympäristömme tämänhetkistämetallilangasta
tilaa. KuvataiteilijajaPasisaippuaJanne
Järvinen on käyttänyt materiaaleina muun muassa lasia,kuplista
vettä ja puuta.
Teosten
sisältö
liikkuvat abstraktin
on määritellyt käytetyt materiaalit, menetelmät ja tekniikat.
Mukana
on mahdollija esittävän
rajamailla.
simman paljon kierrätettyjä materiaaleja.
Avajaiset keskiviikkona 27.4. klo 17–19
malmitalo
Kapulaisen aiheena on ihmisen anatomia ja ihminen suhteessa muuhun
luontoon. Taiteilija on pohtinut ihmisarvoa mm. rinnastamalla jalokiviä ja
anatomisia yksityiskohtia. Ihminen on toisissa olosuhteissa vain arvotonta
biomassaa, kun taas toisissa mittaamattoman arvokas ja miltei pyhä luomakunnan kuningas.
Annu Kapulainen: Rotschildin rubiinit
(sarjasta Punavalkoiset maat), 2014, hiili,
akryyli ja öljy kankaalle, 100 x 95 cm
Avajaiset keskiviikkona 25.5. klo 17–19
23
Päivi Kukkasniemi: 2015, monotypia
grafiikka, 18 x 28 cm
26.5.–17.6.
Annu Kapulainen
Yritys päästä pintaa syvemmälle – maalauksia
17.1.–9.2.
Heli Kuparinen
Zäkkärä
Heli Kuparisen (s. 1966)
maalausten lähtökohtana
ovat arjen esineet, kuten koiran purulelu tai helminauha.
Heli Kuparinen:
Zäkkärä, 2007,
Teoksissa ne saavat uuden
öljy kankaalle,
roolin: purulelusta tulee au54
x
70
cm
23.6.–20.8.
rinko ja helminauhasta ajan
Päivi Kukkasniemi
kulku, päivien toistuva sykMaalaukset säkkäräisestä
Tuulia – akryylimaalauksia ja li.grafiikkaa
metallilangasta
ja saippuaLiike, virtaus, tuuli, viima,… kasvu, kuihtuminen,
kuoleminen, syntyminen.
abstraktin
Luonto on koko ajan liikkeessä. Kukkasniemen kuplista
kuvat ovatliikkuvat
pysähtyneitä
hetesittävän
kiä, joissa on liikettä. Valo ja varjo leikittelevät. ja
Illalla
pimeysrajamailla.
valtaa ja antaa
rauhan, kunnes taas on aika herätä uuteen aamuun.
Avajaiset keskiviikkona 22.6. klo 17–19
Taidelainaamo
Helmikuu
Sanna Karlsson-Sutisna
Tammikuu
Maaliskuu
Ulla Paakkunainen
Pekka Parviainen
avajaiset to 7.1. klo 17-18.30
Avajaiset to 4.2. klo 17-18.30
Avajaiset to 3.3. klo 17-18.30
Hannamari Jalovaara, Wendy Morosoff Smith:
Transformation, 2015, kollografia monotypia,
37 x 25,5 cm
Tammikuu
Hannamari Jalovaara,
Wendy Morosoff Smith
24
Sanna Karlsson-Sutisna: Koti, 2013, öljy, 90 x 110 cm
Pekka Parviainen: In Absence, 2015,
öljy kankaalle, 25 x 33 cm
Ulla Paakkunainen: Kevät, 2005,
c-print, alumiinipohjustus, 36 x 24 cm,
Arthur
Helsingin
Taiteilijaseura
Arthur
Taidelainaamo
Toukokuu
Ulla-Maija Vaittinen
Tammikuu
Kesäkuu
Ulla
Paakkunainen
Marjaana
Savander
avajaiset to 7.4. klo 17-18.30
avajaiset ti 3.5. klo 17-18.30
avajaiset to 2.6. klo 17-18.30
Lotta Pyykkönen: Silta, 2015, puupiirros,
20 x 20 cm
25
Ulla-Maija Vaittinen: Meitä oli monta, 2015,
valokuvakollaasi metallilevylle
Huhtikuu
Lotta Pyykkönen
Marjaana Savander: Simpukan kaiku, 2015,
öljy, 45 x 55 cm
Ulla Paakkunainen: Kevät, 2005,
c-print, alumiinipohjustus, 36 x 24 cm,
Helsingin
Taiteilijaseura
galleria R I KHARD
Helsingin
Taiteilijaseura
Taidelainaamo
Helmikuu
Paula Martikainen
Tammikuu
Maaliskuu
Jaana Heikkinen
Nagashila
avajaiset to 7.1. klo 17-18.30
Avajaiset to 4.2. klo 17-18.30
Avajaiset to 3.3. klo 17-18.30
Raimo Lehtomaa: Mahdollisuus 2, 2015,
akryyli kankaalle, 60 x 60 cm
Paula Martikainen: Siipi, 2015, Puupiirros, 40 x 50 cm
26
Nagashila: KONTEMPLAATIOMAALAUS, 2015, puuvillakangasriekale ja öljyväri pellavakankaalle,
145 x 95 cm
Tammikuu
Raimo Lehtomaa
Jaana Heikkinen: Äiti, poika ja yksisarvinen,
, Öljy lyöntialumiinille,  x  cm
He
Pir
galleria R I KHARD
Helsingin
Taiteilijaseura
Taidelainaamo
Huhtikuu
Beata Joutsen
Toukokuu
Eija Kylliäinen
Tammikuu
Kesäkuu
JaanaMustonen
Heikkinen
Rauni
avajaiset to 7.4. klo 17-18.30
avajaiset ti 3.5. klo 17-18.30
avajaiset to 2.6. klo 17-18.30
Beata Joutsen: Keskipäivän aurinko, 2013,
Uniikkivärigrafiikka, 40 x 55 cm
27
Eija Kylliäinen: Nyt en oikein ymmärrä,
2015, öljy ja hiili, 60 x 60 cm
RauniHeikkinen:
Mustonen: Amatsonit
ja ja
Herakles,
2015,
Jaana
Äiti, poika
yksisarvinen,
öljy, 70
x 89lyöntialumiinille,
cm
,
Öljy
 x  cm
He
Pir
Galleria Katariina
ja Katariinan Studio
Kalevankatu 16
puh. 09 666 677
avoinna
ti–pe 11–17 | la–su 12–16
Galleria Rantakasarmi
Suomenlinna C 1
avoinna
ti–to 12–17.30 | pe–su 11.30–16
Malmitalon
galleria
Ala-Malmin tori 1
avoinna talvella
ma–pe 9–20 | la 9–16
avoinna kesällä
ma–to 10–20 | pe 10–18
Taidelainaamo
Rikhardinkatu 3
puh. 09 673 720
avoinna talvella
ti–pe 12–18 | la–su 12–16
avoinna kesällä
ma–to 12–18 | pe 12–16