עדכונים כפר יחזקאל

‫‪04/02/16‬‬
‫לתושבי כפר יחזקאל שלום !‬
‫עדכונים‬
‫‪ .1‬תעריפי מים לשנת ‪:2016‬‬
‫בהתאם להוראות רשות המים יוזלו מחירי מי השתייה בשנת ‪.2016‬‬
‫להלן המחירים החדשים החל מינואר ‪: 2016‬‬
‫כמות מוכרת (‪ 3.5‬מ"ק‪ ,‬לחודש‪ ,‬לכל נפש) ‪-‬‬
‫‪, ₪ 4.71‬למ"ק‪ ,‬כולל מע"מ‪.‬‬
‫כל כמות מעבר לכמות המוכרת ‪-‬‬
‫‪, ₪ 9.21‬למ"ק‪ ,‬כולל מע"מ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תושבים שטרם הסדירו את כתובתם‪"-‬כפר יחזקאל" ולא העבירו המסמכים המתאימים למזכירות‬
‫לא יוכלו להנות מהמחיר המופחת‪.‬‬
‫‪ .2‬מדיניות הריבית לשנת ‪:2016‬‬
‫להלן החלטת ההנהלה בעניין מדיניות הריבית לשנת ‪:2016‬‬
‫א‪ .‬ריבית שווה לענף המים וחשבונות האגודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ריבית חובה – בגובה ריבית החובה של אגודת המים בתוספת ‪ .1%‬נכון להיום – ‪.7.1%‬‬
‫ג‪ .‬ריבית זכות – ללא ריבית‪.)0%( .‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫מוטי דניאלי – מרכז משק‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫כפר יחזקאל‬
‫מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ‬
‫טל' אגודה‪ | 077-3500657 :‬טל' ועד מקומי‪ | 04-6531112 :‬פקס‪ | 04-6070110 :‬כתובת‪ :‬כפר יחזקאל מיקוד‪1892500 :‬‬