Informacije in prijavnica - Zveza slovenskih kulturnih društev

Zveza slovenskih kulturnih društev
TEČAJ ZA MENTORJE OTROŠKIH IN
MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN
z mentorico dramatičarko
Kim KOMLJANEC
z izkušnjami režiserke, dramaturginje, gledališke pedagoginje in
lektorice
3.-4. september in
10.-11. september 2016
10.00-17.00
na sedežu Zveze slovenskih kulturnih društev
Gregorčičeva dvorana
Ul. San Francesco 20 (II. nad.)
TRST
Spored izobraževanja:
Udeleženci naj se prvi dan tečaja zglasijo 15 min pred začetkom za
registracijo. Tečaj bo potekal vse dni po naslednjem okvirnem urniku:
10.00-13.00
Teoretično praktični del
13.00-14.00
Odmor - prosto za kosilo
14.00-17.00
Teoretično praktični del
s podporo:
Direzione centrale cultura, sport e solidarieta'
Servizio volontariato e lingue minoritarie
TEČAJ ZA MENTORJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH
GLEDALIŠKIH SKUPIN
Šola za mentorje otroških in mladinskih gledaliških skupin je namenjena vsem mentorjem
otroških in mladinskih gledaliških skupin, ki se srečujejo z naslednjimi vprašanji:
Katera besedilna predloga je primerna za našo skupino? Kje jo najdem, kaj je bistveno pri moji
izbiri besedila, kako naj besedilo obdelam, priredim, spremenim, da bo ustrezalo moji skupini
in nudilo dober izziv za predstavo? Kaj je dovoljeno v zvezi z avtorskimi pravicami?
Kako naj vzbudim in ohranjam zanimanje za izbrano besedilo v skupini?
Kako naj od otrok oz. mladostnikov, ki igrajo v predstavi, dobim tisto, kar kot režiser/-ka
želim in kar predstava potrebuje? Kako biti režiser in ne zanemariti ustvarjalnosti članov
skupine?
Kako strukturirati vaje, da se otroci/mladostniki ne začnejo dolgočasiti? Kje začeti, kako
končati, kako stlačiti vse to v kratek čas, ki ga imam na voljo?
Praktična delavnica se bo osredotočila na:
1.
Besedilno predlogo in dramaturško razčlembo besedila
Pogosto mentorji izbirajo besedila glede na zasedbo, v resnici pa lahko skorajda katero koli
besedilo uprizorimo kot monodramo ali kot predstavo s samimi množičnimi prizori. Zato
bomo pri branju besedil skušali izluščiti tiste lastnosti besedilne predloge, ki bodo skupini
koristne na dolgi rok: tekom ustvarjanja letošnje predstave ali še dlje: tekom vodenja
skupine v nadaljnjih šolskih letih. Na praktičnih primerih se bomo učili o priredbah besedil
in dramatizaciji ne-dramskih predlog, ter se posvetili tudi ustvarjanju lastnih dramskih
besedil – kot avtorji ali kot vodje skupin, v katerih člani sami ustvarijo dramsko besedilno
predlogo (spodbujanje mladih k pisanju zgodb, odzivanju na dogodke okrog njih, črpanju
materiala iz njihove domišljije ipd.).
Skozi različne vaje in postopke bomo našli tudi učinkovitejše načine izbiranja že obstoječih
besedil. Posvetili se bomo tudi dramaturgiji, saj je, zaradi dolgoletnega zanemarjanja
dramatike v slovenskem šolskem sistemu, poznavanje osnovnih dramaturških pojmov pri
mentorjih pogosto pomanjkljivo. Obnovili bomo osnovne elemente drame (po Aristotelu) in
se nato poigrali z drugimi vidiki dramskih besedil, npr. formo in vplivi televizije in filma na
recepcijo gledališča pri mladih.
Vedno znova se bomo vrnili k osrednjemu vprašanju: Kaj je tisto, kar je v besedilu zares
dramsko?
2.
Praktično delo s skupino od teksta do odra
Večina mentorjev otroških in mladinskih gledaliških skupin vodi vaje in postavlja predstave
v zelo omejenem časovnem okvirju in se pogosto znajde v časovni stiski, zato je bistveno,
da se naučimo dobro načrtovati proces vaj.
Kakšne vaje potrebujemo z otroki – koliko bralnih, da otroci besedilo razumejo in se ga
naučijo, obenem pa ostanejo motivirani in se ne začnejo dolgočasiti?
Kako izza mize stopiti na oder? Ali je režiserjevo mesto na odru ali v dvorani? In kako
sploh prikazati vse, kar si želimo, ko pa nikoli nimamo na vaji vseh mladih igralcev ali pa
jih je preveč, da bi lahko delali vsi skupaj?
Kako se izognemo situaciji, kjer teden dni pred načrtovano premiero otroci še ne znajo
besedila ali zadnjega prizora nismo še niti enkrat preizkusili v prostoru?
Tekom delavnic bomo delali vaje za koncentracijo, vizualizacijo in timsko delo. Preučili
bomo tudi, kako v skupini razdeliti naloge, da so v procesu vaj ves čas vključeni vsi člani
skupne, ne glede na velikost vloge, motiviranost ali spretnost.
Tekom tečaja bo tudi priložnost za preučitev konkretnih izzivov ali posameznih vprašanj, s
katerimi se srečujejo udeleženci
O mentorici
Kim Komljanec je slovenski javnosti najbolj znana kot dramatičarka, deluje pa tudi kot
režiserka, dramaturginja, gledališka pedagoginja in lektorica. Svojo profesionalno pot je v
Sloveniji začela z gledališko skupino BUBE v KUD-u France Prešeren, nadaljevala kot lektorica
v SLG Celje ter kot avtorica in režiserka v Zavodu Zofka. Kot svobodnjakinja že leta sodeluje z
repertoarnimi in off gledališči po Sloveniji, ustvarja pa tudi v tujini.
Leta 2010 je magistrirala iz dramskega pisanja na Univerzi v Exetru (Velika Britanija). Pred
tem se je udeležila prestižne mednarodne rezidence za dramske avtorje v londonskem
gledališču Royal Court, kjer je nastala njena drama Škart, kasneje uprizorjena na velikem
odru MGL. Kim se s svojim delom uspešno uveljavlja v Veliki Britaniji z uprizoritvami svojih
besedil, režijo in poučevanjem, njeno besedilo Madež (Wash My Sin Away) je bilo uprizorjeno v
Minnesoti (ZDA). Poleg svojega dela Kim sodeluje tudi v mednarodni mreži dramatikov The
Fence in je predstavnica za slovenski jezik pri mednarodni mreži dramatikov in prevajalcev
Eurodram. V Sloveniji se Kim posveča tudi delu z ljubitelji – kot mentorica tečajev za
gledališke pedagoge in svetovalka ljubiteljskim gledališkim skupinam.
V letu 2015 je Kim Komljanec doživela krstno uprizoritev besedila Zbeži v Šentjakobskem
gledališču v Ljubljani ter krstno uprizoritev besedila Seven Words For Love [Sedem izrazov za
ljubezen], ki ga je skupaj s še šestimi avtorji Kim napisala v angleškem jeziku, uprizorjeno pa je
bilo slovitem ADC Theatru v Cambridgeu (VB), kjer so svojo pot med drugim začeli tudi
Stephen Fry, Hugh Laurie, Emma Thompson in člani skupine Monty Python.
Kim trenutno piše otroško besedilo, priredbo grškega mita, dramo o imigrantkah v Veliki
Britaniji in priročnik za mentorje otroških in gledaliških dramskih skupin, ki bo izšel pri JSKD
v letu 2016.
Zveza slovenskih kulturnih društev
Ul. San Francesco 20 – TRST
Tel.: 040 635626, www.zskd.eu
TEČAJ ZA MENTORJE OTROŠKIH IN
MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN
PRIJAVNICA
Ime in priimek: ___________________________________________
Naslov: ___________________________________________________
Telefon: __________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________
Kraj in datum rojstva: ____________________________________
Član/ica društva: __________________________________________
Poklic: ____________________________________________________
Plačnik tečajnine: _________________________________________
Datum plačila: ____________________________________________
S podpisom dovoljujem snemanje/fotografiranje in objavo ter uporabo gradiva v institucionalne namene.
V primeru, da se udeleženec delavnic ne udeleži, organizator vpisnine ne vrača. V primeru zdravstvenega
opravičila lahko organizator vrne pol zneska.
Datum in kraj: _____________
Podpis: ____________________
Prijave do 31. marca 2016 na naslov:
Zveza slovenskih kulturnih društev
Ul. San Francesco 20, 34133 Trst
ali po e-mailu: [email protected], [email protected]
tel.: 040- 635626, fax: 040-635626
od ponedeljka do petka od 9.-13.ure, torek in sreda tudi od 14.-17.ure ali popoldne po dogovoru