(11 , (9 , (2 (13 , (12 , (17 , (16 ,( ) (15 , , (20 , (19 , (25 , (21 , (27 , (26

‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪32‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪38‬‬
‫‪41‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪33‬‬
‫‪37‬‬
‫‪35‬‬
‫‪39‬‬
‫‪42‬‬
‫‪45‬‬
‫‪49‬‬
‫‪53‬‬
‫‪57‬‬
‫‪56‬‬
‫‪40‬‬
‫‪46‬‬
‫‪50‬‬
‫‪52‬‬
‫‪36‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪48‬‬
‫‪7‬‬
‫‪54‬‬
‫‪47‬‬
‫‪51‬‬
‫‪55‬‬
‫‪59‬‬
‫‪58‬‬
‫‪60‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫ח‬
‫ל‬
‫ח‬
‫י‬
‫צ‬
‫י‬
‫נ‬
‫ק‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ס‬
‫י‬
‫ד‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ל‬
‫נ‬
‫נ‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ט‬
‫י‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ר‬
‫י‬
‫ל‬
‫פ‬
‫נ‬
‫ח‬
‫צ‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ל‬
‫י‬
‫א ה‬
‫כ‬
‫ק‬
‫ב‬
‫ל‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ל ש ל‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ע‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ז‬
‫ח‬
‫ב‬
‫נ‬
‫נ‬
‫צ‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ט‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ע‬
‫כ‬
‫פ‬
‫נ‬
‫צ‬
‫ש‬
‫ל‬
‫י‬
‫ו‬
‫ל‬
‫י‬
‫פ‬
‫י‬
‫מ‬
‫ט ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫ט מ‬
‫ל‬
‫ח‬
‫י‬
‫ו‬
‫נ‬
‫י‬
‫ב‬
‫י‬
‫ק א‬
‫נ‬
‫כ‬
‫ת‬
‫ב‬
‫י‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ס‬
‫ת‬
‫ח‬
‫ש פ‬
‫נ‬
‫א‬
‫ע‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ב‬
‫ח‬
‫י‬
‫ת ה‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ס‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ (2‬מלחין ומנצח פולני‪ (9 ,‬צלוי למחצה‪(11 ,‬‬
‫נהר באירופה‪ (12 ,‬מטבע ברומא העתיקה‪(13 ,‬‬
‫עמל‪ (15 ,‬גם )ארמית(‪ (16 ,‬פורונקל‪ (17 ,‬הדו־‬
‫קרן שברגל התרנגול‪ (19 ,‬מכונף‪ (20 ,‬קינה‪,‬‬
‫בכי‪ (21 ,‬ספר של דוסטויבסקי‪ (25 ,‬עיר בגר־‬
‫מניה על גבול הולנד‪ (26 ,‬נהר באירלנד‪(27 ,‬‬
‫אמו של אכילס‪ (30 ,‬לא חד‪ ,‬עגלגל‪ (32 ,‬מש־‬
‫קה האלים‪ (34 ,‬מחזאי צרפתי‪ (38 ,‬איל ברזל‬
‫לניגוח חומות‪ (39 ,‬מאכל טיבטי‪ (41 ,‬אדמת‬
‫הנגב‪ (42 ,‬איבר תנועה‪ (44 ,‬עיר בצפון הודו‪,‬‬
‫‪ (47‬מילת ברירה‪ (48 ,‬גליסנדו )מוזיקה(‪(50 ,‬‬
‫סוג של מלאך‪ (52 ,‬מין עץ יער‪ (53 ,‬כינוי לג־‬
‫נדרן‪ (55 ,‬תאנה בשלה לגמרי‪ (56 ,‬אבי אבנר‪,‬‬
‫‪ (57‬שק כפול על גב חמור או גמל‪ (59 ,‬עיר‬
‫עתיקה במצרים‪ (60 ,‬עיר מקדש במצרים‪.‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ (1‬שממית הסלעים‪ (3 ,‬קיר‪ (4 ,‬מין זחל‪ (5 ,‬אבן‬
‫יקרה במקרא‪ (6 ,‬רוח מזרחית־צפונית‪ (7 ,‬כח‬
‫החיים המצרי הקדום‪ (8 ,‬גדוד צבא‪ (10 ,‬עיר בהודו‪,‬‬
‫‪ (12‬עוף גדול באוסטרליה‪ (14 ,‬ערימה של אבני‬
‫מפולת‪ (16 ,‬תקווה‪ ,‬סיכוי‪ (18 ,‬משל לתמימות‪,‬‬
‫‪ (19‬עיר בהונגריה‪ (22 ,‬עני‪ ,‬עלוב ומסכן‪ (23 ,‬אל‬
‫במיתולוגיה הנורדית‪ (24 ,‬האדם הראשון במי־‬
‫תולוגיה המאורית‪ (28 ,‬עופץ‪ (29 ,‬מערכת של־‬
‫מה‪ (31 ,‬קיסר רומי‪ (33 ,‬מין צמח בר‪ (35 ,‬חומר‬
‫ממכר‪ (36 ,‬ישן‪ (37 ,‬מין ציפור באינדונזיה‪(40 ,‬‬
‫עיר בפולין‪ (42 ,‬מטעמי המקרא‪ (43 ,‬מחזאי אירי‪,‬‬
‫‪ (44‬דג דמוי צלופח‪ (45 ,‬אריג פשתן גס ופשוט‪,‬‬
‫‪ (46‬עיר כהנים מקראית‪ (47 ,‬חסר חיות‪ ,‬משע־‬
‫מם )בהשאלה(‪ (49 ,‬משמשים מיובשים‪ (51 ,‬עוף‬
‫דורס‪ (53 ,‬מין צמח זעיר‪ (54 ,‬מידת אורך קדומה‪,‬‬
‫‪ (57‬דוב ספרותי‪ (58 ,‬נרו יאיר‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫ש ל‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫מ‬
‫ח‬
‫א‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ר‬
‫כ‬
‫מ‬
‫י‬
‫ל‬
‫ג‬
‫א‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ע‬
‫ע‬
‫ו‬
‫י‬
‫צ‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ר‬
‫א ש‬
‫נ‬
‫נ‬
‫י‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ח ש‬
‫ו‬
‫ל‬
‫פ‬
‫א‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ה‬
‫י‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ת‬
‫ד‬
‫י‬
‫נ‬
‫ס ס‬
‫י‬
‫ע ת‬
‫ב‬
‫י‬
‫ר‬
‫ז‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ג‬
‫כ‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ת‬
‫נ‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ו‬
‫א‬
‫צ‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ה‬
‫נ‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ז‬
‫ג‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ק‬
‫י‬
‫ל‬
‫ח צ‬
‫כ‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ב‬
‫י‬
‫צ‬
‫ד‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ק‬
‫נ‬
‫מ‬
‫י‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ת‬
‫נ‬
‫י‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬הדסון ז"ל התמודד עם הסרט )עפ"י יאיר לי־‬
‫בוביץ( )‪ .7 ;(5,5‬מלאה פרי )‪ .8 ;(3‬לא יכלו לח־‬
‫זור ולראות את השר לשעבר בקזינו )עפ"י אלי‬
‫מועלם( )‪" .9 ;(3,4‬העורב הלקחן" בגרסת איינ־‬
‫שטיין )‪ .10 ;(4,3‬ליתר ביטחון בחר בראש גדול‬
‫)עפ"י אלי מועלם( )‪ .11 ;(3‬היא שרה רבע ועוד‬
‫שליש טון )עפ"י יוסי קאופמן( )‪ .12 ;(4‬משטר‬
‫שהיה בלא דופי? )‪ .13 ;(6‬שמענו שהוא בפיגור‬
‫זמני )‪ .14 ;(3‬שני כלים יצטרפו למנין אך לא‬
‫ינגנו יחד )‪ .16 ;(6‬מידה בדלת )‪ .19 ;(4‬איך אב־‬
‫רך זהב? )‪ .20 ;(3‬ניסיון התנקשות בשרה לש־‬
‫עבר עלול לסבך )עפ"י אלי מועלם( )‪ .22 ;(7‬אני‬
‫משחק בחול ובתיבה עתיקה )עפ"י אלי מועלם(‬
‫)מ( )‪ .23 ;(4,3‬האם יש סיכוי שנמלט? )‪.24 ;(3‬‬
‫האוסקר — להוט היה אחריו‪ ,‬הבמאי? )‪.(5,5‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬יצרו עינים למצולע כחול? )מ( )‪ .2 ;(5‬ההיס־‬
‫טוריון קיבל שי מלא חומרי ניקוי )‪ .3 ;(7‬איזה‬
‫גבר מופיע בעמוד השער? )עפ"י אורי בן־דור(‬
‫)‪ .4 ;(6‬אולי תרצו מה שאנחנו לא כל כך צרי־‬
‫כים )עפ"י אלי מועלם( )‪ .5 ;(4,4‬ברטט משמיע‬
‫דברי עידוד‪ ,‬אלא שרק לעתים רחוקות אתה פו־‬
‫גש אותו‪ .6 ;(4,3) ...‬תגיד‪ :‬קוסמות חסרות צו־‬
‫רה )עפ"י אלי מועלם( )‪ .11 ;(8‬מצעד בורחים‬
‫מהטלוויזיה )‪ .12 ;(4,4‬לחמו ושדלו )‪ .13 ;(3‬הת־‬
‫חיל לשדר והיא לא שילמה דבר )עפ"י השמי־‬
‫עה של יגאל שילון( )‪ .15 ;(5,3‬בעקרון הוא לא‬
‫מזדיין עם שביט במכונית )עפ"י אלי מועלם(‬
‫)‪ .17 ;(7‬יוסי אבולעפיה לסופר זה )עפ"י יוסי‬
‫קאופמן( )‪ .18 ;(3,4‬ראש אנגלי‪ ,‬ראש ערבי‪ ,‬ראש‬
‫הלני )עפ"י יחזקאל שליטין( )מ( )‪ .21 ;(6‬איך‬
‫תכונה בתה שבמחזור? )עפ"י יוסי קאופמן( )‪.(5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫)‪ (1-9‬במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ" עד יום שלישי‪ .‬נא לציין בראש הגלויה‬
‫את שם החידה ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים‬
‫נכונה יוגרל ספר‪ .‬בפרס השבועי זכה‬
‫בני רייס מרעננה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬