Halvdagsseminar for nye ledere på EUD, SOSU, AMU og AVU

Halvdagsseminar for nye ledere på EUD, SOSU, AMU og AVU
Moderniseringsstyrelsen inviterer nye ledere på
EUD, SOSU, AMU og AVU til et halvdagsseminar
om lærernes arbejdstidsregler.
Ændringerne i arbejdstidsreglerne har udvidet
ledelsesrummet betydeligt. Implementeringen af
arbejdstidsreglerne er en væsentlig del af ledelsesopgaven, som Moderniseringsstyrelsen fortsat ønsker
at understøtte.
På dette halvdagsseminar vil lærernes arbejdstidsregler
og formålet med disse blive gennemgået.
Kurset henvender sig til dig, der inden for de seneste
2 år er blevet udnævnt til leder (direktør, vicedirektør,
forstander, uddannelsesleder eller lignende lederstillinger med personaleansvar).
Praktiske oplysninger
Halvdagsseminaret afholdes
mandag den 11. april 2016 kl. 12-16
i Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4,
1017 København K.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til
Sara Bacher Jakobsen på [email protected]
eller på tlf. 41782308.
Tilmelding til seminaret skal ske til
Heidi Backhaus på [email protected]
senest mandag den 4. april 2016.
Program for dagen
Kl. 12.00-12.30
Ankomst og frokost
Kl. 12.30-13.00
Velkomst og formålet med arbejdstidsreglerne
v/ kst. kontorchef Tina Feldt Jessing
Kl. 13.00-14.00
Gennemgang af arbejdstidsreglerne
v/ chefkonsulent Anne Nørgaard Simonsen, fuldmægtig Louise Frost Zebis
og fuldmægtig Sara Bacher Jakobsen
Følgende emner vil bl.a. blive berørt:
• Ledelsesretten og arbejdsgivers fortolkningsfortrin
• Tjenestemændenes arbejdstidsregler og arbejdstidsbilaget
• Opgaveoversigter og arbejdstilrettelæggelse
• Overarbejde og værnsregler
• Lokalaftaler
• Tidsregistrering som et styringsværktøj
Kl. 14.00-14.15
Pause
Kl. 14.15-15.00
Fortsat gennemgang af arbejdstidsreglerne
Kl. 15.00-15.30
Præsentation af Moderniseringsstyrelsens målbillede for God Arbejdsgiveradfærd
v/ kst. kontorchef Tina Feldt Jessing
Kl. 15.30-16.00
Spørgsmål og afslutning på dagen