1.זכאים לתעודת בגרות שנבחנו במתמטיקה ובמקצועות מדעיים

‫ זכאים לתעודת בגרות שנבחנו‬.1 ‫לוח‬
TABLE 1. – EXAMINEES ENTITLED TO A MATRICULATION CERTIFICATE
‫במתמטיקה ובמקצועות‬
WHO WERE EXAMINED IN MATHEMATICS AND
,‫טכנולוגיים נוספים‬-‫מדעיים‬
OTHER SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL SUBJECTS,
‫לפי מספר יחידות לימוד‬
BY NUMBER OF STUDY UNITS
Cohort
‫מחזור לימודים‬
‫תשע"ד‬
‫תשע"ג‬
‫תשע"ב‬
‫תשע"א‬
‫תש"ע‬
2013/14 2012/13 2011/12 2010/2011 2009/10
Total
‫סך הכל‬
Absolute numbers
Examinees entitled to
a certificate – total
Thereof: Passed the exam
in mathematics at 3 level and up
‫מספרים מוחלטים‬
66,329
65,167
60,385
57,873
57,933
64,954
63,367
58,915
56,563
56,792
Percentages
Passed the exam
in mathematics – total
‫זכאים לתעודה – סך הכל‬
‫ עברו את‬:‫מזה‬
‫המבחן במתמטיקה ברמת‬
‫ יחידות לפחות‬3
‫אחוזים‬
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
At a 3-unit level – total
Mathematics alone
Mathematics with at least
one other scientific-technological
subject at an enhanced level
Mathematics with at least
one other scientific-technological
subject at a 3-unit level
58.2
31.7
58.5
35.6
54.8
34.8
52.7
33.9
49.1
32.2
15.4
14.8
12.9
11.8
10.1
11.2
8.1
7.1
7.0
6.8
At a 4-unit level – total
Mathematics alone
Mathematics with at least
one other scientific-technological
subject at an enhanced level
Mathematics with at least
one other scientific-technological
subject at a 3-unit level
24.0
4.8
24.2
5.6
28.0
7.4
28.6
7.9
31.7
9.3
16.9
16.9
18.6
18.5
19.8
2.3
1.7
2.0
2.2
2.6
At a 5-unit level – total
Mathematics alone
Mathematics with at least
one other scientific-technological
subject at an enhanced level
Mathematics with at least
one other scientific-technological
subject at a 3-unit level
17.7
1.3
17.3
1.5
17.2
1.6
18.7
1.7
19.2
1.6
15.8
15.4
15.2
16.6
17.1
0.6
0.4
0.4
0.4
0.4
‫עברו את המבחן‬
‫במתמטיקה – סך הכל‬
‫ יחידות – סך הכל‬3 ‫ברמת‬
‫מתמטיקה בלבד‬
‫מתמטיקה ומקצוע‬
‫טכנולוגי נוסף אחד‬-‫מדעי‬
‫לפחות ברמה מוגברת‬
‫מתמטיקה ומקצוע‬
‫טכנולוגי נוסף אחד‬-‫מדעי‬
‫ יחידות‬3 ‫לפחות ברמת‬
‫ יחידות – סך הכל‬4 ‫ברמת‬
‫מתמטיקה בלבד‬
‫מתמטיקה ומקצוע‬
‫טכנולוגי נוסף אחד‬-‫מדעי‬
‫לפחות ברמה מוגברת‬
‫מתמטיקה ומקצוע‬
‫טכנולוגי נוסף אחד‬-‫מדעי‬
‫ יחידות‬3 ‫לפחות ברמת‬
‫ יחידות – סך הכל‬5 ‫ברמת‬
‫מתמטיקה בלבד‬
‫מתמטיקה ומקצוע‬
‫טכנולוגי נוסף אחד‬-‫מדעי‬
‫לפחות ברמה מוגברת‬
‫מתמטיקה ומקצוע‬
‫טכנולוגי נוסף אחד‬-‫מדעי‬
‫ יחידות‬3 ‫לפחות ברמת‬
(2014/15) ‫ תשע"ה‬- (2009/10) ‫ תש"ע‬:‫זכאים לבגרות וסטודנטים בתחומי המדע והטכנולוגיה בישראל‬