8. februar: Praznik slovenske kulture in spomin na Franceta Prešerna

8. februar: Praznik slovenske kulture in
spomin na Franceta Prešerna
ak' hočeš, da bi zaljši cvet rodile,
veselo vele vzdignile glavice
jim iz oči ti pošlji žarke mile!
(Sonetni venec št. 12)
Vrtnica ‘Prešeren’ je prva slovenska vrtnica!
Njen žlahtnitelj, slavist in literarni zgodovinar, doktor Matjaž Kmecl, se je z izbiro imena
zanjo – vrtnica 'Prešeren' – poklonil velikemu pesniku doktorju Francetu Prešernu, ki je
umrl, 8. februarja leta 1849, v Kranju.