Aurime Coolbox viilennysratkaisu

Pieni askel
omavaraisuuteen
Aurime Coolbox
viilennysratkaisu
www.aurime.fi
PIENI ASKEL OMAVARAISUUTEEN
Aurime Coolbox
viilennysratkaisu
Aurime Coolbox viilennysratkaisu
perustuu maasta saatavan ilmaisen
energian hyödyntämiseen rakennuksen
kesäaikaisessa viilentämisessä.
Viilennysenergian ohjaaminen
huonetiloihin voidaan toteuttaa
lattialämmitysputkistoa hyödyntäen.
Näin se soveltuu myös jo olemassa
oleviin rakennuksiin, joissa on
lattialämmitysjärjestelmä asennettuna.
jolloin lattia tuntuu aina miellyttävälle.
Lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmä
huolehtii rakennuksen sisälämpötilasta
sekä kesäisin, että talvisin. Se on
helppokäyttöinen, lähes huoltovapaa,
eikä pidä ääntä.
Helppokäyttöisyys korostuu, kun
käyttäjän tehtäväksi jää ainoastaan
päättää keväällä milloin siirrytään
viilennys- ja vastaavasti syksyllä
lämmitystilaan. Kaiken muun
säädön hoitavat lattialämmityksen
huonetermostaatit.
Lattiaviilennys on turvallinen,
huomaamaton ja tehokas. Lattian
pintalämpötila pysyy aina yli 21 asteen,
Ilman
lämpötila
27°C
Operatiivinen
lämpötila
Aurime viilennysratkaisun edut:
CO2-neutraali ja ympäristöystävällinen viilennys ratkaisu
uusiutuvasta energianlähteestä.
Alhaiset käyttökustannukset
viilennysjärjestelmällä, joka ei
tarvitse sähköä viilennysenergian
tuottamiseen.
Äärimmäisen mukava ei vedontunnetta eikä kylmiä lattiapintoja.
25°C
Lattian
lämpötila
21°C
Operatiivinen
lämpötila edustaa
ihmisen tuntemaa
kokonaislämpötilaa.
Ilman lämpötilan
ollessa 27
astetta ja lattian
pintalämpötilan 21
astetta kokee ihminen
huoneen lämpötilan
25 asteisena.
KAN-therm lattialämmitys- ja viilennys
Lattiaviilennyksen teho perustuu
hieman huonelämpötilaa alhaisempaan
lattianpintalämpötilaan. Suuresta
alasta saadaan enemmän tehoa ilman
ilmankiertoa ja epämiellyttävän
kylmiä pintoja. Tämä vähentää
vedontunnetta sekä ilmanliikettä ja näin
et edes huomaa viilennysjärjestelmää
toiminnassa.
Kylpyhuonetilojen kuivumisen
varmistamiseksi niitä ei suositella
viilennettäväksi.
Vain yksi ohjaus riittää lämpötilan
ohjaukseen kesät ja talvet.
2
Coolbox viilennysratkaisu
Aurime Coolbox viilennysratkaisun
toimintaperiaate
Aurime Coolbox on yksittäinen ohjaus
ja lämmönsiirtoyksikkö. Se kerää
maapiirissä kiertävästä nesteestä
jäähdytysenergiaa rakennuksen
jäähdyttämiseen.
Coolbox toimii vapaajäähdytys
periaatteen mukaisesti hyödyntäen
maasta saatavaa viileämpää lämpötilaa
ja siirtämällä siitä saatava energia
rakennusten jäähdyttämiseen. Mikäli
lämmölähteenä on maalämpö, laite
siirtää lämpöenergiaa huonetilasta
maalämpöpumpun hyödynnettäväksi.
Näin se tuottaa lämmitysenergiaa
käyttövedenlämmitykseen asuintiloja
viilentämällä.
Coolbox kytketään tekniseen
tilaan. Coolbox antaa käyttäjälle
mahdollisuuden valita milloin on aika
siirtyä viilennyskaudelle. Siirto tapahtuu
yhdellä painikkeella ja automatiikka
hoitaa kaiken muun.
Viilennyskaudelle siirtyminen ei
tarkoita, että jäähdytys olisi koko ajan
päällä. Mahdollisuus jäähdytykselle
alkaa ja lattialämmitysrunkoon
ohjataan viilennysvettä sitä tarvitseviin
huonetiloihin. Näin ainoat näkyvät osat
järjestelmässä ovat huonetermostaatit,
joilla asetetaan haluttu lämpötila
huoneeseen. Samat termostaatit ohjaavat
sekä lämmitystä, että viilennystä.
MAALÄMPÖPUMPPU
Aurime Coolbox + porakaivo viilennys
Aurime Coolbox + maapiiri viilennys
3
1
3
1
2
2
1
Aurime Coolbox ohjaa porakaivoa ja tuo sieltä viileää
nestettä Coolboxille.
1
Aurime Coolbox ohjaa maapiiriä ja tuo sieltä viileää
nestettä Coolboxille.
2
Coolbox siirtää jäähdytysenergian rakennuksen
vesikiertoisen jäähdytysjärjestelmän käyttöön.
2
Coolbox siirtää jäähdytysenergian rakennuksen
vesikiertoisen jäähdytysjärjestelmän käyttöön.
3
Viilennetty vesi johdetetaan viilennystä tarvitseviin
asuintiloihin KAN-therm lattialämmitysjärjestelmällä.
3
Viilennetty vesi johdetetaan viilennystä tarvitseviin
asuintiloihin KAN-therm lattialämmitysjärjestelmällä.
www.aurime.fi
3
Puhdasta energiaa moderniin
kodin lämmitykseen ja
viilennykseen
Aurime on erikoistunut auringosta ja maasta saatavan energian hyödyntämiseen rakennusten
lämmityksessä ja viilennyksessä. Aurime valmistaa auringosta ja maasta saatavan energian
hyödyntämiseen suunnattuja teknologiatuotteita ja maahantuo KAN-therm lattialämmitys- ja
viilennysjärjestelmää.
Aurimen ratkaisut ovat asiakkaillemme se pieni askel omavaraisuuteen.
Aurime Oy
Askonkatu 13
15100 LAHTI
[email protected]
Y-tunnus 2626003-8
www.aurime.fi
Aurime Coolbox viilennysratkaisu | 01/2016 | imager.fi