Vi søger frivillige! - Den Danske Forening i Luxembourg

Vi søger frivillige!
Har du tid og lyst til at hjælpe bestyrelsen i Den Danske Forening?
Og har du lyst til at deltage i hyggeligt samvær?
Vi har mange forskellige arrangementer i løbet af året og mangler ofte ”ekstra
hænder”. Det kan være til bordopsætning, afhentning af ting fra vores lager,
kagebagning, pyntning af lokale og mange andre ting.
Det er ikke et krav, at du bliver en del af bestyrelsen – selvom vi også her
mangler folk – men det vil være en stor hjælp, hvis vi kunne
trække på netop din hjælp ind i mellem.
Du kan kontakte Sanne Lange på telefon 357943 eller
e-mail [email protected] Sanne vil efterfølgende kontakte dig,
så i sammen kan organisere indsatsen.