null

‫אל עיריית תל‪-‬אביב‪-‬יפו‬
‫דיגיתל‬
‫ֵ‬
‫מועדון‬
‫דיגיתל‬
‫ֵ‬
‫הנדון‪ :‬ייפוי כוח לרישום למועדון‬
‫חובה למלא את כל השדות שבטופס‬
‫אני‪ ,‬החתומ‪/‬ה מטה‬
‫הנושא‪/‬ת תעודת זהות ישראלית או דרכון שמספרה‪/‬ו‬
‫מייפה את כוחו של‬
‫בני‪/‬בתי**‬
‫הורי‬
‫בן‪/‬בת זוגי*‬
‫דיגיתל של עיריית תל‪-‬אביב‪-‬יפו ולעשות בשמי כל פעולה לטובת‬
‫ֵ‬
‫לרשום אותי למועדון‬
‫רישום כאמור‪ ,‬על בסיס הפרטים הרשומים מטה‪.‬‬
‫פרטים אישיים של מבקש הכרטיס‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫כתובת דואר אלקטרוני‬
‫מספר זהות‬
‫מס' טלפון נייד‬
‫@‬
‫לדיגיתל‬
‫ֵ‬
‫יש לרשום כתובת דואר אלקטרוני ייחודית‪ ,‬שאינה משמשת אדם נוסף לרישום‬
‫שאלת זיהוי בחר וסמן אחת משאלות הזיהוי שלהלן‬
‫שם המשפחה של אמך לפני הנישואים‬
‫שם בית הספר היסודי בו למדת‬
‫שם חיית המחמד הראשונה שלך‬
‫תשובה לשאלת הזיהוי‬
‫ערוצי קשר‬
‫אני מעוניין‪/‬ת לקבל עדכונים בדואר אלקטרוני‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬
‫שם חברך‪/‬תך הטוב‪/‬ה בילדות‬
‫ארץ הולדת אמך‬
‫ארץ הולדת אביך‬
‫אני מעוניין‪/‬ת לקבל עדכונים ב‪SMS-‬‬
‫‪36 11286 1.2013‬‬
‫* בני זוג אשר לא רשומים כך במרשם האוכלוסין‪ ,‬יצרפו לייפוי כוח זה תצהיר מתאים‪.‬‬
‫** רק ילדים להם מלאו ‪ 18‬שנה והמבקשים להירשם על ידי הוריהם ישלימו ייפוי כוח זה‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬הורים שלילדיהם מלאו ‪ 16‬שנה אך טרם מלאו להם ‪ 18‬שנה‪ ,‬זכאים‬
‫לרשום את ילדיהם למועדון גם ללא ייפוי כוח זה‪.‬‬