Februar 2016

Februar 2016
Internet
M
L
6 / 2 Mb
12 / 3 Mb
Telefonija
Televizija
+ WiFi
36
36
TV programov
1 sprejemnik
TV programov
1 sprejemnik
Mobilna TV
Časovni zamik 72h
Mobilna TV
Časovni zamik 72h
Brezplačni klici*
znotraj omrežja Detel
Brezplačni klici*
znotraj omrežja Detel
34
40
€ /mesec
€ /mesec
*Brezplačni klici veljajo v fiksnih omrežjih operaterja Detel. Vsa oprema je dana v brezplačno uporabo in je last operaterja. Možen je priklop največ enega
digitalnega sprejemnika. Priklop znaša 40 EUR. Vse cene so v EUR z DDV.
Internet
M
L
6 / 2 Mb
12 / 3 Mb
Televizija
+ WiFi
36
36
TV programov
1 sprejemnik
TV programov
1 sprejemnik
Mobilna TV
Časovni zamik 72h
Mobilna TV
Časovni zamik 72h
32
38
€ /mesec
€ /mesec
Vsa oprema je dana v brezplačno uporabo in je last operaterja. Možen je priklop največ enega digitalnega sprejemnika. Priklop znaša 40 EUR. Vse cene so v EUR
z DDV.
Internet
5M
10 M
5 / 1 Mb
10 / 2 Mb
Telefonija
+ WiFi
Brezplačni klici*
znotraj omrežja Detel
Brezplačni klici*
znotraj omrežja Detel
27
33
€ /mesec
€ /mesec
*Brezplačni klici veljajo v fiksnih omrežjih operaterja Detel. Vsa oprema je dana v brezplačno uporabo in je last operaterja. Vse cene so v EUR z DDV.
Internet
5M
10 M
5 / 1 Mb
10 / 2 Mb
+ WiFi
24
30
€ /mesec
€ /mesec
Vsa oprema je dana v brezplačno uporabo in je last operaterja. Vse cene so v EUR z DDV.