Specialespecifikt kursus i gastropatologi 2016

Specialespecifikt kursus i
gastropatologi
2016
Mesenkymale tumorer
Louise Klarskov
•
•
•
•
•
•
•
•
Mesenkym
Fibroblaster
Histiocytter
Fedtvæv
Glat muskulatur - leiomyomer
Skeletmuskulatur
Kar
Perifere nerver - schwanomer
Mesotel
MV
MV
MV
ASMA
MV
DES
MV
CD117
MV
Gastrointestinale stromale tumorer
• Hyppigste gastrointestinale mesenkymale tumor
• Udgør 95% af de mesenkymale tumorer i
ventriklen
• Incidens 10-15/mill/år ~ 70/år i DK
• Median alder 55-65 år; M~F
• Hyppigt maligne
• Kan være familiære /syndrome
MV
GIST fordeling
Colon/rectum
6%
Tyndtarm
32%
Andet (esphagus,
mesenteriet,
retroperitoneum,
pancreas,
galdeveje…)
6%
Ventrikel
56%
Søreide et al Cancer Epidemiology 2016
Gastrointestinale stromale tumorer
• Cajal celler
• Pacemaker celler i tarmen
• Associeret med enterale neurale plexus
• Indskudt mellem intramurale neuroner
og glatte muskelceller
• Genererer elektriske slow waves
CD117
1998 Kindblom et al. (AJP) Gastrointestinal pacemaker cell tumor (GIPACT): gastrointestinal
stromal tumors show phenotypic characteristics of the interstitial cells of Cajal
MV
Gastrointestinale stromale tumorer
MV
Gastrointestinale stromale tumorer
Tumor
Gastrisk mucosa
MV
Gastrointestinale stromale tumorer
MV
Gastrointestinale stromale tumorer
MV
Gastrointestinale stromale tumorer
• Spindle cell ~70 %
• Epitheloid - Mixed
MV
Gastrointestinale stromale tumorer
•
•
•
Storiform
(~ Mal fibrøst
histiocytom)
Pallisaderende (~ schwannom)
Organoid
(~ NET)
MV
Virchows Arch (2001) 438:1–12
Markku Miettinen · Jerzy Lasota
Gastrointestinale stromale tumorer
Tidligere ”fejl”-klassificeret som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Epiteloidt/bizart leiomyom
Leiomyoblastom
Leiomyosarkom
Schwannom
Fibromatose
Udifferentieret sarkom
Lymfom
Malignt melanom
NET
Karcinomer
MV
Gastrointestinale stromale tumorer
• 70% af tumorerne var CD34+
• Ingen var CD31+
• Leiomyom og schwannom er
CD34• Kaposis sarkom er CD34+
og CD31+
• Fibroblastære og
endotheliale tumorer er dog
også CD34+
CD34
1995 Miettinen et al. (AJSP): Gastrointestinal stromal tumors – value of CD34 in
their identification and separation from true leiomyomas and schwannomas.
MV
Gastrointestinale stromale tumorer
• CD117 er et tyrosin
kinase receptor protein
• 85% af GIST tumorer var
CD117+ - både
epiteloide og spindlecelle
varianter
• Også CD117+ i CD34tumorer
1998 Sarlomo-Rikala et al. (Mod.Pathol.): CD117: a sensitive marker for gastrointestinal stromal
tumors – more specific than CD34
MV
Gastrointestinale stromale tumorer
CD117-farvningsmønstre
MV
CD117 mutationer i GIST
Science 279:577-580, 1998
• Positiv KIT (CD117) reaktion i 46/49 GIST (94%)
• 5/6 GIST havde mutationer i KIT-genet
• Mutant former af KIT er konstitutivt aktive  øget proliferation
og nedsat apoptose
Gastrointestinale stromale tumorer
CD34: 50 – 70 %
ASMA: 50 %
CD117: 95 %
DES: 5 %?
MV
Gastrointestinale stromale tumorer
S-100 protein: 10 – 20 %
(MV)
DOG1: Discovered On GIST 1
2009 Miettinen et al. Am J Surg Pathol: DOG1 antibody in the differential diagnosis of GIST
GIST
• CD117+
• DOG1+
• CD117+/DOG1+
ca. 95%
ca. 95%
ca. 92%
• 2-3 % af GIST er neg for begge
CD117 negative GIST
• CD117 negative GIST har mutationer i PDGFRA i stedet
for KIT
• Særligt en undertype af GIST med myxoid epitheloid
morfologi
2004 Sakurai et al (Hum pathol) : Myxoid Epitheloid GIST with mast cell infiltrations: A
subtype of GIST with mutations of platelet-derived growth factor receptor alpha gene.
(MV)
GIST, ekstra
adrenal
paragangliom,
pulmonalt chondrom
GIST, paragangliom
GIST malignitetskriterier
Absolutte
•
•
•
peritonealt udsæd
infiltration i andre organer
Fjernmetastaser (lever, oment, lunger,
knogle, retroperitoneum)
Relative
•
•
•
•
•
•
•
mitoser
tumorstørrelse
? mucosainfiltration
? skenoide fibre; epiteloid vækst
? nekrose; pleomorfi
? neural differentiering
? mib1 positivitet > 10%; low p27
Demaetto, Hum. Pathol. 2002
MV
GIST malignitetskriterier
<5 cm
0.75
5-10 cm
0.50
>10 cm
0.25
0
P=0.03
0
20
40
Months
60
Singer et al. J Clin Oncol. 2002;20:3898.
Recurrence-free
survival
Recurrence-free
survival
1.0
Recurrence-free survival is predicted by
tumor size and mitotic index
80
1.0
3 mitoses/30 HPF
0.75
>3 to 15 mitoses/30 HPF
0.50
0.25
0
0
P=0.0001
20
>15 mitoses/30 HPF
40
Months
60
80
MV
Imatinib hæmning i GIST
344, 14:1052, 2001
MV
Imatinib hæmning i GIST
T=0
1 mo.
8 mo.
MV
Imatinib hæmning i GIST
T=0
3 weeks
Ki67
MV
Metastaserende GIST – overall survival
100%
80%
Imatinib
60%
40%
Chemotherapy (historical data)
20%
0%
0
1
2
3
Years After Registration
År efter registrering
4
5
MV
IMATINIB
C-kit og PDGFRA wt er Imatinib resistente
Mutationer i exon 17 og exon 18 er Imatinib resistente
GIST mimics
75-årig kvinde med ventrikel-tumor
CD117
Schwannom
S100
Actin
CASE 12
60-årig kvinde med subileus tilfælde. Ved
ultralyd findes tumor i tyndtarmskrøset.
Hvad er diagnosen?
Er der behov for yderligere farvninger?
CASE 12
•
•
•
•
•
•
Mesenteriel fibromatose
Desmoid tumor
GIST
Mesenkymal tumor
Leiomyosarkom
Fibrose
4 (2)
3
3 (5)
3
(1)
1
CD34, CD117, DOG1, S100, SMA, desmin,
BCL2?, B-cat, basis panel (Vim, CK, S100)
Mesenteriel
fibromatose
CASE
12
CD117
S100
Actin
CD34
Tidligere strålet for cervix cancer
Angiosarkom
CD31
Immuner
Tumor
GIST
MF
Leiomyom
Schwannom
Karcinom
MM
Angiosarkom
CD117
+++
+/(+)
+
DOG1
+++
-/+
(+)
CKA
+
+++
+
S100
+
(+)
+++
+++
CD34
++
+/-/+
+
++
CD31
-
++
Act
+
+/+++
-/+
Des
+
+
-
Andet
+Bcat
+MelanA, Sox10, HMB45
+ERG
Supplerende læsning
SAGE-Hindawi Access to Research
Pathology Research International
Volume 2011, Article ID 952569, 10 pages
doi:10.4061/2011/952569
Review Article
GastrointestinalMesenchymal Neoplasms other than
Gastrointestinal Stromal Tumors: Focusing on Their
Molecular Aspects
Thomas P. Plesec
Take Home
• Identifikation af GIST er vigtig for korrekt behandling
• Mistænk enhver abdominal mesenkymal tumor for GIST
• Glem ikke at der er andre diagnostiske muligheder
• Brug altid immunhistokemi
– En CD117-positiv tumor er ikke nødvendigvis en GIST
– En CD117-negativ tumor kan være en GIST
Tak til Mogens Vyberg for udlån af materiale