Udfordringer for bibelsynet

”The Old and the New Testaments are the
Great Code of Art”
William Blake
Western Literature has been more
influenced by the Bible than by any other
book, but with all his respect for “sources”,
the critic knows little more about that
influence than the fact that it exists.
Biblical typology is so dead a language
now that most readers, including scholars,
cannot construe the superficial meaning of
any poem which employs it.
Northrop Frye: Anatomy of Criticism
Det er i vores egen samtid blevet en kritisk
realitet, at kendskabet til Bibelens store
kode smuldrer så hurtigt bort. Hvordan
man end vurderer dette som konfessionelt
fænomen, så er det både over for
traditionsforståelsen og for tekst
videnskaberne et tab, som er stærkt
meningsforstyrrende, ja ofte ganske
blokerende for forståelsen.
Erik A. Nielsen: Kristendommens retorik
Sola Scriptura
Fundamentalismen
• 
• 
• 
• 
• 
Skriftens ufejlbarlighed
Jomfrufødslen
Kristi stedfortrædende forsoning
Kristi legemlige opstandelse
Miraklernes historiske karakter
….saa sælsomt har Tiderne vendt sig, at den antireligiøse
Polemik nuomstunder næsten er blevet et Privilegium for
Theologer af den ”rationalistiske” retning. Og andet end et
Redskab i Kampen mod Troen har denne saakaldte Bibelkritik
aldrig været. Med Kritik, litterær og videnskabelig, har den ikke
den svageste Berøring. Det er ellers mærkeligt, for den
pseudokritiske Skole havde til devise, at Bibelen skulle læses
”som enhver anden bog”. Uheldigvis har medlemmerne af den
liberaltheologiske sekt forsvoret enhver anden Bogs læsning
end Netop Bibelens.
Det er vanskeligt for et Væsen, som har modtaget sin
Aandsdannelse i humane Krese, at finde mening i al denne
teologiske tale. En Filolog med følelse for Litteraturen vil altid
gyse tilbage for at opfatte gamle eller nye bøger som
Aggregater, blotte stofhobe. Han vil saa længe som muligt
holde sig fra at opløse de Overleverede Skrifter i formentlige
Urbestanddele.
C. S Lewis:
”Myth became fact”
Kristendommen er en myte,
der er blevet kendsgerning/
sandhed.
“Lewis view of scripture is inseparable from his
view of myth. Christians must ‘both assent to
the historical fact and also receive the myth
(fact though it has become) with the same
imaginative embrace which we accord to all
myths’. He therefore distinguished himself from
fundamentalist, who lose the myth (imagination)
and from modern biblical critics, who eliminate
the ‘ became fact’ (history)”
Kevin Vanhoozer