DIT AFFALD - ByagerParken i Beder

Det handler om
DIT AFFALD
Afd. 36 // Byagerparken
Indhold:
Håndtering af affald.................................................................. side3
Sortering og genbrug................................................................ side3
Takt og tone.............................................................................. side3
Oversigt over afdelingen........................................................... side4
Husholdningsaffald................................................................... side5
Papir til genbrug....................................................................... side6
Glas og flasker.......................................................................... side7
Pap og karton............................................................................ side8
Småt brændbart........................................................................ side9
Batterier.................................................................................... side10
Storskrald.................................................................................. side 11
Sorteringsliste-storskrald.......................................................... side12-13
Egne notater............................................................................. side14-15
Udarbejdet af Lene D. Bjerregaard, inspektør // Foto Colourbox og ALBOA grafisk afd.
VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J
TLF. 87 406 700 // FAX. 87 406 701
[email protected] // WWW.ALBOA.DK
LAYOUT & PRINT: GRAFISK AFDELING
[email protected] // 01-2016
2 | Afdeling 36 / Byagerparken / affaldssortering
Håndtering af affald
I Byagerparken får du hjælp til at fjerne dette affald:
‰‰ Husholdningsaffald (restaffald)
‰‰ Papir til genbrug
‰‰ Glas og flasker
‰‰ Pap og karton
‰‰ Småt brændbart affald
‰‰ Batteriaffald
‰‰ Haveaffald
Vi skal nok sørge for at få fjernet affaldet, men vi sorterer det ikke!
Sortering og genbrug
Jo bedre du sorterer dit affald, jo mere kan genbruges. Det er godt for
både klimaet, miljøet og økonomien i afdelingen - altså dermed din
husleje.
Fælles for alt affald er, at det skal sorteres korrekt, så der kan genbruges
mest muligt af det.
Er der ”forkert” affald i en container, eller er der affald placeret udenfor
containeren, betaler beboerne i fællesskab for oprydning og en håndsortering hos leverandøren.
Her i hæftet har vi beskrevet hvordan du kan gøre det.
Takt og tone
‰‰ Kom husholdningsaffaldet i poser og bind knude på.
‰‰ Skyl og rengør glas og flasker inden udsmidning.
‰‰ Er beholderen fyldt, benyt den næste i rækken og kontakt
ejendomsfunktionæren.
‰‰ Hold orden omkring affaldspladserne, rod avler rod!
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Afd. 36 - Byagerparken
Afdeling 36 / Byagerparken / affaldssortering |
3
Oversigt over afdelingen
Byage
rvej
E
D I
G
H
A A B
132
138
144
134
140
146
136
142
148
F
216
208
214
206
200
212
204
198
210
202
196
150
156
152
158
154
160
194
186
178
192
184
176
190
182
174
188
180
172
Børnehave
ge
rv
ej
H
A B
By
a
A A B
D
C
A A B
A
Husholdningsaffald
B
Papir
F
Batterier
C
Småt brændbart
G
Storskrald (KUN for gangbesværede)
D
Glas
H
Pap
E
Tøj til genbrug
I
Haveaffald
4 | Afdeling 36 / Byagerparken / affaldssortering
Husholdningsaffald (restaffald)
Nedgravede beholdere placeret ved nr. 138, 156, 180 og 202.
Definition
Husholdningsaffald er typisk
det affald, du kommer i skraldeposen i køkkenet.
Særlige regler
Af hensyn til hygiejne og
lugtgener SKAL du altid lægge
affaldet i pose og binde knude
på posen.
Husk!
Affaldsposer kan frit afhentes
hos ejendomsfunktionæren.
!
Hæld aldrig affald uindpakket i affaldsbeholderne, og
sæt ikke poser o.l. ved siden
af beholderne.
Eksempler på
husholdningsaffald:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
+
Brugt emballage
Dunk med skyllemiddel
Plastdunk med dressing
Emballage fra vaskemiddel
Vinkarton, korkpropper
Plastposer
Kød- og pålægsemballage
Madrester og fedt
Osterester
Brød- og kagerester
Pizzabakker og æggebakker
Cigaretpakker
Bleer og hygiejnebind
Køkkenruller og servietter
Mælke- og juicekartoner
Stanniol, folie- og aluminiumsbakker
Støvsugerposer
Kattegrus, ”Gødning” fra kæledyr
Elpærer (dog ikke lavenergipærer)
Ikke rengjort glasemballage
Ikke rengjort metalemballage
Afdeling 36 / Byagerparken / affaldssortering |
5
Papir til genbrug
Nedgravede beholdere placeret ved nr. 138, 156, 180 og 202.
Definition
Rent og tørt papir.
Som tommelfingerregel kan
det meste papir, du får ind ad
brevsprækken, bruges igen.
Papir til genbrug:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
Særlige regler
Fjern papirclips, plast, elastikker,
snor, tape inden udsmidning.
Du kan begrænse mængden af
papiraffald ved at:
‡‡ Dele reklamerne med
din nabo
Ikke til genbrug:
‡‡ Bestil et ”Nej Tak til”reklamer på posthuset.
‡‡ Tilmeld dig ”Nej tak+”
på minetilbud.dk, så kan
du selv bestemme, hvilke
reklamer du vil have.
!
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
÷
Snavset papir
Vådt papir
Køkkenruller og servietter
Mælkekartoner
Pizza– og æggebakker
Pap og karton
Cigaretpakker
Kommer der pap, karton, plast eller andet
affald sammen med det indsamlede papir,
kan det ikke mere genbruges, og hele
læsset køres til forbrænding.
6 | Afdeling 36 / Byagerparken / affaldssortering
+
Aviser og ugeblade
Gavepapir uden bånd
Reklamer og tryksager
Magasiner og pjecer
Brev- og skrivepapir
Kuverter uden ruder
Printerpapir og fotokopier
Telefonbøger og vejvisere
Glas og flasker
Containere placeret ved nr. 144 og 188.
Definition
+
Alt emballage af glas egner sig
til genbrug.
Glas og flasker til genbrug:
Det er bedst med hele glas og
flasker.
»» Syltetøjsglas
Hele glas bliver genanvendt og
knust glas omsmeltet.
Glas skal være rent. Orker du
ikke at vaske glasset, kom det
da sammen med husholdningsaffaldet.
»» Medicin- og pilleglas
»» Konservesglas
»» Vin- og spiritusflasker
»» Saftflasker
»» Ketchupflasker
»» Dressing flasker
Særlige regler
‡‡ Tøm glas og flasker helt.
‡‡ Skyl efter—fjern rester
af syltetøj, ketchup og
dressing.
‡‡ Lad låg og etiketter blive
siddende på.
Ikke til genbrug:
»» Porcelæn
»» Keramik
»» Spejle
»» Vinduesglas
÷
»» Elpærer
»» Plastposer
Afdeling 36 / Byagerparken / affaldssortering |
7
Pap og karton
Containere placeret ved nr. 144 og 210.
Definition
Emballage af pap og karton.
Rent pap bruges til produktion
af f.eks. nye papkasser, æggebakker og rør til køkkenruller.
Særlige regler
+
Pap og karton til genbrug:
»»
»»
»»
»»
»»
Pappet skal være rent og tørt
og må ikke indeholde plast,
flamingo, snor o.l.
Papkasser
Kartonæsker
Bølgepap
Paprør
Emballage af pap og karton
f.eks. cornflakes pakker o.l.
”Giv kassen et par flade”
Sørg for at papkasser bliver
mast helt flade. Træd på dem
så de ikke fylder ret meget.
Store mængder af papaffald
samt store kasser der ikke kan
komme i containeren - skal
foldes sammen og afleveres
som storskrald.
Ikke til genbrug:
»»
»»
»»
»»
Mælkekarton
Juicekorton
Pizzabakker
Papkasser der ikke
er trampet flade
!
Snavset pap og karton fx. pizzabakker, æsker
fra vaskepulver og vinkartoner kan ikke genbruges som pap!
- det skal sammen med husholdningsaffaldet.
8 | Afdeling 36 / Byagerparken / affaldssortering
÷
Småt - Brændbart
Container placeret ved nr. 188.
Småt brændbart
Brændbart materiale under 1 m.
Eksempel
»» Cykeldæk og cykelslanger
»» Flamingo
»» Lædervarer
»» Legetøj
»» Tæpper
»» Bøger og gavepapir
Hvis du kommer affaldet i en
sæk/pose, skal denne være
gennemsigtig.
Afdeling 36 / Byagerparken / affaldssortering |
9
Batterier
Sættes i kælderen ved varmemesterkontoret.
Definition
Alle former for batterier.
Husk også at tage de små skjulte batterier der er i f.eks. legetøj,
slips og lykønskningskort m.m.
ud - og smid det i beholderen.
Hvis batterierne ikke kan skiftes
eller fjernes, skal hele produktet
afleveres som farligt affald.
Eksempler
»» Alkaliske batterier
»» Brunstensbatterier
»» Knapcellebatterier
»» Kviksølvbatterier
»» Nikkelcadmium batterier
Husk også opladelige fra...
»» Nikkelmetal batterier
»» Boremaskinen
»» Lithiumbatterier
»» Tandbørsten
»» Lithium-ion batterier
»» Barbermaskinen
... og andre batteridrevne ting.
10 | Afdeling 36 / Byagerparken / affaldssortering
Storskrald
Skal du selv fjerne.
Her afleverer du dit storskrald
I Byagerparken skal du selv
aflevere storskraldet på
kommunens genbrugsplads.
Hvad er storskrald?
Storskrald er som udgangspunkt
indbo, eller sagt på anden vis:
det man har med sig i sit flyttelæs, når man flytter.
Det kan f.eks. være møbler, pap,
elektronik samt jern og metal.
Navnet kan forvirre, for storskrald kan også være småt. Ting
over 1x1x1 m skal så vidt muligt
skilles ad.
Storskrald er altså ofte emner,
der kan genbruges på én eller
anden front.
De næste sider beskriver lidt
nærmere hvad storskrald er.
Genbrugspladsens åbningstider
Genbrugspladsen, Holmskovvej
66 i Malling har åbent:
Man- til fredag .............kl. 7-18
Lør-, søn- & helligdage.. .. kl. 10-17
LUKKET følgende dage:
24., 25., 26. og 31. /12 & 1/1.
På genbrugspladsen kan du
komme af med alle typer affald
- bortset fra dagrenovation.
Tjen penge på dit affald
Sæt eventuelt dine brugte ting til salg
på nettet, f.eks. Gul og Gratis, Den blå
avis, Lauritz.com o.l.
Måske kan du arrangere et loppemarked på parkeringspladsen. Sæt opslag
i trappeopgangen eller i vaskeriet med
opfordring hertil.
Gør en god gerning
Godt brugt tøj afleveres rengjort til
de velgørende organisationer i klare
plastikposer.
Genbrugsbutikker fra forskellige
humanitære organisationer modtager
gerne brugbare effekter, bøger m.v.
For gangbesværede personer
Ved haveaffaldspladsen er der
lavet et opsamlingssted, som må
bruges af gangbesværede beboere.
Bemærk!
Benytter du denne plads, SKAL du
sortere korrekt og lægge affaldet
i klare plastsække, dog er store
møbler undtaget for at være i
plastsække.
Spørg din ejendomsfunktionær hvis
du er i tvivl om noget.
Afdeling 36 / Byagerparken / affaldssortering | 11
12 | Afdeling 36 / Byagerparken / affaldssortering
!
Benytter du ”Reuse” skal dine ting være afhentet senest 1 dag efter bestilling. Giv ejendomsfunktionæren besked, så
han ved, at afhentning er bestilt.
Afdeling 36 / Byagerparken / affaldssortering | 13
Egne notater:
14 | Afdeling 36 / Byagerparken / affaldssortering
Afdeling 36 / Byagerparken / affaldssortering | 15