Dansk Folkehjælp Økonomisk Rådgivning

NYHEDSBLAD
DE FRIVILLIGES HUS
Februar-marts 2016
Månedens frivillig-portræt, Dansk Folkehjælp Økonomisk Rådgivning, Aalborg
Om Dansk Folkehjælp Økonomisk Rådgivning, Aalborg
Bor du i Nordjylland/Aalborg kan du nu få gratis økonomisk rådgivning gennem Dansk Folkehjælp.
Dansk Folkehjælp Økonomisk Rådgivning, Aalborg er en gratis økonomisk rådgivning, som holder
til i lokaler i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2 i Aalborg Vestby.
Rådgivningen startede op i efteråret 2015, og kontoret har indtil nu haft cirka 30 henvendelser.
Som rådsøgende kontakter du Dansk Folkehjælp på telefon 70 220 230 for at få en aftale.
I rådgivningen ydes der f.eks. hjælp til forsørgere på overførselsindkomst og andre, som er
økonomisk trængte i en sådan grad, at økonomien ikke længere kan overskues. Et rådgivningsforløb
kan variere fra få til flere samtaler. Der ydes alene økonomisk rådgivning; ikke økonomisk hjælp.
Hos Dansk Folkehjælp Økonomisk Rådgivning, Aalborg kan man bl.a. få hjælp til budgetlægning,
kontakt og forhandling med kreditorer, afdragsplaner, repræsentation ved foged- og skifteret m.m.
Om de frivillige
De frivillige rådgivere i Dansk Folkehjælp Økonomisk Rådgivning har økonomisk og/eller juridisk
baggrund. Der er p.t. tilknyttet 8 frivillige rådgivere, som yder gratis, uvildig og fortrolig hjælp til
bl.a. fattige familier. Martin Drejer er ansvarlig for administrationen af den økonomiske rådgivning,
og han er sammen med Emma Olsen initiativtager til at få startet rådgivningen op i Aalborg
Kontaktinfo
Vil du vide mere kan du kontakte rådgivningen på tlf. 70 220 230 eller mail: [email protected]
Læs mere om den økonomiske rådgivning her www.folkehjaelp.dk
1
Dansk Folkehjælp Økonomisk Rådgivning, Aalborg
Folkene bag
Emma Olsen (BA.Jur) og Martin Drejer (Cand.Merc (jur.)) er initiativtagerne til den økonomiske
rådgivning i Aalborg.
Emma Olsen og Martin Drejer er initiativtagerne til den økonomiske rådgivning
Bryd tabuet – tal om gæld!
Mange mennesker føler, at gæld er et meget privat anliggende, og som det er tilfældet med mange
andre problemer, er gæld for manges vedkommende blevet et tabubelagt emne.
Konsekvenserne af en uoverskuelig gæld kan være katastrofale, men det nytter ikke at tie det ihjel.
Hvad kan Dansk Folkehjælp Økonomisk Rådgivning hjælpe med?
Du kan få gratis økonomisk rådgivning gennem Dansk Folkehjælp.
Har du mistet det økonomiske overblik, eller har du en ven/veninde eller et familiemedlem, som har
økonomiske problemer, så tag kontakt til Dansk Folkehjælp og bestil tid til en samtale.
Få en hjælpende hånd til at få overblik over økonomien og hjælp til at få den sat på skinner 
Hvem rådgiver dig?
En gruppe rådgivere står klar til at hjælpe dig.
De er frivillige studerende, der alle følger en studieretning, som gør dem kvalificerede i forhold til
at rådgive på området i spændingsfeltet mellem økonomi og jura.
Vil du vide mere
Vil du vide mere kan du kontakte rådgivningen på tlf. 70 220 230 eller mail: [email protected]
Læs mere om økonomisk rådgivning her www.folkehjaelp.dk
2
Lederen
Fem hurtige tips til at trænge gennem lydmuren, og få flere frivillige.
Det kræver ”noget” at trænge gennem lydmuren med sit budskab som forening.
Vi har prøvet at tage et kig på de organisationer, som ikke har disse problemer.
Hvordan er de lykkedes med at nå ud med deres budskab (underforstået uden at have bjerge af
penge til markedsføring)?
Nedenstående er ikke evidensbaseret videnskab, og det er også lidt for sjov. Pointen er først og
fremmest, at de omtalte foreninger ikke har jobs at tilbyde, som er meget ”bedre” eller sjovere end
alle andres. Ergo, må der være noget de gør rigtigt i den måde, de fører sig frem på, som vi andre
måske kan lære af. Håber det giver anledning til et smil og måske også lidt inspiration.
Det lange seje træk. Her kan vi nævne Børns Voksenvenner. Det er de mange års gode arbejde,
som nu for alvor begynder at give bonus. De har siden 1990 haft et grundlæggende godt tilbud.
Det har de været meget dygtige til at sikre kvaliteten af, og strukturen omkring organisationen har
tiltalt mange, både på bruger og frivilligsiden. Man har haft den store tålmodighed og taget det
lange seje træk. Af meget ældre organisationer, som også nyder godt af denne effekt, kan nævnes
Mødrehjælpen, Kirkens Korshær og KFUM´s sociale arbejde.
Tip: Hold ud, og fortsæt det gode arbejde.
Stor mediebevågenhed. Her kan vi nævne Dansk Flygtningehjælp. Den massive medieomtale og
de mange stejle holdninger indenfor ”flygtningeområdet” har bevirket, at det nu strømmer til med
frivillige. De stiller op til alt muligt, som f.eks. netværksfamilier, lektiehjælper, værge for børn,
cykeltræning, spisearrangementer, hyggeaftener m.m. Umiddelbart kan det se ud som om, at den
sine steder kritiske omtale af målgruppen i medierne, tilsyneladende har bevirket en slags
modreaktion fra borgerne.
Tip: Medieomtale, som skaber debat og tvinger stillingtagen frem. Man kan sige at ældreområdet,
hjemløseområdet og psykisk sygdom til dels har en mulighed for at satse på den hest.
Ungdommens fornyende innovation. Her kan nævnes Fødselsdagskompagniet og Frirummet (et
værested for psykisk sårbare unge). Disse steder er kendetegnet ved stor enkelthed i deres koncept.
Det er ganske let at forstå for enhver, hvad det drejer sig om. De er unge og friske og gør sjove ting.
De charmer sig ind hos både brugerne og de frivillige.
Tip: Få et ungt, smukt og charmerende menneske til at gå ud i verden med jeres sag, som skal være
ganske ligetil.
Kræv faglighed, dygtighed eller modenhed. Her kan nævnes Hospice, Den Sociale Skadestue,
Barnets Blå Hus og Reden. Det job man har som frivillig er ikke meget forskelligt fra det, man laver
så mange andre steder, men man har store forventninger til sine frivillige, og de skal igennem et
nåleøje for at komme med i flokken.
Tip: I jobannoncer, skriv ikke at alle er velkomne, men at man måske er heldig at blive en del af et
korps af fantastiske frivillige, hvis man vurderes at være egnet. Indfør ansættelsessamtaler og
måske tilmed nattearbejde.
Selvstændighed med forbindelser. Her kan nævnes Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og
Headspace. Man er sig selv. Man er IKKE det offentlige, men man har naturligvis forbindelserne i
orden. Man kan samarbejde med kommunen, og man er kendt hos kommunen.
Tip: Gå til alle de receptioner du kan, hvor politikerne er til stede, og bliv venner med dem på
Facebook. Inviter dem i praktik i din forening på Frivillig Fredag.
3
Selvhjælpsgruppe for forældre med børn anbragt udenfor hjemmet
Kom til informationsmøde mandag 15. februar kl. 19-20.30 i De Frivilliges Hus
Vil du vide mere så kontakt Louise Jensen på tlf. 4216 1838
4
Bliv frivillig!
Informationsmøder for nye frivillige
Torsdag d. 25. februar & mandag d. 14. marts kl. 17.00-20.00, De Frivilliges Hus
Der er brug for dig - bliv frivillig og gør noget godt for andre!
42% af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde, og 18% udfører frivilligt socialt arbejde.
I Aalborg Kommune er mange tusinde personer hver dag året rundt engageret i frivilligt arbejde
inden for bl.a. kultur-, idræts- og fritidsområdet, men også på det sociale område yder et stigende
antal aalborgensere en værdifuld frivillig indsats. De frivillige drager omsorg for ensomme, børn,
ældre, misbrugere, flygtninge, psykisk og fysisk syge, handicappede, voldsramte kvinder og mange
andre socialt udsatte grupper. Men der er brug for mange flere frivillige hænder i Aalborg
De Frivilliges Hus inviterer nye frivillige til at deltage i et informationsmøde enten torsdag den 25.
februar kl. 17.00-20.00 eller mandag den 14. marts kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus,
Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg.
Ved informationsmødet d. 25. februar vil der være et oplæg om at være frivillig på Aalborg
Universitetshospital og ved mødet d. 14. marts vil der være et oplæg om at være frivillig ved Broen.
Det er gratis at deltage i et informationsmøde, og der serveres en let anretning samt kaffe/te.
Tilmelding til De Frivilliges Hus på tlf. 9811 1344 eller mail: [email protected]
På 3 timer får du muligheden for at høre om, hvordan du kan få et frivilligjob, der passer til dine
ønsker, din kalender og dit liv. Vi vil præsentere foreninger indenfor forskellige kategorier, hvem
du kan hjælpe og hvordan, reglerne for frivilligt arbejde og hvordan man kan bruge det frivillige
sociale arbejde i ens hverdag og netværk.
Vi hjælper dig med at finde et frivilligjob, der matcher dine interesser og kompetencer. Det kan
være alt fra at være lektiehjælper eller besøgsven til at arbejde med ensomme unge, at arbejde i en
genbrugsbutik eller på væresteder eller hjælpe foreninger med pr, it eller bestyrelsesarbejde.
Mulighederne er uendeligt mange i de mere end 400 frivillige foreninger i Aalborg Kommune.
5
Legal Aid Udlændingehjælp
Frivillige fra Legal Aid Aalborg starter en ny afdeling for udlændinge
Aalborg har fået en ny gratis og anonym retshjælp for udlændinge, Legal Aid Udlændingehjælp.
Retshjælpen har til huse på det gamle Park Hotel på J. F. Kennedys Plads i hjertet af Aalborg, hvor
der er åbent hver torsdag fra kl. 16 til 19. Legal Aid Udlændingehjælp har p.t. 26 frivillige ansatte.
Hos Legal Aid Udlændingehjælp kan man bl.a. få rådgivning og hjælp til familiesammenføring og
andre udlændingeretslige sager. Mød personligt op i retshjælpen, eller skriv til: [email protected]
Læs mere her: http://legal-aid.dk/legal-aid-udlaendingehjaelp.aspx
AktivtÆldreliv.dk
Find spændende aktiviteter i dit lokalområde og lær nye mennesker at kende
Hjemmesiden AktivtÆldreliv.dk er udviklet af konsulentvirksomheden Marselisborg – Udvikling,
Kompetence & Viden i samarbejde med en lang række af landets kommuner og ikke mindst de
mange foreninger med tilbud til ældre, som findes i kommunerne. Hjemmesiden er en del af
indsatsen Aktivt Ældreliv, som er med til at forebygge og mindske ensomhed blandt ældre.
AktivtÆldreliv er et landsdækkende projekt med deltagelse af 40 kommuner – bl.a. Aalborg.
På hjemmesiden AktivtÆldreliv.dk kan du:
 Finde aktiviteter ud fra dine interesser
 Få overblik over foreninger, aktiviteter og tilbud i dit nærområde
 Se hvad det koster at deltage i en aktivitet, og hvordan du kan komme derhen
 Se hvad den enkelte forening gør, for at tage imod nye medlemmer
 Få tips og ideer til et aktivt og socialt ældreliv og meget mere…………
Læs mere på hjemmesiden: http://aktivtaeldreliv.dk og se de foreninger og centre, som allerede er
med fra Aalborg Kommune. Her kan du også melde din forening til, hvis I gerne vil være med.
6
Finn Nissen udstiller abstrakte malerier i frivillighuset
Kom til fernisering tirsdag d. 9. februar kl. 14.00 i De Frivilliges Hus
I De Frivilliges Hus i Aalborg kan man opleve skiftende udstillinger fra lokale kunstnere.
I resten af februar og hele marts det kunstneren Finn Nissen, der udstiller malerier i frivillighuset.
Der er fernisering tirsdag d. 9. februar kl. 14 i De Frivilliges Hus, hvor alle er velkomne.
Finn Nissen vil være tilstede ved ferniseringen og fortælle lidt om hans kunst og livshistorie.
Der er gratis adgang for alle interesserede til udstillingen/ferniseringen.
Om Finn Nissen
Finn Nissen er oprindelig sønderjyde, men har boet i Hjallerup i de sidste 15 år, og arbejder hos
Skat i Aalborg. Finn Nissen har lige fra sin tidlige ungdom haft interesse for at tegne og male.
I folkeskolen lavede han mange tegninger og begyndte at eksperimentere mere og mere med
farverne. Det blev først til en del akvareller, senere billeder med oliemaling, og i dag er det mest
akrylmaling, hvor hans redskaber er både pensel, spartel, svampe og klude. Foruden at male bruger
han også tid på at fotografere forskellige sjove vinkler på f.eks. bygninger, naturområder og gader.
-I dag vil jeg betegne mine malerier som abstrakte og figurative. Naturalistiske malerier er slet ikke
aktuelle for mig. Beskueren kan dog ofte i mine malerier finde strøg, der kan ligne et eller andet,
fortæller kunstneren Finn Nissen.
Kontaktinfo
 Finn Nissen, tlf. 4231 1546, mail: [email protected]
7
8
9
Danskerne giver en million frivilligtimer om dagen
Halvdelen af nordjyderne arbejder frivilligt
Center for Frivilligt Socialt Arbejde har netop udsendt deres tredje Frivilligrapport.
Rapporten giver en status på det frivillige arbejde i Danmark med særligt fokus på det sociale
område – herunder tal og indblik i fakta og udviklingstendenser i danskernes, frivilliges, foreningers
og kommuners engagement i det frivillige sociale arbejde.
Frivillighed i Danmark
 1.9 millioner danskere over 16 år har i 2014 arbejdet frivilligt; det svarer til at 42% af
danskerne laver frivilligt arbejde.
 Danskerne giver en million frivilligtimer om dagen.
 Danskere i 40´erne er de mest aktive, men forskellen mellem aldersgrupperne er nu næsten
udjævnet. Det samme er forskellene i forhold til køn, mænd og kvinder er nu lige frivillige.
 Den mest frivillige landsdel er Nordjylland, hvor hele 50% laver frivilligt arbejde.
 Flere og flere ældre er engageret i frivilligt arbejde. Knap halvdelen af de plus 70-årige
udfører nu frivilligt arbejde, og det er næsten en fordobling på blot to år.
 De unge mellem 16 og 29 år er mindst tilbøjelige til at være frivillige, og det frivillige
engagement blandt de 16- til 29-årige er faldende.
 Kun 10% af de unge på kontanthjælp deltager i frivilligt arbejde; til gengæld er der sket en
kraftig stigning i antallet af dagpengemodtagere, som laver frivilligt arbejde.
 Antallet af danskere, der bruger de frivillige sociale foreninger og organisationer er
fordoblet fra 2012 til 2014.
 72% af kommunerne inddrager frivillige i egne kommunale aktiviteter mod 41% i 2012
og 3 ud af 4 kommuner har øget samarbejdet med frivillige sociale foreninger.
I rapporten kan man bl.a. læse, at 4 ud af 10 danskere inden for det seneste år har været engageret i
frivilligt arbejde, mens 7 ud af 10 har deltaget i frivilligt arbejde inden for de seneste fem år.
Hver dag året rundt udføres en million timers frivilligt arbejde i Danmark, hvor danskerne deltager i
frivilligt arbejde i idrætsklubber, skolebestyrelser, krisecentre, lektiecaféer, musikfestivaler mv.
Rapporten viser, at antallet af brugere, der gør brug af frivillige aktiviteter, er fordoblet på to år.
Endelig viser rapporten, at Nordjylland er Danmarksmester i frivilligt arbejde, da halvdelen af
alle nordjyder over 16 år lavede frivilligt arbejde i 2014 
Kilde: Den frivillige sociale indsats – Frivilligrapport 2014.
Læs Frivilligrapport 2014 her:
www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Viden+%26+information/Frivilligrapporten
10
Værket
Godt 100.000 danskere i alderen 30-60 år kæmper med alvorlig ensomhed, men tilbud til denne
gruppe har hidtil været sparsomme. Det var bevæggrunden for i 2015 at etablere ”Værket – netværk
for voksne”, der er et tilbud til voksne, der oplever længerevarende ensomhed.
Bag værket står Mary Fonden og Røde Kors, der har udviklet et tilbud, der både skal give
deltagerne mulighed for at møde andre voksne i trygge rammer og samtidig træne deltagernes
sociale kompetencer. Omdrejningspunktet er at bringe mennesker sammen og styrke dem i at skabe
et stærkt og varigt netværk.
Værket er oprettet i syv Røde Kors lokalafdelinger på Sjælland og Fyn, men tilbuddet vil i første
halvdel af 2016 blive udbredt til yderligere 10 lokalafdelinger af Røde Kors, bl.a. i Hjørring.
Vil du vide mere om Værket så skriv til: [email protected]
Bedre Psykiatri Ungdom starter afdeling i Aalborg
Landsforeningen Bedre Psykiatri Ungdom (BPU) har oprettet en lokalafdeling i Aalborg.
Bedre Psykiatri Ungdom er en flok af unge, der arbejder frivilligt for at forbedre forholdene for
unge pårørende til psykisk sårbare.



Målgruppen er unge mellem 18 og 30, som er pårørende til en (eller flere) psykisk sårbare.
BPU´s kernekompetence er netværks-/samtalegrupper. BPU´s netværksgrupper er et tilbud
til unge pårørende om et rum, hvor der tilbydes særlig støtte, hvor andre unge med lignende
problematikker færdes, og hvor der er plads til at dele egne udfordringer.
Vi forsøger at aftabuisere emner som psykisk sygdom, og et være pårørende. Det gør vi ved
at oplyse om det, og ved at tale om det.
En gruppe entusiastiske unge har taget initiativ til at starte en ny lokalafdeling af BPU i Aalborg.
Der er p.t. 8 frivillige i BPU Aalborg, som i øjeblikket er ved at etablere sig og starte den første
netværks-/samtalegruppe op for unge pårørende til psykisk syge i Aalborg. Planlagt opstart i uge 6.
Er du interesseret i at høre mere om netværksgruppen så kontakt gerne en af gruppens facilitatorer:
 Trine L. Pedersen på tlf. 3026 3791 eller Clara P. Bækhøj på tlf. 2011 4364 eller kontakt
dem via mail: [email protected]
 Du kan også kontakte BPU Aalborg på mail: [email protected]
Læs mere om Bedre Psykiatri Ungdom her: http://bp-ungdom.dk/
11
De Frivilliges Hus er på Facebook
Har du behov for at følge med i hvad der sker i De Frivilliges Hus og i den frivillige verden?
Så er det nu du skal finde frivillighusets Facebook-side https://da-dk.facebook.com/frivillighuset
Her deler vi nyt om stort og småt fra vores mange projekter og arrangementer, og er meget glade for
dialogen med alle dem, der følger os. Følg os og snak med os på de sociale medier
Aalborg Kommunes Frivilligstrategi 2015
Der er offentliggjort en ny frivilligstrategi for Aalborg Kommune.
Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet ved stor mangfoldighed.
Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre, unge, børn, på kulturområdet, fritidsområdet,
med socialt arbejde og meget mere.
Læs den her: www.frivillighuset.dk/node/1550
12
Sorggrupper i folkekirken - et tilbud til efterladte
Hent info og find en sorggruppe nær dig på www.sorggrupperifolkekirken.dk
Krigsveteraner mødes i ny café
I Nordjylland er der cirka 400 hjemvendte soldater. De fleste soldater klarer det fint at vende tilbage
til hverdagen efter at have været udsendt i krig, men hver femte krigsveteran oplever at få mén.
Nu skal en veterancafé i Aalborg hjælpe soldater og andre tidligere udsendte med at tale sammen.
Der er åbent i Veterancafé Nord den tredje torsdag i hver måned. Pårørende er også velkomne.
Det er KFUM Soldaterhjem Hvorup, Veteranhjem Aalborg, De Blå Baretter Limfjorden og Veteran
Oasen, der samarbejder om det nye tilbud til veteraner.
IOGT Aalborg flytter i nye lokaler i Nørresundby
IOGT i Aalborg er et rådgivningscenter/værested for mennesker, der har fået alkoholproblemer
ind på livet. Det kan være mennesker, der har fået et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol, eller
pårørende eller venner til nogen, der har alkoholproblemer.
Du kan fremover finde IOGT Aalborg på adressen, Anders Mørchs Vej 2, 1. sal, 9400 Nørresundby.
IOGT og Familieklubben har valgt at flytte sammen i lokalerne i Nørresundby.
Har du et misbrug af alkohol eller stoffer eller kender du en som har, så kontakt os.
Ring til vores telefonrådgivning: tlf. 9813 7577 eller tlf. 4226 1318.
13
Trille´s café
Direktøren for Aalborg Kongres & Kulturcenter, Ernst Trillingsgaard, skal stå i spidsen for en
række cafémøder for ensomme ældre mænd i Trille´s Café.
Ældre Sagen i Aalborg står bag initiativet, der skal forebygge ensomhed.
Trille´s café starter op d. 8. februar, hvor Ernst Trillingsgaard selv vil fortælle historier, d. 14. marts
er det tidligere borgmester i Aalborg Kommune, Henning G. Jensen, der vil fortælle historier fra det
politiske liv og d. 4. april er det tidligere sportschef i fodboldklubben AaB, Lynge Jacobsen, der vil
gæste caféen. For yderligere oplysninger kontakt Ældre Sagen i Aalborg på tlf. 9812 0344.
Støttemuligheder i forbindelse med søskendetab
Børn, Unge og Sorg tilbyder individuel- og gruppeterapi for børn og unge under 28 år, der har
mistet eller lever med en alvorligt syg forælder eller søskende. Ring på tlf. 70 266 766.
Søskendekram er et kontakt- og debatforum til og for søskende, der har mistet søskende.
www.soeskendekram.dk er et netværk, hvor det er muligt at komme i kontakt med folk i alle aldre,
som har mistet en søskende. Der arrangeres ”søskende-komsammen” forskellige steder i landet.
Har du et projekt i Region Nordjylland, der har brug for støtte?
Er du en af de nye ildsjæle og frontløbere, der kan hjælpe os med at redde liv og forbedre
livskvaliteten i Danmark? Så kan vi hjælpe dig med at realisere et tryghedsskabende projekt i dit
lokalområde. TrygFonden støtter hvert år ca. 800 projekter, der gør en forskel et sted i Danmark.
Hvis du har idéen, har vi midlerne. Der er ansøgningsfrist den 1. marts og 1. september hvert år.
Læs om hvad vi støtter, og hvordan du gør på www.trygfonden.dk
Der er ansøgningsfrist for lokale projekter til næste uddelingsmøde den 1. marts 2016.
TrygFondens regionale råd for Nordjylland har i 2015 bl.a. støttet følgende projekter:
 Bedre Psykiatri Aalborg – samtalegrupper for familier med psykisk syge børn kr. 178.000
 Aalborg Stift – støtte sårbare voksne i deres forældrerolle kr. 400.000
 Børns Voksenvenner i Aalborg – projekt Storesøster/Storebror til udsatte børn kr. 620.246
 Fundamentet/Mandecentret – botilbud til kriseramte mænd i Aalborg kr. 900.000
 Spor (Landsforeningen for voksne med senfølger) – projekt walk-and-Talk kr. 15.000
 Café Parasollen, Aalborg – fleksjob til udsatte personer kr. 300.000
 AaB – engagere unge i foreningsarbejde kr. 540.000
 Reden Aalborg – gruppeterapiforløb for ex-prostituerede kr. 600.000
 Ungdommens Røde Kors – ferielejr for udsatte børn kr. 15.000
 Det grønlandske Hus – foredrag kr. 30.000
14
Center for stressforebyggelse åbner i Aalborg
I Aalborg Kommune indgår stress som en faktor i cirka 25 procent af sygedagpengesagerne.
Det har fået kommunen til at oprette et Center for Stressforebyggelse i lokaler på Rantzausgade 4.
Det nye center tilbyder kurset ”Åben og rolig” til stressramte i et 9-ugers forløb.
Kurset bygger især på systematisk træning i meditation.
Vil du vide mere så kontakt Center for Stressforebyggelse på tlf. 2520 1961 (hverdage kl. 9-12)
eller mail: [email protected] Se: http://sundhedscenter.aalborg.dk/livsstil/stressforebyggelse
Hjerteforeningens rådgivning i Aalborg
Hjerteforeningen tilbyder rådgivning i Aalborg mandage i lige uger kl. 10-14 i Sundheds- og
kvarterhuset, Fyrkildevej 7a, Aalborg Øst.
Hjerteforeningens sygeplejersker rådgiver dig og dine pårørende om livet med hjerte-kar-sygdom,
fysisk, psykisk og socialt. Yderligere information på: http://raadgivning.hjerteforeningen.dk/
Nyt kursuskatalog med kurser og netværk for frivillige
Center for frivilligt socialt arbejde udsender nu forårets kursuskatalog indeholdende forskellige
kursus- og netværkstilbud til frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde.
Det er gratis for din forening/dig at deltage i kurserne, hvis du er frivillig inden for det sociale og
sundhedsmæssige område.
Der åbnes for tilmelding til forårets mange kursustilbud i det frivillige sociale arbejde den 22.
februar 2016. Men allerede fra den 8. februar kan du se, hvilke kurser, der udbydes.
Læs mere og tilmeld dig på www.frivillighed.dk
15
IBIS Aalborg søger frivillige til opstart
Kom til informationsmøde tirsdag d. 9. februar
Bliv frivillig i IBIS Aalborg og gør en forskel i kampen mod global ulighed!
Vil du være med i et fællesskab, der tager aktiv del i kampen for, at alle mennesker har lige adgang
til uddannelse, indflydelse og ressourcer? Læs mere her: www.ibis.dk/frivillig
IBIS i Aalborg søger frivillige til opstart.
Kom til informationsmøde tirsdag d. 9. februar kl. 19.00-21.00 i foredragssalen i Medborgerhuset
(Hovedbiblioteket), Rendsburggade 2, Aalborg.
Vil du vide mere så skriv til Andrea på: [email protected] eller ring på tlf. 6171 8938.
Blå Kors åbner Nordjyllands største genbrugsbutik
Blå Kors Genbrug flytter til foråret til Løven 6 (ved siden af Bilka). De nye lokaler er på 3.800 m2
og bliver Nordjyllands største genbrugscenter med plads til alle varegrupper.
Kom til informationsmøde onsdag d. 24. februar eller onsdag d. 30.marts i lokalerne på Løven 6 i
Skalborg, hvis du vil vide mere om, hvordan du bliver frivillig.
Vil du vide mere så ring på tlf. 29 400 340 eller skriv til mail: [email protected]
Følg os på www.facebook.com/Genbrugsbutikkenskalborg
16
Husk at give De Frivilliges Hus besked!
Husk at give De Frivilliges Hus besked, hvis jeres forening får ny formand/kontaktperson eller hvis
I f.eks. får ny adresse, telefonnummer eller e-mail. Så vil vi rette oplysningerne i vores database.
Har I rettelser, så kontakt: Tove Pedersen, tlf. 9811 1344, mail: [email protected]
Mød De Frivilliges Hus på forbrugermessen ”forår 2016”
Fredag d. 8., lørdag d. 9 og søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00-17.00
I dagene 8. til 10. april 2016 slår Aalborg Kongres & Kultur Center traditionen tro dørene op til
Danmarks store forbrugermesse, hvor udstillere fra hele landet står klar til at præsentere de seneste
nyheder. Forårsmessen besøges sædvanligvis af ca. 30.000 mennesker.
De Frivilliges Hus har igen i år en stand på forårsmessen, hvorfra medarbejdere vil fortælle om
huset og om mulighederne for at yde en frivillig indsats for en af byens cirka 400 sociale foreninger.
Med slogans som ”Lad frivilligheden blomstre” og ”Sæt krydderi på tilværelsen – bliv frivillig!
vil De Frivilliges Hus møde aalborgenserne.
Du/din forening er velkommen til at hente et gratis gæstekort til forårsmessen i De Frivilliges
Hus – vi har et begrænset antal gratis billetter/adgangskort til rådighed, som uddeles efter først til
mølle princippet. Gæstekort kan afhentes fra 15. marts.
Mød De Frivilliges Hus på forårsmessen!
De Frivilliges Hus arbejder for, at alle borgere i Aalborg Kommune kan få et frivilligjob eller finde
et frivilligt hjælpetilbud, som passer til netop deres behov/livssituation.
De Frivilliges Hus får mange henvendelser fra mennesker med ondt i livet.
Vi har store ører – vi er gode til at lytte, og vi har overblikket på de hjælpemuligheder, der findes,
og henviser til de lokale frivillige sociale foreninger, hvor folk kan få hjælp.
Så mød op på forårsmessen og få en snak med medarbejdere fra De Frivilliges Hus om, hvordan du
kan hente erfaring og udvikle dine personlige og faglige kompetencer gennem frivilligt socialt
arbejde – samtidig med at du gør en forskel for og giver en hånd til dem, der har brug for det.
17
18
Flest mænd begår selvmord
I Danmark er der i gennemsnit hver dag to mennesker, der begår selvmord.
Og hver dag kommer 17 til 20 mennesker på hospital efter at have forsøgt at begå selvmord.
Mindst fem personer – familie, kolleger eller venner – bliver berørt ved hvert eneste selvmord og
selvmordsforsøg.
Der er godt tre gange så mange selvmord blandt mænd som blandt kvinder. Generelt er det samlede
antal selvmord i Danmark faldet over en årrække, men mindst blandt mænd.
Gratis debatarrangement
Traumatisering, ressourceudvikling og vækst
Onsdag d. 27. april kl. 16.30, SIND Skolerne, Doktorens Gyde 3, Aalborg
Sind Lille Skole for Voksne, De Frivilliges Hus og Den Sociale Skadestue indbyder alle
interesserede til et spændende debatarrangement om traumatisering, traumatiserende
familiedynamikker og muligheden for ressourceudvikling og vækst med Mary á Argjaboda.
Husk tilmelding på tlf. 98 13 80 66, [email protected] eller www.jubiibillet.dk
Oplægsholder og debattør: Mary á Argjaboda
Mary er født på Færøerne og uddannet socialrådgiver, psykoterapeut og SE-practitioner.
Der er sket meget inden for det psykoterapeutiske fagområde de seneste år, og traditionel
samtaleterapi har udviklet sig kraftigt med opdagelsen af nervesystemet som medspiller i den
enkeltes psyke og i samspillet med andre.
Der vil være oplæg omkring neuroaffektiv relationsbehandling, forløsning af traumer gennem
arbejdet med kropssansninger og nervesystemet samt styrkelse af iboende ressourcer og integration
af disse i personligheden.
Vi vil sætte traumatisering og relationsbehandling til debat, hvilken betydning har nervesystemet
som kraftig medspiller i vores psyke for behandling, er der ved at ske et skred indenfor
psykiatriverdenen og er det muligt at tale om ressourceudvikling og decideret posttraumatisk vækst?
19
Lokalkreds Nordjylland – Aktiviteter i foråret 2016
Til caféaftener møder du andre efterladte. Du får mulighed for at snakke og dele erfaringer med
andre i en lignende situation som dig. Du får mulighed for et hyggeligt, uformelt samvær i et forum,
hvor selvmord ikke er tabu. Du er altid velkommen til at tage en ven med, hvis du har behov for det.
Torsdag, 11. februar 2016, kl. 19.00 – 21.00.
Caféaften med film, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg.
Vi vil vise filmen ”Den lukkede dør” lavet af Inger Anneberg og Niels Feldballe.
I Den lukkede dør, hvor hhv. en efterladt far til en teenagedreng og en efterladt søster til en
midaldrende storebror fortæller om deres tab. Temaerne er bl.a. chok, skyld, vrede, angsten for om
selvmord smitter, at bryde den onde cirkel, spørgsmålet “hvorfor” – og åbenhed om selvmord,
herunder mødet med andre efterladte.
Efterfølgende vil der være mulighed for samtale og samvær og låne bøger fra vores bibliotek.
Torsdag, 10. marts 2016, kl. 19.00 – 21.00.
Caféaften, generalforsamling og film, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2.
Aftenens program: En kort generalforsamling, dagsordenen er efter vedtægterne.
Derefter vil vi vise filmen "En anden udvej", tale sammen og der er mulighed for at låne bøger fra
vores bibliotek. I En anden udvej medvirker fem unge efterladte i alderen 17-24 år. De fem unge
mødes i et sommerhus for at tale om at være efterladt efter selvmord. De fortæller hver især deres
historie og giver råd til andre (unge) efterladte.
Alle er velkomne til vores arrangementer. Der vil blive serveret kaffe/te og kage til møderne.
Af hensyn til kaffen vil tilmelding være rart, men det er ikke en betingelse.
Følgende datoer er aftalt for i foråret 2016: 14.04.16, 12.05.16 og 09.06.16. Juli og august ingen
møder. Efteråret 2016: 10.09.16 holdes der støttegudstjeneste i Budolfi Kirke kl. 11.00,
efterfølgende kaffe/te og samvær i Krypten. 25.09.16 – Søndagscafé kl. 12.30 – 17.00.
Caféaften 13.10.16, 10.11.16 og 08.12.16.
Vel mødt og venlig hilsen
Ellen Bæk, Sekretær / kontaktperson - Lokalkreds Nordjylland
Næstformand i Landsbestyrelsen
[email protected], www.efterladte.dk, Telefon 9831 1560 / 2423 4475
20
21
Lokaler i De Frivilliges Hus
Sådan låner/lejer du lokaler
Sociale foreninger, projekter, selvhjælpsgrupper og rådgivninger har mulighed for gratis at låne
lokaler til møder/arrangementer på såvel hverdage som i weekender i både dag- og aftentimerne i
De Frivilliges Hus. Lokalerne udlånes f.eks. til offentlige møder, generalforsamlinger og større
medlemsmøder, andre arrangementer m.m.
Er I ikke en social forening eller lign. har I mulighed for at leje lokaler i De Frivilliges Hus.
Alle aftaler om lån/leje af lokaler og spørgsmål i den forbindelse skal træffes med en medarbejder
fra De Frivilliges Hus. Her aftales også afhentning/aflevering af nøgler samt om der er tale om et
tilbagevendende lån af lokalet.
Har du/din forening brug for mere information om udlån af lokalerne i De Frivilliges Hus kontakt:
 De Frivilliges Hus, tlf: 9811 1344, mail: [email protected]
Du har idéen – vi har hjælpen
Du synes, der mangler noget i din by.
Du har en god idé … men hvordan får du sat skibet i søen?
Det kan vi hjælpe dig med i De Frivilliges Hus.
Du er kaptajnen og vi kan være lodsen på skibet og hjælpe dig
sikkert ud af havnen.
Vi tilbyder gratis konsulentbistand til dig og dit projekt, så
idéen kan blive til virkelighed.
Vi er klar til at møde dig – ring 9811 1344 og aftal en tid!
22
Find hjælp i den frivillige verden - selvhjælpstilbud i Aalborg
Hvad er selvhjælp?
En selvhjælpsgruppe består typisk af 3-10 mennesker, der mødes om et fælles problem eller
livsvilkår, fx skilsmisse, sorg, ensomhed eller sygdom.
Alle har ressourcer – selvhjælp er at tage dem i brug!
I en selvhjælpsgruppe møder man mennesker, der står i samme situation som en selv.
Man finder ud af, at man ikke står alene med sit problem, og at andre har samme erfaringer,
oplevelser og følelser. I gruppen deler man erfaringer, støtter og hjælper hinanden i svære
situationer og kommer på den måde videre i livet. Man hjælper sig selv og støtter samtidig andre.
Selvhjælpsgrupper i Aalborg
De Frivilliges Hus har en tid arbejdet på at synliggøre de mange selvhjælpsgrupper der findes ude i
foreningerne, og der er faktisk imponerende mange selvhjælpsgrupper om mange forskellige emner
og problemstillinger.
Hvis du har interesse i at finde en selvhjælpsgruppe til dig selv eller en du kender, så klik ind på
De Frivilliges Hus hjemmeside www.frivillighuset.dk/find-hjaelp/selvhjaelp
Vil du vide mere om hvad selvhjælp er eller har du andre spørgsmål til emnet, er du velkommen til
at ringe eller maile til De Frivilliges Hus. Vi kan også hjælpe, hvis du ønsker at være igangsætter
for en ny selvhjælpsgruppe eller vil starte en ny selvhjælps- eller samtalegruppe op.
Lad os også gerne vide, hvis du har tilføjelser/rettelser til selvhjælps-oversigten på hjemmesiden.
23
Den Sociale Skadestue i Aalborg
Et tilbud i aften- og nattetimerne til alle, der har brug for en at tale med
Vi kan alle i en periode af vores liv have problemer eller behov for nogen at tale med.
Til dette formål findes Den Sociale Skadestue.
På Den Sociale Skadestue, som består af et team af professionelle og et antal frivillige
medarbejdere, kan du få en snak om det, der rører sig i dig og dit liv fx samlivsproblemer, overgreb,
kærestesorg, problemer på arbejdspladsen, studierelaterede problemer, ensomhed og andre former
for livskriser. Ingen problemer er for små, og det er dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om.
Den Sociale Skadestue kan tilbyde dig fuld anonymitet, og den du taler med har tavshedspligt.
Vi tager os god tid til at lytte, støtte og vejlede.
Den Sociale Skadestue har åbent for såvel personlig som telefonisk henvendelse fra kl. 18 til kl. 07
– hele ugen, året rundt. Den Sociale Skadestue holder til i Vor Frue Stræde 6, 9000 Aalborg og
vores telefon nr. er 9812 3292.
Læs mere her www.densocialeskadestue.dk
Hjerteven-Nordjylland
Hjerteven er et privat initiativ, der indsamler brugt børne- og voksentøj, fodtøj til børn og voksne
samt legetøj, som gives videre til økonomisk trængte enlige, gravide og familier i Nordjylland.
Hjerteven blev stiftet i 2011, og alle involverede arbejder 100% frivilligt i den gode sags tjeneste.
Det er idealisme og næstekærlighed, der driver værket, og ønsket for de frivillige i Hjerteven er helt
basalt, at give en håndsrækning til medmennesker i krise. Hjerteven Nordjylland hjælper økonomisk
trængte børnefamilier med gratis børnetøj, fodtøj og legetøj og tilbyder dem derudover muligheden
for gode fællesoplevelser og netværksaktiviteter (f.eks. i form af julearrangement, sommerudflugt).
Hjerteven har det sidste års tid hjulpet ca. 250 nordjyske familier. Ingen brugere registreres.
Hjerteven Nordjylland holder til i lokaler i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2 i Aalborg Vestby,
hvor der er åbent tirsdage i ulige uger fra kl. 12 til 17. Kontakt via mail: [email protected]
Læs mere her: http://hjerteven-nordjylland.simplesite.com/
24
Mødrehjælpen i Aalborg
Projekt Familiesamvirket i De Frivilliges Hus i foråret 2016
Om Mødrehjælpen
Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation, der hjælper gravide og børnefamilier.
Mødrehjælpen tilbyder gratis og anonym rådgivning og støtte ud fra princippet om hjælp til
selvhjælp. Der ydes særlig støtte til familier med økonomiske, uddannelsesmæssige, sociale eller
personlige vanskeligheder. Mødrehjælpen har en velfungerende lokalafdeling i Aalborg.
Om projekt Familiesamvirket
Familiesamvirket har til formål at forebygge sociale problemer, at styrke forældre/barn-realtioner,
at skabe større trivsel for familier ved at skabe netværk og at undervise i og afhjælpe konkrete
dagligdags- og familierelaterede problemer og udfordringer. Projektet er for forældre, både enlige
og par, samt deres børn. Det er en mulighed for nye redskaber til familielivet og et udvidet netværk
i lokalområdet.
6 mandage kl. 16.00-18.45 i De Frivilliges Hus – første gang mandag d. 4. april 2016
Familiesamvirket foregår 6 mandage i april & maj 2016 i De Frivilliges Hus i Aalborg, hvor
forældre og deres børn kan hygge sig i et par timer sammen med andre forældre og børn, samt en
flok frivillige fra Mødrehjælpen. Der vil hver gang være et spændende oplæg og fællesspisning.
Der er opstart mandag d. 4. april kl. 16.00-18.45 og sidste gang er mandag d. 9. maj 2016.
Det er gratis at deltage.
Vi glæder os til at se dig og din familie til nogle gode hyggelige aftener i selskab med andre
familier og frivillige 
Tilmelding og spørgsmål
Er du interesseret i at deltage i Familiesamvirket eller vil du vide mere, så kontakt Mødrehjælpen.
 Tilmelding kan foretages via Mødrehjælpen i Aalborgs Facebook side.
 Se her: https://da-dk.facebook.com/pages/Mødrehjælpen-Aalborg/141181212650151
Vil du vide mere om Mødrehjælpen i Aalborg, så besøg os i vores dejlige butik i Danmarksgade 14
eller find os på Facebook, Mødrehjælpen, Aalborg.
Kontakt lokalafdelingen i Aalborg på mail: [email protected]
Vi søger altid nye frivillige og vil du vide mere om dette, så skriv til: [email protected]
Mødrehjælpen har i juni 2014 åbnet en rådgivning i Aalborg på adressen Boulevarden 30, 4. sal.
I rådgivningen tilbyder Mødrehjælpen en specialiseret, tværfaglig og tidlig indsats til gravide og
mødre under 30 år, hvor der også vil være et udvidet fokus på fædrene. Udover rådgivningen
tilbydes gratis retshjælp. Du er altid velkommen til at besøge vores rådgivningshus i Aalborg.
Læs mere https://moedrehjaelpen.dk/lokalforening-aalborg/ eller www.moedrehjaelpen.dk
25
Flygtninge hjælpes ind i foreninger
Idrætsorganisationen Sifa vil være katalysator mellem flygtninge og foreninger i Aalborg.
Der skal være bedre muligheder for flygtninge, der gerne vil være med i foreningslivet.
Det mener Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg, Sifa, der inviterer Aalborg Kommune,
virksomheder, frivillige organisationer og andre med i et samarbejde.
I første omgang er det økonomisk hjælp til kontingent, tøj og rekvisitter.
Alkolinjen - anonym rådgivning om alkoholproblemer
Alkolinjen er en ny national telefonrådgivning, hvor du kan få støtte og hjælp til dit eller din
pårørendes alkoholproblem. Professionelle rådgivere vejleder dig om, hvad du kan gøre for at
komme videre. Du kan også få information om, hvor du eller din pårørende kan få mere hjælp.
Ring gratis 80 200 500. Ring og tal med en professionel rådgiver mandag til fredag kl. 11.00-15.00.
Generalforsamling i Børns Voksenvenner
Tirsdag d. 15. marts kl. 19.00 i De Frivilliges Hus, Mølhomlsvej 2, Aalborg
Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn holder generalforsamling tirsdag den 15. marts kl. 19.00
i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tv-vært Per Christiansen er en af Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegns ambassadører.
Han vil kl. 19 holde et kort oplæg, og efterfølgende være dirigent på generalforsamlingen.
Vi opfordrer alle interesserede til at møde op og høre mere om foreningen og arbejdet i bestyrelsen.
For flere oplysninger kontakt Børns Voksenvenner, tlf. 2812 2921, mail: [email protected]
Læs mere her www.voksenvenner-aalborg.dk
26
Gode råd om forsikring af frivillige
Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udarbejdet en ny pjece om forsikring af frivillige.
Pjecen handler både om de forskellige typer af forsikringer, som kan være relevante i frivillige
sociale foreninger, og om afgrænsningen mellem foreningens og den enkelte frivilliges egne
forsikringer.
Pjecen giver 7 gode råd om forsikring af frivillige og lønnede medarbejdere i foreningslivet.
Læs pjecen her:
www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Publikationer/Pjecer+om+frivilligt+arbejde/Forsikri
ng+af+frivillige+i+frivillige+sociale+foreninger#a6
Unge brænder for foreningslivet
En ny undersøgelse fra DUF afliver myten om, at de unge ikke gider foreningslivet, men peger
samtidig på behovet for at gøre demokratiet i foreningen vedkommende for de unge.
Danske unge er aktive i deres fritid, og de er det alle vegne. De går til fodbold, er spejdere, spiller
teater og musik og engagerer sig i politik. De udfører frivilligt arbejde som lektiehjælpere og
mentorer, og de bruger tid på at arrangere aktiviteter på den lokale basketbane eller skaterampe.
Læs mere her www.duf.dk
Generalforsamlinger i Kræftens Bekæmpelse
Hals Lokalforening holder generalforsamling tirsdag den 1. marts kl. 19 på Ladegården i Hals.
Lise Andersen vil efter generalforsamlingen holde foredrag ud fra sin bog om sin søster: ”Vejen til
Lee”, som handler om hendes sygdomsforløb, og hvordan det var for mig som nær pårørende.
Aalborg Lokalforening holder generalforsamling onsdag den 9. marts kl. 19 i Kræftrådgivningen,
Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Sejlflod Lokalforening holder generalforsamling tirsdag den 15. marts kl. 19 i Asylgården i
Gudumholm, Aagade 26, 9280 Storvorde.
Til indledning er der besøg af Kræftrådgivningens leder, Kaare Johansen, som sammen med
brugere vil fortælle om rådgivningens daglige virke og dens mange tilbud til kræftramte og deres
pårørende.
Nibe Lokalforening holder generalforsamling tirsdag den 15. marts kl. 19. Se mere i Nibe Avis.
27
Første sociale supermarked klar til åbning
Folkekirkens Nødhjælp åbner den 22. februar Danmarks første sociale supermarked ”Wefood” på
Amager. Her kan kunderne købe mad og andre dagligvarer, der ikke længere kan sælges i de
gængse butikker. Varerne sælges 30 til 50 procent billigere end i almindelige supermarkeder.
Forretningen skal drives af frivillige, og overskuddet skal hjælpe verdens fattigste.
Butikken har tre formål: Mindske madspild, hjælpe mindrebemidlede og hjælpe ude i verden.
Hvem skal have Den NORDJYSKE Initiativpris 2016?
NORDJYSKE hædrer dem, der gør noget for andre
Nordjyske Medier har, med støtte fra Aalborg Stiftstidendes Fond, indstiftet en pris, der uddeles for
anden gang tirsdag d. 15. marts 2016. Prisen er på 100.000 kr.
Kender du en person, forening eller virksomhed, hvis initiativ, uegennyttighed og gåpåmod er med
til at gøre Nordjylland til et bedre sted at være?
Så har du nu mulighed for at give en anerkendelse. Den NORDJYSKE Initiativpris belønner dem,
der uegennyttigt og gennem deres gåpåmod synliggør nordjyske initiativer, gør en forskel for andre,
går forrest med et godt eksempel, eller er nyskabende i at skabe et godt liv for dem, der ikke selv
kan. Ildsjæle, der gør noget for mennesker, der er påvirket af sygdom, alderdom, ensomhed, nød
eller andre trængsler. Nogen som spreder glæde i hverdagen eller noget helt andet, man synes
fortjener et skulderklap.
Du kan være med til at finde frem til den person, der skal modtage prisen.
Frem til fredag d. 19. februar kl. 10 kan du indstille den kandidat, som efter din mening gør
Nordjylland til et bedre sted at være, hvorefter den endelige prismodtager udvælges af en
dommerkomité. Kandidater kan kun indstilles én gang, og prisen kan ikke søges.
Rammerne for, hvem der kan komme i betragtning, er vide. Det kan være en person, en organisation
eller virksomhed. Dog kan kandidaten ikke findes i kultur- eller idrætslivet, da disse områder i
forvejen hædres med Den NORDJYSKE Kulturpris og Den NORDJYSKE Idrætspris.
Sådan indstiller du din kandidat:
 Send en mail til: [email protected]
 Send via link på www.nordjyske.dk
 Indstil din kandidat senest fredag d. 19. februar
28
De Frivilliges Hus til karrieremesse på Aalborg Universitet
Tirsdag den 8. marts kl. 10.00-16.00 i Gigantium
Tirsdag den 8. marts kl. 10.00-16.00 afholdes Aalborg Universitets karrieremesse i Gigantium.
Karrieremessen er primært en job-messe, hvor lokale, nationale og internationale virksomheder og
studerende og kandidater fra Aalborg Universitet mødes og netværker. Der er gratis adgang.
De Frivilliges Hus vil være repræsenteret med en stand på messen – så kom og mød os 
Når De Frivilliges Hus har valgt at deltage er det fordi, de unge nu skal i gang med en ny fase af
deres liv, hvor frivilligt arbejde kan tænkes ind som et meget meningsfuldt element i tilværelsen,
samtidig med at frivilligt arbejde kan give dem kompetencer og erfaringer, som også kan bruges i
arbejdsmæssig sammenhæng.
De Frivilliges Hus årsmøde 2016
Traditionen med at De Frivilliges Hus inviterer hele forsamlingen af byens frivillige foreninger til
årsmøde løb af stablen i slutningen af januar i fodboldklubben Frejas fine lokaler i vestbyen.
Det blev en hyggelig eftermiddag, hvor der både var spændende oplæg at blive klogere af og
samtalesalon om frivillighed. Der deltog omkring 60 foreninger og frivillige i årsmødet.
29
FRIVILLIGE OPGAVER/JOBS
Februar-marts 2016
Bliv frivillig på Aalborg Universitetshospital
Vil du være frivillig?
På Aalborg Universitetshospital er der tilknyttet omkring 100 frivillige, som i forskellige situationer
yder en medmenneskelig indsats overfor patienter og pårørende som et supplement til den
professionelle indsats. Frivilligkorpset har været en del af Aalborg Universitetshospital siden år
2000 og antallet af frivillige er vokset støt siden.
Der er frivillige i tværgående funktioner – alle forhallerne, patienthotellet, besøgstjenesten,
gudstjenester samt ambulatorier. Samtidig er der tilknyttet frivillige i forskellige sengeafsnit og
også i skadestuen.
Opgaver for frivillige
Den frivillige indsats er et supplement til den professionelle indsats, og et tilbud til patienter og
pårørende som ikke erstatter det professionelle personales opgaver
Opgaverne har social, praktisk og medmenneskelig karakter.
Opgaverne forudsættes godkendt af de faglige organisationer og de lokale tillidsrepræsentanter.
Opgaverne kan f.eks. være:
 Samtaler med patienter og pårørende
 Hjælpe patienter og pårørende med praktiske ting
 Gå en tur, hente ting i kiosken
 Hygge om og sæson-bestemt pyntning af fællesarealer, oprydning, sang og musik
 Aflaste og/eller erstatte pårørende f.eks. i ferieperioder, og/eller ved alvorlig sygdom
 Besøgsven til patienter uden netværk eller med pårørende langt væk
 Deltage, ledsage patienter til og fra arrangementer samt afholdelse af arrangementer
 Sidde hos patienter, læse højt for m.m.
Hospitalet afholder kurser med relevante emner og desuden er der forskellige sociale arrangementer
således at de frivillige kan lære hinanden at kende.
Yderligere oplysninger: http://www.aalborguh.rn.dk/Genveje/Frivillige-og-foreninger/Frivillige
Kontakt os for nærmere information
 Afsnitsledende sygeplejerske Jette Boilesen, mail: [email protected], mobil. 2221 4164 (træffes
onsdage kl. 8-15).
 Kontorassistent Lone Tolstrup Christensen, mail: [email protected], mobil. 2446 8457 (træffes
torsdage kl. 8.30-9.30)
30
31
Bliv frivillig netværksperson/familie for et psykisk sårbart menneske
Vi har alle brug for at være en del af et netværk. For et psykisk sårbart menneske kan du gøre en
forskel og være med til at skabe et frirum, hvor det først og fremmest handler om at være sammen.
Af få en god snak, bage en kage eller en tur i biografen betyder mere end du tror.
Det handler om fællesskab og fælles glæde og ved at åbne din dør, er du med til at bryde social
isolation hos et psykisk sårbart menneske. At være frivillig kontaktperson/familie indebærer at åbne
sit hjem op 2-4 gange om måneden eller efter aftale.
Har du/I lyst til at høre mere om at blive frivillig netværksperson/familie, så kontakt koordinator for
netværksfamilier Malene Jensen på tlf. 31990077 eller mail: [email protected]
Kirkens Korshær søger frivillige til genbrugsbyggemarked
Kom til informationsmøde mandag d. 29. februar kl. 16-17 på Mosevangen 2 i Svenstrup
Hyggeligt frivilligteam søger nye medarbejdere til ekspedition, butik, lager, chaufførteam,
møbelhåndtering, genbyg i Kirkens Korshærs nye store genbrugsbyggemarked og møbellagersalg i
Svenstrup.
Kirkens Korshær lancerer et nyt genbrugskoncept med salg af genbrugs-byggematerialer fra stort
lagerlokale og butik i Svenstrup. Butikken åbner i april/maj 2016, men allerede nu er arbejdet
omkring butikken i fuld gang. Vi søger derfor et godt hold af dygtige frivillige med sans for
genbyg, butiksdrift, lagerstyring, istandsættelse, kundeekspedition og kørsel af lastbil.
Butikken er en del af Kirkens Korshær i Aalborg og overskuddet fra butikkens salg går til
hjælpearbejdet blandt udsatte mennesker i Aalborg.
Har dette vagt din interesse er du meget velkommen til at kontakte Kirkens Korshær i Aalborg
på tlf: 9812 9494 eller mail: [email protected] og høre nærmere om hvad vi kan tilbyde dig som
frivillig.
Du er også meget velkommen til at møde op på Mosevangen 2 i Svenstrup mandag den 29.2
kl. 16-17, hvor der afholdes informationsmøde for alle interesserede.
32
Bliv frivillig i Demensforeningen
I lokalafdelingen i Nordjylland har vi mange aktiviteter og tilbud til glæde for vores medlemmer.
Tilbuddene kan ses på hjemmesiden: www.alzheimer.dk og i bladet ”Livet med demens”.
Har du lyst til at være frivillig, så har vi brug for dig til at give en hjælpende hånd f.eks. til de
praktiske opgaver i forbindelse med foredrag, underholdning og samvær.
Har du lyst til at være frivillig og har overskud til at glæde en person, der er demensramt, har vi
også brug for dig! Det vil dreje sig om f.eks. synge sammen, oplæsning/fortælling, cykelture osv.
Du er også meget velkommen til at blive bestyrelsesmedlem i foreningen.
Hvis du er interesseret eller vil vide mere så kontakt:
 Gunver Folmand, tlf. 2045 8328, mail: [email protected]
Vil du gore en stor forskel for handicappede i Aalborg?
Bliv frivillig i projekt Fri-tid
I projekt Fri-tid arbejder vi på at forbedre livskvaliteten for personer med handicap i Aalborg og
omegn. Derfor leder vi efter dig, som har lyst til at være frivillig til forskellige sociale aktiviteter.
Det kan være til gruppeaktiviteter, så som fællesspisning, sang, sport og spil, IT og meget andet.
Det kan også være en enkelt person, som du mødes med f.eks. til at spille kort, lave mad sammen,
tage ud at handle, gå en tur eller til koncert, og meget andet.
De personer, der ønsker en frivillig er voksne med fysiske og/eller kognitive handicap af forskellig
grad. Du afgør selv, i hvor stort omfang du har lyst til at være frivillig, 1 time om ugen, 2 timer om
måneden eller andet. Vi hjælper naturligvis med at klæde dig på til opgaven.
Der er rigtig mange, som har et ønske om mere socialt samvær. Så har du lyst til at gøre en positiv
forskel, så kontakt os:
 Maria Winther, tlf. 3199 0037, mail: [email protected]
 Se mere på www.facebook.com/fritid.aalborg
33
34
Bliv indsamler til Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling søndag d. 13. marts
Ved årets landsindsamling sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på verdens fattigste kvinder.
Bliv indsamler og gør en forskel for verdens fattigste. Læs mere her www.noedhjaelp.dk
Kræftens Bekæmpelse afholder Landsindsamling søndag den 3. april 2016
Bliv indsamler søndag den 3. april. Ring 7024 2014 eller gå ind på www.indsamling.dk
Vis flaget med årets kampagne
Kræft berører os alle på et eller andet tidspunkt i vores liv - som patienter, som pårørende, som
efterladte. Alle, der samler ind, har en god grund til at deltage, fordi de enten er direkte berørt af
sygdommen, eller fordi de gerne vil gøre en indsats for at give håb og støtte.
Landsindsamlingsdagen er en dag, hvor danskerne sætter bekæmpelse af kræft på dagsordenen.
Meld dig som indsamler til:
Frank Larsen, Aalborg Lokalforening, tlf. 2226 9685, mail: [email protected]
Tove Nikolajsen, Nibe Lokalforening, tlf. 2624 9835, mail: [email protected]
Lene Brodersen, Sejlflod Lokalforening, tlf. 2324 5667, mail: [email protected]
Tove Pedersen, Hals Lokalforening, tlf. 9825 9500 / 3013 2165 mail: [email protected]
Se flere frivillige opgaver/jobs på www.frivillighuset.dk
35
36
Foreninger med kontor/træffetider i De Frivilliges Hus
1. Børns Voksenvenner – mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag 14-18. Tlf. 2812 2921
2. Mandecentret Aalborg. Kontakt og aftaler ring på tlf. 7025 9019
3. Hjælp Voldsofre – onsdag ulige uger kl. 15-18. Tlf. 2011 6612, [email protected]
4. FrivilligAalborg (Dansk Flygtningehjælp). Kontakt og aftaler ring på tlf. 9816 1516.
5. Stressforeningen. Kontakt og aftaler ring på tlf. 6040 7026, mail: [email protected]
6. Nordjysk Spor. Kontakt og aftaler skriv til: [email protected]
7. Fødselsdagskompagniet. Træffes på tlf. 6160 4165, mail: [email protected]
8. Kvisten Aalborg. Kontakt og aftaler ring på tlf. 5054 2550, mail: [email protected]
9. Hjerteven Nordjylland – tirsdag ulige uger kl. 12-17. Kontakt, mail:[email protected]
10. Dansk Folkehjælp Økonomisk Rådgivning. Kontakt og aftaler ring på tlf. 70 220 230.
Foreninger/grupper/netværk, der mødes fast i De Frivilliges Hus
































AA + Al-Anon – onsdage kl. 19-21 + weekend
Selvhjælpsgruppe (angst, depression) – tirsdag lige uger kl. 14-16 (efter aftale)
Selvhjælpsgruppe (selvudvikling, livskriser, skilsmisse) – torsdag lige uger kl. 18.30-21.30
Angstforeningens selvhjælpsgruppe – tirsdag lige uger kl. 19-21
Depressionsforeningen selvhjælpsgruppe – onsdag lige uger kl. 19-21
OCD Foreningen – sidste tirsdag i hver måned kl. 19-21.30
Hjerteforeningen – efter aftale
Epilepsiforeningen – sidste mandag hver måned kl. 19-21.30
Dansk Parkinsonforening + Parkinson Yngre Nord – 1. tirsdag i måneden kl. 16-18.30
Foreningen af Førtidspensionister, Aalborg – sidste torsdag hver måned kl. 13-15
ADHD-Foreningen – tirsdage & onsdage i måneden kl. 19-22
Landsforeningen for efterladte efter Selvmord – 2. torsdag hver måned kl. 19-21
Autismeforeningen – efter aftale
Whiplashforeningen – 1. torsdag i måned kl. 19-21.30
Kurdisk Kulturel Venskabsforening, Kurdisk Ungdomsforening, Kurdisk Hus – efter aftale
Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød – sidste torsdag hver måned kl. 19-21.30
Dansk Præmatur Forening – efter aftale
Bedre Psykiatri – efter aftale
Dansk-Ungarsk Forening (legestue) – lørdage
Vietnamesisk Kulturforening – lørdag/søndag
Broen Aalborg – efter aftale
UNICEF – efter aftale
YFU Danmark – efter aftale
Hjernesagen, pårørendegruppe – 2. mandag i hver måned
Hjerneskadeforeningen
Red Barnet Ungdom – efter aftale
Mødrehjælpen (Familiesamvirket) – efter aftale
Samarit Nord – efter aftale
Natteravnene i Aalborg – efter aftale
Fibromyalgi netværksgruppe – efter aftale
Aalborg Frivilligråd
Bisiddernetværk, Selvhjælp Netværk & Netværk Besøgstjenester i Aalborg, Mandegrupper
Hvis du ønsker kontakt til eller yderligere oplysninger om en af de pågældende grupper/netværk,
eller hvis du gerne vil starte en ny gruppe/netværk/forening op i De Frivilliges Hus, så hører vi
gerne fra dig. Kontakt De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, mail: [email protected]
37
Din dør til den frivillige verden i Aalborg
Brug for et frivilligjob?
Brug for et frivilligt hjælpetilbud?
Brug for mere viden om den frivillige verden?
DE FRIVILLIGES HUS - MØLHOLMSVEJ 2 - 9000 AALBORG
Tlf. 9811 1344 (mandag-torsdag kl. 9.30-15.30, fredag kl. 9.30-13.30)
Mail: [email protected]
Web: www.frivillighuset.dk, https://da-dk.facebook.com/frivillighuset
Om nyhedsbladet
Har du kommentarer, ideer til artikler, jobs, ris eller ros vedrørende nyhedsbladet, så er du
velkommen til at kontakte redaktionen på tlf: 9811 1344 eller skrive til: [email protected].dk
Vil du abonnere på De Frivilliges Hus digitale nyhedsblad, så skriv til [email protected]
Næste nyhedsblad udkommer i april 2016.
38