online her - Den Danske Kirke i London

St Kathari n e’ s
Den Danske Kirke i London
Nr. 1 • februar - april 2016 • www.danskekirke.org
The Danish Church
4 St Katharine’s Precinct
Regent’s Park . London NW1 4HH
Tel. 020 7935 7584
Støt indsamlingen til
kirkens renovering
Masser af aktiviteter
for alle
1
DIN FORMUE ...
... FORÆDLET
Vi ser din formue som et råstof,
der indeholder et væld af muligheder.
Med vores unikke Formueprognose får
du et 360° perspektiv på din økonomi og
mulighederne i din formue. Vi kan simulere og vise den økonomiske betydning af
dine valg, ikke bare her og nu, men gennem hele livet.
Se mere på danskebank.lu eller
2 os på +352 46 12 75 1
ring til
Din personlige Private Banker trækker
på et hold af specialister inden for investering, skat, bolig, pension m.fl. for at
sikre, at vi sætter nye standarder
for udviklingen af din formue.
Indhold
Velkommen i Filmklubben
Trænger du til at se en god, dansk
film, så besøg kirkens filmklub. I den
komende tid viser vi ’Sommeren ’92’ og
’9. april’. To vidt forskellige film om hver
sin tid.
8-9
Støt kirkens renovering
I dette nummer af bladet er der tema om
kirkens removering og ombygning. Via
artikler, interviews og baggrundsmateriale
fortæller vi, hvorfor byggeriet er
nødvendigt. På side 22 kan du læse
mere om, hvordan du konkret kan støtte
projektet.
12-31
Mød et medlem
Helle Myrthue (til højre) har rejst og
arbejdet over hele verden. Nu har familien
slået sig ned i London, hvor Den Danske
Kirke er en naturlig del af hverdagen. Mød
hende og læs hendes historie.
32-37
3
The Danish Church
4 St Katharine’s Precinct
Regent’s Park, London NW1 4HH
Tlf 020 7935 7584
The Danish Church
www.danskekirke.org
4 St Katharine’s Precinct
Regent’s Park . London NW1 4HH
Kirkens
Tel. 020 åbningstider
7935 7584
Tirsdag - fredag 9-13, lørdag 12-15 og søndag
10-15. Mandag lukket
Bus
C2 kører fra Victoria Station til kirkens bagindgang i Albany Street – ’stop for the Zoo’
Undergrund
Camden Town eller Great Portland Street.
Taxa Spørg efter ‘St Katharine’s Precinct
next to Cumberland Terrace’
Pastor
Else Hviid
4 St Katharine’s Precinct, Regent’s Park,
London NW1 4HH
Træffes bedst kl. 9-10, undtagen mandag
Tlf 020 7935 1723
E-mail [email protected]
Pastor
Susanne Freddin Skovhus
E-mail [email protected]
Tlf 074 8463 4450
Mandag fridag
Bestyrerpar
Lone Sigurdsson
Andrew Atkinson
Tlf 020 7935 7584
E-mail [email protected]
Formand for kirkerådet
Dorte Bille Harding
E-mail [email protected]
Kasserer
Annette Huckstepp
E-mail [email protected]
4
Forældregruppen
E-mail [email protected]
Leder af Lørdagsskolen
Anette Thorup
Tlf 078 3768 7429
E-mail [email protected]
Leder af aftenskolen
Dorthe Black
E-mail [email protected]
Dansk KFUK – ”K”
43 Maresfield Gardens, NW3 5TF
Tlf 020 7435 7232
Forstander Palle Baggesgaard Pedersen
www.kfuk.co.uk
Danish Church Benevolent Fund og
Det Danske Abbeyfield Society
Ring til kirken eller se kirkens hjemmeside
Kommunikation, marketing, medlemsskab
Marika Sonne
E-mail [email protected]
Redaktør Kåre Gade
E-mail [email protected]
Annoncer [email protected]
Tlf 020 7935 1723
Layout Bo Nygaard Larsen
E-mail [email protected]
Tryk Evonprint, tlf. 01273 494 631
Næste nummer udkommer den 1. maj
Deadline er den 15. marts
Kirken er tilknyttet Danske
Sømands- og Udlandskirker, DSUK
www.dsuk.dk
Leder
HVAD SKAL VI MED
DET GAMLE TESTAMENTE?
Det Gamle Testamente blev gammelt, da det nye kom.
Testamente betyder pagt, og en pagt er en stadfæstelse af
et forhold mellem to parter. Det Gamle Testamente handler
om det gamle forhold mellem Gud og mennesker. Det Nye
Testamente om det nye forhold. Det Gamle Testamente er
til at forstå. Sådan da. Det Nye er til at undre sig over og
tage imod. Det Gamle Testamente spejler menneskelige
erfaringer og vilkår overfor Gud - fortalt i historier, som hver
generation skal finde sig selv i. Det Nye fortæller det, der
ikke kan erfares, men forkyndes.
Det Gamle Testamente beskæftiger sig med Gud i
dramaet’s form, i billeder og fortællinger om menneskers
liv med og mod Gud. Læg mærke til ‘og mod’. Vi har at gøre
med en modsætningsfyldt helligtekst. En helligtekst, som
nok er skrevet til opbyggelse og fromhed, men som møder
én med skandaløse beretninger om døtre, der drikker deres
far fuld og forfører ham; om Guds mænd, der på deres
hellige opgave tager ind til en luder; om Guds udvalgte, der
ler ad Gud, håner Gud osv.
Sådan taler en helligtekst ellers ikke. Koranen, pavelige
dekreter eller politiske proklamationer retoucherer det
pinlige og vanhellige væk. Det Gamle Testamentes specielle
helligskrift derimod handler ikke kun om det fine, men også
om det ikke-fine – ja, det er i sin ufuldkomne form selv
præget af det. På én gang rummer Det Gamle Testamente
salmernes lovprisning, Jobs klage og Prædikerens nihilisme;
alt er taget med ind i en forvirrende helhed af oprør, tvivl,
famlen og fejlslag. De menneskelige reaktioner på Guds
ord er taget med ind i Guds ord. Det Gamle Testamente har
indoptaget sin egen modsigelse i sig.
Det er ikke pæn kristendom, men lidenskabelig
kristendom. Og vil du vide mere, kan du dukke op til
Højskoleeftermiddag søndag den 17. april, hvor du kan
møde en lidenskabelig gammeltestamentler, Søren Holst.
Tekst af Else Hviid, præst
5
Fastelavn
6
Fastelavn
f
astelavnsfest
Lørdag den 6. februar kl. 14.00
Er du allerede gået i gang med at sy dit barns elefantkostume? Vi holder fastelavnsfest
med alt, hvad dertil hører af festligt udklædte børn og tøndeslagning, fastelavnsboller,
kåring af kattekonger og -dronninger samt bedste kostumer.
Vi serverer fastelavnsboller, og du kan lave dit eget fastelavnsris.
Entre £4 pr. person. £3 for kirkens medlemmer.
£1 går til kirkens byggefond.
Børn under 2 gratis.
7
Velk
omm
e
F
Det k ilmklub n i
b
o
en
s
te
filmk
lub, r i år £2 a
bygg
£1 g
f gå i
e
å
smør fond. Ma r til kirke
n kan
rebrø
ns
filme d til at s bestille
p
n. Ri
ng ti ise inde
l kirk
n
en.
Torsdag den 25. februar kl. 19.30. Sommeren 92
Da Richard Møller Nielsen i 1990 bliver træner for det danske fodboldlandshold, har han nærmest alle imod sig: Spillerne respekterer ham ikke,
medierne ser ham som visionsløs og kedelig, og sølle fem procent af befolkningen støtter i en meningsmåling op om den nye coach. Filmen er et sportsdrama om et lille lands overraskende triumf, der samlede nationen. Dels er
det en komedie om en landstræner, Richard Møller Nielsen, som alle dømmer
ude, men via stålfast vilje og arbejdsomhed alligevel formår det umulige.
Ulrich Thomsen portrætterer Richard Møller Nielsen, som døde i 2014.
8
Torsdag den 7. april kl. 19.30
Filmen 9. april
Natten til den 9. april 1940 krydser den tyske hær grænsen til Danmark. På en militærkaserne i Sønderjylland beordres en fortrop af cykel- og motorcykeldelinger ud.
Deres opgave er at holde invasionsmagten stangen - koste, hvad det vil. Den unge sekondløjtnant Sand og hans cykeldeling bliver de første danske soldater, der på denne
skæbnesvangre morgen møder den talmæssigt overlegne fjende i kamp. Pilou Asbæk
er sekondløjtnanten og Lars Mikkelsen hans overordnede.
9
Manden, der lagde sag
an mod
Gud
Søndag den 17. april kl. 13.00
Højskoleeftermiddag ved Søren Holst, lektor ved Det
teologiske Fakultet, Københavns Universitet:
”Hvorfor skulle det lige gå ud over hende?” spørger
mange af os ubevidst, når vores bedste venner bliver ramt
af sygdom eller ulykke. Og spørgsmålet forudsætter jo, at
der er en højere retfærdighed til: Hvis endelig nogen skulle
have dén tagsten i hovedet, er der da mange andre, vi
bedre kunne undvære. Så hvorfor er det tilfældighederne,
der hersker?
I Bibelen bliver spørgsmålet behandlet i Jobs Bog.
Hovedpersonen blev til sidst så frustreret over, hvor dårligt verden bliver styret, at han lagde sag an mod
Gud. Søren Holst har netop nyoversat Jobs Bog
for Det Danske Bibelselskab og derfor gennemgået retssagen i detaljer.
Hvad har Gud egentlig at sige til sit forsvar?
10
D e t s ke r i k i r ke n
Snak om kristendom
Søndag den 7. februar og søndag den 24. april kl.
13.00
Hvorfor går man til alters? Hvorfor er der nogle, der aldrig
gør det? Hvorfor kan vi ikke bare blive enige om at indføre
aktiv dødshjælp? Hvad er næstekærlighed?
Vi fortsætter de uformelle samtaler om kristendom og
menneskeliv - på udvalgte søndage lige efter kirkefrokosten.
Café Mødestedet
Tirsdag den 2. februar kl. 10.30 - 12.30
I Café Mødestedet kan du møde andre mænd og kvinder
til en hyggelig snak.
Du kan købe kaffe, boller med pålæg og wienerbrød.
Du kan læse lidt i Weekendavisen, Politiken Weekly eller
Kristeligt Dagblad.
Du kan også handle i kirkens butik, hvor man kan få
gode, danske madvarer. Cafeen er åbent første tirsdag i
måneden.
Årsmøde, frokost og opera i
Danish Abbeyfield Society
Torsdag den 17. marts kl. 12.00
Kom og deltag i Abbeyfields årsmøde, og hør om den
velgørende forenings formål og arbejde.
Vi begynder med middag. Derefter skal vi høre mezzosopranen Karen Dalgaard synge og fortælle.
Og dernæst kan du møde bestyrelsesmedlemmerne i
Danish Church Abbeyfield Society, Marian Chapman, Inger
Findley, Elsebeth Housden, Kaja Bishop og Else Hviid.
Årsmødet informerer om foreningens arbejde, og der
serveres kaffe og småkager undervejs.
Middag, kaffe og underholdning: £12.
11
Med et budget på godt £2,5
millioner er renoveringen og
udvidelsen af St Katharine’s en
stor mundfuld for en menighed,
som aldrig har haft mange penge.
Selv om donationerne allerede
er begyndt at komme ind, og A.P.
Møller Fonden generøst har tilbudt
at betale halvdelen af projektet,
er der mange, som spørger, om
projektet er for ambitiøst. Måske
kunne man have nøjedes med
mindre, eller delt renoveringen op
i etaper?
Det er relevante spørgsmål, og
derfor har vi bedt nogle af kirkens
ansatte, frivillige og beslutningstagere om at fortælle, hvorfor alle
elementerne i ombygningen er
nødvendige - og ikke mindst, hvordan ombygningen vil komme alle
kirkens brugere til gavn.
12
Refurbished
church halls
and improved
shop
Improved
kitchen and
visitor WC
Sustainable
heating to
Nave
Tema. Kirkens renovering og ombygning
Vicarage
roof
extension
New class
and meeting
rooms
New
landscape
connection
13
K i r ke n s r e n o v e r i n g o g o m b yg n i n g
Vi skal gribe ind, før facaden
falder ned, forklarer
kirkerådsformand Dorte
Bille Harding
St Katharine’s ligner en smuk og velholdt kirke. Hvorfor er der brug for en
facaderenovering?
Kirken er bygget i mursten, der på facaden mod Regent’s Park er beklædt med
limsten. Desværre er stenlaget usædvanligt tyndt, og efter 200 års vind og vejr er
vand sivet ind, så nogle af de jernkramper,
man brugte ved opsætning af stenlaget,
er rustet. Rustent jern svulmer op og får
hjørnerne af limstene til at brække af.
Desuden er der ved tidligere reparationer
i 1960’erne brugt forkerte materialer som
cement, der ikke er tilstrækkeligt fleksibelt og derfor sprækker og falder af.
Kirken er leaset af Crown Estate.
Hvorfor tager de sig ikke af den ydre
vedligeholdelse?
Kirkens lease fra Crown Estate er forholdsvis billigt i husleje, til gengæld står
vi selv for al vedligeholdelse. Dette kan
ikke ændres uden at genforhandle hele
14
leasingaftalen, hvilket kirkens advokater
fraråder på nuværende tidspunkt.
Hvad er det, det skal gøres?
Alle løse dele er fjernet, så folk ikke risikerer at få sten i hovedet. Men inden for de
næste par år skal de rustne kramper fjernes helt, og nye stykker limsten indsættes
i små felter til at dække over hullerne.
Cement vil blive erstattet af originale
materialer, der holder bedre.
Hvad vil der ske, hvis der ikke gøres
noget nu?
Nedbrydningen af facaden accellererer,
efterhånden som dele falder af - eller
fjernes med vilje - og giver lettere adgang
for vand til at sive ind. Så der er ingen vej
udenom en tilbundsgående reparation. Vi
søger Heritage Lottery Fund og andre engelske fonde om midler til reparationerne,
og håber at kunne gå igang med arbejdet
i marts 2017.
K i r ke n s r e n o v e r i n g o g o m b yg n i n g
Det kan være svært at forstå, at der
mangler plads i en så stor kirke som St
Katharine’s?
Måske, men St Katharine’s er meget mere
end en kirke. I sæsonen foregår der noget
hver dag, og planlægningen er et puslespil, fordi lokalerne ikke giver mulighed
for at lave flere ting på samme tid.
Samtidig laver vi mad, driver købmandsforretning og holder bogudsalg - altsammen noget, der er meget pladskrævende.
Op til julen og sommerbasaren har vi
varer proppet ind i alle hjørner, selv i
præsteboligen og den ejendom i Camden,
hvor organisten og assistenterne bor.
Det er en opgave, der burde kunne
klares på en dag, men som tager en lille
uge på grund af pladsforholdene. Kirkens
eksistens er afhængig af, at vi tjener
penge, og bedre plads vil gøre den opgave
meget nemmere.
Hvordan kan man skaffe mere plads?
Det kan man ved at udnytte krybekælderen under gulvet i churchhallen, som i dag
kun kan tilgås gennem en lem i gulvet,
men som alligevel bliver brugt til opmagasinering, især af basarens telte, boder og
varer. Ved at grave ud kan kælderen blive
en naturlig forlængelse af det eksisterende lager, og samtidig kan man indrette
pladsen med en god arbejdshøjde, der
ikke giver frivillige og personale buler i
hovedet og ondt i ryggen.
Hvordan vil det komme kirkens brugere til gode?
Bedre pladsforhold vil give mere effektive
arbejdsgange, som igen vil give os overskud til at koncentrere os om det væsentlige, nemlig at gøre Den Danske Kirke til
et rart sted at komme - et sted, hvor der
er god service, veltillavet mad og tid til at
tale sammen.
Forbedrede pladsforhold
vil give overskud til bedre
service, mener bestyrer
Lone Sigurdsson
15
K i r ke n s r e n o v e r i n g o g o m b yg n i n g
Med et nyt varmeanlæg kan vi varme
kirken op og spare penge, siger bestyrer
Andy Atkinson
Hvorfor er det nødvendigt med et nyt
varmeanlæg?
Det ved alle, der har været i kirken en kold
vinterdag: Kirkerummet er ganske enkelt
umuligt at varme ordentligt op. Det skyldes dels, at der er højt til loftet og dårligt
isoleret, og dels, at den eneste varmekilde
er ristene i gulvet foran alteret.
Det første er svært at gøre noget ved,
men man kan sørge for, at varmen fordeles meget bedre.
Kan det ikke løses med udgangspunkt
i det eksisterende anlæg?
Vores fyr er gammelt, skal alt for ofte
16
repareres og er et særdeles tørstigt
bekendskab.
I den kolde tid forbrænder det 150 liter
olie i døgnet. Lige nu er oliepriserne lave,
så prisen for 150 liter olie er nede på £70,
men normalt koster det omkring £100 i
døgnet.
Og hvis der blot skal være en smule
varmt, skal fyret tændes mindst et døgn,
før kirkerummet skal bruges.
Hvis vi kan gå over til jordvarme, vil vi
spare meget store beløb.
K i r ke n s r e n o v e r i n g o g o m b yg n i n g
Hvordan foregår danskundervisningen
i Lørdagsskolen i dag?
Lørdagsskolen bruger pladsen i Den Danske Kirke hver anden lørdag eftermiddag
fra september til april. Vi har 11 klasser
med 122 elever fordelt på 22 lærere, og
vores elever kan starte fra de er fire år
gamle.
Hvor undervises eleverne?
De 122 elever undervises i alle rum i
kirken pånær det forreste i churchhallen,
som er forbeholdt forældre og mindre søskende. Men ellers bruger vi al den plads,
vi har, ikke kun de offentlige lokaler, men
også bestyrerens køkken og præstens
kontor, dagligstue, spisestue, entré og
køkken.
lien forsøger sig med det danske sprog
derhjemme.
Vi forsøgte i år med et seminar med en
talepædagog, men grundet pladsmangel
blev det meget kaotisk.
Hvorfor ikke bare flytte Lørdagsskolen
til et andet sted i London?
Lørdagsskolen er for alle, der har lyst til
at lære dansk, og vi vil have, at det skal
forblive sådan.
I kirken betaler vi ingen leje af lokaler,
men hvis vi skulle gå ud i byen og leje
os ind, ville vi skulle sætte elevprisen
markant op. På nuværende tidspunkt
betaler man £60-80 pr. år, hvilket sikrer,
at alle, der har lyst til at lære dansk, har
muligheden.
Hvordan vil forbedrede pladsforhold
gavne undervisningen?
Det vil give meget bedre vilkår for undervisningen, og meget mere ro om den
enkelte klasse. Som det er nu, er der flere
klasser i hvert rum, fordi pladsforholdene
ikke tillader andet.
Desuden vil vi kunne engagere forældrene under undervisningen og indgå i
en dialog med dem om, hvordan de kan
styrke deres families sprogkundskaber
derhjemme. For at lykkes med at lære
dansk er vi meget afhængige af, at fami-
Gode lokaler vil gavne danskundervisningen,
siger Anette Thorup, leder af
Lørdagsskolen
17
K i r ke n s r e n o v e r i n g o g o m b yg n i n g
En bedre udnyttelse af præsteboligen kommer menigheden til
gode, mener Palle Baggesgaard Pedersen, medlem af
kirkerådet
Hvorfor er det nødvendigt at renovere
præsteboligen?
Udover mindre forbedringer og uskønne
lappeløsninger så står præsteboligen
næsten, som da den danske menighed
overtog kirken i 1952.
Præsteboligen er nu utidssvarende med
utætte vinduer, gamle elinstallationer, dårligt varmesystem og en bestand af mus,
som bliver holdt i ave af præstens kat.
Hvis vi fortsat vil kunne trække dygtige
danske præstefamilier til London, så er
vi nødt til at kunne tilbyde tidssvarende
boligforhold.
Kunne man ikke have gjort projektet
mere overkommeligt ved at nøjes med
at se på varmeanlæg og facade og
vente med præsteboligen til senere?
Da vi nu er igang med at samle store beløb ind til varmeanlæg og facade, og med
18
et utroligt generøst tilsagn fra A.P. Møller
Fonden om at finansiere 50 procent af
projektets udgifter, så er det helt naturligt
at inkludere præsteboligen i projektet.
Det vil være svært om fem år at komme
tilbage til fonde, firmaer og kirkens medlemmer og bede om støtte til renovering
af præsteboligen.
Lad os gøre det hele på én gang, så
kirken får mulighed for at udvikle sig til
fordel for danskerne i Storbritannien.
Hvad får menigheden ud af en renovering af præsteboligen?
Renoveringen af præsteboligen vil også
betyde en meget bedre udnyttelse af den
plads, som er til stede.
Hele underetagen vil blive indraget til
nye menighedslokaler og give bedre plads
til alle de aktiviteter, som foregår i kirken.
K i r ke n s r e n o v e r i n g o g o m b yg n i n g
En samlet ombygning
vil være til mindst gene
for menigheden, siger
Per Gullestrup, der er
næstformand i kirkerådet
Det er mange penge, der skal rejses. Er
det virkelig nødvendigt?
Vi mener, at det foreliggende projekt
er fornuftigt i forhold til de forventede
fremtidige behov. Man kan altid diskutere
enkelte dele i projektet, men vi synes, der
er fundet en god balance.
Kunne man ikke have delt projektet
op i etaper og taget det mest påtrængende først?
Det kunne man godt, men det optimale vil
være at få renovation og ombygning klaret
på én gang, så det er til mindst mulig
gene for kirkens brugere, og så vi ikke
skal fundraise igen om nogle år.
Kirken er leaset. Kan det overhovedet
betale sig at investere i den?
Der er cirka 40 år tilbage af kirkens lease.
Vi har et overordentlig billig lease hos
Crown Estate, og derfor kan det bestemt
godt betale sig at foretage en investering, som vi kan have glæde af i lang tid
fremover.
Hvad sker der, hvis man donerer, og
nogle af byggetilladelserne ikke bliver
givet - er pengene så spildt?
For det første er det omkostningskræ-
vende at søge de relevante tilladelser, så
det er en del af budgettet. For det andet
er vi ret optimistiske i forhold til at få de
nødvendige tilladelser - en optimisme,
som bygger på tilsagn fra sagkyndige
arkitekter og ingeniører.
Fundraising til denne type projekter
foregår typisk på den måde, at man får
pengene udbetalt løbende fra større
donorer. De donationer, der måtte komme
løbende (fra for eksempel privatpersoner),
vil under alle omstændigheder kunne
bruges til dele af projektet, da det ikke er
alt, der kræver tilladelse.
Hvem forventer kirkerådet vil bidrage?
Og hvad får de ud af det?
Vi håber selvfølgelig, at menigheden
vil støtte op og bidrage i forhold til den
enkeltes formåen.
Menigheden har selvsagt den største
glæde af at få forbedret faciliteterne i
kirken, med bedre plads og et nyt varmeanlæg.
Derudover håber vi, at virksomheder og
fonde vil støtte op om projektet. Vi har
allerede tilsagn fra A.P. Møller, Pandora
og andre danske virksomheder og fonde.
19
S t ø t b yg g e r i e t
Der er mere efterspørgsel
efter Den Danske Kirke
end nogensinde
Tekst Else Hviid Fotos Kåre Gade
S
iden 1952 har Den Danske Kirke i
London haft hjemme i den smukke
St Katharine’s Church i Regent’s
Park. Kirken danner i dag rammen om
et væld af kirkelige, kulturelle og sociale
aktiviteter, som tusindvis af danskere i
London og omegn nyder godt af.
Her samles danskere til julegudstjeneste, fastelavnsfest, sankthans eller den
årlige sommerbasar. Her kommer man,
når ens barn skal døbes, konfirmeres eller
lære at tale og skrive dansk. Her kan man
møde aktuelle danske foredragsholdere,
20
købe danske bøger, se de seneste danske
film, synge danske sange eller købe ind i
købmandsbutikken, som har alle de varer,
man som dansker savner i Storbritannien.
Der er mere efterspørgsel efter Den
Danske Kirke end nogensinde, og kirken
har desperat behov for en gennemgribende renovering, der kan skaffe bedre plads
til aktiviteterne.
Hvad går byggeprojektet ud på?
Sammen med C.F. Møllers tegnestue i
London har kirkerådet udarbejdet et fan-
S t ø t b yg g e r i e t
tastisk byggeprojekt, som vil opgradere
lokalerne, udvide arealet og give kirken en
bedre varmeøkonomi.
Du kan se de foreløbige tegninger og
budgettet på danishchurch.co.uk, og du
er også altid velkommen til at komme ind
i kirken, hente en folder og høre mere.
Hvad kommer det til at koste?
Projektet vil koste £2,5 millioner. A.P.
Møller Fonden har indvilliget i at betale
halvdelen, så vi skal finde £1,2 million
selv. På byggeprojektets hjemmeside og
i churchhall’en kan du følge med i, hvor
langt vi er kommet. Vi har i skrivende
stund modtaget £157.000 i donationer.
første fond til at bidrage. Smykkefirmaet
Pandora var den første danske virksomhed i London med en gavmild donation på
£50.000.
Sandi Toksvig optrådte gratis ved kirkens nytårsfest, og kok og kogebogsforfatter Trine Hahnemann stod for nytårsmenuen samme aften, hvor Georg Jensen,
Swarowski og en række andre sponsorer
donerede produkter til lotteri og auktion.
Flere andre danske virksomheder og
enkeltpersoner har meldt interesse for at
støtte projektet i løbet af 2016.
www.danishchurch.co.uk
Hvem støtter byggeprojektet?
Efter A.P. Møller Fonden var Dronning
Margrethe og Prins Henriks Fond den
21
S t ø t b yg g e r i e t
Hvad kan du gøre for at
hjælpe byggeprojektet på vej?
Mange af kirkens medlemmer har allerede bidraget økonomisk. Kirken har knap 700
medlemmer, som via medlemsbidrag og donationer finansierer kirkens daglige drift.
Vi håber, at alle medlemmer og brugere også har lyst til at støtte byggeprojektet efter
evne. Samtidig arbejder vi ihærdigt på at nå ud til den øvrige del af den danske koloni
i London for at finde opbakning der. Vi vil løbende offentliggøre navne på alle bidragydere - med mindre giverne foretrækker anonymitet.
Du kan donere direkte via indsamlings-hjemmesiden danishchurch.co.uk, du kan kontakte os og bede om et kontonummer, eller du kan udfylde betalingsdelen nedenfor og
sende den sammen med en check til kirken. Ethvert bidrag, stort eller lille, er velkomment.
Hvis du har mulighed for at donere større beløb, kan du blive optaget i følgende
grupper:
Supporter Patron Benefactor - hvis din donation er på minimum £500
- hvis din donation er på minimum £2.000
- hvis din donation er på minimum £5.000
Bidrag £ _______________________________________________________________
Navn
_______________________________________________________________
Telefon _______________________________________________________________
E-mail
_______________________________________________________________
p Sæt kryds for Gift Aid (se information på side 51)
p Sæt kryds, hvis du ønsker en kvittering (se information på side 51)
22
Følg med på vores indsamlings-hjemmeside
danishchurch.co.uk
23
Tekst og fotos Kåre Gade
24
En
ombygning
med plads til
højtidelighed
og
folkelighed
Rolf Østerbæk Nielsen er ansvarlig for
tegnestuen C.F. Møllers planer for renoveringen
af St Katharine’s. Her fortæller han om tankerne
bag ombygningen, som skal skaffe bedre forhold
for kirkens mange brugere.
25
Rolf Nielsen
M
an er tæt på Themsen i C.F.
Møllers tegnestue i Wapping. Meget tæt. Faktisk
kan man næsten mærke
højvandet skvulpe omkring
fødderne, når man kigger ud af vinduerne
og ser, at floden flugter med gulvet i
kontoret.
“Ja, jeg har fået en app på min mobil,
som viser, hvornår de lukker Thames Barrier,” griner Rolf Østerbæk Nielsen.
Den Aarhusuddannede arkitekt fortæller, at når det er ebbe, holder tegnestuen
nogle gange picnic på stranden neden for
kontoret - så stor er tidevandsforskellen.
Sammen med 18 kollegaer har han sin
daglige arbejdsplads i det gamle pakhus’
stueetage.
Og der skal snart skaffes plads til
flere, for det går godt for det anerkendte
danske arkitektfirmas Londonkontor. Efter
recessionens syv magre år er der ved at
komme gang i byggeriet, og C.F. Møller
- det eneste danske arkitektfirma, som
valgte at beholde sit kontor i Storbritannien - har ordrebogen fuld.
“Vi har mange spændende og meget
forskellige opgaver igang: Plejehjem,
beboelsesejendomme og byfornyelse,”
siger Rolf Nielsen.
Han undskylder, at alle mødelokalerne
er optaget. I stedet sætter vi os på cafeen
i den renoverede bygning, hvor i alt en
snes kreative virksomheder har til huse.
Efter at have ligget øde hen i slutningen
af det 20. århundrede, summer det gamle
pakhus af liv og virketrang.
Jeg er kommet for at høre om C.F. Møllers planer for renoveringen af en anden
historisk bygning: St Katharine’s, Den
Danske Kirke i London. Det er et projekt,
som økonomisk hører til blandt tegnestu26
ens mindre opgaver, men som ikke desto
mindre har en særlig plads i Rolf Nielsens
arkitekthjerte.
“Der er allerede så mange kvaliteter i
den eksisterende bygning. Det er en 200
år gammel kirkebygning med den særlige
magi, det indebærer. Den har en helt
unik placering i Regent’s Park, centralt i
London.
Og kirkens arkitekt, Ambrose Poynter,
blev uddannet hos John Nash, der har tegnet de fleste andre bygninger i Regent’s
Park,” siger Rolf Nielsen.
“Der er altså en række historiske overvejelser, man skal gøre sig for at værne
om bygningens oprindelige ånd, når man
moderniserer den. Men det skal samtidig
balanceres med den uprætentiøse, danske folkelighed, som også er en vigtig del
af kirkens karakter. Vores ombygning skal
ikke kun få nyt og gammelt til at spille
sammen; den skal også kunne rumme
både det højtidelige og det folkelige.”
Bedre forbindelse til haven
Udfordringen er dog på ingen måde
fremmed for C.F. Møller. Faktisk er revitaliseringen af traditionsrige, historiske
bygninger nærmest et slags speciale for
tegnestuen, som i London har tegnet
udvidelsen af Maritime Museum i Greenwich og det nye Darwin Centre på Natural
History Museum.
I Danmark har C.F. Møller bl.a. stået for
udvidelsen af Statens Museum for Kunst
og Holmens Kirkes nye menighedshus.
Rolf Nielsen fortæller, at ombygningen
af St Katharine’s særligt fokuserer på en
bedre udnyttelse af kirkens to fløjbygninger: Præsteboligen mod syd og churchhallen mod nord.
“St Katharine’s adskiller sig fra mange
Rolf Nielsen
Den trange plads i kirkens lagerrum er en af grundene til, at kirkerådet ønsker
en renovering og ombygning.
andre kirker i London ved at have rum
omkring sig. Den unikke, sydvendte have
har en fantastisk værdi, som giver kirken
mulighed for at sprede vingerne,” siger
Rolf Nielsen.
Planen er at inddrage den nuværende
præsteboligs parterreetage til offentlige lokaler med direkte forbindelse til
haverummet, så det bliver en naturlig
forlængelse af livet i kirken. Samtidig skal
pladsen i præsteboligens øverste etage
udnyttes bedre.
Det skal ske ved at bruge samme
strategi, som da man for nogle år siden
skaffede bedre plads i bestyrerparrets
bolig over churchhallen.
“Ved at gøre brug af den uudnyttede
tagvolumen kan vi sikre, at der stadig vil
være plads til en præstefamilie med børn.
I London er alle kvadratmeter værd at
gå efter. Og det giver os samtidig mulighed for at gentænke indretningen af
præsteboligen, så den bliver mere egnet
til de formelle og repræsentative pligter,
som den også bliver brugt til,” siger Rolf
Nielsen.
Bæredygtig opvarmning
På kirkens nordside sigter projektet på at
skaffe mere plads i parterreetagen.
“Når man kender kirken, er det at gå op
ad trappen og ind i churchhallen lidt lige27
Rolf Nielsen
som at komme hjem. Den fornemmelse vil
vi bevare og samtidig gøre butikken mere
synlig og tilgængelig ved at flytte den en
etage op.
Det vil give mulighed for en mere bekvem rumfordeling og bedre lagerplads i
parterreetagen, som jo er kirkens maskinrum. Mere plads og bedre arbejdsgange
vil give mere overskud til det væsentlige,
ikke mindst i forbindelse med sommerbasaren og andre store begivenheder.”
Men hvad med selve kirken? Hvordan vil
den ændre sig?
“Meget lidt. Det er faktisk vigtigt for os,
at man næsten ikke vil kunne se nogen
forandring, når vi er færdige, for i modsætning til de to sidebygninger fremstår
kirkerummet i dag som arkitektonisk
afklaret,” siger Rolf Nielsen.
Han fortæller, at kirken vil blive sat
pænt i stand indvendig, som den bliver
det udvendig. Men de historiske lag –
reminiscenserne fra årene som kapel for
St Katharine’s Foundation, træfigurerne
fra den danske kirke på Wellclose Square
og Mogens Kochs alter, døbefont og
prædikestol fra 1952 - vil der ikke blive
pillet ved. Også de gamle bænke vil blive
bevaret, selv om tegnestuen overvejer,
hvordan de kan gøres nemmere at flytte,
når kirken skal ryddes.
“Vi ser os selv som værger for det
smukke kirkerum og har ikke behov for at
sætte et C.F. Møller-aftryk på det. Derfor
bliver den del af ombygningen mere konservering end nyfortolkning,” siger Rolf
Nielsen.
Den mest mærkbare forandring i kirkerummet bliver temperaturen: Der skal
sikres en bedre opvarmning i de kolde
vintermåneder, sandsynligvis ved hjælp af
jordvarme.
“Det er umuligt at efterisolere kirkerum28
met, så vi kan ikke nedsætte varmeforbruget. I stedet ser vi sammen med eksperter
på, hvordan vi kan skaffe billig og bæredygtig opvarmning,” siger Rolf Nielsen.
En dynamisk proces
Han understreger, at ombygningen skal
handle om håndværksmæssige kvalitet
frem for luksus.
“Bygningerne er i deres oprindelse
præget af godt håndværk, og vi skylder
at matche den kvalitet. Vi skal have
nyt snedkerarbejde i ærlige, slidstærke
materialer, der patinerer smukt og holder
i mange år,” siger han - og erkender i samme åndedrag, at det bliver en udfordring
at afstemme budgettet med kvalitetsambitionerne.
“Man bliver altid forelsket i projektet, og
derfor overskrider mange byggerier budgettet. Men vi har tilrettelagt processen
sådan, at projektet løbende skal tilpasses
budgettet, ikke omvendt. Hvis en post
overskrider, må en anden post reduceres.
Cut the cloth to suit,” siger Rolf Nielsen.
Desuden er der i budgettet indlagt en
væsentlig sum, der tager højde for uforudsete udgifter.
“Det er en levende proces at arbejde
med en gammel bygning, så man er nødt
til at forberede sig på overraskelser. Til
gengæld kan reservesummen reduceres,
efterhånden som byggeriet skrider frem.”
Erfaring med fredede bygninger
I første omgang gælder det dog om at få
myndighedsgodkendelserne på plads
– kommunens byggetilladelse og tilladelse til at ombygge en fredet bygning,
derefter ejerens, Crown Estates tilladelse,
og til sidst godkendelsen af, at planerne
er i overenstemmelse med det britiske
bygningsreglement. Forhåndstilkendegi-
Rolf Nielsen
velserne er meget positive, men det gør
ikke forarbejdet mindre: Der skal udfærdiges detaljerede tegninger, som myndighederne kan tage stilling til.
“Her er det en stor fordel, at vi jævnligt
arbejder med fredede bygninger. Vi har
en dansk designtilgang til arbejdet og har
bygget meget i London, så vi kender det
britiske bureaukrati og samarbejder med
en række dygtige konsulenter med speciale i konservering,” siger Rolf Nielsen.
Han er sikker på, at tilladelserne kommer på plads, men forstår godt, hvis
nogen er skeptiske.
“Man er nødt til at begynde at tegne,
før man kan bede om godkendelserne, og
på den måde er et byggeprojekt altid en
dynamisk proces,” siger han.
“Men det er vigtigt for mig at få sagt,
at det også er projekt, der kun kan lykkes
ved at løfte i flok. Det er ikke noget kirkerådet og arkitekten kan klare alene. Det
er helt nødvendigt med opbakning fra de
mange danskere i London, der bruger og
sætter pris på kirken.”
Rolf Nielsens Blå Bog
Født 1973
Uddannet på Aarhus Arkitektskole, færdiguddannet 2003
Hos C.F. Møller siden 2006
Forlovet og har ét barn
29
Tidligere C.F. Møller-projekter i historiske bygninger
Øverst Darwin Centre Phase ll, Natural History Museum, London, 2009
Nederst Nyt menighedshus, Holmens Kirke, København, 2015
Til højre Udvidelse af Maritime Museum, Greenwich, 2011
På bagsiden Udvidelse af Statens Museum for, Kunst, København, 1998
30
31
Hjem er hvor
Mød et medlem
kommodenstår
Helle Sejersen Myrthue forlod Danmark i 1996 og har
siden boet i Sverige, Australien og Malaysia. Alle
steder har hun og familien haft glæde af de lokale
danske udlandskirker. I dag bor familien i London,
hvor Helle Sejersen Myrthue hjælper med
fundraisingen til kirkens byggeprojekt.
Tekst Lone Hørlyck Fotos Kåre Gade og privatfotos
32
Helle Myrthue og familie til mellemste
datter Carolines konfirmation i 2015.
E
n regnfuld formiddag i januar møder jeg Helle Sejersen Myrthue
i hendes kontor på Den Danske
Ambassade i Sloane Street. Her
har hun arbejdet som leder af
handelsafdelingen, siden hun sammen
med sin mand og tre døtre flyttede til
London for to og et halvt år siden.
Men livet som udlandsdansker er ikke
nyt for Helle Myrthue, der siden hun var
barn har boet i adskillige lande. Det lå ellers ikke i kortene, at den ingeniøruddannede nordjyde skulle ende som diplomat,
og at familien skulle blive permanente
udlandsdanskere.
Men efter at have arbejdet som salgsingeniør i Skive flyttede Helle Myrthue og
hendes mand til Göteborg i 1996, hvor
hun var ansvarlig for handelskontoret
med rådgivning af danske virksomheder.
33
Mød et medlem
Caroline, Helle, Johanne og Kristian Myrthue i Sydney.
Her endte de med at blive i over syv år,
og parret fik her deres to ældste døtre,
imens han delvist arbejdede i Tyskland.
Siden blev det til flere år som generalkonsul i Sydney og som souschef på den
danske ambassade i Malaysia, stadig med
det mål at øge danske virksomheders
eksport og virke i udlandet.
”Jeg er meget, meget glad for mit arbejde, jeg kunne ikke ønske mig et bedre
job. Jeg synes det er et privilegium at
arbejde med Danmark og for Danmark. Vi
skal jo fremme dansk eksport til Storbritannien og arbejder med meget forskellige virksomheder, som vi hjælper. Dét
synes jeg er fantastisk spændende. Det er
egentlig det samme arbejde, jeg har lavet
i mange år, men det er alligevel anderledes fra land til land, fordi der er forskellige
34
muligheder i de enkelte lande. Og det er
sjovt, fordi hver eneste dag er anderledes
end de andre,” siger hun.
En af dem fra kroen
Helle Myrthue er oprindeligt fra den lille
by Gjøl nordvest for Aalborg. Det er her
Gjøl-troldene og Hans Kirks ”Fiskerne“ er
fra.
I Kirks roman flytter en gruppe indremissionske fiskere fra vestkysten til
Limfjordsbyen Gjøl, og da de ankommer,
ser fiskerne de lokale sidde inde på kroen
og drikke.
Ifølge Helle Myrthue nedstammer hun
fra dem, der sad inde på kroen. I Danmark
gik hun kun i kirke ved særlige lejligheder,
og hun blev først involveret i den danske kirke i Göteborg, da kirkens præst
Kathrine, familiens yngste, til fastelavn i
Den Danske Kirke i London.
35
Mød et medlem
spurgte, om hun ville engagere sig i nogle
fundraisingaktiviteter for kirken.
Senere blev hun også medlem af kirkens menighedsråd, lavede en erhvervsklub, og familien begyndte at komme i
kirken. Siden har det været naturligt for
hende at komme i de danske kirker, hvor
familien har boet - selv i Malaysia, hvor
den nærmeste danske kirke var i Singapore, tre og en halv times kørsel væk.
De to ældste døtre er blevet konfirmeret i danske kirker i udlandet - senest
Caroline i Den Danske Kirke i London i
2015 - og familien kommer i kirken til
Lucia, fastelavn og andre danske højtider.
Helle Myrthue kan i dag også finde på at
komme til gudstjenesterne.
“I begyndelsen var det udelukkende det
kulturelle, der betød noget, og ikke det
religiøse. Men med årene er det blevet
begge dele,” siger hun.
Helle Myrthue mener, at de præster
hun har mødt i udlandskirkerne, har en
afgørende betydning:
“De præster, der arbejder i udlandet,
er helt fantastiske. Jeg ved ikke, hvad det
er med dem. De er så fantastiske mennesker, og jeg tror, de er en speciel race, de
præster, der tager til udlandet.”
Da hun i lighed med andre diplomater
og udstationerede danskere betaler skat i
Danmark, har hun valgt at flytte sin kirkeskat til Den Danske Kirke i London.
“Det er sådan en lille ting at gøre. Hvis
man gerne vil have, at der er en kirke,
bliver man også nødt til at gøre noget for
det. Jeg synes, man er forpligtet på at
støtte kirken, hvis man bruger den. Det er
ikke en sur pligt, jeg gør det gerne.”
Smørhullet
I dag er Helle Myrthue også involveret i
36
fundraisingaktiviteter i Den Danske Kirke
i London.
Hun bruger sine tidligere erfaringer med
fundraising til at hjælpe med forskellige
initiativer, der skal rejse penge til kirkens
kommende renoveringsprojekt.
Kontakten til det danske har været
vigtig for Helle Myrthue at bevare, men
ligeså vigtigt er det at være åben over for
det land, hun bor i.
Hun mener, at det at opleve forskellige
kulturer især har lært hende at være tolerant; noget, som har været med hende,
lige siden hun tog til Canada som udvekslingsstudent.
“Jeg kom fra det her lille samfund, hvor
alle så ens ud, og pludselig var der bare
folk i alle farver, og nogle gik med turban
og tørklæde. Da jeg så det første gang,
lagde jeg mærke til det, og det har jeg så
ikke gjort siden - jeg ser det slet ikke.”
Tiden i udlandet har også gjort, at hun
ser lidt anderledes på danskerne.
“Man skal passe på, hvad man siger,
men jeg synes, at Danmark er et lille
smørhul i verden, og folk forstår ikke altid,
hvor godt vi har det, og hvor privilegerede
vi faktisk er. Så når jeg hører om nogle af
de problemer, der er, når jeg er i Danmark, så er de faktisk ikke særligt store i
forhold til, hvad der sker ude i verden. Vi
har hverken sult eller hungersnød. Vi skal
nok klare det, tænker jeg.”
Kommoden
Med mange år i udlandet melder spørgsmålet sig, hvor hjem er for Helle Myrthue
i dag.
“Hjem, det er der, hvor kommoden
står. Vi har jo alle vores ting med os - det
gamle afsyrede skab og så videre. Min
ældste datter er begyndt at sige, at hun
Mød et medlem
Helle Myrthue i Malaysia.
synes hun mangler nogle rødder. Der har
jeg jo selv haft lov at have mine i Danmark i noget tid, før jeg rejste ud. Vi siger
stadigvæk ’hjem til Danmark’, men mit
hjem er ikke bundet i mursten, og det er
her i London, vi bor. Nogle gange, når jeg
bliver sentimental, kunne jeg godt tænke
mig at have vores helt eget sted, hvor
man ikke boede til leje og bare kunne
male en væg rød, hvis man havde lyst til
det. Men egentlig er det ikke noget, der er
så vigtigt for mig.”
Når Helle Myrthue ser tilbage på årene
i udlandet, hvor har hun så befundet sig
bedst?
“Ja, det er jo det en diplomat aldrig
siger,” griner hun. “Vi er rigtig glade for at
være her i London, men har også været
det flere af de andre steder. Jeg er nok
bare sådan et menneske, der befinder
sig godt mange steder. Det med at være
hjemme på villavejen betyder ikke så
meget for mig.”
Helle Myrthues Blå bog
Født 1968
Maskiningeniør fra Aarhus Teknikum,
HD(O) fra Syddansk Universitet
Gift med Kristian Myrthue
Tre børn, Johanne på 17, Caroline på 15
og Kathrine på 8 år
Handelsråd på ambassaden i London
siden august 2013
37
KALENDER
FEBRUAR
2
Tirsdag
kl. 10.30
Cafe Mødestedet
The Danish Church
3
Onsdag kl. 19
4 St Katharine’s Precinct
Kirkerådsmøde
6
Lørdag
kl. 14
Fastelavnsfest
Tel. 020 7935 7584
7
Søndag kl. 11
Fastelavns søndag. Else Hviid
7
Søndag kl. 13
Snak om kristendom
10
Onsdag
kl. 10.30
Forældregruppen
11
Torsdag
kl. 19.30
Øl og Rugbrød
14
Søndag
kl. 11
1.s. i fasten. Torben Jørgensen. Afskedsgudstjeneste
21
Søndag
kl. 11
2.s. i fasten. Susanne Freddin Skovhus
24
Onsdag
kl. 10.30
Forældregruppen
25
Torsdag
kl. 19.30 Filmklubben viser Sommeren ‘92
27
Lørdag
kl. 14
Lørdagsskole
28
Søndag
kl. 11
3.s. i fasten. Else Hviid
Regent’s Park . London NW1 4HH
MARTS
1
Tirsdag
kl. 10.30
Cafe Mødestedet
6
Søndag
kl. 11
Midfaste. Susanne Freddin Skovhus
9
Onsdag
kl. 10.30
Forældregruppen
12 Lørdag
kl. 14
Lørdagsskole
13
Søndag
kl. 11
Mariæ bebudelses dag. Else Hviid
15
Tirsdag
kl. 13
Bogklubben læser “Besat” af Klaus Rifbjerg
17 Torsdag
kl. 12
Abbeyfield AGM og foredrag
17
Torsdag
kl. 19.30
Øl og Rugbrød
20
Søndag
kl. 11
Palmesøndag, konfirmation. Else Hviid
24
Torsdag kl. 19
Skærtorsdag. Else Hviid
25
Fredag
kl. 11
Langfredag. Susanne Freddin Skovhus
27
Søndag
kl. 11
Påskedag. Susanne Freddin Skovhus
38
KALENDER
APRIL
3
Søndag
kl. 11
Danish Church
1.s.e.påske.The
Susanne
Freddin Skovhus
5
Tirsdag
kl. 10.30
Cafe Mødestedet
6
Onsdag
kl. 10.30
4 St Katharine’s Precinct
Regent’s Park . London NW1 4HH
Forældregruppen
Tel. 020 7935 7584
7
Torsdag
kl. 19.30 Filmklubben viser 9. april
10 Søndag
kl. 11
2.s.e.påske. Else Hviid
14
Torsdag
kl. 19
Kirkerådsmøde
16
Lørdag
kl. 14
Lørdagsskole
17
Søndag
kl. 11
3.s.e.påske. Else Hviid/ Søren Holst
17
Søndag
kl. 13
Højskoleeftermiddag
20
Onsdag
kl. 10.30
Forældregruppen
21
Torsdag
kl. 19.30
Øl og Rugbrød
24
Søndag
kl. 11
4.s.e.påske. Susanne Freddin Skovhus
24
Søndag
kl. 13
Snak om kristendom
30
Lørdag
kl. 14
Lørdagsskole
Forældregruppen mødes hveranden onsdag.
Se hjemmesiden for mere information om de faste aktiviteter.
OM GUDSTJENESTERNE
Under gudstjenesten har man mulighed for at gå i churchhall’en sammen med sit
barn, her er papir, farveblyanter, legetøj m.m. Efter hver gudstjeneste kan der købes
kirkefrokost og/eller kaffe og småkager.
TRANSPORT TIL KIRKEN
Medlemmer af kirken, der har besvær med at komme til gudstjeneste eller deltage i
andre kirkelige aktiviteter, kan få hjælp til transport hos deres lokale Council i form af
„Taxi-card”. Nærmere oplysninger kan få hos Elsebeth Housden, Abbeyfield, tlf. 020
8946 3279.
39
Navne
Torben Jørgensen
holder afskedsgudstjeneste
Søndag den 14. februar kl. 11.00 prædiker Torben Jørgensen i St Katharine’s for
sidste gang i denne omgang. Torben blev
ansat ved sømandskirken i Hull 1. april
2012, med forpligtelse til at afløse ved
Den Danske Kirke i London. Nu rejser
han hjem: Fra 1. marts er han ansat ved
Eskildstrup og Ønslev sogne på Falster.
Torben Jørgensen har været i London
mange gange de sidste fire år, og det har
været en glæde og en fornøjelse at lære
ham at kende i kirken og over frokosten.
Kom og sig farvel og på gensyn til ham.
Fra lønnet til
frivillig medarbejder
Da den ene af kirkens to præstestillinger i 2012 blev nedlagt, fik kirken
som kompensation midler fra Danske
Sømands- og Uldlandskirker til at
ansætte en medhjælper nogle timer om
ugen. Marika Sonne var allerede frivillig
lærer i Lørdagsskolen og blev ansat til at
hjælpe blandt andet med hjemmeside,
annoncer og medlemsdatabasen. Med
Susanne Freddin Skovhus’ ansættelse
som præst ophører Marika Sonnes stilling, men hun har lovet at fortsætte på
frivillig basis. Det skal hun have stor tak
for.
40
Navne
Susanne Freddin
Skovhus indsat som
præst ved Den Danske
Kirke
Den 2. søndag i advent fik Den Danske Kirke i London yderligere en præst, da Susanne
Freddin Skovhus blev indsat i St Katharine's. Siden 2012 har Else Hviid været den
eneste præst ved kirken, men de næste to år skal Susanne Skovhus hjælpe til. Hun skal
arbejde halv tid som præst for den danske menighed og halv tid som projektleder ved
Council of Lutheran Churches in Great Britain, hvor hun skal forberede reformationsjubilæet i 2017. Generalsekretær Margith Pedersen, Danske Sømands- og Udlandskirker, stod for indsættelsen.
Ny assistent på halvvejen
Ida Marie Kristensen, der
begyndte som ungdomsassistent ved kirken 1. september
valgte desværre at rejse hjem til
Danmark allerede før jul. Men
hendes assistentkollega Margrethe Tougaard Møller havde
heldigvis en veninde på Lolland,
som stod på spring. Amalie
Melbye startede 1. december,
og derfor har vi stadig to søde
assistenter, som udmærker sig
ved at være lige dygtige i køkkenet som på orgelpulpituret.
41
Tak for jeres bidrag ved
juleindsamlingen 2015
Årets juleindsamling indbragte £2.540.
Tak til alle som bidrog, det er en uvurderlig håndsrækning til kirkens sociale
arbejde. Tak også for de mange julekort,
der fulgte med jeres bidrag.
Vi modtog mange dejlige og opmuntrende julehilsner, det varmede vi os ved i
julemåneden.
Jane Allard
Bente Bromley
Ian og Bette Broyd
Karen og William Clark
Torben Dall
Danish Embassy
Danish Womens Society
Lisbeth Davies
Edith Dulniak
Ruth Fairclough
Inger Findley
Birgitta Fjeldsoe
Maria Elisa Gording
Dorte Bille Harding
Grete Hauge
Marianne Hawkins
Birgit Hundevad
Aase og Kjeld Jacobsen
Elisabeth Lawrence
Laida Laumets
42
Kirsten Leete
Kirsten Mares
Helena Mason
David og Solveig Mills
Lene Orchard
Vagn og Helle Pedersen
Neville Rodgers
Birgit Thompson
Edit Todd
Tove Sperling
Kirsten Skov
Ulla og Brian Royal
Anne Webster
Tak til Danfolk, The Danish
Society in Norfolk and Suffolk:
Hvert år i december tager præst, organist
og et par frivillige til Norwich for at holde
julegudstjenesten og juletræsfest i Norwich sammen med danskerne deroppe.
En dejlig dag sammen med dejlige mennesker. Vi sælger lidt fra vores julebutik,
og overskuddet fra festen doneres til Den
Danske Kirke i London.
I år modtog vi £427. Tak til Danfolk for
støtten.
Perfect
decoration
gifts
textiles
jewellery
accessories
home fashion
1 Churchgate
Hitchin
Hertfordshire
SG5 1DN
01462 434946
w etceterahomefashion.co.uk
e [email protected]
43
VERDEN SKALs EROBRES - HVER ENESTE DAG!
SKALS EFTERSKOLE HAR EN FØRENDE POSITION SOM MODERSKOLE FOR CAMBRIDGE I DANMARK
MARGINAL.DK
SKALs har et spændende tilbud til dig, der
ønsker at færdiggøre hele din internationale
grunduddannelse i Danmark.
Cambridge IGCSE på SKALs + International Baccalaureate (IB)
eller studentereksamen med kollegieplads på et af de kostgymnasier
vi samarbejder med.
Vi glæder os til at udfordre dig!
SKALS EFTERSKOLE · KÆRVEJ 11, 8832 SKALS · TLF.: +45 8669 5011
BESØG OS OGSÅ PÅ: WWW.SKALS-EFTERSKOLE.DK
Skal du
flytte hjem
eller videre
ud i verden?
Vi har ofte
flyttebiler i London
Som Danmarks største flytteforretning kan vi
garantere en tryg og professionel flytning.
Skal du flytte
til den sydlige del af Europa?
Tilbyder vi flytning med vores spanske
datterselskab Scantransport.
Oversøiske flytninger klarer vi naturligvis også.
Ring på +45 70 221 226
eller besøg os på www.aspiremobility.com
for mere information.
The international brand name of
Møbeltransport Danmark
Copenhagen
44
Hillerød
Aarhus
Odense
Aalborg
Stockholm
Malmö
Malaga
K i r ke l i g e h a n d l i n g e r
Døbte
Lily Grønlund
Felix Vejby Sousa
Maximilian Kier-Helmo
Thomas Károly Kende Juhasz
Jack Humphrey Tangney
Viede
Thomas Pålsson Rosenberg
og Sarah Putzke
James Marcus Tuckwell og Hannah
Elizabeth Gwillim White
Kirkeligt velsignede
Jacob Overgaard Bierre-Nielsen
og Emily Saxon Loughran
Vind ophold på
sommerskole
Går du i Lørdagsskole, og er du mellem 12 og 14 år? Så kan du deltage i
lodtrækningen om en plads på Danes
Worldwides populære sommerskole,
som i år afvikles den 2. juli til den
22. august.
Vinderen udtrækkes ved kirkens
fastelavnsfest lørdag den 6. februar.
Sommerskolelegat
Danes Worldwide har takket være
en række danske fonde og privatpersoner fået mulighed for at uddele
12 legater til børn, hvis forældre har
begrænsede ressourser til at bevare
deres børns tilknytning til Danmark.
Læs om betingelserne på kirkens
hjemmeside.
45
Formand Elin
Stone skriver
Danske dialekter
før og nu
Torsdag den 18. februar
kl. 12.00
Foredrag ved lektor Henrik Hovmark.
Arrangementet koster £15 og inkluderer frokost. Tilmelding til kirken.
Skagensmalerne
Ancher
Erantis, vintergækker, krokus. Kan det være,
at foråret er på vej? Dagene bliver længere,
og vi får mere tid sammen.
Vi er heldige. Ritt Bjerregaard er med
til vores påskefrokost. Senere på foråret
kan vi igen byde Lisette Vind Ebbesen fra
Skagens Museum velkommen. Og husk
allerede nu at skrive i kalenderen, at der er
sommerbasar lørdag den 21. maj.
Der er så meget at glæde sig over og
til. Vores forening har megen glæde af
alle de mennesker, der er blevet venner
igennem årene, og jeg ved, at nogle af vore
nyere medlemmer også har fået glæde af
venskaber og sammenkomster. Et stort
velkommen fra komiteen til Kirsten Leete og
til alle nye medlemmer.
Se også se vores hjemmeside på
www.danskekvinder.co.uk.
Elin Scheel Stone
Formand for Danske Kvinder
i England
46
Torsdag den 14. april
kl. 12.00
Om malerne Ancher. Foredrag ved
kurator ved Skagens Museum Lisette
Vind Ebbesen. Tilmelding til kirken.
£15 med frokost.
Besøg Merchant
Taylor’s Hall
Mandag den 8. februar
kl. 11.00
Turen koster £10. Tilmelding inden
den 1. februar til Ruth på 020 8670
5019 eller [email protected] Frokost
for egen regning.
Bridgeklub
Bridgeklubben mødes den sidste
torsdag i måneden i Den Danske
Kirke.
Kontakt Kirsten Mares på
[email protected] eller
tlf. 020 8393 3092.
Kontakt os
Bogklubben
Bogklubben mødes tirsdage kl. 13.00 og læser
danske bøger - oftest romaner, men indimellem også
bøger med aktuel historisk eller samfundsmæssig
relevans. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.
Kaffe, te og et beskedent stykke brød kan købes for
£3. For mere information kontakt Dorte Bille Harding,
e-mail [email protected]
Formand Elin Scheel Stone
Tlf. 014 94 261 236
Sekretær Aase Christensen
Tlf. 017 27 842 636
Kasserer Ulla Gray
Tlf. 020 8693 1051
www.danskekvinder.co.uk
Tirsdag den 15. marts: ‘Besat’ af Klaus Rifbjerg
Tirsdag den 10. maj: ‘Italiensvej’ af Anna Grue.
Mød Ritt Bjerregaard
Onsdag den 9. marts kl. 12.00
En markant politiker og personlighed.
Hun har været socialdemokratisk
folketingsmedlem, undervisningsminister,
socialminister og EU-kommisær.
Hun blev Københavns første kvindelige
overborgmester, og hun har lige udgivet
første bind af sine erindringer.
Dagen koster £20.00. Tilmelding Ulla Gray
020 8693 1051 med betaling. Meld dig til,
så hurtigt du kan, så du ikke bliver skuffet.
Ritt Bjerregaard fortæller på dansk.
47
Ung i London
43 Maresfield Gardens
London NW3 5TF
DET STORE KOLDE BORD
United Kingdom
Phone 020.7435.7232
[email protected]
www.kfuk.co.uk
Søndag den 14. februar kl. 18.00
Reg. charity no. 249 198
Når man er langt hjemmefra kan det være rigtig
lækkert med god dansk mad. K’s køkken byder
denne søndag på det store kolde bord med masser
af danske specialiteter såsom frikadeller, rugbrød,
leverpostej, karrysild, fiskefileter med remoulade og
andre lækkerier. Pris £6 og det er ikke nødvendigt
med tilmelding.
AUPAIR-FORMIDLING
Kontakt os, hvis du har spørgsmål
Dansk KFUK har i mange år sat danske au pairs i forbindelse med engelske familier, der
gerne vil have en aupair. Vi har masser af erfaring på området og vores aupair-formidling
er velfungerende og prisvenlig.
Vi gør vores bedste for at matche familieansøgningerne med
ansøgningerne fra aupairs, så alle bliver tilfredse.
For nærmere information kontakt aupair-sekretær
Lea Becker på tlf. 020 7435 2007.
CEREMONY
OF THE KEYS
TRAVETUR
OG HIGH TEA
43 Maresfield Gardens
London NW3 5TF
43 Maresfield Gardens
United Kingdom
Tirsdag den 23. februar kl. 20.30
Fredag den 25. marts kl.
14.00
United Kingdom
London NW3 5TF
Vi tager ind til Tower of London, hvor vi Phone 020.7435.7232
Travetur på Hampstead Heath,Phone
hvor
vi bl.a.
020.7435.7232
[email protected]
[email protected]
skal overvære en af de ældste ceremonier
besøger
det
smukke
Kenwood
House,
www.kfuk.co.uk
no. 249 198
i England, ”The Ceremony of the Keys”. Reg. charitykendt
fra filmen Notting Hill. www.kfuk.co.uk
Vi slutter af
Reg. charity no. 249 198
En ceremoni, hvor vagterne formelt låser
på KFUK, hvor der serveres High Tea (pris
Tower af for natten.
£ 6). Dette arrangement starter fra KFUK
Den er blevet holdt hver evig eneste
og tilmelding er unødvendig.
aften siden år 1330. Det er gratis, men det
er nødvendigt med tilmelding på K’s kontor,
da vi har begrænset antal biletter.
48
HELDAGSTUR
TIL OXFORD
Søndag den 13. marts kl. 9.00
Vi lejer en bus og sætter kursen mod Oxford. Undervejs stopper vi
i Bicester, en lille by der er kendt for sine fabriksudsalg, hvor det
er muligt købe mærker som f.eks. Burberry, Calvin Klein, DKNY,
Monsoon, Ralph Lauren m.m. til spotpris. Der er virkelig penge at
spare i forhold til high-street priserne, så tag Visa-kortet med! Efter
Bicester fortsætter turen til den hyggelige universitetsby, Oxford, hvor
vi indsnuser atmosfæren i de snævre gader mellem de imponerende
colleges. Vi forventer at være tilbage på K omkring kl. 20. Pris: £ 20.
Tilmelding senest den 6. marts.
MANGE FLERE
ARRANGEMENTER
MEGET MERE PÅ K
WWW.KFUK.
CO.UK
Den Danske Kirke og Dansk KFUK i London har ugentligt 1-2 arrangementer, der
hovedsageligt henvender sig til au pairs, studerende og unge danskere i London.
For nærmere information om priser og tilmelding kontakt KFUK’s kontor på tlf. 020
7435 7232. Bemærk, at aktiviteterne på denne side kun er et udvalg af, hvad vi kan
tilbyde, se endvidere www.kfuk.co.uk
49
...
avisen for danskere i udlandet
POLITIKEN
weekly
19. sept. 2012
Årgang 103. Nr. 38
Pris 22 kr.
Abonnement
Service 70 15 95 15
Danmarks rigeste - side 8
www.politiken.dk
Børnenes talsmand
Kultur med kant
Danmarks børn får tidligere chefpolitiin-
Der har været perioder i dansk politik,
spektør Per Larsen (67) som ny talsmand.
hvor kulturministeren har været så ligeFå PolitikenWeekly leveret
hver uge
Han er udpeget til posten som formand
gyldig og farveløs, at man har haft svært
for Børnerådet og skal dermed tale børved at huske vedkommendes navn. Det
Som en rigtig avis giver PolitikenWeekly
dig et pusterum i den myldrende strøm af
daglige
nenes sag både i medier og over for minigælder dog ikke 1993-96, hvor den nu 70stre og Folketinget. Han afløårige Jytte Hilden sad på ponyheder og informationer. EnSide
rolig
oase
baggrundsstof og indblik fra livet i Danmark
2 ser
Side 13 sten. I de år var der ballade.
Lisbethmed
Zornig Andersen.
og det danske syn på begivenheder i udlandet. PolitikenWeekly udkommer hver onsdag og
sendes kun til adresser i udlandet.
Skatterådet: Bopælsregler løsnes op
Som abonnent på Politiken Weekly har du fri adgang til alt på politiken.dk.
Og med Plusstatus handler du frit i Plusbutikken; politiken.dk/Plus
Bestil på politikenweekly.dk eller på +45 70 15 95 15
POLITIKENWEEKLY
DANSK TANDKLINIK I LONDON
LYSERE TIDER. Udlandsdanskere får nu mulighed for at nyde herlighederne ’hjemme i Danmark’ i længere tid - uden at komme i karambolage med Skat. Foto: Thomas Borberg
Ny afgørelse betyder, at
udlandsdanskere fremover må være i Danmark halvdelen af året
uden at betale skat.
skattelempelse
U
dlandsdanskere må fremover bo seks måneder ad
gangen i deres danske sommerhuse eller lejligheder, uden at de
bliver skattepligtige til Danmark, så
længe de sørger for at tage en sviptur
til for eksempel Sverige i en uge eller
to.
Det er resultatet af en ny afgørelse i
Skatterådet, skriver Morgenavisen
Jyllands-Posten.
Afgørelsen kan betyde, at tusinder
af ældre vil få lyst til at flytte til varmere himmelstrøg, forudser økono-
miske og juridiske rådgivere ifølge
avisen. Det betyder nemlig, at de kan
besøge deres børn og børnebørn i
Danmark væsentligt længere, end
det hidtil har været muligt.
Indtil nu er udlandsdanskere på
uafbrudt ferie i Danmark i op til tre
måneder blevet rådet til at rejse
hjem til deres bopælslande i typisk
mindst en måned. På den måde er de
sluppet for en regning fra Skat. Ifølge
skatteekspert Torben Bagge, advokatfirmaet Tommy V. Christiansen,
har Skat dermed for første gang slået
fast, hvad der menes med "kortvarigt
ophold pga. ferie og lignende", skriver avisen.
Hvis du som udlandsdansker har
ejendom i Danmark, så er du sådan
set fuldt skattepligtig herhjemme,
hvis du tager ophold i boligen. Med
mindre du bare er i landet på grund
af ferie eller andre kortvarige ophold
af maksimalt tre måneder i træk.
Herudover må du sammenlagt opholde dig i Danmark 180 dage inden
for de seneste 12 måneder. Det har
længe givet udlandsdanskerne de
konsekvenser, at de kun opholdt sig i
deres sommerhus eller lejlighed i
Danmark tre måneder om året for ikke at komme på kant med loven. For
at udløse en ny tremåneders periode
skulle de nemlig rejse hjem til bopælslandet i mindst en måned, hvis
ikke de ville modtage en ordentlig
regning fra Skat.
Nu åbner Skatterådet dog op for,
efter den nye afgørelse, at de med en
sviptur til for eksempel Sverige i en
eller to uger kan udløse en ny tremåneders periode, som gør, at de lovligt
kan opholde sig i Danmark. Dermed
bliver det for fremtiden nemmere
for danskere med bopæl i udlandet
at tage hjem for at besøge venner og
familie og opholde sig i deres bolig
længere tid ad gangen.
Af de godt 24.000 danskere, der
har flyttet bopæl til enten Frankrig
eller Spanien, hvor de bor fast, har
omkring halvdelen af dem et som-
RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC DENTISTRY
JONATHAN HALL, CAND ODONT, TANDLÆGE KBH
1 HARLEY STREET, LONDON W1G 9QD
0207 5803331
[email protected]
50
i byer med høje boligomkostninger.
På sigt kan det få den konsekvens,
at færre danskere bliver udstationeret. »Når vores udstationerede skal
dobbelt bebyrdes, vil det få den konsekvens, at 70-75 procent af vores udstationeringer fra Danmark ikke
længere finder sted«, siger Lars Marcher, administrerende direktør i Ambu A/S. »Det er ufatteligt sørgeligt, for
det har kæmpe værdi for Danmark,
at medarbejderne får international
erfaring«, tilføjer han.
Hvor meget det dobbelte skattesmæk vil komme til at koste erDobbelt skattesmæk
hvervslivet, er endnu uvist, men på
Flere tusinder af udstationerede længere sigt kan det få større konsedanskere står til at få dobbelt skatte- kvenser. »Det har isoleret set både
Buckingham Court,
smæk med store konsekvenser for konsekvenser for konkurrenceeverhvervslivet, 78
skriver
Berlingske. De nenGate,
og eksporten, fordi det skader
Buckingham
udsendtes særlige skattefritagelse relationen til fjerne markeder. Det
Sw1E 6PE
ophæves med den nye skattereform,
kan betyde fald i beskæftigelsen«, sisamtidig med at de skal til at betale ger Bo Sandemann Rasmussen, proskat af deres frie boliger. Det betyder, fessor i økonomi ved Aarhus UniverPhone:
020 7931
9572
at det bliver dyrere
for de virksomhesitet.
Ritzau
der, der har udsendte medarbejdere
merhus eller en lejlighed herhjemme, uden at være bopælspligtig.
»Men der er dog tale om en konkret afgørelse. Vi ved således fortsat
ikke reelt, hvor korte ferieophold i
udlandet Skat vil acceptere, uden at
tremåneders reglen overtrædes.
Samtidig er det vigtigt at notere sig
reglen om, at man sammenlagt kun
må opholde sig her i landet i 180 dage inden for de sidste 12 måneder,
hvis ikke man vil anses for fuldt skattepligtig til Danmark«, siger Jesper
Demming, revisorfirmaet Deloitte.
Sign up
The Danish Church
4 St Katharine’s Precinct
Regent’s Park . London NW1 4HH
Tlf 020 7935 7584
Membership
of the Danish Church in London
www.danskekirke.org
Sign up online at www.danskekirke.org or complete this form and return with your payment.
Minimum membership cost £108/year (or £9/month) for a family, £84/year (or £7/month) for single
adults and £60 (or £5/month) for concessions, but you are most welcome to add an extra donation.
Please enclose a cheque/postal order/charity voucher, made payable to the Danish Church in London.
Registered Charity No. 237897
Title _________ First name _______________________Last name ____________________________________
Address ____________________________________________________Postcode __________________________
Telephone___________________ Mobile ______________ E-mail ____________________________________
Date and signature ___________________________________
Gift Aid
makes every £1 you give worth 25 pence more, at no extra cost to you. If applicable, please tick this box:
I am a UK taxpayer and would like the Danish Church in London to reclaim the tax on all my donations
in the past, and until further notice. I understand that I must have paid UK Income Tax or Capital Gains
Tax for an amount at least equal to the total tax that all charities reclaim on my behalf, for each year.
If you pay tax at the higher rate, you can claim further tax relief in your Self Assessment tax return –
please tick here for a receipt:
You can cancel this Gift Aid Declaration at any time. Please also notify us if your tax status changes, or if you move or change your name.
Brug kirkens hjemmeside
Via vores nye hjemmeside kan du tegne og betale medlemsskab online. Den mulighed vil vi gerne have,
at du benytter. Aftalerne om Standing Order vil vi efterhånden afvikle, så alle betaler deres bidrag online. Det letter administrationen for os. Bruger du ikke internet, er du selvfølgelig velkommen til fortsat
at betale dit medlemsskab med en check.
Hjemmesiden kan du også bruge til at holde dig orienteret om, hvad der foregår i kirken, og du kan
tilmelde dig arrangementer her. Endelig kan du følge os på Facebook, hvor du kan se omtale af kommende arrangementer - og masser af fotos fra kirkens aktiviteter. Velkommen som medlem af Den
Danske Kirke i London.
Please send this page with payment (payable to ’Danish Church in London’) to:
The Danish Church, 4 St. Katharine’s Precinct, London NW1 4HH.
Enquiries & amendments to E-mail [email protected]
51
Det er arkitektfirmaet C.F. Møller, der skal
stå for renoveringen og ombygningen af
og ombygningen af St Katharine’s,
Den Danske Kirke i London.
Firmaet har forestået en lang række
opgaver verden over. Her på billedet
er det udvidelsen af Statens Museum for
Kunst i København i 1998.
Læs mere inde i bladet.
52