tryk - Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland

Formand:
Ole Sonne, pensioneret lektor, dr. med.
E-mail: [email protected]
Næstformand:
Claus Fenger, pensioneret overlæge, dr. med.
Kasserer:
Søren Hess, overlæge
E-mail-adresse: [email protected]
Sekretær:
Hanne Teglhus, fhv. museumsinspektør, mag. art.
E-mail: [email protected]
Øvrige medlemmer:
Magne Juhl, pensioneret overlæge, lic. med.
Anne Thomassen, pensioneret overlæge
Bjarne Møller-Madsen, professor, overlæge, dr. med.
Preben Hørsted-Bindslev, tandlæge, pensioneret lektor
Frank Mirz, overlæge
© InFocus Design - 2018
Per Vestergaard, pensioneret professor, dr. med.
STENOSELSKABET
Bestyrelsen i Stenoselskabet Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland
www.jmhs.dk
Forårsprogram
2016
STENOSELSKABET
Forårsprogram 2016
Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland
Onsdag den 3. februar 2016 kl. 19.00
Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00
Foredrag ved Magne Juhl, fhv. overlæge, Viborg.
Foredrag ved Niels Bruun, domicileret forsker ved Det
Kongelige Bibliotek.
Jordemødre uddannet fra 1739 til 1920
Strejftog i Thomas Bartholins forfatterskab
Fund ved gennemgang af jordemodereksamensprotokollen fra
Fødselsstiftelsen i forbindelse med en transskribering af de 560
sider med 4.630 eksaminerede jordemødre.
Fra jordemoderskole for Staden til skole for hele landet. Der var
sproglige udfordringer for uddannelse af læredøtre fra Grønland
og De vestindiske Øer. Det var ikke kun enker, der blev
uddannet. Eksamensprotokollen indeholder også mere
specielle oplysninger om nogle af jordemødrene samt i den
ældste del om en række klagesager.
Onsdag den 11. maj 2016 kl. 19.00
Generalforsamling
efterfulgt af
Foredrag ved professor Henrik Kolstad, Arbejdsmedicinsk
Klinik, Aarhus Universitetshospital.
Bernadino Ramazzini (1633-1714) –
arbejdsmedicinens fader – stadig aktuel?
OBS! Møderne afholdes i
Steno Museet,
Universitetsparken i Aarhus