AIKARELE MCB-15

AIKARELE MCB-15
Monitoimi aikarele
4 toimintaa
7 aika-aluetta
Toimintajännite 24-240 V ACDC
1 vaihtokosketin
17,5 mm leveä
8. Tarkkuus
Perustarkkuus:
Asettelutarkkuus:
Toistotarkkuus:
Lämpötila:
Tekniset tiedot
1. Toiminnat
Toiminta valittava ennen kuin rele kytketään
Er
Vetohidastus
R
Päästöhidastus
E
Liipaisu jännitteen kytkeytymisestä
Ef
Vilkku
Katso oheiset toimintakaaviot
2. Aika-alueet
Aika-alueet
1 s
10 s
1 min
10 min
1 h
10 h
100 h
Säätöalue
50 ms
500 ms
3 s
30 s
3 min
30 min
5 h
3. LED merkkivalot
Vihreä LED U/t ON:
Vihreä LED U/t vilkku:
Keltainen LED ON/OFF
Syöttöjännite kytketty
Aikalaskenta käynnissä
Kosketin R KIINNI/AUKI
1s
10 s
1 min
10 min
1h
10 h
100 h
4. Asennus ja kotelointi
Kotelointiluokka IP40 Palamaton materiaali
EN 50022 mukainen asennus DIN-kiskoon TS 35
Asennus: Mikä tahansa asento
Tärinäsuojatut liittimet VGB 4 mukaan (PZ ruuvit) IP20
Kiristysmomentti:
max. 1 Nm
Liitännät:
2
1 x 0.5 ... 2.5 mm monisäikeinen holkilla tai ilman
1 x 4 mm2 monisäikeinen ilman holkkia
2 x 0.5 - 1.5 mm2 monisäikeinen holkilla tai ilman
2 x 2.5 mm2 taipuisa monisäikeinen ilman holkkia
5. Tehon syöttö
Syöttöjännite:
Toleranssi:
Tehon kulutus:
Taajuus:
Jälleenkytkentä sykli:
Reset aika:
DC aallon jäännösarvo:
Jäännös jännite:
Ylijännite luokka:
Nimellinen ylijännite:
9. Ympäristön lämpötila
Kytkentälämpötila:
Varastointilämpötila:
Kuljetuslämpötila:
Suhteellinen kosteus:
10. Paino
Yksittäispakattu:
10 kpl tukkupakkaus:
72 g
670 g
Vetohidastus (Er)
Vetoviive alkaa syöttöjännitteen U kytkeytymisestä (Vihreä LED U/t vilkkuu). Viiveen jälkeen vihreä
LED palaa jatkuvasti ja rele R vetää (Keltainen LED syttyy). Tämä tila kestää jännitteen katkeamiseen.
Jos jännite katkeaa vetoviiveen aikana, viive nollautuu ja alkaa uudelleen alusta, kun jännite kytkeytyy seuraavan kerran.
Päästöhidastus ohjaustulolla (R)
Kun syöttöjännite on kytkettynä (Vihreä LED U/t palaa jatkuvasti).
Rele vetää kun ohjauskosketin S sulkeutuu (Keltainen LED syttyy). Ohjauskoskettimen avautuminen
aloittaa päästöviiveen (Vihreä LED U/t vilkkuu). Viiveen jälkeen vihreä LED U/t palaa jatkuvasti ja
rele päästää ja (Keltainen LED sammuu). Jos kosketin S sulkeutuu uudelleen viiveen aikana, viive
nollautuu ja alkaa uudelleen alusta kun jännite kytkytyy seuraavan kerran.
Liipaisu jännitteen kytkeytymisestä (Em)
Kun syöttöjännite U kytkeytyy, rele R vetää (Keltainen LED syttyy ja palaa niin kauan, että aika t on
kulunut (Vihreä LED U/t vilkkuu). Sen jälkeen rele päästää ja vihreä LED palaa jatkuvasti ja keltainen
LED sammuu. Tämä tila kestää jännitteen katkeamiseen asti. Jos jännite katkeaa viiveen aikana,
rele päästää heti viive nollautuu ja alkaa alusta kun jännite kytkeytyy seuraavan kerran.
Vilkku (Ef)
Vilkkusykli alkaa syöttöjännitteen U kytkeytymisestä. Vihreä LED U/t vilkkuu niin kauan, että aika
t on kulunut. Sen jällkeen rele R vetää (Keltainen LED syttyy). Aika alkaa uudelleen ja sitten rele R
päästää (Keltainen LED sammuu). Työ ja taukoajat vuorottelevat saman pituisina, kunnes jännite
katkeaa.
24V - 240V ACDC
24V -% 15 lle 240V +%10
4VA (1.5W)
AC 48 Hz ... 63 Hz
%100
100 ms
10%
>%30 nimellisjännitteestä
lll (IEC 60664-1)
4 kV
A1-B1
Kyllä
10 m
Automaattisesti sovitettu syöttöjännitteelle
DC 50 ms / AC 100 ms
KYTKENTÄ:
Tärkeää:
Älä kytke jännitteellisenä. Hengenvaara. Älä käytä, jos
laitteessa näkyy vaurioita. Asennukset saa suorittaa vain
asianomaisen pätevyyden omaava henkilö.
-25 ... +55 oC
-25 ... +70 oC
-25 ... +70 oC
15% ... 85%
(IEC 60721-3-3 3K3)
Toiminnat
6. Kosketin
1 Potentiaalivapaa vaihtokosketin
Jännite:
250 V AC
Teho:
2000 VA (8 A / 250V)
Sulake:
8 A nopea
Mekaaninen kestävyys: 20 x 10 kytkentää
Sähköinen kestävyys:
2 x 10 kytkentää 1000 VA resistiivisellä
kuormalla
Kytkentäkapasiteetti:
Max. 6 min. 1000 VA resistiivisellä
kuormalla (IEC 947-5-1)
Ylijänniteluokka:
lll (IEC 60664-1)
Nimellinen ylijännite:
4 kV
7. Ohjauskosketin
Potentiaalivapaa kosketin:
Kuormitettavissa:
Maksimi johtimen pituus:
Liipaisu (sensitiivinen):
Minimi impulssin kesto:
1% maksimiarvosta
<5% maksimiarvosta
<0.5% tai 5 ms
0.01% / oC
Tärkeää:
Älä kytke jännitteellisenä. Hengenvaara.
Älä käytä, jos laitteessa näkyy vaurioita.