NEDELJA PRI NAS - Župnija Ljubljana Dravlje

DRAVELJSKI DUHOVNI VEČER
V petek, 19. februarja vas po večerni sveti maši
vabimo na draveljski duhovni večer z naslovom:
»KAKO RAZUMETI ISLAM, ODNOSE MED
MUSLIMANSKIM SVETOM IN ZAHODOM TER
AKTUALNI BEGUNSKI VAL« Gosta večera bosta dr.
Blaž JEZERŠEK in dr. Primož ŠTERBENC. Duhovni
večer bo v dvorani nove cerkve.
PRIDI IN POGLEJ
Fantje od 18. do 30. leta, ki bi želeli preživeti vikend
z jezuiti in spoznati njihov način življenja, ste lepo
vabljeni k sv. Jožefu na Poljanah v Ljubljani. Dogodek bo
potekal od 19. do 21. februarja. Potrebne informacije
najdete na jezuitski spletni strani www.jezuiti.si.
SVETE MAŠE OD 8.2. DO 14.2.
Ponedeljek, 8. 2., Hieronim Emiliani, redovni
ustanovitelj
7.30 ++
Franc in Marija GRBEC
19.00
TEDENSKA OZNANILA
ŽUPNIJE LJUBLJANA DRAVLJE
LETNIK XXXX
7. SVEČAN 2015
ŠTEVILKA 23
Torek, 9. 2., Apolonija (Polona), devica, mučenka
7.30
19.00 +
Ivan PETEK, obl.
+
Marija CELAREC, obl.
5. NEDELJA MED LETOM
Sreda, 10. 2., PEPELNICA
7.30
po namenu
19.00 +
Miljana SOLDO, obl.
Četrtek, 11. 2., Lurška Mati božja, svetovni dan
bolnikov
7.30
19.00
Sobota, 13. 2., Jordan Saški, redovnik
7.30
19.00 +
Franc ŠIFRER
ŽUPNIJSKI URAD LJUBLJANA DRAVLJE
P. MIRAN ŽVANUT DJ, ŽUPNIK
VODNIKOVA 279, 1000 LJUBLJANA
01/583 00 30, 01/583 00 32
[email protected] • www.zupnija-dravlje.si
ŽUPNIJSKA PISARNA
TOREK: 8:30-10:00 • SREDA: 17:00-18:30
PETEK:15:30-17:00 • NEDELJA: DOPOLDAN
PISARNA JE ODPRTA TUDI VSAK DAN TAKOJ PO MAŠI.
V NUJNIH PRIMERIH SE OGLASITE V ŽUPNIŠČU.
SVETE MAŠE
DELAVNIKI: 7:30, 19:00 • NEDELJA: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30 IN 19:00
DOMU STAREJŠIH OBČANOV: NEDELJA OB 11:00
Nedelja, 14. 2., 1. POSTNA NEDELJA
6.30 +
Ivan ŽABJEK, obl.
8.30
za župljane
+
Rafael MATOS, obl.
10.00 +
p. Franc SVOLJŠAK
+
Angela KOMAN, obl.
11.00
maša v Domu starejših
11.30 +
Marija JENKO, obl.
++
Jože MUHIČ in v zahvalo
19.00
v zahvalo
NEDELJA PRI NAS
Petek, 12. 2., Humbelina, redovnica
7.30 ++
starši AVŽLAHAR
19.00 +
Terezija ARHAR
»Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu:
‘Odrini na globoko in vrzite mreže za
lov!’« (Lk 5,4)
Peter je na Jezusovo besedo odrinil na
globoko, vrgel mreže in njegov ulov je
bil obilen. Pa ne samo v tistem čolnu,
iz katerega je Jezus učil množico, tudi
Petrovo oznanjevanje Evangelija je
obrodilo bogate sadove.
Vsi smo poklicani, da Gospodu
ponudimo čoln našega življenja,
prisluhnemo Njegovi besedi in sledimo
Njegovemu klicu, kamorkoli nas že
pokliče!
ZAČENJA SE POSTNI ČAS
POSTNA DUHOVNA OBNOVA
V sredo, 10. februarja s pepelnico vstopamo v postni
čas. Tako pri jutranji kot pri večerni maši bomo opravili
obred pepeljenja, ko duhovnik s pepelom nariše na čelo
verniku znamenje križa in pri tem izgovarja besede:
»Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš!« ali
»Spreobrni se in veruj evangeliju!«
Tudi v letošnjem postnem času bo v Dravljah možnost
duhovne obnove. Ob materialih, ki jih pripravljajo
v Ignacijevem domu duhovnosti, bomo hodili proti
veliki noči. Tokrat bomo ob ženi, ki so jo pripeljali pred
Jezusa, da jo obsodi, premišljevali o Božjem usmiljenju.
Vsak petek in vsako nedeljo v postu bomo po večerni
sveti maši molili križev pot. Ob nedeljah bodo križev
pot vodile posamezne skupine:
1. postna nedelja – ŽPS
2. postna nedelja - Karitas
3. postna nedelja - Romar
4. postna nedelja - skavti
5. postna nedelja – zakonska skupina
6. postna ali cvetna nedelja - mladi
Otroci bodo križev pot molili vsako nedeljo ob 9.45,
torej pred družinsko sveto mašo.
Kot že običajno, se bomo dobivali ob četrtkih.
Začnemo v četrtek po pepelnici, 11. februarja in
zaključimo v četrtek po veliki noči, 31. marca.
Komur uspe, vabljen že k večerni sv. maši ob 19. uri,
kjer bo nagovor usmerjen na vsebino duhovnih vaj
prihodnjega tedna. Po maši (oziroma ob 19.45) se
srečanje nadaljuje v veroučni učilnici, kjer si bomo
po malih skupinah na kratko povedali svojo izkušnjo
preteklega tedna. Končali bomo s kratkimi navodili in
nasveti za naprej.
Gradivo za osebno molitev se dobi na srečanjih, po želji
pa jo je mogoče prejemati tudi po e-pošti.
SPOVEDOVANJE V POSTNEM ČASU
Po zakramentu sprave ali spovedi, se spravimo z Bogom,
s katerim smo zaradi svojega greha prekinili odnos ter
lahko zaživimo svoje življenje znova. Spravimo se tudi s
Cerkvijo, od katere nas je greh oddaljil ali celo izključil.
V postnem času bodo skušali duhovniki biti na
razpolago za sveto spoved:
- ob sredah med večerno sveto mašo
- ob nedeljah med mašami
- na spovedni dan v petek, 18. marca od 8. do 19.30
ure.
V tednu od 14. do 18. marca bo pri verouku potekalo
spovedovanje otrok.
KARITAS V POSTNEM ČASU
Postni čas je čas spreobrnjenja, pa tudi izziv za nas. Je
priložnost, da nekaj naredimo za poglobljeno pripravo
na srečanje z vstalim Gospodom. Sveto leto Božjega
usmiljenja nas še posebej kliče, da pokažemo svoj
usmiljeni obraz potrebnim pomoči in verjemite, ni jih
malo med nami.
Vabimo vas, da tudi letos sodelujete v postni akciji
zbiranja prostovoljnih prispevkov. Zbrana sredstva
bomo namenili za pokritje stroškov prehrane in šole
v naravi za otroke, katerih starši so brezposelni in
za plačilo zapadlih stroškov dveh družin v zelo težki
situaciji.
Sodelavci Karitas pa bomo v postnem času molili rožni
venec vsak ponedeljek pred večerno sveto mašo, ob
18.20. Molili bomo za družine, za mlade, ki iščejo
zaposlitev, za duhovne in redovne poklice, za starejše
in bolne, za našo domovino in za naše patre jezuite, ki
skrbijo za naše duše.
Lojzka Milić