Studying (Chinese-Danish)

bab.la Phrases: Immigration | Studying
Chinese-Danish
Studying : University
我想要进入大学学习。
Jeg vil gerne indskrives på et
universitet.
Stating that you want to enroll
我想要申请______________课
程。
Jeg vil gerne søge faget
_____________.
Stating that you want to apply
for a course
本科生
bachelor
Type of course
研究生
kandidatstuderende
Type of course
博士生
ph.d.-studerende
Type of course
全日制
fuldtids-
Type of course
非全日
deltids-
Type of course
网上课程
online
Type of course
我想要在这所大学学习______
_____。
Jeg vil gerne studere på dette
universitet i ___________.
Stating how long your
exchange period is
一学期
et semester
Length of stay at foreign
university
一学年
et studieår
Length of stay at foreign
university
请问学生工作有什么限制?
Hvad er arbejdsrestriktionerne
for studerende?
Asking about work restrictions
for students
我需要提供材料原件还是复印
件?
Skal jeg vise kopier af de
originale dokumenter eller
selve de originale
dokumenter?
Asking if you need to provide
the original documents or
copies
请问该所大学的入学要求是什
么?
Hvad er optagelseskravene til
universitetet?
Used when applying for
university
请问您会给我寄官方录取通知
书吗?
Sender I mig en formel
optagelsebekræftelse?
Asking if you will receive a
formal offer
请问大学能保证我的住宿吗?
Garanterer universitetet
indkvartering?
Asking if the university
provides accommodation
课程内容涵盖实习吗?
Indeholder faget også en
praktikperiode?
Asking if your university
course involves an internship
period
在这所大学作为交换生需要付
学费吗?
Er der omkostninger ved at
studere som
udvekslingsstuderende på
dette universitet?
Asking if you have to pay to
study as an exchange student
at that university
我如何才能查看我的申请进程
呢?
Hvordan kan jeg følge min
ansøgnings fremgang?
Asking how you can see the
progress of your application
对【语言】的要求是什么?
Hvad er sprogkravene?
Inquiring about the language
requirement to be fulfilled in
order to be accepted at that
university
这个 ____________
评分系统是什么样的?
Hvordan er ____________
systemet?
Asking information about the
system
学分制
studiepoint
Type of system
打分制
bedømmelse
Type of system
在我的交换期结束时我能拿到
成绩单吗?
Får jeg en akademisk udskrift
sidst i mit udvekslingsophold?
Asking if you have an
academic transcript at the end
of your exchange
这里的教学风格是什么样的?
Hvordan er
undervisningsformen?
Inquiring about the teaching
style
这里有_____________?
Er der _____________ ?
Inquiring about the teaching
style
1/3
bab.la Phrases: Immigration | Studying
Chinese-Danish
讲座
forelæsninger
Type of class
研讨会
seminarer
Type of class
个别辅导
undervisning
Type of class
会议
konferencer
Type of class
暑期学校提供哪些课程呢?
Hvilke fag tilbydes på
sommerskole?
Asking information about the
kinds of courses offered by
summer schools
考试何时举行?
Hvornår afholdes
eksaminerne?
Asking when the exams are
我在哪里能找到所有的课程信
息?
Hvor kan jeg finde information
om fagene?
Asking where you can find
information about the courses
大学里有体育馆吗?
Er der en sportshal på
universitetet?
Asking if there is a university
sports center
我如何加入学生组织?
Hvordan kan jeg deltage i
studenterforeninger?
Asking how you can join
student societies
在【城市】居住的生活成本大
概多少?
Hvad er den anslåede
leveomkostning i [by]?
Inquiring about the estimated
living costs in the city
我在这里可以学习什么语言?
Hvilke sprog kan jeg studere
på skolen?
Asking what languages you
can study at that school
有没有水平测试来评估我的水
平?
Er der en placeringstest for at
bedømme mit niveau?
Asking if there is a placement
test to assess your level
如果当前的等级不适合我,我
能否转到其他等级吗?
Kan jeg skifte til et andet
niveau hvis den jeg deltager i
ikke passer til mig?
Asking if you can change level
in case you are not satisfied
with the one you are attending
您有课程的详细介绍吗?
Har du en detaljeret
beskrivelse af faget?
Asking if there is a detailed
description of the course
一个班级里最多有多少个学生
?
Hvad er det maksimale antal
deltagende studerende pr.
fag?
Asking what the maximum
number of students in a class
is
贵校都有哪些设施?
Hvilke faciliteter findes der på
skolen?
Asking what facilities there
are in the school
请问你们安排郊游吗?
Arrangerer I også
ekskursioner?
Asking if the school arranges
also excursions
你们提供哪些项目呢?
Hvilke programmer tilbydes
her?
Asking what programs are
offered
我想了解关于助学金的信息。
Jeg er her for at spørge til
mulighederne for stipendier
Inquiring about funding
opportunities
有哪些组织可以资助我的学习
?
Hvilke organisationer kan
finansiere mit studium?
Asking which bodies can fund
your studies
我需要
____________的财政补贴。
Jeg har brug for økonomisk
hjælp til ____________.
Stating that you need financial
help
学费
studiegebyrer
Thing that you need financial
help for
生活费用
leveomkostninger
Thing that you need financial
help for
儿童托管
børnepasning
Thing that you need financial
help for
Studying : Language courses
Studying : Scholarships
2/3
bab.la Phrases: Immigration | Studying
Chinese-Danish
请问有哪些奖学金?
Hvilke slags stipendier er
tilgængelige?
Asking what kinds of
scholarships are available
Studying : Validating foreign degrees
我想要在【国家】认证我的学
位证书。
Jeg vil gerne validere mit
afsluttende eksamensbevis i
[land].
Stating that you would like to
validate your degree
certificate in that country
请问哪里可以拿到同等的学位
证书?
Hvor kan jeg få et
ækvivalenscertifikat?
Asking where you can get a
certificate of equivalency
请问您有【语言】的认证翻译
师列表吗?
Har I en liste over
certificerede oversættere for
[sprog]?
Asking if there is a list of
certified translators in the
language that you need
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)