VL 14-104228

Izvršitelj
IVKOVIć GORAN, univ. dipl. prav.
Breznikova ulica 15, 1230 Domžale
Tel.: (01) 724 84 24, Fax.: (01) 724 84 23
Okrajno sodišče v Krškem
CKŽ 14
8270 Krško
Št. sodišča: VL 14/104228
Št. izvršitelja: IZV 2014/12030
Datum: 03.02.2016
DRAŽBENI
RAZGLAS
V izvršilni zadevi upnika Telekom Slovenije d.d., proti dolžniku Maksuti Besim, zaradi izterjave 139,82 EUR s
p.p., vas obveščamo, da se bo dne 18.02.2016 ob 15:00 uri, na naslovu: Bračičeva ulica 1, 8281 Senovo,
vršila druga javna dražba, naslednjih predmetov z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št. Opis predmeta
1 Kotna sedežna garnitura, blago
2 LCD TV znamke LG
Vrednost EUR
250,00
250,00
 Prodaja poteka po sistemu videno - kupljeno
 Stroški in davki bremenijo kupca
Izvršitelj Goran Ivković,
univ. dipl. prav.
Informacije pomočnik izvršitelja; g. Jože Marčelan, 051 393 676
Kupci so dolžni kupnino izplačati takoj po dražbi oziroma kasneje, če se tako dogovori z izvršiteljem.
Vrednost zarubljenih premičnin se lahko zmanjša do tretjine oklicane vrednosti.
Poslano:
- upniku
- dolžniku
- Okrajno sodišče v Krškem, oglasna deska
Uradne ure:
PONEDELJEK 09:00 – 11:00;
SREDA 09:00 – 17:00;
PETEK 09:00 – 13:00