הצעת חוק חופשה שנתית

‫מספר פנימי‪563603-1510 :‬‬
‫נספח מס' כ‪/613-‬א'‬
‫(פ‪)815/20/‬‬
‫הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון מס' ‪ 15‬והוראת שעה)‪ ,‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום א' בשבט התשע"ו‬
‫(‪ 11‬בינואר ‪ ,)2016‬והועברה לוועדת העבודה הרווחה והבריאות‪.‬‬
‫הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה‬
‫השלישית ביום כ"ג בשבט התשע"ו (‪ 2‬בפברואר ‪.)2016‬‬
‫להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור‪.‬‬
‫יוזמים‪ :‬חברי הכנסת רחל עזריה‪ ,‬יעקב מרגי‪ ,‬משה גפני‪ ,‬טלי‬
‫פלוסקוב‪ ,‬דב חנין‪ ,‬רועי פולקמן‪ ,‬ניסן סלומינסקי‪ ,‬מרב מיכאלי‪ ,‬אילן‬
‫גילאון‪ ,‬חיים ילין‪ ,‬אורלי לוי אבקסיס‬
‫‪-1-‬‬
‫הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית‬
‫מספר פנימי‪563603-1510 :‬‬
‫נספח מס' כ‪/613-‬א'‬
‫(פ‪)815/20/‬‬
‫חוק חופשה שנתית (תיקון מס' ‪ 15‬והוראת שעה)‪ ,‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫תיקון סעיף ‪3‬‬
‫‪.1‬‬
‫תחילה והוראת‬
‫שעה‬
‫‪.2‬‬
‫בחוק חופשה שנתית‪ ,‬התשי"א–‪( 11951‬להלן – החוק העיקרי)‪ ,‬בסעיף ‪(3‬א) –‬
‫( ‪)1‬‬
‫בפסקה (‪ ,)1‬במקום "מ־‪ "4‬יבוא "מ־‪ ,"5‬ובמקום "‪ "14‬יבוא "‪;"16‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫פסקה (‪ – )2‬תימחק‪.‬‬
‫(א) תחילתו של סעיף ‪ 1‬ביום ג' בטבת התשע"ז (‪ 1‬בינואר ‪( )2017‬להלן –‬
‫יום התחילה)‪.‬‬
‫(ב) בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו (‪ 1‬ביולי ‪ )2016‬ועד ליום התחילה‬
‫יקראו את סעיף ‪(3‬א)(‪ )1‬לחוק העיקרי כך שבמקום "‪ "14‬יבוא "‪."15‬‬
‫***************************************************************************************‬
‫‪ 1‬ס"ח התשי"א‪ ,‬עמ' ‪ ;234‬התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.603‬‬