GalgebakkePosten nr. 401,februar 2016

GalgebakkeP sten
Nr 401
Februar 2016
2
GALGEBAKKEPOSTEN
GALGEBAKKEPOSTEN
3
4
GALGEBAKKEPOSTEN
GALGEBAKKEPOSTEN
5
6
GALGEBAKKEPOSTEN
GALGEBAKKEPOSTEN
7
8
GALGEBAKKEPOSTEN
GALGEBAKKEPOSTEN
9
10
GALGEBAKKEPOSTEN
GALGEBAKKEPOSTEN
11
12
GALGEBAKKEPOSTEN
GALGEBAKKEPOSTEN
13
14
GALGEBAKKEPOSTEN
GALGEBAKKEPOSTEN
15
16
GALGEBAKKEPOSTEN
GALGEBAKKEPOSTEN
17
18
GALGEBAKKEPOSTEN
GALGEBAKKEPOSTEN
19
20
GALGEBAKKEPOSTEN
GALGEBAKKEPOSTEN
21
Galgebakke kontakter GAB
Galgebakkens Afdelings Bestyrelse
Formand:
Biba Schwoon
Sønder 1-1 b
43 64 79 80
23 43 39 09
[email protected]
comxnet.dk
Kasserer:
Jytte Jørgensen
Torv 7-10 a
30 13 49 76
[email protected]
Niels Keller
Over 7-8 a
43 62 45 00
[email protected]
gmail.com
Birthe Y. Nielsen
Over 1-3
26 74 83 50
[email protected]
com
Jens Ellesøe Olsen
Over 8-2
20 75 70 30
[email protected]
comxnet.dk
Steen Søndergaard
Over 10-5
40 33 05 06
[email protected]
22
Niels Wilken
Vester 4-1 A
40 41 05 45
[email protected]
dk
Lasse Wilson
Skrænt 3-2
28 86 52 07
[email protected]
Bo Ragnvald
Øster 10-11
60 65 18 28
[email protected]
gmail.com
Annette Schrøder
Vester 8-7
23 81 83 53
[email protected]
Suppleant:
Henrik Nordfalk
Torv 7-3
43 64 14 51
[email protected]
yahoo.dk
Sidst ajourført nov 2015
Kontaktpersoner
til GAB udvalg
Kontaktpersoner
til øvrige
beboergrupper
Byggeudvalg
GAB medlem
Biba Schwoon
Beboerhusgruppen
Dorte Brink
Mark 4–5b
43 64 07 25
IT Udvalg
Pensionistklubben
GAB medlem
Steen Søndergaard Angelika Gutschlag
Neder 3-2b
69 80 66 42
Legepladsudvalg
Møde hver torsdag
GAB medlem
kl. 13-16 i beboerBiba Schwoon
huset
Økonomiudvalg
Husdyrudvalget
GAB medlem
Heidi Nielsen
Jens Ellesøe
Over 10-6A
Olsen
26130866
[email protected]
Agendagruppen
gmail.com
Lars Messell
Vester 2-14
Koret
20140610
Jette Rank
[email protected]
Vester 2-13
hotmail.com
22 85 74 60
Grønt udvalg
Udstillingsgruppen
Niels Enevold
Margit
Sønder 1–1 b
Kristensen Klok
43 64 79 80
Sønder 2-2
[email protected]
21 28 93 03
comxnet.dk
& Hanne Skov
Skrænt 6-11 a
Kunstudvalg
43 64 13 99
GAB medlem
Birthe Y. Nielsen
Bakkens Horn
Preben Iversen
BrugergruppeVester 5-4
repræsentant
22 51 06 80
Birthe Y. Nielsen
Over 1-3
26 74 83 50
GALGEBAKKEPOSTEN
Revygruppen
Kasper Smith
Vester 2–14 b
26 18 22 50
Petanque-gruppen
Steffen Stripp
Sønder 4-15a
23 29 69 28
Genbrugsgruppen
Annette Schrøder
Vester 8-7
43 62 44 15
Galgebakkens
”Læsekræs”
Jette Nyboe
Sten 6-5
60678692
Galgebakkesteder
Sidst ajourført febr 2016 Rettelser,
ændringer, ell. tilføjelser til listen ?
telefontider åbningstider
Konítakt
Ejendomskontoret. Øster 1–6 a
GAB kontor og mødelokale
Tlf. 88 19 02 15. Fax 43 64 48 70
ejendomskontoret.galgebakken
@bo-vest.dk
Ejendomsleder Susanne Palstrøm
Ejendomsmester Jan Allentoft
Kontorassistent
Tlf.-tid: mandag–fredag kl. 8.30 –
9.15, tillige onsdag kl. 16-17
Træffetid: mandag–fredag kl. 8–
8.30, tillige onsdag kl. 17-18
Vagtordningen: 70 25 26 32
Øster 1–2 a. Tlf. 43 64 15 02
[email protected]
GAB sekretær Sten Hansen
Fast træffetid: onsdag kl. 17-18
- eller kig forbi. Jeg er som regel
på kontoret om eftermiddagen
Beboerudlånet. Torv 2-14 d
Udlån af beboerhus, værktøj og
meget andet
Se listen på GB Postens bagside
Kan bruges uden for normal
arbejdstid ved alvorlige driftsforstyrrelser
Beboerhuset. Torv 2-12a
Råd og hjælp til
At komme på
GBs it-netværk
Kristian Olesen
Vester 2-15
28365081
[email protected]
BO-VEST. Malervangen 1
Stort affald, miljøfarligt affald,
genbrugsting m.m.
Åben: Onsdag kl. 16-18. Søndag
kl. 11-13
Galgebakke
Posten
Mikkel Messell
Øster 9-8
22 29 40 88
galgebakkeposten
@hotmail.com
[email protected]
hverdage: kl. 9–17 andre dage: kl.
10–14
Ungeudvalg
Lasse Wilson
Skrænt 3-2
28 86 52 07
[email protected]
2600 Glostrup. Tlf. 88 18 08 80
[email protected] www.bovest.dk
Åbent: mandag, tirsdag, onsdag
og fredag
kl. 10-14 og torsdag kl. 10-17
ComX kundeservice. 70 22 22 29
Yousee 70704124
[email protected]
Tlf.-tid: mandag–torsdag kl 8.30
-17,30 fredag kl 8.30 - 16.30
Galgebakkens hjemmeside:
http://www.gbakken.dk.
Kontakt til hjemmesiden:
[email protected]
Agendagruppens hjemmeside:
www.galgebakkensagendagruppe.
dk
Kontakt til hjemmesiden:
[email protected]
dk
Tlf. til køkkenet. 43 62 22 17
Genbrugsgården. Øster 7-11
Tøjcaféen. Sten 2-26
Åben: onsdag kl. 16-18. Søndag
kl. 11-14
Aflevering af genbrugstøj KUN i
åbningstiden
Lis Jønsson [email protected]
Tlf. 28918171
Affaldsøerne er døgnåbne
MEN KUN almindeligt husholdningsaffald, IKKE møbler, tv’er,
cykler, gulvtæpper, akvarier, osv.
Cykelværkstedet. Sønder 1-5
Tlf. 28 35 03 01
Åbent: mandag til fredag kl.
13-18
Lørdag kl. 12-16
Købmanden. Torv 2-10 a
Tlf. 43 64 00 22
Åben: alle ugens dage kl. 8-19
Lokalbetjent
Jes Kjærsgaard Mølbak
Lokalbetjent Vest, Helgeshøj Allé
81, 2630 Taastrup tlf.: 34 86 14 48
mobil:72 58 76 85
mail: [email protected]
GALGEBAKKEPOSTEN
23
Fra Beboerudlånet
Torv 2-14D. Tlf.: 4364 7075
Åbnimgstid: Tirsdag - fredag Kl.: 16.30 - 18.00; Lørdag Kl.L 10.30 - 11.30
NY mail: [email protected]
Beboerhus:
Fredag/lørdag & helligdage
Alle andre dags:
Pub:
Fredag/lørdag & helligdage
Alle andre dags:
1000/1000
1000/500
1000/500
1000/250
Betaling er delt i to: Depositum & leje:
Depositum betales ved bestilling af Beboerhus/Pub. Max 6 mdr. før brugsdato. Leje
skal betales sanest 3 uger før brugsdatoen. Ved afmelding inden 3 uger før denne
dato refunderes depositum. Ved afmelding
hhv: 2 & 1 uge før brugsdato refunderes
depositum + hhv. 70% & 28% af lejen.
Benyttes lokalerne ikke, og afmelding
undlades, refunderes kun depositum. Når
Beboerhus/Pub afleveres, refunderes depositum, såfremt lokalerne er i orden. Aftal
gennemgang af huset ved betaling af leje.
Fadølsanlæg (Beboerhuset):
Fustager skal købes i udlånet, og bestilles
senste 8 dage før brug.
100/650
Fadølsanlæg (mobiltanlæg).
(Fustager skal købes i udlånet, og bestilles
senste 8 dage før brug).
100/650
Pressenninger (5x4m). pr. gang:
50
Borde (80x120 cm.) & stole.
incl. trækvogn pr. gang: 200/10 & 3
(skal bestilles min. dagen før brug).
Tilbehør såsom slibebånd, slibeskiver &
slibepapir samt klinger til stiksav mm.
kan købes til dagpris i udlånet.
Værksteder:
Autoværksted.
Stor lukket autohal.
Træværksted.
100/25
100/10
100/10
Portnøgle (kørselstilladelse fås i udlånet).
300/0
Værktøj, mm.:
Boremaskine. Bore-/skruemaskine.
Båndpudser. Cykelanhænger.
Exentersliber. fliseskærer. Græstrimmer. Haveredskaber. El Hæftepistol.
Hækkeklipper. El Høvl.
Klaverseler. Rundsav med skine.
Rystepudser. Slagborermaskine.
Borehammer. Stiksav. Stige(5 ell.
6,2m). Symaskine. Sækkevogn.
Tapetafdamper. Tapetbord (incl værktøj). Trekantsliber. Trækvogn. Trillebør/kærre. Tæpperenser. Varmluftspistol. Vinkelboremaskine. Vinkelsliber.
Weekend-børneseng.
Spør om det du mangler ??
Værktøj til nedtagning af espalier.
Værktøj til slibning af terrazzogulv
i badeværelse (2 maskiner).
Værktøj Leje 10 kr. Pr. døgn
Weekend = 2 x døgntakst
GALGEBAKKEPOSTEN