Bente Adelkilde Søren Larsen Mogens Persson Michael

PenSam - Valg af Forbrugergrupper 2016
Ledere
Valgkreds 1: Hovedstaden samt medlemmer bosat uden for valgkredsene
Forbrugergruppemedlemmer:
Nr.
1
2
Navn
Bente Adelkilde
Søren Larsen
Suppleant:
Nr.
1
Navn
Mogens Persson
Valgkreds 2: Nordjylland
Forbrugergruppemedlem:
Nr.
1
Navn
Michael Damm
Suppleant:
Nr.
1
Navn
Finn-Erik Bisgaard
Valgkreds 3: Midtjylland
Ingen opstillede kandidater – FOA foretager udpegning
Valgkreds 4: Syddanmark – valgt uden afstemning
Forbrugergruppemedlemmer:
Nr.
1
2
3
Navn
Jan Schwitzer Juhl
Britta Elisabeth Fischer Lassen
Lars Henrik Dorf Nielsen
Suppleanter:
Ingen opstillede kandidater – FOA foretager udpegning
Valgkreds 5: Sjælland – valgt uden afstemning
Forbrugergruppemedlem:
Nr.
1
Navn
Remo Lennert Christensen
Suppleanter:
Ingen opstillede kandidater – FOA foretager udpegning