INTERSEROH Z VAMI V SLOVENIJI

INTERSEROH Z VAMI V SLOVENIJI
KLJUČNA SPOROČILA
NAJVEČJE MEDNARODNO PODJETJE,
KI UPRAVLJA Z RAZŠIRJENO
PROIZVAJALČEVO ODGOVORNOSTJO
DOKAZANO NAJBOLJ TRAJNOSTNO
NARAVNANA SHEMA V SLOVENIJI
TRANSPARENTNA, ZANESLJIVA
IN EDINA NEODVISNO REVIDIRANA
SHEMA V SLOVENIJI
DOSTOP DO GLOBALNIH ZNANJ IN
MEDNARODNO UČINKOVITIH PRAKS
INTERSEROH Z VAMI V SLOVENIJI
ALBA GROUP V EUROPI & SVETU
Ključni globalni akter na področju industrije okoljskih storitev
•
več kot 8.000 zaposlenih in
•
51 milijonov ton prihranjenih primarnih surovin
•
2.6 milijard € prometa (2013)
zaradi izvedenih reciklažnih procesov
INTERSEROH največja mednarodna shema
za zbiranje odpadnih surovin na svetu
Netherlands
Belgium
Poland
Germany
Czech Republic
Slovakia
Austria
Slovenia
Italy
Romania
Croatia
Bosnia
Herzegovina
Serbia
Spain
DEJAVNOSTI PO DRŽAVAH:
• Odkup materiala
• Storitve, sheme
•
Bulgaria
Turkey
Storitve, sheme, odkup surovin
INTERSEROH Z VAMI V SLOVENIJI
INTERSEROH V EVROPI IN V SLOVENIJI
Dejstva ki prepričujejo
1
24
554.000
27.500
izdelanih evidenčnih
in edina shema
in znanj pri izgradnji sistema
sortirane v najsodobnejših
listov na shemo
v Sloveniji z R&R
zbiranja in predelave odpadkov
sortirnicah v 2013 v Evropi
Interseroh v letu 2014.
kapacitetami
let mednarodnih izkušenj
ton mešane embalaže je bilo
350.000
5.400
3.000
odpadnih produktov v
prevzemov odpadnih
oddanih preko spleta
Sloveniji v 10 letih
produktov v Sloveniji
v Sloveniji v 2014
Ton zbranih in predelanih
10
let v Sloveniji kot edina
prejetih naročil in izvedenih
4.000
mednarodnih strank
neodvisna shema
600
Zadovoljnih in zvestih
strank v Sloveniji
NAROČNIKI NAŠIH STORITEV
INTERSEROH Z VAMI V SLOVENIJI
poročil zavezancev
INTERSEROH V SLOVENIJI
Naša zasveza do vas - zanima nas vaše mnenje
1. SERVICE DELIVERY GUARANTEE
Ekipe v Ljubljani zagotavljajo 48 urni odzivni čas:
Že pet let sodelujem z ekipo INTERSEROH in sem izjemno zadovoljen
z njihovo odzivnostjo in s tem, kako rešujejo težave, ki se pojavijo res redko.
Andrej K., Head of Logistics, from international retail company
“ZERO COMPLAINT POLICY” – ZAČETEK IZVAJANJA V Q4 2015
€
2. SYSTEM PERFORMANCE GUARANTEE
Revizijska hiša bo spremljala naše delovanje na področju prevzema vseh pogodbenih obveznosti.
Cilj je postaviti industrijski standard v letu 2016 in tako omiliti pomanjkljivosti na področju zakonodaje.
NEODVISNA REVIZIJA ZA ZAGOTAVLJANJE POPOLNE TRANSPARENTNOSTI
INTERSEROH Z VAMI V SLOVENIJI
§
INTERSEROH V SLOVENIJI
Krožno gospodarstvo
IZDELEK
PROIZVODNJA NOVE
SUROVINE ALI IZDELKA
PONOVNA UPORABA
UPORABA IZDELKA
ODPADNI PRODUKT
organizacija in nadzor celotnega procesa,
SEKUNDARNA
SUROVINA
zbiranje in predelava, pridobivanje
dokumentacije ter trženje
ZBIRNA MESTA
• komunalna podjetja (ekološki otoki)
• končni uporabnik – podjetje
PREDELAVA
SORTIRANJE, PRIPRAVA
IN SKLADIŠČENJE
pri pooblaščenem izvajalcu
ODSTRANJEVANJE
INTERSEROH Z VAMI V SLOVENIJI
koraki in obveznosti,
ki jih prevzame podjetje
Interseroh d. o. o.
INTERSEROH V SLOVENIJI
Več kot le licenčni partner
•
Sodelujemo pri pripravi vaših okoljskih strategij in načrtov
•
Zagotovimo izobraževanje, treninge in delavnice
•
•
za ravnanje z odpadnimi produkti
za vaše zaposlene
Svetujemo za ravnanje z odpadnimi produkti v državah EU
Smo vaš zanesljivi partner za zbiranje odpadnih baterij
in akumulatorjev, odpadne električne in elektronske
opreme ter nagrobnih sveč
•
Rešitve na področju odstranjevanja, recikliranja in ponovne
uporabe odpadnih surovin (uničenje arhiva, pretečeni rok
uporabne, kosovni odpadki ipd.)
SMO ZGLED ZA KONKURENČNOST, POŠTENE INDUSTRIJSKE STANDARDE
IN MINIMIZIRANJE VPLIVA OKOLJSKIH ZAVEZ NA VAŠE POSLOVANJE
INTERSEROH Z VAMI V SLOVENIJI
INTERSEROH V SLOVENIJI
Poslušamo, slišimo, sodelujemo
•
•
•
Prisluhnemo vašim izkušnjam in izzivom (osebni svetovalec)
Vključimo se v proces optimizacije stroškov (pregled procesov)
Zapišemo skupne cilje, zaveze in jih izpolnimo
(jamstvo za izvedbo)
•
Smo ves čas na voljo z nasveti, storitvami, znanjem
•
Vrednotenje našega dela prepuščamo neodvisni zunanji
•
•
in izkušnjami (izobraževanja)
reviziji (transparentnost)
Gradimo dolgoročna partnerstva (zadovoljne, zveste stranke)
Zavedamo se soodvisnosti in odgovornosti kot ključnih sestavin
krožnega gospodarstva (delujemo transparentno)
MOČNI SMO TOLIKO, KOLIKOR S SVOJIMI STRANKAMI LAHKO
PRISPEVAMO K UDEJANJANJU TRAJNOSTNIH REŠITEV ZA
KAKOVOSTNEJŠE BIVANJE VSEH NA NAŠEM PLANETU
INTERSEROH Z VAMI V SLOVENIJI
VERJAMEMO V MOČ OSEBNIH STIKOV.
Z veseljem smo vam na voljo!
mag. DARJA FIGELJ
Direktorica
T
+386 (0)1 560 91 50
F
+386 (0)1 560 91 61
M
+386 (0)51 656 273
E
[email protected]
W
www.interseroh.com
www.interseroh-slo.si
INTERSEROH Z VAMI V SLOVENIJI