Razpis za vpis Alma Mater AP 2016/2017

Ples, koreografija – visokošolski strokovni program
- Sodobni ples
- Džez
- Tekmovalni ples ST & LA
- Družabni ples
Redni
Izredni
20
20
20
20
20
20
20
20
Ples, koreografija VS (2. letnik) – program 1. stopnje
- Sodobni ples
- Džez
- Tekmovalni ples ST & LA
- Družabni ples
Ples, koreografija VS (3. letnik) – program 1. stopnje
- Sodobni ples
- Džez
- Tekmovalni ples ST & LA
- Družabni ples
Redni
Izredni
5
5
5
5
5
5
5
5
Redni
Izredni
5
5
5
5
5
5
5
5