Organisationsdiagram Socialpsykiatri og Udsatte Voksne februar 2016

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
Niels Schwartz, chef for
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
Center for Myndighed
Ditte Sachse Dupont
centerchef
Hovednummer: 89 40 14 41
E-post: [email protected]
aarhus.dk
Center for
Boområdet
Preben Bøgelund
centerchef
Center for
Dagområdet
Helle Horn
centerchef
Center for Akut- og
opsøgende Indsatser
Mette Grandjean
centerchef
Center for
Alkoholbehandling
Helene Bygholm Risager
centerchef
Center for
Misbrugsbehandling
Vinnie Thomsen
centerchef
Hovednummer : 87 13 34 34
E-post: [email protected]
Hovednummer : 87 13 34 35
E-post: [email protected]
Hovednummer : 87 13 36 86
E-post: [email protected]
aarhus.dk
Hovednummer : 87 13 21 00
E-post: [email protected]
aarhus.dk
Hovednummer : 89 40 31 65
E-post: [email protected]
aarhus.dk
Haslekollegiet
Fællesskaber
Det Opsøgende Team
Flexbo
Gadeteamet
Projekt unge hjemløse
Sociale viceværter
ABCafe
Rådgivningen
Familieorienteret
alkoholbehandling
X-RUS
Korsagergården
Kragelund
Windsor
Tuesten Huse
Grøfthøj
Provstebakken
Cykel- og autoværkstederne
Håbets Allé
Kultur- og kontaktsted Kragelund
Værestedet Jægergårdsgade
Mødestedet
Pakhuset
Rehabiliteringsforløb
Allé huset
Center for Specialundervisning
for Voksne
Katrinebjervej
Netværket
Rejsecaféen
Sjakservice
Forsorgs- og samværstilbuddet NordByen
Kirkens Korshær (4 § 110
pladser)
Pro Aarhus – Exit Prostitution
Ungeindsatserne i Grønnegade og Havnegade
Socialvagten
Akutteamet
Udrykningsteamet
Ungetilbuddet Malmøgade §
110 samt efterværn
Kognitivt team
Ambulant Anonym Stofbehandling
Mobilteam
Ambulant hash/cns
Modtagelse og abstinensbehandling
Behandlingsafdelingen
Projekter
Elderly
Lægeprojekt
Tidlig indsats for børn i familier med alkoholproblemer
Tværfagligt Team
Sundhedsteamet
Gadeklinikken
Kontakthuset med
Heroinklinikken
Center for Forsorg og
Specialiserede Indsatser
Jakob May, centerchef
Hovednummer : 86 29 22 55
E-post: [email protected]
aarhus.dk
Bygnings- og Beskæftigelsesenheden
Kilden og Mosen
Modtageenheden
Serviceenheden
Stabiliserende Enhed og
Søhuset
Center for Bostøtte i eget
hjem (CBH)
Brian Kjærulff
centerchef
Hovednummer : 87 13 35 22
E-post: centerbostø[email protected]
aarhus.dk
Bofællesskaber og bostøtte i:
CBH Nord
CBH Syd
CBH Centrum
CBH Vest
Tre Ege
Forsorg og Natherberg
Serviceafdelinger
Østervang
Forsorgsenheden
Halvvejshuset
Madam Grøn
Arresten Aarhus og Randers
3. februar 2016