Regnskab 2015 - Bibliotekslederforeningen

Torsdag d. 11. februar 2016 på Munkebjerg Hotel
Kl. 13.00 – ca. 15.00
27. januar 2016
Bibliotekschefforeningen
Regnskab 2015 pr. 31. december 2015
Driftsresultat
Indtægter
669.982,00
Udgifter
691.939,86
Driftsresultat
(21.957,86)
Status
Formue primo
555.373,96
Driftsresultat
(21.957,86)
Indtægter 2015 - kommet i 2014
betaling af regning fra 2014 i
2015
(175.500,00)
(73.869,62)
betaling i 2016
72.996,50
indtægt i 2016
(1.500,00)
kassediff. 2015
Formue ultimo
1.450,00
356.992,98 Afstemt pr. 31/12/15
Specifikation af formuen
Den Danske Bank
Formue primo konto 11184154
183.750,00
Formue primo konto 11184162
168.984,14
Formue primo konto 5135214
202.639,82
Kassebeholdning
555.373,96
Indtægter
Kontingent 2015 - indbetalt i
2014
Kontingent 2015
Udgifter
175.500,00 fejl betaling mangler
1.500,00 andre møder
Jørgen Møller betalt
1,68
7.958,00 årsmøde
513.260,78
74,18
471.524,00 projekter
30.000,00
4,34
13.587,00
1,96
2.189,00
0,32
2.965,50
0,43
revision + fakturering
17.800,00
2,57
honorar formanden
gaver og repræsentation
35.000,00
5,06
0,00
kontingenter
35.100,00
5,07
internationalt arbejde
30.411,10
4,40
691.939,86
100,00
WEB-server
Erik Barfoed
Kasserer
Revisionspåtegninger
0,00
11.627,09
medlemsaktiviteter
kontorhold, porto og
gebyrer
Årets indtægter
(0,61)
13.500,00 bestyrelsesmøder
Kontingent 2016
Årsmødegebyrer
Procentfordeling
669.982,00
Årets udgifter
691.939,86
Drifts/over/underskud
(21.957,86)
Revisor