Irene Holmstrøm Yee Mei Yip Bargejani Liselotte Nielsen

PenSam - Valg af Forbrugergrupper 2016
Kost og Service
Valgkreds 1: Hovedstaden samt medlemmer bosat uden for valgkredsene
Forbrugergruppemedlemmer:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Navn
Irene Holmstrøm
Yee Mei Yip Bargejani
Liselotte Nielsen
Hari Prasad Neupane
Henrik Dahlberg Jensen
Steen Andersen
Rasmus Henrik Christiansen
Stig Brandt Dalkvist
Suppleant:
Nr.
1
Navn
Marie Lise-Lott C Ask Khellil
Valgkreds 2: Nordjylland – valgt uden afstemning
Forbrugergruppemedlem:
Nr.
1
2
3
4
Navn
Viola Marie Ørbæk
Edel Jepsen
Inge Have
Palle Svendsen
Suppleanter:
Ingen opstillede kandidater – FOA foretager udpegning
Valgkreds 3: Midtjylland – valgt uden afstemning
Nr.
1
2
3
Navn
Kim Lindby
Lene Jessen
Inge Holk Rasmussen
Suppleanter:
Ingen opstillede kandidater – FOA foretager udpegning
Valgkreds 4: Syddanmark – valgt uden afstemning
Forbrugergruppemedlemmer:
Nr.
1
2
3
Navn
Aase Alsted Thygesen
Annette Bredal Jensen
Hans Ole Udby
Suppleant:
Ingen opstillede kandidater – FOA foretager udpegning
Valgkreds 5: Sjælland – valgt uden afstemning
Forbrugergruppemedlemmer:
Nr.
1
2
3
Navn
Tanja Schmidtke Eriksen
Susanne Viebjerg Larsen
Pia Heidi Nielsen